Screenové clony - rolety proti slnku
vyhľadávanie
Dnes je 15.4.

Tepelná norma a postavenie reflexnej izolácie

Zverejnené: 2. 3. 2021

Reflexné izolácie pracujú so sálavou (žiarivou) zložkou prechodu tepla v tepelnoizolačnej vzduchovej medzere, kde sálanie - s výnimkou veľmi tenkých medzier - prevažuje nad vedením a prúdením tepla. Pri správnej hrúbke medzery a vysokej termoreflexii jej okrajov znížime prechod tepla na hodnoty prevyšujúce bežne používané izolácie na báze EPS, PUR / PIR, minerálnej vlny atď.

Reflexná fólia môže mať tiež funkciu parozábrany. Foto: Jiří Hejhálek

Princíp reflexných izolácií sa od bežných izolácií líši a preto je dobré mu porozumieť. Reflexná izolácia je totiž v zásade tepelnoizolačný systém zložený z jedného alebo viacerých nízkoemisívnych reflexných povrchov obmedzujúcich jednu alebo viac vzduchových dutín. Keďže sa jedná o "systém", tak nemôže vykazovať žiadny druh tepelnej vodivosti (λ) vzťahujúci sa k samotnej fólii, ale iba tepelný odpor (R) pre celok ako taký.

Ďalšou hrubou chybou je domnienka, že „väčšia časť prechodu tepla sa u vzduchových medzier realizuje vedením a preto u nich nemá využitie reflexnej fólie v porovnaní s bežnou izoláciou význam". Túto informáciu bohužiaľ šíria bez akéhokoľvek odôvodnenia aj niektorí odborníci a to aj napriek tomu, že norma vôbec nehovorí „že väčšia časť prechodu tepla sa realizuje vedením". Ba naopak ukazuje, že sálanie tepla má vo vzduchovej medzere o hrúbke bežnej tepelnej izolácie veľmi nápadnú až dominantnú úlohu.

Reflexná izolácia na strope. Foto: Jiří Hejhálek
Reflexná izolácia na strope. Foto: Jiří Hejhálek

Podiel sálania na prechod tepla vzduchovou medzerou

Čo teda predmetná norma STN EN ISO 6946 – Stavebné prvky a stavebné konštrukcie – Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla – Výpočtové metódy hovorí? Zobrali sme si aktuálne znenie zo septembra 2020 a spravili niekoľko výpočtov pre rôzne hrúbky vzduchových medzier a rôzne okrajové teploty. Hodnoty pre bežné emisivity povrchov ε1 = ε2 = 1 a okrajové teploty 0 °C respektíve 5 °C ukazuje tabuľka 1. V tabuľke 2 sa kalkuluje s reflexnými okrajmi s ε1 = ε2 = 0,1.

Reflexná izolácia vo viacvrstvom variante. Foto: Jiří Hejhálek
Reflexná izolácia vo viacvrstvom variante. Foto: Jiří Hejhálek

Výsledky uvedené v tabuľke 1 dokladajú, že podľa normy prevažuje v medzerách ohraničených „bežným” nereflexným povrchom s hrúbkou 7 mm a viac prechod tepla sálaním nad vedením a prúdením. Porovnanie hodnôt v tabuľke 1 s hodnotami v tabuľke 2 potom dáva vplyv reflexie na celkový výpočtom stanovený tepelný odpor jednej medzery. V prípade viacvrstvých tepelných izolácii je možné vziať uvedený tepelný odpor ako jednotlivý pre každú dutinu zvlášť, celkovú hodnotu potom prezentuje súčet.

Tabuľka 1: Parametre vzduchovej medzery s emisivitami okrajov ε=1 pre teplotný rozdiel ≤ 5 °C
Tabuľka 1: Parametre vzduchovej medzery s emisivitami okrajov ε=1 pre teplotný rozdiel ≤ 5 °C

Reflexná izolácia v praxi

Pre reflexnú izoláciu a predovšetkým pre jej viacvrstvový variant, nie je problém realizovať systém reflexných povrchov (fólií) a dutín dosahujúcich lepší tepelný odpor, než pokiaľ by sme rovnaký priestor vyplnili bežným fasádnym polystyrénom s λ na úrovni 0,039 W/(mK). Pokiaľ formálne z vypočítaného R a hrúbky systému (vzduchovej medzery a fólie) stanovíme λ, dostaneme sa blízko úrovni 0,025 W/(mK). Vyššie uvedené – podľa normy „spočítané” – hodnoty boli mnohokrát potvrdené praktickým meraním.

Obojstranný reflexný izolačný pás. Foto: Jiří Hejhálek
Obojstranný reflexný izolačný pás. Foto: Jiří Hejhálek

Zaujímavosťou je aj to, že existujú merania s „dopočítanou” λ pod úrovní 0,025 W/(mK). Pre ich potvrdenie/vyvrátenie by však bolo potrebné dospieť k rovnakým hodnotám opakovane. Že sa však nejedná o úplné „sci-fi”, dokazujú merania súčiniteľa tepelnej vodivosti PIR izolácií, ktoré vychádzajú na úrovni λ = 0,020 až 0,022 W/(mK). Teda tiež nižšie, než lambda u nekonečne tenkej vzduchovej medzery.

Tabuľka 2: Parametre vzduchovej medzery s emisivitami okrajov ε=1 pre teplotný rozdiel ≤ 5 °C
Tabuľka 2: Parametre vzduchovej medzery s emisivitami okrajov ε=1 pre teplotný rozdiel ≤ 5 °C

Záver

Hlavný problém je v tom, že reflexná tepelná izolácia je pomerne zložitý komplet pozostávajúci zo súboru vzduchových medzier a medzi ne umiestnených odrazivých fólií. Tepelnoizolačné správanie tohto súvrstvia potom logicky odráža veľa premenných - od kvality vstupných materiálov, cez technický návrh až po samotnú realizáciu na stavbe.

Správnym spôsobom vykonané reflexné súvrstvia však - ako podľa normy, tak podľa reálnych meraní - dovoľuje rýchlo realizovať účinné zateplenie, ktoré ponúka „pasívny" štandard už pri hrúbke 30 cm. Toto súvrstvie môže byť navyše difúzne otvorené a nehrozí v ňom kondenzácia vodnej pary.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archív redakcie

Tématické odbory

reklama

Nové

Nastal čas na rodinný bazén s kolektormi

Nastal čas na rodinný bazén s kolektormi

Zverejnené 14.4. Exteriérová kúpacia sezóna sa pre bazény s ohrevom vody pomocou slnečných kolektorov tradične začína v apríli a trvá do októbra. Majitelia tak majú sedem mesiacov v roku možnosť využívať to, že sa im slnko postará prakticky zadarmo o komfort, aký si… ísť na článok

Ako stavať rodinné domy z murovacích materiálov v energetickej triede A0?

Ako stavať rodinné domy z murovacích materiálov v energetickej triede A0?

Zverejnené 12.4. Rok 2021 priniesol pre stavebníkov rodinných domov novinky. Pribudli povinnosti a nutnosť stavať domy tak, aby splnili požiadavky pre energetickú triedu A0. Prečítajte si prehľad najdôležitejších informácií z legislatívy, o efektívnom návrhu… ísť na článok

Vylepšený preklad HELUZ pre vonkajšie tienenie

Vylepšený preklad HELUZ pre vonkajšie tienenie

Zverejnené 13.4. PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný s integrovanou, ale vyberateľnou tepelnou izoláciou je určený na jednovrstvové murivo z tepelnoizolačných tehál HELUZ FAMILY s najlepšími parametrami na trhu. Vnútorný priestor s izolantom je variabilný na umiestnenie… ísť na článok

reklama