THERMO|SOLAR - slnečné termické kolektory a kotly na biomasu
vyhľadávanie
Dnes je 19.6.

V českých školách rastie obľuba systému riadeného vetrania

Zverejnené: 12. 1. 2021

Meranie a prieskumy znova preukázali, že tuzemské školy sa stretávajú s nízkou kvalitou vzduchu. Problematická je najmä vysoká koncentrácia oxidu uhličitého, na čo upozorňujú aj odborníci. Mnoho škôl na tento problém preto reaguje inštaláciou systému riadeného vetrania s rekuperáciou. Podľa expertov po tomto riešení vzdelávacie inštitúcie siahajú častejšie ako iné verejné orgány. Vplyv na rast obľuby tohto riešenia pritom majú dotačné programy, v tomto roku potom aj uzavretie škôl kvôli koronavírusu.

Nová základná škola v Psari je vybavená rovnotlakovým riadeným vetraním s rekuperáciou tepla s účinnosťou až 77%, ktorého prevádzka sa odvíja od hodnôt nameraného CO2 v učebniach. Foto: BoysPlayNice

Zvýšená únava, zníženie sústredenia či bolesti hlavy. Takéto následky môže mať príliš vysoká koncentrácia oxidu uhličitého, ktorá sa často objavuje vo vnútornom prostredí či už slovenských tak aj českých škôl. Ako upozorňujú odborníci, namerané hodnoty sú často dvakrát vyššie ako maximálne povolené limity. „Stav je nevhodný. Nie je výnimkou, že sú namerané hodnoty koncentrácie oxidu uhličitého cez 2000 aj 3000 dielov častíc na jeden milión (ppm). Pričom limitná koncentrácia je udávaná 1500 ppm," povedal vedúci oddelenia Kvalita vnútorného prostredia Univerzitného centra energeticky efektívnych budov ČVUT Daniel Adamovský.

Jeho slová potvrdzujú aj dáta. Napríklad súhrnné meranie koncentrácie oxidu uhličitého, ktoré v roku 2017 vykonalo Centrum pasívneho domu na 34 základných a stredných školách naprieč Českou republikou, ukázalo podobné zistenia. Väčšinu času sa totiž koncentrácia oxidu uhličitého v triedach pohybovala nad odporúčanou hodnotou, ako aj nad maximálnou limitnou hodnotou. Ak sa pritom v zaplnenej triede nevetrá, dosiahne koncentrácia oxidu uhličitého maximálne povolené hodnoty už za 18 minút.

V triedach je vhodné umiestňovať vetracej jednotky s nízkou úrovňou vydávaného hluku. Foto: archív redakcie
V triedach je vhodné umiestňovať vetracej jednotky s nízkou úrovňou vydávaného hluku. Foto: archív redakcie

Vonkajšie vplyvy

Problémom je teda v tomto smere nedostatočné vetranie. Otvorenia viacerých okien však podľa odborníkov môže znamenať vyššie množstvo prachu v miestnosti a prenikajúci hluk z ulice. V takomto prípade vždy záleží na lokalite, problém to môže byť napríklad vo väčších mestách s hustou dopravou. „Pri prirodzenom vetraní potom nie je prostriedku, ktorý by prach z vonkajšieho vzduchu oddelil. Tento spôsob vetrania však nemusí byť vylúčený najmä v malých mestách, kde okolité prostredie nie je výrazne znečistené," doplnil Adamovský.

Odborníci potom z hľadiska kvality vnútorného prostredia upozorňujú tiež na vplyv ročných období. „V zimných mesiacoch pri inverznom charaktere počasia sú bežne prekračované emisné limity v ovzduší, niekedy aj niekoľkonásobne. Potom je nemožné dosiahnuť uspokojivého stavu v miestnostiach, kde je k dispozícii len prirodzené vetranie. Podobná závislosť platí aj u oxidu uhličitého," uviedol Aleš Rubina zo Stavebnej fakulty STU. Podľa neho je preto predovšetkým kvôli riedenie škodlivín v ovzduší efektívne dostatočné vetranie s patričnou filtráciou vzduchu.

Podľa expertov sem však nemožno radiť napríklad izbové čističky vzduchu či zariadenia pre jeho filtráciu. „Tieto prístroje síce znižujú množstvo prachu, avšak pracujú iba s vnútorným vzduchom, ktorý cirkulujú po miestnosti. Nie sú preto schopné riešiť kľúčový problém - vysokú koncentráciu oxidu uhličitého. Pri otvorení okna sa potom do miestnosti dostáva opäť nefiltrovaný vzduch, čo zase znižuje účinnosť filtrovacieho prístroja," uviedol Karel Kincl zo spoločnosti, ktorá sa zaoberá predajom vzduchotechnických zariadení.

Vetranie oknami síce zaistí výmenu vzduchu a dôjde tak k zníženiu koncentrácie CO2, avšak nezabráni vstupu prašných častíc či hluku do interiéru. Foto: Planet Of Pixels, Shutterstock
Vetranie oknami síce zaistí výmenu vzduchu a dôjde tak k zníženiu koncentrácie CO2, avšak nezabráni vstupu prašných častíc či hluku do interiéru. Foto: Planet Of Pixels, Shutterstock

Rekuperácia

Pre zaistenie globálne kvalitného vnútorného prostredia sú tak podľa expertov najviac efektívne sofistikované systémy núteného vetrania so spätným získavaním tepla, takzvanou rekuperáciou, ktoré znižujú aj energetickú náročnosť budovy. To potvrdzuje napríklad Adamovský. „Z hľadiska možných škodlivín a vzhľadom na vysokú potrebu vetracieho vzduchu na počet žiakov v triede sa javí najúčinnejšie nútené rovnotlakové vetranie so spätným získavaním tepla," povedal.

Tuzemské školy podľa Karla Kincla pri zvažovaní inštalácie systému núteného vetrania s rekuperáciou často potrebujú, aby rekuperačná jednotka bola čo najmenej nápadná a nenarušovala chod danej triedy. Pre správnu funkciu sa totiž nachádza vždy v danej miestnosti, teda typicky priamo v učebni, kde sa môžu nachádzať aj menšie deti. „Chod jednotky je sluchom prakticky nepostrehnuteľný, pohybuje sa okolo 30 decibelov, čo v bežných tabuľkách zodpovedá veľmi tichej izbe. Rekuperačná jednotka potom nemusí v učebni rušiť ani vizuálne. Je možné ju už vo výrobe obložiť laminom, nalakovať alebo potlačiť tematickým dekorom, ktorý do učebne zapadne. Práve o tieto nenápadná riešenia je veľký záujem," doplnil Kincl.

Všeobecne je pritom podľa neho u škôl o systémy rekuperácie v posledných rokoch vyšší záujem ako v minulosti. Svoju úlohu v tom zohráva aj možnosť dotácie, o ktorú môžu školy žiadať od roku 2014 (údaje pre ČR), pri rekuperácii pritom môže dosiahnuť až k 70% oprávnených nákladov. „Tento rok potom svoju úlohu zohral aj koronavírus a následné letné prázdniny. Školy sú jednak dlhšiu dobu zatvorené a majú viac priestoru na plánovanie investícií a vlastný rozvoj, výraznejšie sa tiež prejavuje zdravotné hľadisko," uviedol Kincl.

Obľubu systémov riadeného vetrania s rekuperáciou vníma u škôl tiež riaditeľ Centra pasívneho domu Tomáš Vanický. „Podľa nášho názoru došlo za posledných pár rokov k nárastu inštalácii riadeného vetrania práve u tohto typu verejných budov. Dôvodom môže byť osveta, ktoré sa v oblasti zdravej vnútornej klímy robí z viacerých strán, aj meranie koncentrácie škodlivín na školách. V ostatných typov verejných budov je trend o niečo pomalší," uzavrel.

1) tlačová správa agentúry LESENSKY.CZ s.r.o., redakčne upravené

Autor: Martin Svoboda 1)
Foto: Viď popisky
reklama

Nové

Strechy Ruukki vyrobené z bezfosílnej ocele SSAB pre luxusný rezort Sunday Morning vo fínskom Laponsku

Strechy Ruukki vyrobené z bezfosílnej ocele SSAB pre luxusný rezort Sunday Morning vo fínskom Laponsku

Zverejnené 14.6. Ruukki Construction, súčasť spoločnosti SSAB, podpísala zmluvu s cestovnou kanceláriou Experience Pyhä Oy na dodávku striech Ruukki® Classic LowCarbon vyrobených z ocele SSAB Fossil-free™ pre ekologickú dovolenkovú destináciu investičnej spoločnosti… ísť na článok

Tehlový systém HELUZ je odpoveďou na každú otázku

Tehlový systém HELUZ je odpoveďou na každú otázku

Zverejnené 13.6. Ak chystáte hrubú stavbu rodinného domu, môže vás tento text obohatiť, inšpirovať a dobre nasmerovať. Váš budúci dom nie je len strecha nad obvodovými stenami a oknami. Je to organizmus, ktorý už v „plienkach“, tj. pred zahájením výstavby, žije s… ísť na článok

Zavítate na KVIFF? Tieto skvosty si nemôžete nechať vo Varoch ujsť

Zavítate na KVIFF? Tieto skvosty si nemôžete nechať vo Varoch ujsť

Zverejnené 19.6. Či už sa tento rok chystáte navštíviť Medzinárodný filmový festival, ktorý sa koná od 28. júna do 6. júla, alebo sa chcete do Karlových Varov pozrieť mimo hlavnej návštevníckej sezóny, máme pre vás zoznam architektonických skvostov, ktoré by ste pri… ísť na článok

reklama