Akcia HELUZ - Za pár eur v chládku!
vyhľadávanie
Dnes je 27.2.

Sklovláknité výstužné tkaniny pre fasády a zatepľovacie systémy

Zverejnené: 14. 1. 2020

Kvalitné sklovláknité oká textílie sú dôležitou súčasťou fasádnych systémov a vnútorných omietok, pretože predchádzajú vzniku prasklín a znižujú riziko mechanického poškodenia povrchu. Pri ich tkaní sa používa tzv. perlinková väzba a tak sa vžilo všeobecné označenie ako perlinka.

Pre docielenie dlhej životnosti fasád a omietok a zachovanie ich bezchybného vzhľadu je potrebné dbať na kvalitu jednotlivých materiálov celého systému. Ak má jeden komponent nižšiu životnosť ako ostatné, výrazne tým skracuje životnosť systému ako celku. Pri použití nekvalitnej mriežkovej tkaniny nie je zabezpečená dostatočná pevnosť povrchovej úpravy a už po niekoľkých týždňoch od jej dokončenia sa začínajú objavovať praskliny vplyvom zretia omietky, striedania teplôt, vetra alebo napr. pohybu izolačných dosiek.

Sklovláknité mriežky do vonkajších fasád a zateplenia

Najviac sa perlinky používajú na vystužovanie zateplených fasád, kde plnia vysoké požiadavky na pevnosť zatepľovacieho systému ETICS. Pri výrobe mriežkových tkanín je záväzná norma ETAG004, ktoré stanovuje minimálnu zvyškovú pevnosť v ťahu. Životnosť kontaktného zatepľovacieho systému je závislá na kvalite a pevnosti všetkých prvkov fasády, preto sa oplatí používať ťažšie fasádne perlinku (napr. R131 a R117). V spodných častiach fasády, kde hrozí mechanické poškodenie napr. nárazom lopty alebo auta, je odporúčané použiť tzv. pancierové mriežky (napr. R267 či R275).

Schéma perlinkovej väzby, zdroj: wikipedia
Schéma perlinkovej väzby, zdroj: wikipedia

Spevnenie vnútorných omietok

Perlinky sa často využívajú aj pre spevnenie vnútornej omietky. Aj tu chránia spoľahlivo proti popraskaniu, napríklad v miestach, kde sa pod omietkou stretávajú dva typy materiálov s rozdielnym koeficientom rozťažnosti, teda v mieste s vyšším potenciálom vzniku trhlín. Oká textílie, ktoré tieto miesta prekrývajú, absorbujú vznikajúce pnutie. Odporúča sa ale použiť perlinku po celej ploche vnútorných omietok, pretože znižujú riziko mechanického poškodenia, ktoré môžu spôsobiť napr. deti alebo neopatrná manipulácia s vysávačom. V tomto prípade postačujú ľahšie perlinky s nižšou pevnosťou v ťahu (napr. R96, R85, R51, ale aj R117).

Ďalšie využitie mriežkových tkanín

Vďaka svojim vynikajúcim funkčným vlastnostiam nachádzajú perlinky využitie aj pri výrobe stavebných prvkov, dekoračných materiálov aj technických zariadení budov. Obľúbené sú napríklad tzv. konštrukčné panely, ktoré sa mriežkou obojstranne vystužujú. Takto vystužené dosky majú široké uplatnenie pri výrobe tvarovo náročných stenných priečok, sprchových kútov, bočných stien vaní alebo zložito tvarovaných bazénov. Sklovláknité oká textílie vo veľkej miere využíva tiež priemysel spracovávajúci mramor. Najmä pri výrobe rozmerných alebo menej stabilných mramorových dosiek sa tieto dosky podlepujú mriežkovou tkaninou, aby sa minimalizovalo riziko ich poškodenia pri manipulácii a ďalšom spracovaní. Ďalšie využitie začínajú perlinky nachádzať aj pri inštalácii elektrických vykurovacích rohoží do podláh, kde sú za účelom jednoduchšej inštalácie preferované oká textílie pokrytej z jednej strany samolepiacou vrstvou.

Aké sú dôležité parametre kvalitnej perlinky?

Akékoľvek vystuženie by malo spĺňať pár základných, avšak potrebných parametrov. Tým prvým je rozťažnosť, kedy by táto hodnota mala byť čo najnižšia. Výstuž má vystužovať a teda musí byť odolná proti silovému namáhaniu, ktoré na ňu pôsobí. Dobré perlinky dosahujú rozťažnosť na úrovni 3-4% maximálne.

Ruka v ruke s rozťažnosťou ide aj pevnosť samotnej tkaniny, kedy dnes už zabehnutým štandardom pre zatepľovacie systémy je hodnota 2000 N / 5 cm tkaniny. Ďalším veľmi dôležitým parametrom je odolnosť voči alkáliám. Akékoľvek bežné výstužné sklo, ktoré sa užíva v stavebníctve, nie je samo o sebe alkalicky odolné. Odolnosť je zaručená tzv. tužením, kedy sa režná sklená tkanina natuží syntetickou gumou, ktorá sklené vlákna obalí a tým ochráni pred pôsobením alkálií.

Vlastné tuženie má za následok aj ďalšiu dôležitú vlastnosť a tou je stabilita tkaniny pri manipulácii. Sklené vlákna by pri stretnutí po sebe ľahko kĺzali, ale vďaka "zalepeniu" celej štruktúry touto gumou dostávame stabilný výrobok, ktorý možno ľahko rezať a dobre sa s ním manipuluje.

Ako môžeme spoznať nekvalitnú mriežku?

Ak nie je uvedený výrobca alebo je uvedený len dovozca perlinky a zároveň je cena podozrivo nízka, je pravdepodobné, že sa jedná o nekvalitný výrobok, u ktorého hrozí použitie lacnejšieho a menej kvalitného materiálu, tzv. C-skla. Pevnosť fasády s touto sieťou je nižšia a hrozí zvýšené riziko tvorby prasklín. Pri ohmataní perlinky sa možno presvedčiť o pevnosti vo väzných bodoch. Ak tieto body nedržia dokonale pri sebe, hrozí rozpad siete pri orezávaní alebo pri aplikácii.

Ako sa tomuto vyvarovať? Nie je to určite jednoduché. Pokiaľ sa ale používajú výrobky od zabehnutých európskych výrobcov, možno tomu celkom bezpečne predísť. Ďalším faktorom je to, aby sme v prípade zateplenia dbali na použitie celého systému. V neposlednom rade to bude kvalitný stavebný dozor, ktorý zabráni zámene perlinky priamo na stavbe.

Praktické rady na záver

• Pri napájaní perlinky za sebou aj vedľa seba dodržujte prekrytie 10 cm.
• Vždy dodržujte pravidlo 2/3 a 1/3, čiže umiestnite perlinku do 2/3 hrúbky vrstvy, teda 1/3 pod povrch.
• Čím väčšie riziko mechanického poškodenia hrozí, tým vyššiu plošnú hmotnosť perlinky vyberte.

Autor: Kolektív autorov
Foto: Archív firmy Saint Gobain, Shutterstock
reklama

Nové

Terasy WoodPlastic® ponúkajú svetovú  kvalitu

Terasy WoodPlastic® ponúkajú svetovú kvalitu

Zverejnené 24.2. Sú atraktívne a z funkčného hľadiska len ťažko prekonateľné. Každá z dosiek terasy od spoločnosti WPC – WoodPlastic je extrudovaná s pomocou špičkovej laserovej technológie Strandex. Základom výrobnej zmesi je kombinácia čistej, starostlivo… ísť na článok

Zistite, či sa k vám domov viac hodia vonkajšie screeny, alebo rolety

Zistite, či sa k vám domov viac hodia vonkajšie screeny, alebo rolety

Zverejnené 27.2. Áno, čítate správne. Výber vhodného tienenia by totiž mal vychádzať z vašich potrieb, očakávaní a spôsobu života. Vzhľadom na životnosť tienenia, ktoré vám môže slúžiť pekných pár rokov, by nemalo ísť o spontánnu voľbu ovplyvnenú len trendmi. Aj keď… ísť na článok

Dom v objatí prírody

Dom v objatí prírody

Zverejnené 26.2. Dom ukrytý medzi horami pri Žiline vyniká prepojením architektúry s okolím. Celkové vyznenie prirodzenosti a jednoduchosti podčiarkuje aj projekt záhrady, ktorá je inšpirovaná pôvodnými rastlinami a drevinami. Pôvodne chcel majiteľ pri výstavbe domu… ísť na článok

reklama