Fasádne obklady Ruukki
vyhľadávanie
Dnes je 19.5.

Tepelné čerpadlo: investícia do úspory energie aj budúcnosti planéty

Zverejnené: 15. 12. 2021

Trhové ceny energií na Slovensku tento rok výrazne stúpli. Rast cien ovplyvňuje nielen priemysel či živnostníkov, ale aj bežných spotrebiteľov. Čoraz častejšie sa preto začínajú stavať energeticky úsporné domy. Usporiť energie pomôžu aj moderné riešenia vykurovania a ohrevu vody v domácnosti. Jednou z možností sú aj tepelné čerpadlá. Hoci pri nich treba počítať s vyššou obstarávacou cenou, investícia sa vďaka nízkym prevádzkovým nákladom v budúcnosti vráti.

Foto: Studio Harmony, shutterstock

Od roku 2013 prevádzka tepelných čerpadiel v Európskej únii stúpa. Aj na Slovensku je každým rokom väčší záujem o tepelné čerpadlá. Ich počet však narastá pomalšie. V roku 2019 u nás tepelné čerpadlá vyrobili energiu v hodnote 458 gigawatt hodín. Napríklad vo Fínsku, ktoré sa počtom obyvateľov približuje Slovensku, to bolo za rovnaký rok skoro 6 tisíc gigawatt hodín. Tepelné čerpadlá pritom prinášajú množstvo výhod.

Tepelné čerpadlá znižujú spotrebu

Tepelné čerpadlo predstavuje úsporné riešenie. Pri kvalitných zariadeniach až 75 – 80 % energie totiž čerpá z obnoviteľných zdrojov, medzi ktoré patrí najčastejšie voda, vzduch, slnko a geotermálna energia. Do tepelného čerpadla stačí dodať len 20 – 25 % elektrickej energie. Výrazne sa tak znižuje energetická náročnosť domácnosti. Tepelné čerpadlá sú radené do najvyšších energetických tried, pri vykurovaní do triedy A+++, pri ohreve úžitkovej vody do kategórie A+.

„Hoci sa vyššia obstarávacia cena tepelného čerpadla môže spočiatku javiť ako nevýhoda, z dlhodobého hľadiska sa takéto čerpadlo vyplatí. Náklady na jeho prevádzku sú minimálne,“ hovorí Martin Prísečan, produktový manažér spoločnosti Enbra Slovakia, ktorá predáva tepelné čerpadlá na princípe vzduch-voda. „Pripojenie čerpadiel na tomto princípe je jednoduché. Teplo totiž odoberajú z vonkajšieho vzduchu, preto nie je potrebný žiadny vrt, ako pri typoch na princípe voda-voda,“ dodáva Prísečan.

S ich pomocou možno vykurovať nielen novostavby, ale aj rekonštruované objekty. Inštaláciu tepelného čerpadla navyše podporuje štátny dotačný program ako náhradu za vykurovanie tuhými palivami a elektrinou.

Šetrí nielen peňaženku, ale aj životné prostredie

Vykurovacia sezóna sa v mnohých častiach Slovenska každoročne spája so zhoršenou kvalitou ovzdušia. Nízke teploty, bezvetrie a inverzia nevľúdne prispievajú k nárastu koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší nad bezpečné limitné hodnoty. Dáta ukazujú, že najväčším zdrojom tejto znečisťujúcej látky na Slovensku je vykurovanie domácností tuhým palivom. Tento spôsob používa približne 350 000 domácností.

Tepelné čerpadlá sú k životnému prostrediu oveľa ohľaduplnejšie ako iné zdroje tepla, pretože pri ich prevádzke nedochádza k tvorbe popolčeka ani škodlivých spalín. Tepelnú energiu totiž odoberajú z okolitého vzduchu a používajú ju nielen na vykurovanie domu, ale aj na ohrev vody. Výkon sa pritom odvíja od vonkajšej teploty. „Moderné tepelné čerpadlá zaistia stabilný výkon aj zo vzduchu, ktorý je výrazne pod bodom mrazu. Tie najkvalitnejšie riešenia zabezpečia 100 % výkon aj pri teplote do -15 °C, vstrekovanie chladiva počas prevádzky umožní funkčnosť aj pri -28 °C, a to pri maximálne tichom chode. Veľkou výhodou býva aj internetové pripojenie, vďaka ktorému je možné zariadenie jednoducho ovládať aj na diaľku,“ dodáva Martin Prísečan.

Práve jednoduché ovládanie môže byť pri výbere pre používateľa dôležitým kritériom. Rovnako dôležitá by však mala byť aj čo najnižšia hlučnosť zariadenia. Nekvalitné čerpadlo by svojou vnútornou jednotkou mohlo rušiť nielen obyvateľov domu, ale jeho vonkajšia jednotka by mohla obťažovať aj susedov. Tichý chod pritom neznamená nižší vykurovací výkon. „Tepelné čerpadlo je plnohodnotným a kvalitným zdrojom vykurovania, pretože pracuje aj v extrémnych klimatických podmienkach a iné typy vykurovania prekonáva aj svojou dlhou životnosťou a nárokmi na údržbu,“ uzatvára Martin Prísečan.

Autor: Tlačová správa
Foto: Shutterstock

Tématické odbory

reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Zverejnené 13.5. V poľskom meste Lublin bolo v januári tohto roku otvorená nová metropolitná stanica predstavujúca pre mesto nielen architektonickú chválu, ale predovšetkým funkciu primárneho dopravného uzlu. Okrem toho hlavnou prednosťou stanice skutočnosť, že… ísť na článok

reklama