vyhľadávanie
Dnes je 4.3.

Ťažká šikmá strecha HELUZ

Zverejnené: 28. 8. 2018

Tehlové domy, ktoré sú v tomto článku zastúpené stavebným systémom HELUZ, je dobré navrhovať a stavať tak, aby popri tepelnej izolácii naplno využili aj tepelnoakumulačný potenciál svojej tehlovej podstaty. Polovičné riešenia, kedy tehlové murivo uzatvára „obľúbená“ drevená strecha, dom z veľkej časti rozladí, presnejšie, pripraví ho o podstatnú časť jeho úžitkovej hodnoty.

Položenie panelov HELUZ je veľmi rýchle

V stavebnom školstve sa o akumulácii a s ním spojenými vlastnosťami dozvieme len staré frázy, odtrhnuté od jadra veci. Jadrom veci je, že plnohodnotnú tepelnú funkciu budovy realizujú dve duálne a teda vzájomne sa dopĺňajúce a podporujúce podstaty. Je to tepelná akumulácia a tepelná izolácia. Dualita je v prírode všeobecným fyzikálnym a smelo sa dá povedať, že aj dejinným princípom. Pripomeňme si energiu verzus potenciál, voda-oheň, z iného súdka potom žena-muž, láska-ľahostajnosť atď. Poďme ale k veci:

Keramobetónové panely sa pokladajú na štítové steny, prípadne na vnútorné priečne steny
Keramobetónové panely sa pokladajú na štítové steny, prípadne na vnútorné priečne steny

Riešenie HELUZ

Systém ťažkej šikmej strechy HELUZ završuje koncept budov s vysokou tepelnou akumuláciou. Oproti bežnému drevenému krovu dochádza u ťažkej šikmej strechy HELUZ k mnohým zlepšeniam parametrov stavby a hlavne jej tepelno izolačnej účinnosti. Podstatne sa zlepší teplotná stabilita pri užívaní stavby v priebehu celého roku a ďalej potom jeho vzduchová nepriezvučnosť (Rw > 50 dB). Popritom sa jednoduchšie dosahuje vzduchotesnosti plášťa domu (preukázanie blower-door testom), neaplikujú sa žiadne parotesné fólie a iné podobné riešenia typické pre ľahké drevené strechy, ktorých životnosť je často obmedzená. Odpadá aj potreba konštrukčnej ochrany dreva a riziko jeho biologického napadnutia.

Výstavba

Keramobetónové panely sa pokladajú na štítové steny, prípadne na vnútorné priečne steny. Nevyhnutnosťou je horizontálny stužujúci veniec potrebných parametrov. Pozdĺžne styky panelov sa zalievajú betónom. Na dokončenú nosnú konštrukciu sa montuje izolačné súvrstvie s plošne spojitou tepelnou izoláciou. Vhodné sú hlavne nadkrokvové systémy tepelnej izolácie, napr. systém s tuhými doskami PIR značky DEKROOF, systém BramacTherm KOMPAKT a iné.

Optimálny sklon ťažkej šikmej strechy HELUZ je do 40°. Táto strecha je určená pre jednoduchšie dispozície, teda tvary striech. Jej veľkou prednosťou je vysoká tepelná akumulácia, rýchlosť prevedenia a jednoduchosť. Na predstavu: položenie strešných panelov na dome, ktoré vidíme v sprievodných obrázkoch prebehlo behom dvoch hodín a aj následná montáž izolačného súvrstvia je veľmi jednoduchá. Výsledné vlastnosti strechy sa potom blížia k optimu zo všetkých možných uhľov pohľadu.

Pozdĺžne styky panelov sa zalievajú betónom
Pozdĺžne styky panelov sa zalievajú betónom
Pozdĺžne styky panelov sa zalievajú betónom
Pozdĺžne styky panelov sa zalievajú betónom

Význam tepelnej akumulácie

Predstavme si, že žijeme v dome úplne zbavenom tepelnej akumulácie. Toto zjednodušenie je mantrou oficiálnych tepelných výpočtov, ktorými sa ale príroda v žiadnom prípade neriadi. Vsaďme dom do slnečného dňa 13. mája 2018 v Hradci Královom (tu sídli redakcia časopisu Stavebnictví a Interiér), čas 18.00 hodín. Oslnená časť fasády má povrchovú teplotu 51 °C, neoslnená 24 °C; tmavá (a takmer) vodorovná strecha potom 48 °C. Teplota vonkajšieho vzduchu je necelých 19 °C. Jedná sa o skutočne namerané hodnoty.

Oficiálny stavebný výpočet hovorí, že keď dom nebudeme chladiť ani vykurovať, bude ustálená vnútorná teplota rovná teplote vonkajšieho vzduchu, tj. 19 °C. Pretože je dom zbavený tepelnej akumulácie, mala by sa táto (oficiálna) vnútorná teplota ustáliť okamžite. Detailisti si určite všimli toho, že sme nezapočítali vplyv chladnej zeme pod domom, ktorá zníži vnútorná teplotu pod , 19 °C.

Zdravý rozum nám ale hovorí, že znalosť teploty vonkajšieho vzduchu je k ničomu, keď je fasáda ohriata na 24 °C až 51 °C a strecha na 48 °C. S ohľadom na veľkosť oslnených aj neoslnených vonkajších plôch domu by vnútorná teplota mala vystúpiť na nejakých cca 40 °C.

Vlastná nosná časť strechy tvorí podklad k ukotveniu roštov pre strešnú krytinu
Vlastná nosná časť strechy tvorí podklad k ukotveniu roštov pre strešnú krytinu

Funkcia tepelnej akumulácie

Lenže v skutočnosti bolo vo vnútri len 25 až 29 °C. Je možné to vysvetliť len tak, že teplotná vlna z rozohriatych vonkajších povrchov ešte nedorazila k vnútorným povrchom a ohriala len vrstvy tesne pod fasádou. Dodajme, že rýchlosť teplotnej vlny spomalila tepelná izolácia, ktorá brzdila tok tepla od fasády a potom tiež vysoká tepelná kapacita muriva, ktorá umožnila jeho veľké nabitie teplom, bez toho, aby sa nepríjemne ohrialo. Dodajme, že vnútorná teplota stúpala aj vďaka priamemu prestupu slnečného žiarenia oknami, ktoré neboli chránené tieniacou technikou.

Domy s vysokou akumuláciou a bez tepelnej izolácie

V teplých krajinách je tepelná ochrana budov založená hlavne na akumulácii tepla a naše tradičné tepelné izolácie sa tu vyskytujú málo. To vyplýva hlavne z neexistencie dlhých a mrazivých zím a z pravidelnej 24 hodinovej periódy slnečného cyklu, kedy rozohriate vonkajšie povrchy stačia v noci vychladnúť. Navyše sú tu vonkajšie povrchy domov vrátane striech často biele, takže neabsorbujú vonkajšie slnečné a tepelné žiarenie, presnejšie len v malej miere.

U nás takto môžeme riešiť letné dni, ale nie zimu, kedy môže byť celý mesiac pod mrakom a chladno. Nejedná sa o problém systémový, ale iba technický: Keby sme dokázali radovo zvýšiť tepelnoakumulačnú schopnosť stien, podlahy a strechy, mohli by sme aj zimné chladné obdobie riešiť južanským spôsobom, tj. vysoko-akumulujúcimi domami bez tepelnej izolácie. Praktickejšie a lacnejšie je však vhodná kombinácia izolácie a akumulácie.

Vhodným riešením zateplenia je skoro každý nadkrokvový systém
Vhodným riešením zateplenia je skoro každý nadkrokvový systém

Záver

Ťažká šikmá strecha HELUZ s vysokou tepelnou akumuláciou je ďalším príspevkom spoločnosti HELUZ nielen k tepelnej ochrane budov, ale tiež k ich príjemnej vnútornej klíme. Najdôležitejším oznámením však je, že najlepšia tepelná ochrana budov spočíva v dobre nastavenej kombinácii tepelnej izolácie a tepelnej akumulácie domu.

Autor: Jiří Hejhálek
Foto: HELUZ
reklama

Nové

Tepelné čerpadlá pohľadom dodávateľov

Tepelné čerpadlá pohľadom dodávateľov

Zverejnené 2.3. O alternatívnych zdrojoch vykurovania a najmä o tepelných čerpadlách toho bolo na našom webe napísaného už mnoho. Ako to ale vyzerá s aktuálnym dopytom a vývojom v oblasti predaja tepelných čerpadiel a aké sú v tomto ohľade možnosti? Na tieto otázky… ísť na článok

Garážová brána LOMAX. Reportáž z montáže

Garážová brána LOMAX. Reportáž z montáže

Zverejnené 27.2. Už pred rokom sa manželský pár rozhodol vymeniť starú garážovú bránu za novú. Na situáciu sa postupne prišli pozrieť traja obchodní zástupcovia od rôznych výrobcov garážových brán. Dvaja povedali, že výmena nepôjde, vysvetlili prečo a manželia… ísť na článok

Rekonštrukcia s materiálmi Ytong a Silka. Riešenie na mieru pri malých a veľkých projektoch

Rekonštrukcia s materiálmi Ytong a Silka. Riešenie na mieru pri malých a veľkých projektoch

Zverejnené 26.2. Rekonštrukcie hrajú čoraz významnejšiu úlohu v bytovej aj nebytovej výstavbe. Rekonštruujú sa rodinné aj bytové domy, zastarané objekty sa modernizujú, existujúce budovy dostávajú nový účel. Spoločnosť Xella má riešenie pre všetky veľké aj malé… ísť na článok

reklama