vyhľadávanie
Dnes je 20.7.

Porota vybrala víťazov 29. ročníka Medzinárodnej študentskej súťaže Xella pre akademický rok 2023/2024

Zverejnené: 10. 7. 2024

Počas dní 16. a 17. apríla 2024 prebehlo v Starom Smokovci zasadanie poroty už 29. Ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže Xella. Porota mala tento rok vzhľadom k veľmi vysokému záujmu (76 projektov z českých, slovenských a jednej poľskej a rakúskej univerzity) a úrovni prihlásených prác neľahkú úlohu.

Zdroj: .1. miesto. Archív XELLA

Nakoniec porota vybrala do finále šesť najlepších, pričom prví traja v poradí získali finančné odmeny, študenti na 4. až 6. mieste si odniesli vecné odmeny.

Súťaž bola určená študentom a študentkám študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách a témou tohtoročného zadania bola ideová urbanistická a architektonická štúdia „SCHOLÉ VO VYSOKÝCH TATRÁCH – CENTRUM ZLÉHO POČASIA“.

Cieľom 29. ročníka, organizovaného pod mottom „Voľný čas tvorí najdôležitejšiu časť nášho života“, bola podpora tvorivej invencie vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie architektonických a dizajnérskych ideí a myšlienok. Bola to tiež príležitosť na zamyslenie nad rozvojovým potenciálom najstaršej z mestských časti mesta Vysoké Tatry, alebo ako sa hovorí najstaršia z jeho osád – Starého Smokovca a jeho zabudnutým a rokmi spiacim miestom. V prostredí jedinečných a charakteristických panoramatických scenérií tatranských vrcholkov, na území Tatranského národného parku sa nachádza lokalita s veľkým krajinno-historickým potenciálom, s budovou chátrajúceho Amfiteátra a budovou historicky zvanou Vila Bellevue.

2. Miesto
2. Miesto

Porota zložená z popredných českých a slovenských architektov pracovala v tomto zložení: predseda Ján Stempel a ďalej architekti Juraj Benetin, Juraj Hantabal, Michaela Hantabalová, Peter Moravčík, Peter Richtárik, Jaromír Veselák, Jakub Cigler, Imrich Pleidel, Ľubomír Závodný a Tomáš Bujna.

Prvú cenu získal študent Fakulty architektúry a dizajnu, STU Bratislava Bc. Tibor Grešo pod vedením prof. Ing. arch. Vladimíra Šimkoviča, PhD. a Ing. arch. Natálie Boškové Filové, PhD.. Jeho práci ohodnotil posudkom člen poroty Ing. arch. Peter Moravčík takto: „Návrh pristúpil k odpovedi na otázku zadania pre centrum zlého počasia veľmi pragmaticky. Bývalý amfiteáter vyhodnotil ako typológiu, ktorá splnila svoju historickú úlohu či už funkčnosťou, tak stavebno-technickou podstatou stavby, generujúcou v lone chránenej prírody nežiaduci hluk a ruch. Jeho priestor využil kompletne pre výstavbu koncentrovanej architektonicko-urbanistickej štruktúry. V symbióze železobetónu a drevostavby sú okolo centrálneho nádvoria zorganizované tri objemy, ktoré v sebe integrujú funkcie športu, kultúry a relaxu. Takýto program, meradlo aj architektonický výraz návrhu vyhodnotila porota ako primeranú miestu a vhodnú z hľadiska sezónneho využitia nielen návštevníkov Tatier, ale aj celoročne miestnou komunitou obyvateľov mesta Vysoké Tatry, neštandardne rozloženého do niekoľkých tatranských obcí v podhorí. V návrhu chýba artikulovanie využitia existujúcej Vily Bellevue, aktuálne v ruinóznom stave. Ale tým, že stojí mimo pôdorysného záberu novostavby, sa predpokladá jej zachovanie a vrátenie do života v pôvodnej stope. Do skupiny finalistov súťaže sa ťažiskovo prepracovali návrhy, zachovávajúce aj spomínanú Vilu Bellevue, aj pôvodné torzo pódia amfiteátra. Porota tým chcela dať najavo sympatie k prístupom znovu-využitia existujúcej stavebnej podstaty. Že nakoniec zvíťazil návrh, ktorý menej životaschopnejší z nich nahradil novostavbou, je prejavom postoja, že zmysluplná intervencia, ktorá do obce prináša nové funkčné obohatenie nad rámec prevahy gastra a ubytovania, by bolo pre celé sídlo nepochybne pridanou hodnotou.“

3. Miesto
3. Miesto

Generálny riaditeľ spoločnosti Xella CZ a Xella Slovensko Ing. Peter Markovič ocenil úroveň prác a veľký záujem študentov: „Nám ako vyhlasovateľovi robí trvalo radosť, že študenti architektúry a pozemného staviteľstva na českých a slovenských vysokých školách a univerzitách majú už takmer tri desiatky rokov záujem prezentovať svoje nápady pred zrakmi významných českých a slovenských architektov. Musím tiež oceniť prácu poroty, ktorá zodpovedne posúdila všetkých 76 prihlásených projektov a poďakovať zástupcom mesta Vysoké Tatry za významnú podporu pri organizácii celej súťaže. Veľká účasť študentov potvrdzuje vysoký kredit súťaže a pre nás je záväzkom aj do ďalších rokov. Môžem sľúbiť, že naša tradičná a dlhodobá podpora študentov stredných odborných škôl i vysokých škôl a univerzít bude pokračovať aj v ďalších rokoch, napokon už teraz pracujeme na kontúrach jubilejného 30. ročníka VŠ súťaže Xella.“

Jubilejný 30. ročník sa dejiskom presunie na Vysočinu do blízkosti zámku Vilémov u Golčova Jeníkova. Študenti budú navrhovať kláštor, ubytovanie pre pútnikov a malý pivovar na Centrálnej ceste pútnickej cesty Via Czechia. Neďaleký Zámok Vilémov je jedným z najdokonalejších barokových zámkov v Českej republike. Celé panstvo a priľahlý les spravuje rod Rajských z Dubnice, ktorí ho chcú zachovať pre ďalšiu generáciu.

Výsledky 29. ročníku medzinárodnej študentskej súťaže Xella

1. cena: Bc. Tibor Grešo, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, SR Vedúci práce: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD., Ing. arch. Natália Bošková Filová, PhD.
2. cena: Bc. Kristián Julínek, Bc. Marek Jankovič, Bc. David Regenda, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, SR
3. cena: Ondřej Bradávka, Veronika Pálková, Viliam Šebora, Fakulta architektury, VUT v Brně, ČR
4. miesto – odmena poroty: Bc. Michaela Maximová, Bc. Ivana Kovaličová, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, SR
5. miesto – odmena poroty: Petra Ďurišková, Tomaž Roblek, University for Applied Arts Vienna, AT
6. miesto – odmena poroty: Kristina Djobeková, Stavebná fakulta STU, Bratislava, SR

Všetky súťažné práce sú do 15. júna 2024 vystavené v mestskej výstavnej sieni Vila Flóra (súčasť Tatranskej galérie v Poprade) v Starom Smokovci. Súčasťou výstavy je aj hlasovanie verejnosti o najlepšie projekty tohto ročníka Medzinárodnej študentskej súťaže Xella.

Odkaz na finálne projekty nájdete TU

Súvisiace články:

Autor: Tlačová správa
Foto: Archív firmy Xella

Tématické tagy

Tématické odbory

reklama

Nové

Na každom okne záleží

Na každom okne záleží

Zverejnené 20.7. Môže jedno okno ovplyvniť komfort bývania či pracovného prostredia jednotlivca, ale aj životy ľudí v okolí alebo dokonca (tak trochu) aj celú planétu? Belgický výrobca okenných profilov Deceuninck verí, že "Na každom okne záleží". Tradičná značka sa… ísť na článok

Brownfieldy: DELTA mení zanedbané miesta na živé prosperujúce oblasti

Brownfieldy: DELTA mení zanedbané miesta na živé prosperujúce oblasti

Zverejnené 19.7. Konferencia Brownfieldy je miestom pre stretávanie súkromného a verejného sektora nad problematikou revitalizácie nevyužívaných lokalít. Šiesty ročník sa odohral v pondelok 3. júna 2024 v jedinečných priestoroch Automatických mlynov v Pardubiciach.… ísť na článok

Trendy v kúpeľňovom dizajne

Trendy v kúpeľňovom dizajne

Zverejnené 18.7. Kúpeľňový dizajn sa v posledných rokoch vyvinul z čisto funkčných priestorov na luxusné útočiská, ktoré odrážajú osobný štýl a najnovšie trendy. Od nadčasovej elegancie po moderný pôvab – každý dizajn ponúka jedinečné spôsoby, ako premeniť vašu… ísť na článok

reklama