Doživotná záruka na tehlový systém HELUZ
vyhľadávanie
Dnes je 20.5.

Štvanická lávka. Subtílna linka z betónu vedúca ponad Vltavu

Zverejnené: 28. 8. 2023

Autorský tím, ktorý pôsobí na Kloknerovom ústave ČVUT v Prahe, sa dlhodobo venuje architektonickým a konštrukčným návrhom mostných konštrukcií z UHPFRC betónu. Aj nová Štvanická lávka využíva mechanické a technické vlastnosti vysokopevnostného kompozitného materiálu, ktorý umožnil autorom dosiahnuť elementárnu geometrickú formu.

Alex Shoots Buildings

Konceptom mosta je priestorová krivka vinúca sa krajinou. Jemná priestorová krivka je konštruovaná ako plynulá cesta vychádzajúca z dynamiky pohybu chodcov a cyklistov. Koncepcia konštrukcie mosta reaguje pokorne na panorámu Prahy, na napojenie na holešovický a karlínsky breh aj na urbanistický návrh riešenia ostrova Štvanice. Je zvolená konštrukcia, ktorá nejde do výšky, nebráni chodcom a cyklistom v pohľadoch na mestskú krajinu.

Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings

Mostovka je podopretá dvoma nábrežnými opierkami, dvoma piliermi na krajoch ostrova Štvanice, tak aby do ostrova čo najmenej zasahovala a dvoma piliermi v nesplavnom ramene rieky Vltavy. Na Štvanici voľne klesá rampa, ktorej pôdorysná krivka kopíruje krivku hrany ostrova. Krajné pole konštrukcie kvôli bezbariérovému a plynulému nadviazaniu na holešovickej strane vertikálne klesá na úroveň chodníka na nábreží. Toto pole je navrhnuté ako vertikálne pohyblivé v mieste podpery, kde je umiestnený hydraulický piestový mechanizmus na zaistenie vertikálneho zdvihu až nad úroveň povodne Q1000 (Q2002 + 1 m). Ide o zdvih cca o 3 m pri pootočení poľa okolo previsnutého konca pri prvom pilieri vo Vltave.

Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings

Architektúra mosta využíva minimalistické sochárske tvaroslovie. Most je navrhnutý z kvalitného ultra-vysokohodnotného betónu s rozptýlenou výstužou (UHPFRC – ultra high performance fibre reinforced concrete) s povrchom zodpovedajúcim lesklému bielemu mramoru. Most je zložený z prefabrikovaných segmentov, ktoré sú pomocou predpínacích káblov zopnuté. Súčasťou konštrukcie je aj ornamentálne bronzové madlo s figurálnymi prvkami zvieracích hláv na koncoch od sochára Aleša Hvízdala. V madle je integrované osvetlenie lávky. Na ostrove Štvanice pri vstupe na lávku je umiestnená figurálna socha Rieka od prof. Jána Hendrycha. Návrh zvíťazil v medzinárodnej architektonickej súťaži v roku 2017.

Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings

Konštrukčné riešenie

Hlavná nosná konštrukcia mosta je tvorená spojitým železobetónovým nosníkom z UHPFRC s pozdĺžnym predpätím a priečnym rezom tvaru H. Jedná sa o dva plnostenné bočné parapetné nosníky s medziľahlou doskou mostovky, ktorá je podporovaná priečnymi rebrami. Výrobne a montážne ide o segmentovú mostnú konštrukciu tvorenú 57 prefabrikátmi. Os mosta je navrhnutá ako plynulá krivka, vedená smerovými a výškovými oblúkmi. Pre zjednodušenie prefabrikácie je táto krivka upravená do plynulého polygónu tak, aby bol každý zo segmentov vedený v priamke.

Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings

Spojitý nosník, ktorý spája holešovický a karlínsky breh plynule prechádza v bočnú rampu odbočujúcu na ostrov Štvanice a tvorí tak jednotný celok bez dilatačných škár. Krajné pole na holešovickom brehu je s ohľadom na nutnosť dodržania podmienky umiestnenia konštrukcie nad hladinou tisícročnej vody (Q2002+1,0 m) v prípade povodne navrhnuté ako zdvižné. V mieste teoretickej polohy nulového ohybového momentu je do konštrukcie vložený mechanický čapový kĺb, ktorý umožňuje otočenie tohto poľa okolo horizontálnej osi. Priechodná šírka v hlavnom smere je 4 m av mieste rampy 3 m. Škáry medzi segmentmi mosta sú navrhnuté ako kontaktné, vystrojené šmykovými ozubmi s premenlivou polohou. Dôvodom je postupná zmena prestupu predpínacej výstuže škárou. Segmenty nosnej konštrukcie sú vzájomne spojené vnútorným predpätím lana so súdržnosťou, ktoré je vedené vo vnútri prierezu lávky. Každý parapetný nosník je predopnutý kombináciou 4 káblov, kde v každom je 19 lán.

Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings

Autor: Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek
Autori sochárskych prvkov: Aleš Hvízdal, Jan Hendrych
Adresa: Praha, Česká republika
Investor: Hlavné mesto Praha, Petr Hankovec
Súťaž: 2017
Realizácia: 08/2023
Náklady: 300 000 000 CZK

Foto: Alex Shoots Buildings
Foto: Alex Shoots Buildings

Zdroj:
https://www.archiweb.cz/b/stvanicka-lavka
https://www.archinfo.sk/diela/obcianska-stavba/stvanicka-lavka-praha.html

Čítajte tiež:

Autor: Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek
Foto: Alex Shoots Buildings
reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Zverejnené 20.5. Priestor pre sezónne aktivity v spojení so zázradou. Objekt, príkladne osadený do strmého svahu na hranici pozemku, charakterizuje surová materialita, subtílne detaily a rozsiahle zasklenie jedálenskej a pobytovej časti. ísť na článok

reklama