vyhľadávanie
Dnes je 27.1.

Úsporné obehové a cirkulačné čerpadlá Wilo

Zverejnené: 15. 4. 2009

Moderná domácnosť je energeticky náročná záležitosť. Ak zoberieme priemernú ročnú spotrebu, je energeticky najnáročnejšie kúrenie 78 % a príprava teplej vody 11 %. Nie je však príliš známe, že 8 % z celkovej ročnej spotreby elektrickej energie v domácnosti pritom spotrebuje obehové čerpadlo na kúrenie...

V Európe je asi 120 miliónov obehových čerpadiel, ktoré spotrebujú približne 60 000 GWh. Preto vyvíja spoločnosť Wilo čerpadlá s maximálnou možnou účinnosťou. tali sa priekupníkom „Energy labellingu” v oblasti čerpadiel. Výsledkom je obehové čerpadlo energetickej triedy A Wilo Stratos-ECO pre domy s 1 až 6 bytovými jednotkami.

Wilo Stratos s vysokou účinnosťou

Začiatkom roka 2001 sa na trhu objavilo obehové čerpadlo Wilo Stratos, čerpadlo s vysokou účinnosťou. Úspešné vyriešenie veľkého množstva technických a technologických úskalí a zvládnutie novej koncepcie elektronicky komutovaného motora umožnilo vznik celkom novej generácie obehových čerpadiel. Tieto čerpadlá sú s integrovanou plynulou zmenou otáčok v závislosti na zaťažení, univerzálne použiteľná na kúrenie a chladenie a majú neporovnateľne vyššiu účinnosť oproti súčasným čerpadlám chladeným dopravovaným médiom.

Čerpadlá Wilo Stratos usadli na trón v odbore inteligentných čerpadiel. Osemdesiatpercentná úspora elektrickej energie v porovnaní so štandardnými čerpadlami nebola doposiaľ prekonaná.

niciatívou firmy Wilo sa Stratos stal prvým čerpadlom svojho druhu triedy energetickej náročnosti A a zároveň sa stal jej doposiaľ neprekonaným etalónom. Kompletná ucelená rada Stratos je určená prevažne pre verejné budovy, panelové domy, priemysel a komunálne objekty a spolu s optimalizáciou vykurovacích sústav a stále dômyselnejšími systémami riadenia sa podieľajú na maximálnom ekonomickom využití energie pre komfort užívateľov. Znižovanie energetickej náročnosti pri zachovaní užívateľského komfortu má aj veľmi pozitívny dopad na znižovanie ekologickej záťaže životného prostredia.


Wilo-Stratos ECO – nové malé vykurovacie obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou

Wilo-Stratos ECO/-Z

Pre rodinné domy boli na rovnakom princípe vyvinuté nové vykurovacie obehové čerpadlá s integrovanou plynovou zmenou otáčok v závislosti na diferenčnom tlaku Wilo-Stratos ECO, ktorá časom celkom nahradí súčasný typ elektronických čerpadiel Star-E.

Tieto čerpadlá sú pre dosiahnutie maximálnej možnej účinnosti tiež poháňané elektronicky komutovanými motormi (technológia ECM) a majú hydraulicky optimalizované špirálové skrine a obežné kolesá.

Elektronicky komutovaný motor s permanentne magnetickým rotorom má trojnásobný záberový moment v porovnaní so súčasnými obehovými čerpadlami pre rodinné domy. Spolu so špeciálnym filtrom pred kartušou, vŕtaným hriadeľom a „Antiblocking” softwarom je tak minimalizované nebezpečenstvo zablokovania rotoru.

Pre cirkuláciu pitnej vody je určený variant Stratos ECO-Z s bronzovou špirálovou skriňou a špeciálnymi tesneniami pre nasadenie na pitnú vodu. K dispozícii sú vymenované svetlosti DN 25 a DN30 so závitovým pripojením a stavebnou dĺžkou 180 mm s rozsahom 1-3 m a 1-5 m, resp. DN25, 130 mm, 1-5 m. Jednoduchá inštalácia a obsluha je daná aj možnosťou elektronického pripojenia z oboch strán prostredníctvom svoriek.

Podľa nového bola vyvinutá elektronická regulácia otáčok čerpadla v režime Δp-v. Prínosom je užívateľský komfort a istota distribúcie tepla presne podľa požiadaviek. V súlade s firemnou tradíciou je maximálne jednoduché ovládanie a to červeným gombíkom. Stačí iba nastaviť požadovaný tlakový prínos čerpadla a zvoliť prevádzku s „Autopilotom” alebo bez. Autopilotom je myslené použitie automatického útlmového režimu v závislosti na teplote média. Tento režim je plnoautomatický na báze fuzzy logiky a čerpadlo sa samé prispôsobí danej sústave. V čase, keď je kotol v útlme, prechádza čerpadlo do režimu Stand-By so spotrebou 5,8 W.

Čerpadlá Wilo-Stratos ECO sú štvrtou generáciou elektronických čerpadiel Wilo a sú dôkazom jej technickej invencie a technologických možností. Úplne vystihujú ideál, ktorý nesie Wilo vo svojom logu – Pumpen Intelligenz.

Zásobovanie teplou vodou

Príprava teplej vody je z mnohých hľadísk ostro sledovaným procesom. Vzhľadom k tomu, že dnes hovoríme o pitnej vode, je uhľom pohľadu jej zdravotná nezávadnosť. Nezastupiteľná je však aj ekonomika tohto nákladného a energeticky náročného procesu.

Rozhodujúcim hygienickým a zdravotným faktorom je prítomnosť a tvorba baktérií, ktorým sa v teplej vode veľmi dobre darí a ktoré sú nebezpečím pre zdravie, môžu však byť aj ohrozením života.

Poznámka: Legionella pneumophila je baktéria, ktorá je pôvodcom obávanej prenosnej infekčnej choroby Legionelózy, známej ako legionárska choroba. Za svoje meno vďačí epidémii pneumónie, ktorá vypukla na zraze príslušníkov amerických légií vo Filadelfii v lete roku 1976. Prvý dokumentovaný prípad je z roku 1947, prvá epidémia bola zaznamenaná v roku 1957 v Minnesote. Ochorenie sa prejavuje nevoľnosťou, vysokými horúčkami a ťažkým zápalom pľúc, úmrtnosť hospitalizovaných prípadov dosahuje 39 %. Preventívnym epidemickým opatrením je pravidelná údržba a dezinfekcia všetkých zariadení, v ktorých by k výskytu mohlo dôjsť.

Zásobovanie teplou vodou v domácnostiach, nemocniciach, ubytovacích zariadeniach, domovoch pre seniorov, hoteloch, ale tiež vírivky, fontány, klimatizačné zariadenia, chladiace veže, zvlhčovače vzduchu a inhalačné prístroje môžu slúžiť ako dokonalá liaheň nebezpečných baktérii.

Za stav a kvalitu vody v zásobníkoch je zodpovedný vlastník alebo prevádzkovateľ a podľa toho by mal k tejto problematike pristupovať.

Základnými požiadavkami na cirkuláciu teplej vody teda sú:

  • Minimalizácia zdravotných rizík - vyhláška č. 252/2004 Z. Z., ktorá stanoví hygienické požiadavky na pitnú a teplú vodu, množstvo a rozsah kontrol pitnej vody.
  • Energetická účinnosť a komfortné, užívateľsky príjemné ovládanie - vyhláška č.152/2001 Z. z., ktorá stanoví pravidlá pre vykurovanie a dodávku teplej úžitkovej vody, merné ukazovatele spotreby tepla pre vykurovanie a pre prípravu teplej úžitkovej vody a požiadavky na vybavenie vnútorných tepelných zariadení budov prístrojmi regulujúcimi dodávku tepelnej energie konečným spotrebiteľom k Zákonu č. 406/2000 Z. z. - o hospodárení energií a súvisiace predpisy.

Wilo-Star-Z 15 TT

Pre splnenie požiadaviek a nárokov zákonov, predpisov a užívateľov sa pri príprave teplej vody nevyhneme jej cirkulácii a teda nasadeniu cirkulačného čerpadla.

Pre domy obývané jednou alebo dvoma rodinami vyrába firma Wilo už mnoho rokov spoľahlivé, nenáročné čerpadlá s vysokou životnosťou Wilo-Star-Z15. V kombinácii so spínacími hodinami slúžia tieto nenápadné čerpadielka v mnohých domácnostiach.

Vzhľadom k tomu, že sa neustále zvyšujú požiadavky, prichádza nová generácia s integrovanými spínacími hodinami a riadením v závislosti na teplote. Wilo-Star-Z 15TT s reguláciou chodu v závislosti na čase a teplote a podporou termickej dezinfekčnej funkcie kotla dopĺňa súčasnú radu CirkoStar (TT znamená Timer+Thermostat).

Na prvý pohľad sa líši predovšetkým LC-displejom a pre Wilo typickým červeným gombíkom s technológiou „stlač a otoč” pod ktorým nájdeme rozmernú ľahko prístupnú svorkovnicu s možnosťou rýchleho pripojenia. Bronzová špirálová skriňa s integrovaným guľovým ventilom a spätnou klapkou disponuje sériovo tepelnou izoláciou. Závitové pripojenie uľahčujú náliatky na stranový kľúč, k dispozícii je aj prevedenie PRESS s pripojením na lisovaný spoj systém Viega. Montáž je teda jednoduchá a rýchla, nie sú potrebné ďalšie uzatváracie armatúry.


Cirkulačné čerpadlo teplej vody Wilo-Star-Z 15 TT s reguláciou chodu v závislosti na čase a teplote a podporou termickej dezinfekčnej funkcie kotla

Pokiaľ budeme chcieť regulovať čerpadlo v závislosti na čase, máme k dispozícii tri programovateľné spínacie a tri vypínacie časy. Pokiaľ požadovaný čas odstávky čerpadla prekročí 8 hodín, ozve sa varovný signál. Čerpadlo pracuje 24 hodín denne nezávisle na teplote, program je potrebné upravovať iba v závislosti na letnom a stredoeurópskom čase.

Navyše je čerpadlo nezávisle na nastavení každých 60 minút na desať sekúnd zapnuté, aby bola minimalizovaná možnosť zanesenia a zablokovania čerpadla, ktoré je aj tak etalónom triedy v odolnosti proti týmto javom.

Termická dezinfekcia

Vstavaný termostat umožňuje riadenie čerpadla v závislosti na teplote vody. Navyše ponúka Z 15 TT postup pre rozpoznanie a podporu termickej dezinfekčnej funkcie na kotli. Táto funkcia, ktorou disponujú moderné kotle, predstavuje ohrev teplej vody raz týždenne na teplotu 70 °C. K tomuto ohrevu dochádza väčšinou v noci, kedy bývajú štandardné cirkulačné čerpadlá vypnuté. Preto je potrebná funkcia, ktorá rozozná dezinfekčný ohrev a aktivuje cirkulačné čerpadlo nezávisle na časovaní.

Pri prvom uvedení do prevádzky štartuje Z 15 TT poznávaciu fázu nezávisle na nastavení timeru, ktorá trvá aspoň týždeň, aby sa zistilo prípadné zvýšenie teploty nad 68 °C. Behom tejto poznávacej fázy spína čerpadlo každých 20 minút na desať minút.

Pokiaľ dôjde k predmetnému zvýšeniu teploty, je čas zaznamenaný a čerpadlo beží ďalej až do ďalšieho zvýšenia teploty. Zistený časový odstup je frekvenciou pre termickú dezinfekciu (TD).Týmto „naučeným” postupom pozná Star-Z 15 TT kedy na kotli prebieha TD a automaticky sa na cca dve hodiny uvedie do trvalého chodu, aby podporilo termickú dezinfekciu cirkulačnej sústavy.


Schéma cirkulačného čerpadla Wilo-Star-Z 15 TT

Riadenie čerpadla v závislosti na teplote umožňuje nastavenie požadovanej teploty v spiatočke cirkulačného okruhu teplej vody, ktorú potom čerpadlo drží na konštantnej úrovni, požadovanej užívateľom a nastaviteľnej prostredníctvom červeného gombíka a displeja priamo na čerpadle.

Špičkové čerpadlo na cirkuláciu teplej vody Wilo-Star-Z 15 TT prináša užívateľovi komfort, istotu a ekonomiku prevádzky pri maximálnej jednoduchosti ovládania a nenáročnosti na údržbu.

Autor: Ing. Pavel Synáč
Foto: Archiv firmy

Tématické odbory

reklama

Nové

Premyslená zástavba úzkeho mestského pozemku energeticky úsporným rodinným domom

Premyslená zástavba úzkeho mestského pozemku energeticky úsporným rodinným domom

Zverejnené 24.1. Autorom návrhu dvojpodlažného rodinného domu v mestskej časti Košice - Myslava, v ktorom býva rodina pána Júliusa, je samotný investor. Ten pracuje v oblasti stavebníctva, čo mu uľahčilo nielen prípravu projektu a voľbu stavebného materiálu Ytong,… ísť na článok

Doprajte si teplú vodu zohriatu slnkom zariadeniami z THERMO|SOLARU

Doprajte si teplú vodu zohriatu slnkom zariadeniami z THERMO|SOLARU

Zverejnené 21.1. Zvýšený záujem o slnečné kolektory, ale aj ďalšie druhy OZE, trvá hneď od začiatku roku 2023. Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov, firma THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., tento zvýšený záujem registruje od júna 2023, kedy sa zásadne zmenili… ísť na článok

Ako ušetriť za vykurovanie? Vymeňte okná, pravidelne vetrajte a obstarajte si vlhkomer

Ako ušetriť za vykurovanie? Vymeňte okná, pravidelne vetrajte a obstarajte si vlhkomer

Zverejnené 20.1. Neustále navyšovanie cien energií je dôvodom, prečo začať pátrať po všetkých únikoch tepla z vašej domácnosti. Často sú príčinou staré netesniace okná. S ich výmenou nemusíte čakať, kým bude vonku pekne. Inštalácia je možná do -10 °C. ísť na článok

reklama