Screenové clony - rolety proti slnku
vyhľadávanie
Dnes je 15.4.

Zriaďujeme zimnú záhradu

Zverejnené: 1. 4. 2021

Pobyt v slnečnom priestore s výhľadom do zelene preukázateľne eliminuje stres. Ak si vybudujete presklenú verandu či zimnú záhradu, môžete sa staviť, že najmä na jeseň a na jar pôjde o najvyužívanejšiu miestnosť v dome. Obľuba zimných záhrad navyše vzrastá aj v súvislosti s nástupom inovatívnych materiálov a technológií, ktoré umožňujú obývať tieto priestory celoročne bez vysokých prevádzkových nákladov na vykurovanie alebo chladenie. Aké výhody zimná záhrada svojim užívateľom ponúka a na čo si dať pri jej budovaní pozor?

Okná zimnej záhrady by mali byť ošetrené povrchovou úpravou, ktorá im poskytne dostatočnú odrazivosť v celom spektre slnečného žiarenia. Foto: Fencewood, Shutterstock

V minulosti bolo posedenie v presklenej prístavbe prevažne výsadou tých majetnejších a zimné záhrady bolo preto možné vidieť len pri meštianskych vilách a zámkoch. Ak sa však vydáme naprieč súčasnejšou históriou, narazíme na zvyk budovať si u svojich chalúp verandy, ktoré sú zimným záhradám v mnohom podobné. V oboch prípadoch išlo staviteľmi vždy o to, maximalizovať svetelné i tepelné zisky zo slnka. V lete v nich síce bývalo horúco a v zime nešli vykúriť, avšak medzitým, v prechodových obdobiach, išlo o ideálne miesto k odpočinku. Súčasné technológie, moderné izolačné materiály, bohaté skúsenosti staviteľov a dostupnosť špeciálnych systémových konštrukčných riešení umožňujú investorom vybudovať takú zimnú záhradu, ktorú možno využívať celoročne. Vďaka vybaveniu účinným vykurovacím systémom a tieniacou technikou ide potom o plnohodnotné zväčšenie úžitkovej plochy domu. Zimná záhrada je navyše často navrhovaná tak, aby jej pasívne solárne zisky znižovali celkové náklady na vykurovanie domu.

V minulosti bolo posedenie v presklenej prístavbe prevažne výsadou tých majetnejších a zimné záhrady bolo preto možné vidieť najmä pri meštianskych vilách a zámkoch. Foto: Oaklizm, Shutterstock
V minulosti bolo posedenie v presklenej prístavbe prevažne výsadou tých majetnejších a zimné záhrady bolo preto možné vidieť najmä pri meštianskych vilách a zámkoch. Foto: Oaklizm, Shutterstock

Príprava

Pred výstavbou zimnej záhrady je potrebné rozhodnúť, či bude stáť izolovane od domu, alebo či sa stane jeho súčasťou. Viete už tiež, či chcete túto novú izbu využívať celoročne alebo len sezónne? Ak máte v tomto jasno, možno pristúpiť k vyhotoveniu projektu. Jeho autor navrhne vhodnú orientáciu na svetové strany, dispozičné riešenie, spôsob oddelenia od ostatných častí domu, druh nosnej konštrukcie aj typ zasklenia a mnoho ďalšieho.

Konštrukčný materiál a zasklenie

Kľúčový je výber konštrukčného systému. Medzi najžiadanejšie patrili v tomto ohľade oceľ, ktorá je však kvôli svojej koróznej náchylnosti náročná na povrchovú úpravu. V poslednom čase ju preto nahrádza hliník, napríklad v kombinácii s termoplastom, ktorý sa aplikuje najviac na zvislé výplňové prvky. Obľúbenou alternatívou je tiež nosná konštrukcia z vrstveného prírodného dreva, ktoré je však vhodné z vonkajšej strany vybaviť hliníkovým či plastovým krytím, ktoré zaručí bezúdržbovosť. Ak zvolíme výstavbu spôsobom systémového riešenia, získame navyše istotu, že sa v obálke zimnej záhrady nevytvoria tepelné mosty a bude zaistený odvod kondenzátu zo zasklenia do exteriéru.

Obľúbené sú aj verandy, ktoré sú zimným záhradám v mnohom podobné. Každopádne išlo staviteľmi vždy o to, ako maximalizovať svetelné aj tepelné zisky zo slnka. Foto: Adcharin Chitthammachuk, Shutterstock
Obľúbené sú aj verandy, ktoré sú zimným záhradám v mnohom podobné. Každopádne išlo staviteľmi vždy o to, ako maximalizovať svetelné aj tepelné zisky zo slnka. Foto: Adcharin Chitthammachuk, Shutterstock

Popri kvalitnej konštrukcii zabezpečí tepelnú pohodu v zimnej záhrade aj vhodné zasklenie: steny, ktoré môžu byť vybavené otočnými, posuvnými alebo skladacími dverami. Súčasné termoizolačné technológie, zvyčajne dvojsklo, či dokonca trojsklo, zaručia, že zimnú záhradu nebude potrebné vykurovať s veľkými finančnými obeťami. Ak je navyše vnútorný povrch zasklenia udržovaný na dostatočne vysokej teplote, teda nad teplotou rosného bodu, na skle sa nezráža voda (ktorá by v opačnom prípade stekala, ničila vnútorné zariadenie a zabránila výhľadu von).

Všeobecne platí, že by okná mali byť vybavené povrchovou úpravou vo forme povlaku (napríklad pokovaním), ktorý im poskytne dostatočnú odrazivosť v celom spektre slnečného žiarenia. V prípade strešných skiel možno vyberať aj z takých, ktoré odrazia až 90% ultrafialového žiarenia a 80% tepelnej energie. Zvislé steny by však mali prepúšťať tepelné aj viditeľné zložky slnečného žiarenia viac - tak aby boli pasívne zisky v ranných hodinách a v zime, keď je slnko nízko nad obzorom, naopak čo najvyššie. V každom prípade je pritom vhodné voliť bezpečnostné sklo (kalené či vybavené fóliou), ktoré nielenže sťaží prípadné vlámaniu cudzej osoby, ale tiež zamedzí vzniku zranenia v prípade rozbitia niektorej z tabúľ.

Súčasné termoizolačné technológie, zvyčajne dvojsklo, či dokonca trojsklo, zaručia, že zimnú záhradu nebude potrebné vykurovať s veľkými finančnými obeťami. Foto: David Hughes, Shutterstock
Súčasné termoizolačné technológie, zvyčajne dvojsklo, či dokonca trojsklo, zaručia, že zimnú záhradu nebude potrebné vykurovať s veľkými finančnými obeťami. Foto: David Hughes, Shutterstock

TIP

Eliminujte riziko, že strešné sklenené tabule rozbije napríklad v zime cencúľ. Ten sa na vyššie položenom odkvape neutvorí, pokiaľ v miestach, kde hrozí jeho vznik, uložíte vyhrievací kábel.

Vykurovanie

Tepelný komfort navýšime samozrejme aj správne zvoleným vykurovacím systémom. Pre celoročnú prevádzku zimnej záhrady je najčastejšie odporúčané plošné sálavé vykurovanie (zabudované v podlahe, na stenách či zavesené pod stropom v podobe rozmanitých sálavých panelov a infražiaričov), ktoré na rozdiel od lokálnych ohrievačov na drevo distribuuje teplo rovnomerne do celej miestnosti. Ďalšou z možností sú takzvané fan-coily, podlahové teplovodné konvektory. Tie využívajú prirodzený pohyb ochladeného vzduchu, nasávaného zvonka, ktorý sa pri prechode tepelným výmenníkom ohrieva a miestnosť vykuruje. Tieto vykurovacie telesá, či už sú umiestnené v podlahe, v parapete, či pod stropom, sú vždy situované v blízkosti presklených plôch, kde podporia cirkuláciu vzduchu a tým tiež obmedzia rosenie okenných skiel.

Kľúčový je výber konštrukčného systému. Medzi najžiadanejšie patrili v tomto ohľade oceľ, ale v poslednej dobe ju nahrádza hliník, napríklad v kombinácii s termoplastom, ktorý sa aplikuje najviac na zvislé výplňové prvky. Obľúbenou alternatívou je tiež nosná konštrukcia z vrstveného prírodného dreva. Foto: Palatinate Stock, Shutterstock
Kľúčový je výber konštrukčného systému. Medzi najžiadanejšie patrili v tomto ohľade oceľ, ale v poslednej dobe ju nahrádza hliník, napríklad v kombinácii s termoplastom, ktorý sa aplikuje najviac na zvislé výplňové prvky. Obľúbenou alternatívou je tiež nosná konštrukcia z vrstveného prírodného dreva. Foto: Palatinate Stock, Shutterstock

Výmena vzduchu

Adekvátnu mieru vlhkosti v zimnej záhrade dosiahneme nielen reguláciou teploty, ale aj správnym vetraním, pričom je lepšie, ak je riadené automaticky na základe vhodného nastavenia integrovanej riadiacej jednotky a jej prepojenia s teplomermi, vlhkomermi či systémom vonkajších senzorov (tie okrem iného zamedzujú otvoreniu otváracích tabúľ v prípade silného vetra alebo dažďa). Či už mechanicky, alebo automaticky, ventilácia je najviac účinná prirodzeným komínovým efektom prúdenia vzduchu. To možno dosiahnuť, ak sú vetracie otvory umiestnené naprieč konštrukciou oproti sebe, pričom prívod vzduchu by mal byť v spodnej časti a odvod hore pod strechou.

Adekvátnu mieru vlhkosti v zimnej záhrade dosiahneme nielen reguláciou teploty, ale aj správnym vetraním. Foto: Leeyakorn06, Shutterstock
Adekvátnu mieru vlhkosti v zimnej záhrade dosiahneme nielen reguláciou teploty, ale aj správnym vetraním. Foto: Leeyakorn06, Shutterstock

Nevyhnutné zatienenie

Neoddeliteľnou súčasťou novodobej zimnej záhrady je aj tieniaca technika, akou sú žalúzie, rolety, markízy či v poslednej dobe veľmi populárne screeny. Tie sú tvorené špeciálnymi minimalisticky vyzerajúcimi a vysoko odolnými tkaninami, ktoré disponujú vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Aj zatienenie pritom môže byť ovládané inteligentne, napríklad v nadväznosti na predpoveď počasia alebo v súčinnosti s čidlami vetra a slnka. V ideálnom prípade by malo ísť o prvok osadený z vonkajšej strany okien, kde v zime tzv. zosilnie izolácia sklenenej steny a v lete zamedzia dopadu slnečných lúčov na okenné zasklenie, ktoré by slnko za iných okolností nadmerne ohrievalo. Do konštrukcie zimnej záhrady možno tiež integrovať fotovoltaické panely, ktoré interiér čiastočne zatienia a zároveň vyrobia elektrickú energiu, ktorú môžu užívatelia využiť napríklad k letnému chladeniu.

Príklad

V zimnej záhrade, ktorá je okrem iného architektonicky výrazným prvkom a výrazne navyšuje hodnotu nehnuteľnosti, môže byť príjemné mikroklíma udržované napríklad takto: ak zaznamená priestorové čidlo v ranných hodinách adekvátnu pobytovú teplotu a vyhodnotí, že aj vonku sú vhodné poveternostné podmienky, riadiaca jednotka vydá pokyn k pozastaveniu prevádzky vykurovacieho systému. Pokiaľ ide navyše o horúci letný deň, sú vysunuté tieniace prvky - napríklad markízy či screeny - a spustí sa ventilácia. V zime je vykurovanie ponechané v chode až do chvíle, kedy slnko zvládne vyhriať interiér záhrady, potom ho možno až takmer do súmraku nechať vypnuté. Vďaka súčasným možnostiam v podobe najmodernejších technológií možno navrhnúť zimnú záhradu tak, že ju jej majitelia môžu užívať po celý rok. A to je určite dobrá motivácia k tomu, vybudovať si ju pri svojom dome tiež.

Neoddeliteľnou súčasťou novodobej zimnej záhrady je aj tieniaca technika, v ideálnom prípade by pritom malo ísť o prvok osadený z vonkajšej strany okien, kde v zime tzv. spevní izoláciu sklenenej steny a v lete zamedzí dopadu slnečných lúčov na okenné zasklenie, ktoré by slnko za iných okolností nadmerne ohrievalo. Foto: Palatinate Stock
Neoddeliteľnou súčasťou novodobej zimnej záhrady je aj tieniaca technika, v ideálnom prípade by pritom malo ísť o prvok osadený z vonkajšej strany okien, kde v zime tzv. spevní izoláciu sklenenej steny a v lete zamedzí dopadu slnečných lúčov na okenné zasklenie, ktoré by slnko za iných okolností nadmerne ohrievalo. Foto: Palatinate Stock

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Shutterstock
reklama

Nové

Nastal čas na rodinný bazén s kolektormi

Nastal čas na rodinný bazén s kolektormi

Zverejnené 14.4. Exteriérová kúpacia sezóna sa pre bazény s ohrevom vody pomocou slnečných kolektorov tradične začína v apríli a trvá do októbra. Majitelia tak majú sedem mesiacov v roku možnosť využívať to, že sa im slnko postará prakticky zadarmo o komfort, aký si… ísť na článok

Ako stavať rodinné domy z murovacích materiálov v energetickej triede A0?

Ako stavať rodinné domy z murovacích materiálov v energetickej triede A0?

Zverejnené 12.4. Rok 2021 priniesol pre stavebníkov rodinných domov novinky. Pribudli povinnosti a nutnosť stavať domy tak, aby splnili požiadavky pre energetickú triedu A0. Prečítajte si prehľad najdôležitejších informácií z legislatívy, o efektívnom návrhu… ísť na článok

Vylepšený preklad HELUZ pre vonkajšie tienenie

Vylepšený preklad HELUZ pre vonkajšie tienenie

Zverejnené 13.4. PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný s integrovanou, ale vyberateľnou tepelnou izoláciou je určený na jednovrstvové murivo z tepelnoizolačných tehál HELUZ FAMILY s najlepšími parametrami na trhu. Vnútorný priestor s izolantom je variabilný na umiestnenie… ísť na článok

reklama