Dnes je 19.1.

Rekonštrukcia oceľovej haly Praha hlavná stanica

Zverejnené: 4. 1. 2019

V roku 2018 bola dokončená systematická rekonštrukcia pražskej hlavnej stanice, ktorej súčasťou bola dôsledná obnova haly nástupiska. Celá hala je zastrešená elegantnou nitovou konštrukciou. Dielo sa dostalo do užšieho výberu poroty Českej ceny za architektúru.

Foto: Pyty, shutterstock

Historická oceľová hala pražskej hlavnej stanice je spolu so secesnou Fantovou budovou urbanistickou dominantou územia. Oceľová oblúková dvojloďová hala postavená v roku 1905 mostárňou Bondy, je súčasťou pamiatkovo chráneného komplexu stavieb hlavnej stanice.

Z dôvodu nedostatku financií sa roky vykonávala len nevyhnutná údržba k zabezpečeniu bezpečnosti cestujúcich. Tým bol zapríčinený podstatný úbytok podielu prirodzeného osvetlenia v dôsledku zaslepenia skiel svetlíkov a zasklenia bočných stien oceľovej konštrukcie. Najväčšie problémy predstavovali lokálne poškodenia historickej oceľovej konštrukcie, spôsobené zatekaním a následná korózia oceľových častí v nadzemných častiach stĺpov nad kĺbmi. Najväčším problémom už vo fáze príprav stavby bolo dodržanie podmienky uzatvorenia max. dvoch nástupiskových hrán na prepravu cestujúcich a to vzhľadom k vyťaženosti tohto prepravného uzla s ohľadom na minimalizáciu výluk. Pre odstránenie starého náterového systému boli z dôvodu prašnosti a nárokov na dodávku abrazíva zamietnuté. Počas stavby bol náterový systém niekoľkokrát pozmenený a to vzhľadom k poveternostným podmienkam a časovému tlaku na dodržanie termínov výluk a harmonogramu prác.

Hlavná nosná konštrukcia bola opravená a odstrojené prvky a detaily haly boli reštaurované. Doprava všetkého materiálu bola výhradne koľajová. Práce boli vykonávané pod odborným dohľadom pracovníkov Národného pamiatkového ústavu a Magistrátu hl. m. Prahy. Architektonické riešenie stavby prispelo ku kompletnej rekonštrukcii oblúkovej haly v priestore nad koľajnicami, vrátane prístrešku priliehajúceho k Fantovej budove.

Podarilo sa tak pre budúcu generáciu zachrániť ojedinelú historickú konštrukciu, ktorá je jediná svojho druhu v bývalom Rakúsko-Uhorsku.

Autori:Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., Ing. Jaroslava Šudová

Spolupráca: Ing. Ondřej Kafka

Návrh: 2013 - 2015

Realizácia: 2015 - 2018

Adresa:Praha 2-Vinohrady,Česká republika

Autor: Česká cena za architektúru, preklad: Ing. Kateřina Kočická
Foto: Česká cena za architektúru, Shutterstock, Ondřej Kafka

Nové

Originálna podlaha ARTURO v školiacom centre

Zverejnené 19.1. ARTURO je značka epoxidových a polyuretánových liatych a priemyselných podláh a už v samotnom názve je obsiahnuté umenie (ART = umenie). ARTURO umožňuje vytváranie tzv. Floorstylingu, čo je moderný a kreatívny dizajn na podlahách. Je odolná… ísť na článok

Dom ako socha

Zverejnené 18.1. Neďaleko Prahy – v Pyšeliach, dokončuje štúdio David Architekti rekonštrukciu prvorepublikovej vily. Do záhrady jasne vystupuje atypická dostavba, ktorá prekvapuje svojim architektonickým poňatím. ísť na článok

Farebná symbióza fasád a tieniacej techniky

Zverejnené 17.1. V dnešnej dobe sa fantázií medze nekladú, nech už sa jedná o akékoľvek odvetvie. To platí aj pre firmu Building Plastics, ktorá ponúka najrôznejšie farebné prevedenia screenov, roliet, dverí aj sietí. Stačí si len vybrať. Pri tomto výbere sa však… ísť na článok