Špičková tepelná izolácia, teraz aj na Slovensku
vyhľadávanie
Dnes je 21.4.

Zateplením k uhlíkovej neutralite

Zverejnené: 29. 3. 2024

Dnes už nikto nepochybuje, že znižovanie spotreby energie zohráva kľúčovú úlohu v boji proti klimatickej kríze. Väčšina domácností však býva v starších a energeticky neefektívnych domoch. Z nich uniká veľké množstvo tepla, takže značná časť energie je spotrebovaná zbytočne. Riešenie je pritom jednoduché a dostupné – je ním zateplenie.

Prvé dopady klimatických zmien sa už začínajú prejavovať na celom svete vrátane Európy. Extréme výkyvy počasia, ako napríklad veľké suchá, záplavy a zosuvy pôdy sú čoraz bežnejšie. Tohtoročná zima na Slovensku je toho tiež dôkazom. Európska únia sa preto zaviazala, že sa do roku 2050 stane klimaticky neutrálnou. Na ceste k tomuto cieľu môže významne pomôcť práve zatepľovanie rodinných a bytových domov.

Dotačná schéma Obnov dom

Sektor budov je zodpovedný za 40 % spotreby energie a viac ako tretinu emisií CO2 v Európskej únii. Vykurovanie a chladenie budov a ohrev vody pritom predstavujú 80 % energie spotrebovanej v domácnostiach. Redukovanie emisií CO2 z vykurovania budov tak predstavuje veľký potenciál pri dosahovaní uhlíkovej neutrality. Podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov je bez zatepleného obvodového plášťa až 68 % rodinných domov.

Na dosiahnutie klimatických cieľov je preto potrebné rapídne zvýšiť tempo obnovy verejných i súkromných budov. Pomoc rodinným domom s financovaním obnovy aktuálne ponúka Plán obnovy a odolnosti SR v rámci dotačnej výzvy Obnov dom.

Expandovaný polystyrén ako udržateľná voľba

Tepelnou izoláciou domov sa znižuje množstvo energie potrebnej na ich vykurovanie, čím sa znižujú emisie uhlíka. Zatepľovanie domov je nevyhnutným krokom smerom k uhlíkovej neutralite a ochrane životného prostredia. V tomto kontexte sa expandovaný polystyrén (EPS) javí ako obzvlášť vhodný materiál na zateplenie, pretože ponúka vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, jednoduchú inštaláciu a výnimočne dlhú životnosť. Významnou výhodou expandovaného polystyrénu, ktorá ho odlišuje od ostatných materiálov je, že ide o 100 % recyklovateľný materiál.

Združenie EPS SR

Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku je dobrovoľným a nezávislým združením členov, ktorí pôsobia v oblasti výroby, spracovania a používania expandovaného polystyrénu. Vzniklo v roku 2005 s cieľom podporovať rozvoj dopytu po EPS, participovať na tvorbe noriem a legislatívnych opatrení, kontrolovať a zvyšovať kvalitu výrobkov z EPS, poskytovať konzultácie v oblasti spracovania a montáže výrobkov z EPS a podieľať sa na úsporách energie.

Združenie EPS SR má 11 členov vrátane zástupcu EUMEPS RMS Group. Členovia združenia pokrývajú približne 70 % slovenského trhu s expandovaným polystyrénom. Členmi združenia sú výrobcovia EPS dosiek a ďalšie spoločnosti a odborníci z oblasti EPS, ktorí pôsobia v Slovenskej a Českej republike. Združenie úzko spolupracuje s príbuznými profesijnými organizáciami, školami, výskumnými pracoviskami, štátnymi inštitúciami a s mnohými odborníkmi z rôznych oborov. Združenie EPS SR je taktiež členom EUMEPS – Európskeho združenia výrobcov EPS a PolystyreneLoop – Medzinárodného družstva na recykláciu odpadov zo stavebníctva.

Viac informácií získate na www.epssr.sk.

Autor: Tlačová správa
Foto: Archív firmy

Tématické odbory

reklama

Nové

Stavebný veľtrh Brno ponúkne riešenia pre lepšie bývanie

Stavebný veľtrh Brno ponúkne riešenia pre lepšie bývanie

Zverejnené 20.4. Chcete lepšie bývať? Chystáte sa stavať, rekonštruovať alebo modernizovať svoj domov? Hľadáte informácie o dotačných programoch, nových stavebných materiáloch a technológiách? Zaujímajú vás udržateľné a energeticky úsporné riešenia? Potom navštívte… ísť na článok

Záhadné stavby sveta a ich slovenské či české alternatívy: od Stonehenge po pyramídy!

Záhadné stavby sveta a ich slovenské či české alternatívy: od Stonehenge po pyramídy!

Zverejnené 17.4. Odkryte s nami tajomstvo troch starovekých megastavieb, ktoré dodnes fascinujú celý svet. Akou technológiou bol postavený Stonehenge, aký účel mali pyramídy a ako je to so svahovými zosuvmi na Machu Picchu? ísť na článok

Tenkovrstvá, murovacia, zakladacia, alebo tepelnoizolačná malta. Ako vybrať správnu

Tenkovrstvá, murovacia, zakladacia, alebo tepelnoizolačná malta. Ako vybrať správnu

Zverejnené 15.4. Výrobcovia mált sa ich výber snažia stavebníkom čo najviac zjednodušiť, napriek tomu občas narazíte na otázky, z ktorých plynie, že ľudia nad voľbou tej správnej malty váhajú. Pozrime sa preto, aké malty ponúka pre svoj stavebný systémy z pórobetónu… ísť na článok

reklama