THERMO|SOLAR - slnečné termické kolektory a kotly na biomasu
vyhľadávanie
Dnes je 19.6.

Realizácia RD v systéme Ytong s využitím masívnej konštrukcie strechy Komfort

Zverejnené: 19. 6. 2014

V Hamroch nad Sázavou vyrástol od leta do zimy 2013 nenápadný dvojposchodový RD. Vlastne nenápadný je až teraz, potom čo dostal klasickú čapicu v podobe hladkej krytiny a čaká na finálny kabát štruktúrovanej vonkajšej omietky. Skoro všetko ostatné, čo ukázal svojmu okoliu v dobe svojho rastu, bolo zvláštne, výnimočné, nápadné a osobitné.

Všetko začalo založením na železobetónovej doske vybavenej trubným vedením pre termickú aktiváciu jadra dosky, plávajúcej na perimetrickej teplenej izolácii. Táto doska bola navyše navrhnutá v leštenom prevedení s vysokou rovinnosťou, umožňujúcou vynechanie bežne nasledujúcich konštrukcií podlahy so všetkými vyplývajúcimi bonusmi: urýchlením výstavby, úsporami nákladov na materiál podláh a v neposlednej rade tiež lepším prenosom tepla na povrchu konštrukcie podlahovej krytiny.

Realizácia konštrukcií nosných a obvodových stien 1. NP boli vlastne pre materiál Ytong štandardné, pre laika možno prekvapivo rýchle a presné, a až na neviditeľné detaily celkom klasické.

Konštrukcia stropu nad 1. NP

Návrat k neobvyklým riešeniam priniesla konštrukcia stropu nad 1. NP, ktorá je tvorená systémom Ytong Ekonom hrúbky 250 mm. Tento stropný systém sa vyznačuje absenciou 50 mm hrubej, bežne aplikovanej nadbetonávky, vytvárajúcej v rebierkovej železobetónovej konštrukcii stropu spolupôsobiacu betónovú dosku. Ytong Ekonom je navrhnutý tak, že funkciu tejto dosky preberá zosilnený prierez betónového rebra v tlakovej oblasti, vytvorený vďaka použitiu nového tvaru vložky Ytong Ekonom. Plnosť materiálu Ytong použitého pre výrobu vložky Ekonom garantuje bezkonkurenčný stupeň bezpečnosti v celom priebehu vykonávania stropnej konštrukcie. Priemerná únosnosť jedinej vložky Ekonom hrúbky 250 mm zmeraná v certifikovanej skúšobni preukázala vynikajúcu hodnotu 7,2 kN (zodpovedá zaťaženiu hmotnosti cca 720 kg). To, že vykonávajúci robotníci nemôžu konštrukciou v žiadnom mieste prepadnúť a nemusia pre to vykonávať žiadne dodatočné opatrenia, je súvisiaci bonus, ktorý istotne pozitívne ohodnotia či už bezpečnostní technici a stavbyvedúci, tak aj samotní realizátori diela. Hlavnú výhodu má však profesionál – statik u počítača. Vysoká únosnosť vložky Ekonom mu umožňuje umiestňovanie priečok bez ohľadu na polohu nosných rebier. Iba v prípade vyšších zaťažení bodových alebo lineárnych je nútený siahnuť po dodatočnom zosilnení ťahovej výstuže, po zdvojení rebier, či ďalšom statickom opatrení. Ani v tomto prípade ale nie je spravidla nútený spochybňovať únosnosť jednotlivých vložiek a hľadať statické riešenia lokálnych problémov. V týchto kritériách sa konštrukcia stropu Ytong Ekonom zásadne líši od všetkých konkurenčných systémov na našom trhu a akákoľvek podobnosť s nimi tu jednoducho mizne.

Ďalšou zvláštnosťou stropu nad 1 NP je jeho termická aktivácia, ktorej zmysluplnosť je podmienená skutočnosťou, že sa jedná o RD v pasívnom štandarde, ktorého celková tepelná strata činí iba 2,2 kW. Výkon tohoto opatrenia vo vyške 0,8 kW je cez svoju „zanedbateľnosť” percentuálne zdatným zdrojom s veľmi nízkymi nákladmi.

Rodinný dom v pasívnom energetickom štandarde

 • Miesto stavby: Hamry nad Sázavou
 • Investor: súkromná osoba
 • Projekt: Ing. Petr Mareček, Ing. arch. Vilém Čech
 • Dodávateľ stavby: Miroslav Pehal, Moravský Krumlov
 • Termín realizácie: 6/2013 až 12/2013
 • Náklady: 2 900 000 Kč (cca 105 597 Eur), po odpočítaní dotácie 2 350 000 Kč (cca 85 570 Eur)

Konštrukcia Ytong

 • Murivo obvodové Ytong P2-400 hr. 300 mm
 • Murivo nosné Ytong P4-500 hr. 250 mm
 • Murivo priečok Ytong P4-500, hr. 125 mm
 • Strop Ytong Ekonom hr. 250 mm
 • Strecha Ytong Komfort hr. 200 mm
 • Schody Ytong

Jednoduchá a rýchla montáž schodiska Ytong

Bezprostredne nasledujúci deň po betonáži stropu sa vykonala montáž schodiska Ytong. Schodiskové stupne sú vopred pripravené „na mieru“ podľa dielenských výkresov vypracovaných spoločnosťou Xella CZ na základe podkladov projektanta a ich montáž zaberie zohranej dvojici jediný pracovný deň. Schodisko je ihneď plne pochôdzne, čo zásadne zjednoduší komunikáciu medzi 1. NP a 2. NP a zároveň výrazne prispeje k zvýšeniu bezpečnosti práce.

Nadmurovka 2. NP je takmer klasická, zvláštnosťou je iba spôsob a čas betonáže stužujúcich vencov. Vykonáva sa súčasne s betonážou rebier strechy.

Pokiaľ sme pri strope nad 1. NP zmienili zdanlivú podobnosť stropu Ytong Ekonom so stropmi iných výrobcov, potom konštrukcia strechy Ytong Komfort môže pripomínať iba jedinú konštrukciu na našom trhu a tou je vyššie popísaný strop Ekonom. Rovnako ako ona nemá spolupôsobiacu nadmurovku, čo jej v podstate umožňuje aplikáciu v konštrukciách šikmých striech do sklonu až 40°. Rovnako ako konštrukciu stropu Ekonom ju zvládne bežná, šikovná a ochotná partia murárov. Strecha Komfort používa spravidla vložku hrúbky 200 mm, ktorá vykazuje únosnosť 4,4 kN. V Hamroch bola navrhnutá s tromi vikiermi, čo predpokladalo opatrenia v podobe betonáže vo dvoch etapách. V prvej etape sa betónovali nosné rebrá šikmej a centrálnej vodorovnej časti strechy, v druhej potom, po domurovaní nosných stien vikierov, rebrá strechy nad týmito vikiermi. Aj táto časť konštrukcie bola pred betonážou vybavená trubným vedením pre aktiváciu jadra rebier, tento krát s výkonom 0,6 kW.

Masívna strešná konštrukcia Ytong Komfort verzus ľahká strešná konštrukcia

Čas vykonávania masívnej strešnej konštrukcie Ytong Komfort obnášala 6 pracovných dní, čo je v porovnaní s ľahkou konštrukciou krovu s približne tromi dňami pomerne dosť. Tento kaz na kráse je však plne kompenzovaný v nasledovných pracovných postupoch. Kompletné práce na vnútorných omietkach zabrali pri streche Komfort jediný deň, zatiaľ čo práce na ľahkých podhľadoch s vykonaním výbornej, vzduchotesnej parozábrany a pracným brúsením zaberú oveľa dlhší čas. Konštrukcie masívnych striech Ytong za sebou majú nielen mnohoročné skúsenosti s realizáciou a prevádzkou u našich južných susedov v krajinách bývalej Juhoslávie, ale už viac ako 10 ročné skúsenosti s prevádzkou v ČR. Ich hlavnou výhodou je vysoká odolnosť proti prehrievaniu, ale tiež rezistencia proti plesniam, hubám a všetkému hmyzu (bez použitia zaručene neškodných prípravkov), vynikajúci útlm vonkajšieho hluku a bezkonkurenčná ochrana pred požiarom. Staviteľom umožní realizáciu veľmi jednoduchej konštrukcie, s vylúčením komplikovaných a na poruchy bohužiaľ často veľmi štedrých, ľahkých konštrukcií podhľadu. Strecha Ytong Komfort sa na vnútornom líci iba omietne bežnou sadrovou vnútornou omietkou v hrúbke 6 mm. Pri skúške tesnosti, ktorá je v rámci akcie „Nová zelená úsporám” podmienkou dotácií pre pasívne domy vo výške 550 (cca 20 027 Eur) alebo 400 tis. Kč (cca 14 565 Eur), vykazuje excelentné hodnoty, a to bez potrebných korektúr. Náš RD v Hamroch nad Sázavou dosiahol pri skúške Blower door hodnoty 0,25 pri prvom meraní, čím otvoril majiteľovi cestu k čerpaniu dotácie vo výške 550 000 Kč (cca 20 027 Eur).

Autor: Ing. Petr Mareček
Foto: Archív firmy

Tématické odbory

reklama

Nové

Strechy Ruukki vyrobené z bezfosílnej ocele SSAB pre luxusný rezort Sunday Morning vo fínskom Laponsku

Strechy Ruukki vyrobené z bezfosílnej ocele SSAB pre luxusný rezort Sunday Morning vo fínskom Laponsku

Zverejnené 14.6. Ruukki Construction, súčasť spoločnosti SSAB, podpísala zmluvu s cestovnou kanceláriou Experience Pyhä Oy na dodávku striech Ruukki® Classic LowCarbon vyrobených z ocele SSAB Fossil-free™ pre ekologickú dovolenkovú destináciu investičnej spoločnosti… ísť na článok

Tehlový systém HELUZ je odpoveďou na každú otázku

Tehlový systém HELUZ je odpoveďou na každú otázku

Zverejnené 13.6. Ak chystáte hrubú stavbu rodinného domu, môže vás tento text obohatiť, inšpirovať a dobre nasmerovať. Váš budúci dom nie je len strecha nad obvodovými stenami a oknami. Je to organizmus, ktorý už v „plienkach“, tj. pred zahájením výstavby, žije s… ísť na článok

Zavítate na KVIFF? Tieto skvosty si nemôžete nechať vo Varoch ujsť

Zavítate na KVIFF? Tieto skvosty si nemôžete nechať vo Varoch ujsť

Zverejnené 19.6. Či už sa tento rok chystáte navštíviť Medzinárodný filmový festival, ktorý sa koná od 28. júna do 6. júla, alebo sa chcete do Karlových Varov pozrieť mimo hlavnej návštevníckej sezóny, máme pre vás zoznam architektonických skvostov, ktoré by ste pri… ísť na článok

reklama