Zadovážte si vonkajšiu roletu
a dajte zbohom horúčave
Dnes je 18.6.

Rekonštrukcia oceľovej haly Praha hlavná stanica

Zverejnené: 4. 1. 2019

V roku 2018 bola dokončená systematická rekonštrukcia pražskej hlavnej stanice, ktorej súčasťou bola dôsledná obnova haly nástupiska. Celá hala je zastrešená elegantnou nitovou konštrukciou. Dielo sa dostalo do užšieho výberu poroty Českej ceny za architektúru.

Foto: Pyty, shutterstock

Historická oceľová hala pražskej hlavnej stanice je spolu so secesnou Fantovou budovou urbanistickou dominantou územia. Oceľová oblúková dvojloďová hala postavená v roku 1905 mostárňou Bondy, je súčasťou pamiatkovo chráneného komplexu stavieb hlavnej stanice.

Z dôvodu nedostatku financií sa roky vykonávala len nevyhnutná údržba k zabezpečeniu bezpečnosti cestujúcich. Tým bol zapríčinený podstatný úbytok podielu prirodzeného osvetlenia v dôsledku zaslepenia skiel svetlíkov a zasklenia bočných stien oceľovej konštrukcie. Najväčšie problémy predstavovali lokálne poškodenia historickej oceľovej konštrukcie, spôsobené zatekaním a následná korózia oceľových častí v nadzemných častiach stĺpov nad kĺbmi. Najväčším problémom už vo fáze príprav stavby bolo dodržanie podmienky uzatvorenia max. dvoch nástupiskových hrán na prepravu cestujúcich a to vzhľadom k vyťaženosti tohto prepravného uzla s ohľadom na minimalizáciu výluk. Pre odstránenie starého náterového systému boli z dôvodu prašnosti a nárokov na dodávku abrazíva zamietnuté. Počas stavby bol náterový systém niekoľkokrát pozmenený a to vzhľadom k poveternostným podmienkam a časovému tlaku na dodržanie termínov výluk a harmonogramu prác.

Hlavná nosná konštrukcia bola opravená a odstrojené prvky a detaily haly boli reštaurované. Doprava všetkého materiálu bola výhradne koľajová. Práce boli vykonávané pod odborným dohľadom pracovníkov Národného pamiatkového ústavu a Magistrátu hl. m. Prahy. Architektonické riešenie stavby prispelo ku kompletnej rekonštrukcii oblúkovej haly v priestore nad koľajnicami, vrátane prístrešku priliehajúceho k Fantovej budove.

Podarilo sa tak pre budúcu generáciu zachrániť ojedinelú historickú konštrukciu, ktorá je jediná svojho druhu v bývalom Rakúsko-Uhorsku.

Autori:Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., Ing. Jaroslava Šudová

Spolupráca: Ing. Ondřej Kafka

Návrh: 2013 - 2015

Realizácia: 2015 - 2018

Adresa:Praha 2-Vinohrady,Česká republika

Autor: Česká cena za architektúru, preklad: Ing. Kateřina Kočická
Foto: Česká cena za architektúru, Shutterstock, Ondřej Kafka

Nové

Aké sú možnosti pri výbere okenného tienenia?

Zverejnené 12.6. Pri rozhodovaní o tom, aký typ tieniacej techniky umiestnite na okná svojho domu, je potrebné zvážiť dôvody, ktoré Vás vedú k jej obstaraniu. Ide len o ochranu pred svetlom? Trápi Vás prehrievanie interiéru v lete? Alebo je potrebné utlmiť hluk… ísť na článok

Dizajnové príslušenstvo k radiátorom

Zverejnené 18.6. Dizajn sa netýka len „veľkých“ vecí. Interiér tvoria predovšetkým detaily. Takýmto príkladom sú aj ventily, ktoré, pokiaľ sú vhodne zvolené, môžu efektne doplniť napríklad retro dizajnové radiátory. Kvalitu aj pôsobivý vzhľad v danom odbore ponúka… ísť na článok

Trasovací plyn na detekciu porúch potrubia

Zverejnené 17.6. Každý defekt potrubia, väčšinou vodovodného, negatívne ovplyvní chod domácnosti či firmy. Či už sa jedná o haváriu alebo nepatrný dlhodobý únik, požiadavkou majiteľov objektu je samozrejme čo najrýchlejšie odstránenie poruchy. V prvom rade je však… ísť na článok