HELUZ – tehly, preklady, komíny, stropné systémy na stavbu rodinného domu
vyhľadávanie
Dnes je 19.5.

YTONG LAMBDA - jednoplášť pre nízkoenergetické stavby

Zverejnené: 6. 11. 2008

Posledná novinka v sortimente spoločnosti Xella CZ s názvom YTONG LAMBDA umožňuje navrhnúť a stavať energeticky úsporné a nízkoenergetické stavby technológiou jednovrstvového murovania pri zachovaní návrhovej pevnosti v tlaku na úrovni P2, tzn. 2 MPa.

V oblasti obvodových plášťov sa v posledných rokoch pomerne často hovorí: „Zabudnite na jednoplášte! Používajte murivo s vonkajším zateplením, alebo využívajte ľahké izolačné sendviče.” Aj napriek tomu, že výrobcovia stavebných hmôt deklarujú pri tradičných jednoplášťoch hodnoty tepelného prechodu často aj na úrovni odporúčaných normových hodnôt, projektanti trvajú na dodatočnom zateplení. Logicky, pretože dosiahnutie hodnôt tepelného odporu viac 3 m²K/W je v reálnych podmienkach na stavbe prakticky nemožné (bez ohľadu na deklarované vlastnosti použitých murovacích tvaroviek). Faktom ale je, že kvalitný zateplovací systém vrátane realizácie si investor zaobstará za 25 až 30 € za meter štvorcový. Musí teda počítať so skokovým nárastom ceny za obvodovú konštrukciu radovo až okolo 50 %, bez ohľadu na časové predĺženie celej stavby.


YTONG LAMBDA - tradičné výhody bieleho pórobetónu s ešte vyššou tepelnou izoláciou vo všetkých smeroch.

λ = 0,085 W/mK

Výnimku medzi jednoplášťami v tomto smere predstavuje pórobetónový presný murovací systém YTONG, hlavne spomínaná novinka YTONG LAMBDA. Ide o presné obvodové tvárnice z pórobetónu triedy P2-350 s nižšou objemovou hmotnosťou (350 kg/m³) a so zvýšenou izolačnou schopnosťou [λ = 0,085 W/mK]. Vďaka tejto vynikajúcej hodnote koeficientu tepelnej vodivosti steny z tvárnic YTONG LAMBDA dosahujú už pri hrúbke 37,5 cm tepelného odporu R = 3,52 m²K/W [U = 0,27 W/m²K] bez omietok, čo sa blíži hodnotám odporúčaným v norme ČSN 730 540 pre nízkoenergetické stavby. Pri hrúbke 50 cm (výroba iba na zákazku) prekročia steny odporúčanú hodnotu o viac ako 25 % a sú teda vhodné aj pre realizáciu tých najúspornejších stavieb bez dodatočného zateplenia.

Tvárnice YTONG LAMBDA si pritom zachovávajú dostatočnú pevnosť v tlaku (min. 2 MPa rovnako ako pri pórobetóne P2-400), nehorľavosť a vysokú požiarnu odolnosť, dobré akustické parametre aj schopnosť prirodzene regulovať vlhkostnú mikroklímu v interiéri stavby.

Je to v ČR teda jediný súčasný materiál, s ktorým je možné už pri hrúbke stien 375 mm bez dodatočného zateplenia dosiahnuť parametrov nízkoenergetického domu a zároveň s bezpečnou rezervou prekročiť všetky normové požiadavky na pohodu a hygienu vnútorného prostredia bytových stavieb.


Biela farba hrubej stavby naznačuje vysoký izolačný štandard domu. Ani susedia ale netušia, že sa jedná o nízkoenergetický dom s tretinovou spotrebou tepla na vykurovanie. Z obvodových stien YTONG LAMBDA bez zateplenia.

Pre reálne stavebníctvo

Vplyv nekvalitnej práce a nedodržiavania technologických postupov je pri systéme YTONG LAMBDA oveľa nižší než pri iných kusových materiáloch. Ľahké rezanie a opracovanie pórobetónu vedie k tomu, že aj zložitejšie tvary a konštrukcie stien sú vymurované z homogénneho tepelnoizolačného materiálu a nie z nesúrodej zmesi malty a tehiel ako pri iných systémoch. Vďaka presnosti jednotlivých tvárnic a presnému lepeniu na tenkovrstvú maltu nedochádza u pórobetónovej steny ani k významnému „oslabeniu” izolačných schopností tepelnými mostami na styku jednotlivých prvkov. To umocňujú tiež veľké rozmery ľahkých pórobetónových prvkov.

Rovnaké vlastnosti pórobetónu vo všetkých smeroch pomáhajú tiež úspešne riešiť väčšinu kľúčových detailov a potenciálnych tepelných mostov (ostenie, založenie muriva, sokel, atiky, atď. ) bez dodatočných zložitých úprav a nákladných materiálov. Prípadné vnútorné rozvody v obvodovom murive opäť vďaka ľahkej spracovateľnosti materiálu oslabujú stenu iba na nevyhnutnú mieru a nevytvárajú tepelné mosty ako pri niektorých krehkých alebo dutinových murovacích prvkoch.

Aj priemerný murár na bežnej stavbe preto z pórobetónu vymuruje bez špeciálneho náradia a rôznych tvaroviek steny s tepelnoizolačnými parametrami skutočne porovnateľnými s hodnotami deklarovanými výrobcom. Pritom bezkonkurenčne rýchlo, presne a v celkom bežných cenových reláciách.

Více informací najdete na: www.ytong.sk

Autor: Marek Dudák
Foto: Archiv firmy

Tématické odbory

reklama

Nové

Krása a dynamika dreva - to je jedinečná tvorba drevených sôch od maďarského umelca

Krása a dynamika dreva - to je jedinečná tvorba drevených sôch od maďarského umelca

Zverejnené 19.5. Gábor Miklós Szőke sa preslávil svojimi monumentálnymi sochami zvierat. Jeho úžasné výtvory vznikajú z kusov stavebného dreva a vytvára ich tím sochárov, tesárov a iných profesionálov. ísť na článok

Na jeseň môžete získať dotáciu z Plánu obnovy na zníženie energetickej náročnosti domu

Na jeseň môžete získať dotáciu z Plánu obnovy na zníženie energetickej náročnosti domu

Zverejnené 18.5. Na jeseň tohto roka spustí Ministerstvo životného prostredia SR Plán obnovy. Jeho cieľom je eliminovať vplyv klimatických zmien a neustáleho zvyšovania cien energií na energetickú náročnosť budov. Dotácie až do výšky 60 % môžu žiadatelia získať aj… ísť na článok

Ako na inštaláciu sadrokartónu

Ako na inštaláciu sadrokartónu

Zverejnené 17.5. V súčasnosti sú sadrokartónové dosky jedným z najvhodnejších a najrýchlejších riešení suchej výstavby. Dajú sa využiť ako pri rekonštrukciách, tak aj pri novostavbách. Odborník vám poradí, ako na ich jednoduché a správnu inštaláciu. ísť na článok

reklama