HELUZ – tehly, preklady, komíny, stropné systémy na stavbu rodinného domu
vyhľadávanie
Dnes je 21.1.

Skladaná krytina pre nízky sklon

Zverejnené: 4. 6. 2008

Vybrali ste pre vašu stavbu strechu s nízkym sklonom a chceli by ste na ňu položiť skladanú krytinu? Až doposiaľ to nebolo možné, a tak majitelia domov s týmito strechami museli voliť iné riešenie. V tomto roku však Bramac prichádza na trh s novinkou, ktorá umožní položiť skladanú krytinu aj na strechy so sklonom už od 7°.

Strešný systém Bramac 7° je založený na upravenej betónovej strešnej škridle Bramac Max v kombinácii s difúznou fóliou Bramac Top RU. Úprava škridly spočíva v integrácii kovovej zarážky proti spätnému prieniku vody do vodných žľabov pod hlavovým okrajom škridle, tzv. rainbar. Rovnakým spôsobom sú upravené betónové tvarovky – polovičná, krajná, odvetrávacia, protisnehová, hromozvodová, is úpravou pre anténu a nosná škridla stúpacej plošiny. Okrem tejto zarážky sa v rámci systému Bramac 7° používajú štandardné škridly pre pultovú hranu. Systém doplňujúci ďalšie štandardné tvarovky – hrebenáč, hromozvodový a ukončovací hrebenáč, čelo hrebenáča, hrebenáč a uzáver hrebeňa a ďalšie plastové a kovové prvky.


Upravená betónová strešná škridla Bramac Max

Vodotesné podstrešie

Okrem vyššie uvedenej úpravy škridiel je dôležitou súčasťou systému Bramac 7° vodotesné podstrešie, ktoré je tvorené zásadne debnením a vlastnou vrstvou PHI. Použitie systémových prvkov a vlastné prevedenie podľa “Pravidiel pre montáž strešného systému Bramac 7°” je podmienkou pre poskytnutie 15– ročnej záruky na funkciu strechy.

Doplnkové utesnenie proti prieniku vody spočíva v týchto prvkoch:

  • obojstranne integrovanej, separačnej fólii chránenej lepiacimi prúžkami pozdĺž horného a dolného okraja difúznej fólie Top RU,
  • pre utesnenie v ploche, tzv. “lepenie prúžok na prúžok”,
  • preventívne utesnenie plošného spoja kontralát a Top RU tesniacou penou,
  • lepiaci tmel pre zlepenie priečnych spojov fólie Top RU a ďalších spojov, kde nemožno vykonať “lepenie prúžok na prúžok”.

Rozsah použitia a základné technické pokyny pre návrh systému Bramac 7°

Pozdĺžne prekrytie škridiel Max 7° je min. 10,5 cm, čo odpovedá vzdialenosti strešných lát max. 37,5 cm. Pri vzdialenosti lát 37,0 až 37,5 cm je možné na štítovú hranu navrhnúť okrajové škridle.

Pri návrhu strešnej konštrukcie odporúčame vziať do úvahy celkové rozloženie krytiny, čím sa vylúči inak nevyhnutné skracovanie škridiel pod hrebeňom, čo je v tomto prípade nevhodné, pretože by bola odrezaná kovová zarážka v hlavovej oblasti tašky.

Strešný systém Bramac 7° možno navrhovať:

  • pre oblasť strešných sklonov 7° až 12°,
  • s ohľadom na zaťaženie snehom do veľkosti charakteristickej hodnoty sk max. 1,5 kN/m2, tzn. v I. až III. snehovej oblasti bez ohľadu na nadmorskú výšku,
  • pre dĺžky krokiev do 12 m.

V rámci strešného systému Bramac 7° nemožno navrhovať a vykonávať v oblasti sklonu 7° až 12° nasledujúce detaily, pri ktorých by inak nemohla byť poskytnutá 15–ročná záruka na funkciu systému: strešné okná, výstupné okná, (žľaby, úžľabia, fotovoltaické články, sneholamy a podobné systémy.

Pracovná teplota pre montáž vodotesného podstrešia je vyššia ako +7 °C, lepenie pásov fólie Top RU možno vykonávať už od −5 °C.

Fólia Top RU nie je núdzové zakrytie, po položení musí ihneď nasledovať pokládka vlastnej krytiny.

Chemická ochrana debnenia, kontralát a lát sa nevykonáva.

Najmenší prierez strešných lát je 4 × 5 cm.

Pre ukotvenie kontralát sa používajú výhradne skrutky (vruty) o min. priemere 4,5 mm a dĺžke zodpovedajúcej dvojnásobku hrúbky upevňovaných lát.

Odvodnenie PHI v odkvapovej hrane sa navrhuje zásadne pomocou odkvapníc, ktoré sú súčasťou systému Bramac 7°. Odkvapnice zasahujú do žľabov za zadnou návalkou (zavinutý okraj žľabu). Navrhujú sa teda nižšie položené žľaby.

Napojenie fólie Top RU na strešné prestupy , ako sú komínové telesá, svetlíky a pod., sa vykonáva pomocou Wakaflexu, podobne ako napojenie krytiny na tieto prestupy.

Poistná hydroizolácia v oblasti hrebeňa a nárožia je spojitá, nemožno tu vytvárať odvetrávacie medzery ako u trojplášťových striech. Pokiaľ sa neuvažuje o zateplení po celej dĺžke krokiev tesne pod debnením, musí byť priestor medzi tepelnou izoláciou a debnením odvetrávaný, napr. pomocou vetrákov v štítoch strechy.

Pre napojenie hrebeňa a nárožia na plochu strechy sa používa výhradne Metaroll.

Zaistenie škridiel proti padaniu za vetra je treba stanoviť v súlade s ČSN 73 0035 alebo s ČSN EN 1991-2-4. K tomuto sa používajú stranové príchytky. Požiadavky na pripevňovanie škridiel tvoriacich obrys strechy zodpovedajú štandardom.

Protisnehová ochrana je navrhnutá tak, že každá 8. škridla na ploche strechy a jeden priebežný rad v druhom rade nad odkvapom je protisnehový.

K odvetraniu kanalizácie sa používa prestup odvetrávania Max 7°, ktorého voľnou súčasťou je prípojná rúra Js 125 mm a prestupová manžeta o priemere 125 mm.

K prestupu anténnej tyče sa používa prestup pre anténu Max 7°. Nadstavec prestupu je určený výlučne pre utesnenie prestupu, nevytvára pevný bod. Dva, na sebe nezávislé, pevné body pre uchytenie anténnej tyče je treba navrhnúť na nosnej konštrukcii strechy. Pre napojenie fólie Top RU na tyč antény sa používa napojovacia manžeta o priemere 100 mm, ktorá utesní tyč. Pre napojenie prestupov použijeme Flexirol.

Pre pohyb či státie na streche je možné navrhovať stúpacie plošiny, pre montáž ktorých sú potrebné dve nosné tašky Max 7° a dva držiaky Max 7°.

Autor: Romana Lásková
Foto: Archiv firmy
reklama

Nové

THERMO|SOLAR vymenil staré kolektory za unikátne vyrobené  na mieru. Veľvyslanectvo SR v Indii si ohrieva vodu slnečnými kolektormi

THERMO|SOLAR vymenil staré kolektory za unikátne vyrobené na mieru. Veľvyslanectvo SR v Indii si ohrieva vodu slnečnými kolektormi

Zverejnené 20.1. Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov - THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. sa podieľal na modernizácii solárneho systému na ohrev teplej vody, ktorý je nainštalovaný na budove Veľvyslanectva SR v meste Dillí, v Indii. V pôvodnom systéme z… ísť na článok

Tri subtílne prázdne kocky ako vyhliadkové miesta prepájajúce dramatický terén a sieť chodníkov

Tri subtílne prázdne kocky ako vyhliadkové miesta prepájajúce dramatický terén a sieť chodníkov

Zverejnené 21.1. Prechádzkový okruh okolo doslúžilého pieskovcového lomu s vrcholovou vyhliadkou cez lomovú stenu do okolitej krajiny lúk a strání vznikol na základe návrhu štúdia henkai architekti a spoločnosti ZAHRADA-PARK-KRAJINA. Zadávateľom zákazky bola obec… ísť na článok

Nová kuchyňa svojpomocne

Nová kuchyňa svojpomocne

Zverejnené 19.1. Výmena kuchynskej linky, pracovnej dosky a kuchynských spotrebičov sa môže vyšplhať na niekoľko tisíc eur. Rekonštrukcia kuchyne ale vôbec nemusí stáť toľko, ako nová kuchyňa. S trochou kreativity, chute do práce a niekoľkými radami zrenovujete… ísť na článok

reklama