vyhľadávanie
Dnes je 4.3.

Svetlo ako ukazovateľ kvalitnej architektúry

Zverejnené: 30. 12. 2019

Prirodzená forma svetla poskytovaná slnkom je umelými svietidlami nenahraditeľná. Nie je však jednoduché ju pochopiť vo všetkých súvislostiach. Napríklad skutočnosť, že nedostatok denného svetla negatívne ovplyvňuje cirkadiánne rytmy človeka, je známy a nespochybniteľný. Naopak, na pasívne solárne zisky sa často zabúda a stavitelia poukazujú napríklad na to, že okná sú najslabším miestom fasády, ktorým v zime uniká najviac tepla. To je však omyl.

Jeden z návrhov Hiroshiho Sambuichiho - viacúčelové komunitné centrum Naoshima Hall, vzniklo až po takmer trojročnom mapovaní okolia stavby architektom. Autor: Shigeo Ogawa

Dnešné technológie, vrátane okien s dvojsklami, či dokonca trojsklami, možnosť antireflexného pokovanie okenných tabúľ, vynikajúcu tesnosť rámov aj ich správne napojenie na ostenie, stoja voči týmto postojom v opozícii. Na piedestál záujmu sa navyše dostáva komfort užívateľov a ich zdravie, ktoré úzko súvisí práve so svetlom a čerstvým vzduchom. To sú dva kľúčové aspekty, ktoré ovplyvňujú výslednú vnútornú klímu a tým tiež priamo ľudský organizmus. Prirodzené svetlo v domácnosti aj v kancelárii je umelým osvetlením nenahraditeľné.

Interiér francúzskeho aktívneho domu Maison Air et Lumière je vďaka konceptu výrazne šikmej strechy schopný maximálne využiť slnečné žiarenie
Interiér francúzskeho aktívneho domu Maison Air et Lumière je vďaka konceptu výrazne šikmej strechy schopný maximálne využiť slnečné žiarenie

Slnečné svetlo je navyše aj nositeľom energie. Len jeho rozptýlená zložka počas bieleho dňa dodáva oknami desiatky W/m2. Popri tejto rozptýlenej zložke pritom vniká dovnútra (za jasného slnečného dňa) tiež priame slnečné žiarenie a to s intenzitou stoviek W/m2. Sálavé teplo, ktoré presklenými plochami prestupuje dovnútra úplne zadarmo, tak danú miestnosť výdatne prehrieva, čo v vykurovacej sezóne ocenia užívatelia domu, pre ktorých to znamená finančnú úsporu za energiu vynakladanú na vykurovanie a osvetlenie. Dostatok svetla navyše preukázateľne zvyšuje produktivitu človeka, je teda v záujme zamestnávateľov, aby ho aj na pracoviskách bolo dostatok.

Svetlo aj výhľad sú veľmi dôležité

Svetlo a vzduch možno do domu priviesť niekoľkými spôsobmi. Tým základným a najúčinnejším prostriedkom je nepochybne okno, či už fasádne, alebo strešné. Ich kombinácia potom zefektívňuje výmenu vzduchu (vďaka úplne prirodzeným zákonitostiam, kedy prívod vzduchu je zaistený oknom fasádnym, zatiaľ, čo jeho odvod oknom strešným). Popri tom, že okno slúži na ventiláciu a prívod denného svetla, umožňuje tiež výhľad von. Ten sa môže za začiatku javiť ako nepodstatný, avšak je preukázané, že jeho kvalita úzko súvisí s psychickou pohodou užívateľa priestoru; poskytuje mu možnosť prieskumu vonkajších vplyvov, ako sú vône, zvuky a teplota. Okno môže tiež slúžiť ako úniková cesta. Dlhodobý deficit týchto vnemov spôsobuje pocity izolácie, depresie a napätia.

Výskumný projekt Model Home 2020

Zaujímavé fakty z dlhodobého merania kvality vnútornej klímy priniesol napríklad výskumný projekt Model Home 2020 zaštítený firmou Velux. Ten sa začal v roku 2009 a prebiehal v celkovo piatich domoch v štyroch európskych krajinách (za účelom zaznamenania výsledkov v rôznych klimatických podmienkach). Diskutované domy boli postavené podľa princípov aktívneho domu, ktoré kladú dôraz na komfort užívateľa v podobe zdravého a pohodlného bývania, rovnováhu medzi domom vyrobenou a spotrebovanou energiou a pozitívny vplyv objektu na životné prostredie.

Medzi špecifiká aktívneho domu pritom patrí predovšetkým architektúra, ktorá do domu prepúšťa dostatok svetla, umožňuje efektívnu ventiláciu, aplikuje technológie určené na výrobu vlastnej energie či hospodárenie s vodou, vytvára vhodné akustické podmienky, využíva zdravotne nezávadné či recyklované materiály ... Od známeho pasívneho domu sa ten aktívny líši najmä v prístupe, ktorý uprednostňuje pohodlie užívateľa a zdôrazňuje nielen tepelnoizolačné riešenie pre zimné podmienky, ale aj energetické pokrytie prevádzky domu v priebehu celého roka, vrátane mnohokrát opomínaného leta.

Výsledky štúdie boli nadmieru priaznivé a sú plne dostupné na internete1). Pre predstavu spomeňme napríklad kvalitnejší spánok obyvateľov, ich nižšia chorobnosť a celková spokojnosť s vnútorným prostredím po stránke svetelnej či z pohľadu kvality vzduchu atď.

Jedna zo piatich stavieb, ktoré boli súčasťou projektu Model Home 2020 bola umiestnená aj v južnej časti Paríža. Objekt s názvom Maison Air et Lumière je postavený na princípoch aktívneho domu. Stavba je v harmónií so svojím okolím a maximálne sa mu prispôsobuje. Či už fasádne, tak strešné okná zaberajú výraznú časť plášťa domu, vďaka čomu ho intenzívne napĺňa denným svetlom aj čerstvým vzduchom
Jedna zo piatich stavieb, ktoré boli súčasťou projektu Model Home 2020 bola umiestnená aj v južnej časti Paríža. Objekt s názvom Maison Air et Lumière je postavený na princípoch aktívneho domu. Stavba je v harmónií so svojím okolím a maximálne sa mu prispôsobuje. Či už fasádne, tak strešné okná zaberajú výraznú časť plášťa domu, vďaka čomu ho intenzívne napĺňa denným svetlom aj čerstvým vzduchom

Horská chata Monte Rosa

Veľmi zaujímavý projekt predstavuje horská chata Monte Rosa vo švajčiarskych Walliských Alpách. Nápaditá a inovatívna architektúra tejto stavby ležiacej vo výške 2 883 m n.m. zahŕňa najmodernejšie technológie a stavebné metódy s efektom v podobe energetickej nezávislosti chaty. Budova čerpá elektrickú energiu z fotovoltaických panelov o výkone 16 kWp rozprestierajúcich sa na ploche 110 m2. Tie ročne vyrobia 21000 kWh, čo postačuje na pohon čističky odpadových vôd, ventilačného systému, osvetlenia aj spotrebičov. Zvyšok energie je vyrábaný pomocou diesel-generátorov na rastlinný olej.

Pred chatou sú tiež nainštalované solárne kolektory, ktoré pokrývajú spotrebu teplej úžitkovej vody, aj vody určenej na vykurovanie. Ventilácia je riadená automaticky a vďaka kvalitnému okennému systému je vnútorná teplota vždy pocitovo príjemná. Tepelné hospodárenie využíva okrem iného aj "odpadový" vzduch.

Chata Monte Rosa Hut vo Walliských Alpách získava podstatnú časť elektrickej energie z vlastnej fotovoltaickej elektrárne
Chata Monte Rosa Hut vo Walliských Alpách získava podstatnú časť elektrickej energie z vlastnej fotovoltaickej elektrárne

Aktívne domy oslovujú odborníkov z mnohých oblastí

Vzrastajúci záujem o aktívne domy dokladá napríklad medzinárodne uznávaný Velux Daylight Symposium. Tento rok prebehol v Paríži už ôsmy ročník, ktorého sa zúčastnilo viac ako 500 celosvetovo preslávených osobností z oblasti architektúry, medicíny a staviteľstva z celého sveta. Program kombinoval hlavnú tému - denné svetlo - s možnosťami, ktoré poskytuje jeho použitie v oblasti energetickej efektívnosti stavieb. Predložené boli aj konkrétne prípadové architektonické štúdie a diskutované možnosti aplikácie teórie a výskumu v praxi. Medzi rečníkmi sa objavila napríklad Lisa Heschong, ktorá hovorila na tému dôležitosti výhľadov na pracoviskách, z lekárov prednášal Till Roenneberg so svojou prezentáciou nazvanou Budovy budúcnosti potrebujú svetlo a chronobiológie (náuka o biorytmoch) a mnoho ďalších. Veľmi očakávané bolo vystúpenie japonského architekta Hiroshiho Sambuichiho, minuloročného víťaza súťaže Daylight Award2), a síce za svoj prístup k architektúre, v ktorej preferuje celkovú vyváženosť, keď všetky využiteľné sily a živly hrajú prím a dizajn je až druhotný. Sambuichi, autor stavieb Shizuko Castle House či Naoshima Hall v Japonsku, je známy pre svoj experimentálny spôsob práce, ktorý pozostáva primárne z dlhodobého pozorovania krajiny, v ktorej má vyrásť nová stavba. Vďaka tomu sa mu darí navrhované objekty pevne zakoreniť do konkrétneho prostredia a možno ich nadnesene nazvať ako manifesty obratného využitia prírodných síl. A to vrátane denného svetla, ktoré patrí medzi hlavné Sambuichiove "pracovné nástroje". Pozerá na ne ako na neoddeliteľnú súčasť geofyzikálnej scény.

Hiroshi Sambuichi, autor stavieb Shizuko Castle House či Naoshima Hall v Japonsku, je známy pre svoj experimentálny spôsob práce, ktorý pozostáva primárne z dlhodobého pozorovania krajiny (aj rádovo niekoľko rokov), v ktorej má vyrásť nová stavba. Autor: Takehiro Goto
Hiroshi Sambuichi, autor stavieb Shizuko Castle House či Naoshima Hall v Japonsku, je známy pre svoj experimentálny spôsob práce, ktorý pozostáva primárne z dlhodobého pozorovania krajiny (aj rádovo niekoľko rokov), v ktorej má vyrásť nová stavba. Autor: Takehiro Goto

Na záver

Človek vníma svetlo zrakom, jeho tepelnú zložku potom tiež kontaktom s kožou. Skrz nich ovplyvňuje fyzické a psychické zdravie. Hojnosť denného svetla prináša psychologické, ekonomické aj environmentálne pozitíva. Nebráňme sa preto v našich domovoch inštaláciám početnejších a rozľahlejších presklených plôch. Prekvapivo aj v klimatických podmienkach Slovenskej republiky môžu byť pasívne solárne zisky v priebehu celej vykurovacej sezóny, vrátane zimných mesiacov, vyššie ako straty tepla cez sklo a rám.

Tiež interiéry Monte Rosa Hut boli do bodky premyslené a výsledkom je presvetlený dizajnový priestor
Tiež interiéry Monte Rosa Hut boli do bodky premyslené a výsledkom je presvetlený dizajnový priestor

1) https://bit.ly/2teeZPf
2) http://thedaylightaward.com

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archív firmy Velux, Takehiro Goto, Shigeo Ogawa
reklama

Nové

Tepelné čerpadlá pohľadom dodávateľov

Tepelné čerpadlá pohľadom dodávateľov

Zverejnené 2.3. O alternatívnych zdrojoch vykurovania a najmä o tepelných čerpadlách toho bolo na našom webe napísaného už mnoho. Ako to ale vyzerá s aktuálnym dopytom a vývojom v oblasti predaja tepelných čerpadiel a aké sú v tomto ohľade možnosti? Na tieto otázky… ísť na článok

Garážová brána LOMAX. Reportáž z montáže

Garážová brána LOMAX. Reportáž z montáže

Zverejnené 27.2. Už pred rokom sa manželský pár rozhodol vymeniť starú garážovú bránu za novú. Na situáciu sa postupne prišli pozrieť traja obchodní zástupcovia od rôznych výrobcov garážových brán. Dvaja povedali, že výmena nepôjde, vysvetlili prečo a manželia… ísť na článok

Rekonštrukcia s materiálmi Ytong a Silka. Riešenie na mieru pri malých a veľkých projektoch

Rekonštrukcia s materiálmi Ytong a Silka. Riešenie na mieru pri malých a veľkých projektoch

Zverejnené 26.2. Rekonštrukcie hrajú čoraz významnejšiu úlohu v bytovej aj nebytovej výstavbe. Rekonštruujú sa rodinné aj bytové domy, zastarané objekty sa modernizujú, existujúce budovy dostávajú nový účel. Spoločnosť Xella má riešenie pre všetky veľké aj malé… ísť na článok

reklama