GROHE PHANTOM BLACK
vyhľadávanie
Dnes je 26.9.

Teplovodné kotle Rojek na palivové drevo

Zverejnené: 6. 2. 2008

Spoločnosť ROJEK drevoobrábacie stroje a.s. rozšírila svoj výrobný program o teplovodné kotle Rojek. Kotle sú určené pre spaľovanie dreva, drevnej hmoty a tuhých palív. Vyrábajú sa vo výkonnej rade KTP 20–25–30 –40–49 kW. Kotle sú vybavené dochladzovacou slučkou (tzn. ochranou proti prekúreniu) a spĺňajú požiadavky normy EN 303-5. Výrobok je predmetom priemyselnej právnej ochrany.

V dobe, keď cena za energie neustále rastie, je potrebné si naozaj dobre premyslieť, akým spôsobom budete svoj dom alebo byt vykurovať a ako si budete zohrievať vodu. Ak chcete mať náklady čo najnižšie, ponúka sa jedinečné riešenie – teplovodný kotol Rojek. Pokiaľ kúrite v kotloch Rojek drevom, máte možnosť znížiť náklady na vykurovanie za rok oproti vykurovaniu plynom, elektrinou alebo ĽTO až o 20 000 Kč.

Technický popis

Teplovodný kotol Rojek na palivové drevo a tuhé palivá je dvojplášťová oceľová zváraná konštrukcia. Všetky steny kotlového telesa sú dvojité, zaplnené vodou, vrátane roštu, ktorý je zhotovený zo žiaruvzdorných rúrok , čo umožňuje vysoké využitie tepla vzniknutého horením. Prívody primárneho, aj sekundárneho vzduchu sa dajú jednoducho regulovať, a tým sa dá dosiahnuť dobrého spaľovania a dlhej doby vyhorievania paliva.

Aj keď nedochádza k zanášaniu teplovýmenných plôch, má kotol dvierka pre ich snadné čistenie. Kotlové teleso je opatrené tepelnou izoláciou a krycími plechmi s povrchovou úpravou. V hornej doske je zabudovaný ukazovateľ teploty a tlaku. Výhodou kotla je, že nepotrebuje silný ťah komína k spoľahlivej prevádzke.

Schéma kotla na palivové drevo:
1. spaľovacia komora
2. prívod sekundárneho vzduchu
3. vodou chladený rošt
4. príložné dvierka
5. čistiace dvierka
6. dvierka pre prívod a reguláciu primárneho vzduchu
7. dvierka pre čistenie kotla
8. popolník
9. vývod spalín do komína
10. prívod vratnej vody do kotla
11. vývod vykurovacej vody z kotla
12. tepelná izolácia kotla
13. oplechovanie kotla
14. modrá farba označuje vodu v kotli
15. dochladzovacia slučka

Konštrukcia ohniska

Spaľovanie rôznorodého paliva je umožnené zvláštnou konštrukciou ohniska kotla. Takto zvolená konštrukcia kotla má za následok čo možno najefektívnejšie vyhorenie zmesi a tým potlačenie vzniku škodlivých emisií. Tento efekt je dosiahnutý tým, že z vrstvy horiaceho paliva sa uvoľňuje nestála horľavina, ktorá sa kumuluje pod klenbou ohniska, kde sa zmieša so sekundárnym prívodom vzduchu a ťahom komína sa táto zmes preťahuje cez rozžeravenú vrstvu horiaceho paliva, kde zhorí za pôsobenia vysokej teploty. V mieste styku tejto zmesi a horiaceho paliva sa opäť privádza sekundárny vzduch. Všetok prívod sekundárneho vzduchu je regulovateľný. Výkon kotla je riadený množstvom primárneho vzduchu privádzaného pod rošt. Regulácia sa uskutočňuje ručne alebo tepelným regulátorom s retiazkou (ovládaním dusivky – zatváranie alebo otváranie). Konštrukcia kotla umožňuje jeho prevádzku ako na samotiažnu cirkuláciu ohrievacej vody, tak aj na nútený obeh čerpadlom.

Teplovodné kotle na palivové drevo sa vyrábajú vo výkonovej rade KTP 20–25–30 –40–49 kW a spĺňajú požiadavky normy EN 303-5.

Najdôležitejšie vlastnosti teplovodného kotla Rojek na drevo a tuhé palivá

 1. Konštrukcia kotla je originálna, lebo proces spaľovania je riešený celkom odlišne oproti bežne dostupným splynovacím (pyrolytickým) kotlom. Táto konštrukcia spojuje dvojaké (dvojstupňové) spaľovanie, čo v praxi znamená cca 80 % splynovania a cca 20 % klasické vyhorievanie. Vďaka kombinácii oboch typov spaľovania dochádza k dokonalému využitiu a vyhorievaniu paliva.
 2. Dvojplášťová oceľová zváracia konštrukcia (vnútorné plechy o hrúbke 5 mm, vonkajšie 4 mm) je zaplnená vodou a voda je aj v pevnom rošte, zhotovenom zo žiaruvzdorných rúrok. Toto konštrukčné riešenie zaisťuje maximálne odovzdávanie tepelnej energie a zároveň predlžuje životnosť kotla.
 3. Usporiadanie ohniska a spaľovacej komory poskytuje ďalšie výhody:
  • nie je nutné využívať keramickú alebo šamotovú ochranu plášťa, takže sa zbytočne nezvýši váha kotla a odpadá riziko popukania či defektu keramických vložiek, ktoré je nutné neskôr vymeniť,
  • výrobca nepožaduje montáž zmiešavacieho termoventilu na vratnú vodu (zo systému do kotla), ktorá vďaka uvedenej konštrukcii kotla, prechádza najskôr rúrkami v rošte , kde je najvyššia teplota a v priestore spaľovania má potom voda v plášti vyššiu teplotu než je kondenzačná teplota spalín. Tým nedochádza k zanášaniu spalinových ciest dechtom.
 4. Prívod primárneho aj sekundárnych vzduchov možno snadno regulovať, čím možno dosiahnuť optimálneho spaľovania a dlhej doby vyhorievania paliva. Sekundárny vzduch je privádzaný z čelnej aj zadnej strany kotla, tým je zaistené rovnomerné horenie po celej dĺžke roštu.
 5. Je možné spaľovať široký sortiment palív, ktoré možno kombinovať (miešať). Kotol Rojek je určený k spaľovaniu palivového dreva, krátkeho kusového dreva (produkt drvičov drevnej hmoty, vyrábaných firmou Rojek), drevného odpadu, drevených brikiet, paliet, čerstvých pilín, vlhkej štiepky a ostatnej vlhkej biomasy. Ďalším možným alternatívnym palivom je hnedé uhlie, čierne uhlie aj koks.
 6. Výrobca nepodmieňuje záruku výrobku spaľovaním iba suchého dreva o zvyšnej vlhkosti max. 18–20 %. Je možné spaľovať aj vlhké palivo či biomasu a tým odpadá majiteľom starosť o priestor pre skladovanie paliva a sušenie. Šetrí sa im čas a energia vynaložená pri manipulácii s palivom.
 7. Kotol je konštruovaný na menší komínový ťah 10–12 Pa. Vďaka tejto výhode nepotrebuje ku svojej činnosti elektrický odťahový ventilátor. Kotol možno teda snadno regulovať aj pri výpadku elektrickej energie. Zároveň šetrí finančné prostriedky, pretože nespotrebováva elektrickú energiu, ktorej cena sa neustále zvyšuje. Prínosom je aj tichá prevádzka kotla bez ventilátora (nerušený a pokojný spánok majiteľov).
 8. Kotle sú vybavené chladiacou slučkou a umožňujú prevádzku ako na samotiažnu cirkuláciu vyhrievacej vody, tak aj na nútený obeh čerpadlom.
 9. Kotle spĺňajú požiadavky normy EN 303 – 5.
 10. Veľkým kladom a výhodou je poskytovaná záruka na tesnosť kotlového telesa (6 rokov) a vyššia životnosť (až 30 rokov). Bežne poskytované záruky sú len 2 roky.
 11. Významnou úsporou nákladov na vykurovanie a rýchla návratnosť investícií pri prechode na kúrenie drevom a tuhými palivami v porovnaní s nákladmi na vykurovanie plynom, elektrickou energiou alebo LTO.

Čím najlacnejšie v kotloch Rojek kúriť?

Najlacnejším palivom je krátke kusové drevo – KKD – produkt drviča drevného odpadu DH 10, ktorý vyrába spoločnosť ROJEK. Drvič DH 10 je určený pre spracovanie drevného odpadu zo stolárskej výroby, piliarskej prevádzky, ale predovšetkým pre spracovanie konárov pri upratovaní lesa po ťažbe, prerezávke parkov, záhrad, stromoradia. Spracovaním týchto odpadov získate kvalitné plnohodnotné palivo – KKD – o dĺžke 5–12 cm a priemere až 9 cm. Využije sa tak materiál, ktorý sa v mnohých prípadoch celkom zbytočne páli, znehodnocuje ho pleseň v kopách a je zdrojom rozšírenia nákazy porastov kôrovcom.

Tým tak spoločnosť ROJEK drevoobrábacie stroje a.s. ponúka uzavretý cyklus využitia drevného odpadu ako najlacnejšieho paliva pre vykurovanie vašich domovov, tzn.:

 • vyrába kvalitné plnohodnotné palivá drvičmi drevnej hmoty DH 10 a tie
 • hospodárne a efektívne spaľuje v teplovodných kotloch ROJEK.
Pokiaľ kúrite v kotloch Rojek drevom, máte možnosť znížiť náklady na vykurovanie za rok oproti vykurovaniu plynom, elektrinou alebo ĽTO až o 20 000 Kč.

1 Ing. Zdeněk Kobrle, upravila Mgr. Helena Hejhálková
Autor: Zdeněk Kobrle<sup>1</sup>
Foto: Archiv firmy ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.

Tématické odbory

reklama

Nové

Svetlovody KLIMASUN sú prispôsobené pre slovenské strechy

Svetlovody KLIMASUN sú prispôsobené pre slovenské strechy

Zverejnené 21.9. Tubusové svetlovody sú na českom či slovenskom trhu už pomerne známym produktom. Dopyt po nich neustále rastie. Vďaka čím ďalej prísnejším požiadavkám na stavby sa však posúva aj technické spracovanie a vylepšujú sa detaily prevedenia svetlovodov… ísť na článok

Keramické stropné panely HELUZ. Systémové riešenie poskytujúce okamžitú únosnosť

Keramické stropné panely HELUZ. Systémové riešenie poskytujúce okamžitú únosnosť

Zverejnené 20.9. Systém keramických stropných panelov HELUZ je vyhľadávaným riešením pri výstavbe rodinných domov. Využitie ale nájde aj v bytovej či občianskej výstavbe či v priemyslových a poľnohospodárskych objektoch. Panely je možné použiť do svetlosti… ísť na článok

Malý veľký dom nad údolím Sázavy

Malý veľký dom nad údolím Sázavy

Zverejnené 26.9. Rodinný dom v Českom Šternberku je zasadený do svahovitého pozemku v miestnej vilovej časti nad riekou Sázavou. Hmota jeho objemu výrazne prevyšuje zastavanú plochu a dokonale tak maskuje svoju skutočnú, skôr skromnú veľkosť. Veľký podiel na tomto… ísť na článok

reklama