VELUX - Nový Štandard Plus so zasklením 64
vyhľadávanie
Dnes je 23.1.

Akú rekuperačnú jednotku vybrať? Pri výbere myslite na výkon, účinnosť aj komfort

Zverejnené: 21. 7. 2020

O princípe fungovania systémov riadeného vetrania bola na našom webe už mnohokrát reč. Lenže ak sa rozhodnete služieb podobného zariadenia vo vašej domácnosti či firme využiť, pred samotnou investíciou je dobré poznať jeho technické vlastnosti a porovnať ich s ostatnými dostupnými produktmi. Predstavujeme osem hlavných parametrov, na ktoré je dobré pri výbere novej rekuperačnej jednotky sa sústrediť.

Foto: kinek00, shutterstock

Voľba riadeného vetrania s rekuperáciou tepla by sa mala v prvom rade odvíjať od miery zaizolovania budovy a od veľkosti obytnej plochy. Podľa toho potom zvolíte buď centrálnu vzduchotechnickú jednotku s rekuperáciou, ktorá však vyžaduje potrubné rozvody, či v poslednej dobe čím ďalej populárnejšie decentrálne jednotky, pre ktorých montáž je potrebné iba prerazenie obvodovou stenou domu. Tie však "obslúžia" podstatne menší priestor a pre každú miestnosť je potrebné nainštalovať jeden kus. Ďalšie, u verejnosti menej povedomé parametre, na ktoré je dobré pamätať, ukážeme ďalej v texte.

Účinnosť spätného zisku tepla

Efektivita rekuperácie tepla je považovaná za jednu z určujúcich hodnôt, podľa ktorej si tieto zariadenia vyberáme. Na trhu sú dostupné aj jednotky, ktoré dosahujú účinnosť až 95%. To znamená, že len 5% tepla z odchádzajúceho vzduchu unikne von. To sa týka hlavne centrálnych vzduchotechnických zariadení, tie decentrálne zvyčajne ponúkajú maximálnu účinnosť do 90%. V každom prípade je pritom potrebné vedieť, že ide o premenlivú číselnú hodnotu, ktorá závisí od rozdielu teplôt vnútri a vonku. A vplyv na ňu má aj relatívna vlhkosť. Investor by však nemal prihliadať len k tomuto parametru, ale zohľadniť aj ďalšie premenné (viď. nižšie).

Montážnici prevŕtavajú dieru do obvodovej steny domu. Následne do nej bude umiestnená decentrálna rekuperačná jednotka. Roman Demkiv, Shutterstock
Montážnici prevŕtavajú dieru do obvodovej steny domu. Následne do nej bude umiestnená decentrálna rekuperačná jednotka. Roman Demkiv, Shutterstock

Rekuperačný výmenník

Toto zariadenie je srdcom vetracej jednotky s rekuperáciou. Používajú sa štyri druhy výmenníkov:

• Entalpický je zástupcom najmodernejšej technológie v tejto oblasti. Nielen, že získava energiu späť vo forme tepla, ale pracuje tiež so spätným ziskom vlhkosti. Tak znižuje riziko vzniku nezdravo nízkej vlhkosti vzduchu v interiéri. Je účinný až na 95 %. Nevýhodou je kontaminácia čerstvého vzduchu z dôvodu recyklácie vnútornej vlhkosti.

• Rotačný je ohrievaný odvádzaným vzduchom, následne rotuje okolo svojej osy a odovzdáva naakumulovanú energiu (teplo aj vlhkosť) privádzanému vzduchu. Prúdy vzduchu (kvôli zmene vlhkosti) však nie sú hermeticky oddelené, čerstvý vzduch je tak z malej časti premiešavaný s odchádzajúcim. Výhodou je ľahká údržba a celoročná účinnosť až 85 %. Nedochádza tu, rovnako ako v prípade entalpického výmenníku, k námraze ani pri nízkych vonkajších teplotách do cca -6 °C. Nevzniká tak žiadny kondenzát a nie je potrebné zabezpečovať odvod vody.

• Doskový protiprúdny výmenník smeruje vzduch proti sebe (jednotlivé prúdy vzduchu sa nestretávajú a nemiešajú sa) a prevádza sa tak len látkové teplo (sprevádzané zmenou teploty), nie skupenské či reakčné teplo (pri zmene skupenstva, resp. chemického zloženia). Pre svoje fungovanie potrebuje protimrazovú ochranu a odvod kondenzátu do kanalizácie. Má pomerne vysokú účinnosť - až 90% - a patrí medzi najpoužívanejšou typy.

• Doskový krížový výmenník sa v súčasnosti kvôli schopnosti prenosu iba látkového, avšak nie skupenského tepla, ako aj pre jeho nízku účinnosť (maximálne 60%) už takmer nepoužíva.

Nákres centrálnej vetracej jednotky s rekuperáciou, ktorej tepelný výmenník využíva v zime až 93% tepla obsiahnutého v odpadovom vzduchu na ohrev čerstvého vzduchu vstupujúceho zvonku. Foto: archív Viessmann
Nákres centrálnej vetracej jednotky s rekuperáciou, ktorej tepelný výmenník využíva v zime až 93% tepla obsiahnutého v odpadovom vzduchu na ohrev čerstvého vzduchu vstupujúceho zvonku. Foto: archív Viessmann

Prietok vzduchu

Ďalším dôležitým faktorom je aj výkonnosť jednotky, ktorú v produktových vlastnostiach nájdete často pod názvom objemový tok vzduchu. Tento parameter by sa mal odvíjať či už od počtu užívateľov priestoru, ktorý bude vetraný, tak od veľkosti podlahovej plochy. Výkonnosť sa pohybuje v rozmedzí od 50 m³/h až po vysoké hodnoty v rade stoviek m³/h. Výpočet potrebného prietoku však ponechajte na odborníkoch. Dnes sú na to bežne využívané špecializované softvéry (návrhové programy).

Možnosť voľby prevádzkových režimov

Väčšina rekuperačných jednotiek na trhu v súčasnosti ponúka aj rôzne prevádzkové režimy. Slúžia k nastavovaniu rôznych otáčok ventilátorov a tým k regulácii objemového prietoku vzduchu a hlučnosti. Prepínať medzi jednotlivými režimami prevádzky môžu samotní užívatelia, rekuperačná jednotka však môže nastavovať správny režim a optimálne vetranie v každej situácii aj automaticky a to vďaka senzorom teploty, vlhkosti a CO2 (ak sú súčasťou zariadenia, pričom väčšinou ich je možné doplniť aj dodatočne). Tým zabezpečíme vo vnútri príjemnú klímu za každých okolností, navyše často aj úsporu elektrickej energie.

Schéma decentrálneho bytového vetracieho systému, v ktorom je každá miestnosť vybavená samostatným kompaktným prístrojom. Pre inštaláciu jednotky je potrebný len otvor vo vonkajšej stene a prípojka 230 V. Ide o vysoko flexibilné a navyše estetické riešenie. Foto: archív Viessmann
Schéma decentrálneho bytového vetracieho systému, v ktorom je každá miestnosť vybavená samostatným kompaktným prístrojom. Pre inštaláciu jednotky je potrebný len otvor vo vonkajšej stene a prípojka 230 V. Ide o vysoko flexibilné a navyše estetické riešenie. Foto: archív Viessmann

Medzi základné typy režimov patria:

• Nízkoenergetický režim, ktorý sa môže hodiť pre vetranie pivničných priestorov, ale tiež napríklad pre ochranu objektu proti vlhkosti pri dočasnej neprítomnosti obyvateľov, v neobývanej budove apod. Ide o minimálnu výmenu vzduchu cca 1x denne.

• Znížená ventilácia, ktorá slúži k vetraniu objektu, kde je prítomnosť užívateľov len občasná.

• Vnútorná cirkulácia, pri ktorej je uzavretý prívod vzduchu zvonku a vzduch je cirkulovaný iba medzi jednotlivými miestnosťami (používa sa pre efektívnejšiu distribúciu tepla po dome, hodí sa aj pre wellness priestory pri aromaterapii - tento režim však nie je vhodný prevádzkovať po dlhšie časové úseky).

• Krbové vetranie zabraňuje vzniku podtlaku pri súčasnej prevádzke vetracej jednotky a ohniska. Tento režim je možné nastaviť v rovnotlakovom systéme vetrania s rekuperáciou a priestor ohniska musí byť vybavený vlastným prívodom vzduchu.

• Menovité vetranie zabezpečuje bežné vetranie, ktoré napĺňa maximálne hygienické požiadavky na vnútorné prostredie pri stálej prítomnosti obyvateľov.

• Intenzívne vetranie patrí medzi prechodné režimy využívané pri zvýšenej potrebe vetrania, napríklad počas večierkov. Pri tomto režime je nevýhodou zvýšená hlučnosť jednotky a nie je možné ho preto využívať v noci.

Zaujímavosťou je, že niektoré rekuperačné jednotky dovoľujú rozdeliť byt či dom aj do zón a v každej z nich spustiť iný režim. Kým napríklad prebieha v obývacej izbe spoločenská akcia, pri ktorej je rekuperačným zariadením registrovaná zvýšená vlhkosť a spotreba kyslíka a zapnutý je preto intenzívny režim s vyšším objemovým prietokom vzduchu, v detskej izbe, ktorého obyvatelia spia, možno ponechať zapnutý režim spánku, pri ktorom ventilátor vykazuje len nepatrný hluk.

Ovládanie rekuperačných jednotiek prebieha najčastejšie diaľkovým ovládaním, dotykom na digitálnych obrazovkách či dokonca vzdialene odkiaľkoľvek cez špeciálnu aplikáciu na tablete či smartfóne a cez internet. Angelika Smile, Shutterstock
Ovládanie rekuperačných jednotiek prebieha najčastejšie diaľkovým ovládaním, dotykom na digitálnych obrazovkách či dokonca vzdialene odkiaľkoľvek cez špeciálnu aplikáciu na tablete či smartfóne a cez internet. Angelika Smile, Shutterstock

Nastavenie jednotiek a spôsoby ovládania

Aj nastavenie jednotiek možno vykonávať rôznymi spôsobmi. Sú dodávané s tlačidlovými či dotykovými digitálnymi displejmi umiestnenými priamo na prístroji, ovládač je možné nainštalovať aj na stenu kdekoľvek v dome. Spúšťať jednotlivé režimy možno tiež bezdrôtovo, a to či už priamo v dome, tak vzdialene, napríklad mobilným telefónom či tabletom prostredníctvom špeciálnych aplikácií. Jednotka tiež môže byť prednastavená podľa požiadaviek užívateľov, prepojená s čidlami vlhkosti či CO2 - zariadenie potom už reaguje plne autonómne, v závislosti na aktuálnej situácii. Technológiu možno tiež väčšinou prepojiť s ďalšími zariadeniami v rámci "inteligentnej" domácnosti. Nie všetci výrobcovia však ponúkajú to isté a je potrebné počítať aj s tým, že niektoré funkcie sú za príplatok.

Spotreba a hospodárnosť jednotky

Pozornosť by sme mali venovať aj spotrebe rekuperačnej jednotky. Tá je totiž vybavená interným ventilátorom, ktorý beží niekoľko hodín denne či dokonca nepretržite. Voľte preto taký model, ktorý poskytne potrebné prúdenie vzduchu, avšak spotrebuje čo najmenej elektrickej energie. Medzi energeticky najúspornejšie zariadenia patria tie s modernými EC (skratka anglického "electronic commutation") ventilátormi, ktoré vďaka vysokej účinnosti aj pri vysokých otáčkach spotrebovávajú až o 50% menej energie v porovnaní s tradičnými, tzv. AC asynchrónnymi ventilátormi. Výhodou EC ventilátorov je tiež ľahká regulácia otáčok, dlhodobá životnosť motora a podstatne nižšia hlučnosť, než ktorú vykazujú AC motory.

Letný bypass a filtrácia

Zvážte tiež, nakoľko budete rekuperačnú jednotku využívať v lete. Okná bývajú v tomto období často otvorené dokorán, kontakt s exteriérom či priamo intenzívny pohyb vonku je zvyčajne samozrejmosťou. Navyše nie je potrebný ohrev privádzaného vzduchu. Vetranie oknami však nerieši problém s prašnosťou a predovšetkým, neobmedzuje vplyv peľov na alergikov (oproti tomu väčšina výrobcov rekuperačných jednotiek dnes už ponúka možnosť inštalácie špeciálnych filtrov, ktoré im v peľovej sezóne pomôžu uľaviť od zdravotných ťažkostí). Ak sa teda rozhodnete využiť rekuperačnú jednotku celoročne, výhodou môže byť aj funkcia tzv. letného bypassu. Ide o klapku, ktorá zamedzuje ohriatie vzduchu cez tepelný výmenník. Vzduch je teda prepúšťaný priamo do interiéru. Hodí sa to najmä počas letných nocí. Pri nich možno dom efektívne vychladiť a počas dňa si potom užívať príjemnej vnútornej klímy.

Akustické emisie

Potenciálne hlukové emisie pochádzajúce od ventilátorov sme už spomenuli vyššie. Ich hodnoty sa líšia, jednotka od jednotky, pričom pohybovať sa môžu až okolo 70 dB vo vzdialenosti 1 meter od prístroja. Pri prieskume parametrov vybranej jednotky v technickom liste je tento údaj možný nájsť pod označením „hladina akustického tlaku [db (A)]". Ide o vlastnosť, ktorá bude hrať pri prevádzke domu nemalú úlohu. Predstavte si, že by vám v spálni, kde spíte, nad hlavou z vyústia potrubia hučal zvuk ventilátora.

Je však potrebné vziať na vedomie, že výsledné akustické emisie sa odvíjajú aj od konkrétneho prevádzkového režimu, spôsobu inštalácie jednotky, od výberu potrubia (jeho materiálu a priemeru prierezu), vzdialenosti miestnosti od samotnej rekuperačnej jednotky a ďalších. Ide teda o vysoko komplexnú tému, ktoré sú schopní vhodne spracovať len špecialisti. Preto nie je dobré zveriť inštaláciu firme bez preukázateľných referencií v tejto oblasti. Prípadná náprava chýb, ktoré sú spravené počas montáže, môže mať nepriaznivé účinky na vašu kondíciu i mentálne zdravie.

Mnohé iné sofistikované riešenia

Veríme, že ak sa budete riadiť odporúčaniami v tomto článku a obrátite sa na renomovanú firmu, nešliapnete vedľa. Zamerali sme sa však iba na základné vlastnosti, ktoré slovenský trh v oblasti riadeného vetrania s rekuperáciou ponúka. Dostupné sú však aj skutočne sofistikované technické riešenia, ktoré môžu kombinovať napríklad pasívnu a aktívnu rekuperačnú jednotku, ktorá teda nielen, že vracia teplo z odpadového vzduchu, ale tiež umožňuje elektrické predhriatie privádzaného vzduchu alebo jeho vedenie cez zemný výmenník tepla či plnohodnotné chladenie v lete. Okrem toho je možné ju prepojiť s tepelným čerpadlom či solárnym ohrevom a rovno tak vyriešiť aj vykurovanie domu. Zaujímavá je tiež možnosť využitia odpadového tepla v lete na ohrev úžitkovej vody. O tom ale až nabudúce.

Súvisiace články:

Princíp fungovania ventilačných a rekuperačných jednotiek
Chceme zdravý dom? Nastavme si priority!
Vetranie ako má byť

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Archív firiem, Shutterstock

Tématické odbory

reklama

Nové

Izolácia nástrekom ako moderný prostriedok zateplenia novostavieb aj rekonštruovaných budov

Izolácia nástrekom ako moderný prostriedok zateplenia novostavieb aj rekonštruovaných budov

Zverejnené 22.1. Všeobecne známe stavebné izolačné materiály ako je polystyrén či produkty na minerálnej báze sú čím ďalej častejšie nahradzované alternatívnymi surovinami, akými sú napr. striekané polyuretánové peny. Tie, ak ide o skutočne preverené produkty,… ísť na článok

Thermowhite pri riešení podkrovnej podlahy

Thermowhite pri riešení podkrovnej podlahy

Zverejnené 20.1. V meste Roztoky v severnom susedstve hlavného mesta Prahy a na ľavom brehu Vltavy vznikla ďalšia významná realizácia tekutej a celistvej tepelnej izolácie Thermowhite. V staršej vile štvorcového pôdorysu 12x12 m bola touto izoláciou zateplená… ísť na článok

Čína stavia moderné zelené stanice, ktoré sa tak stanú zelenou oázou uprostred rušného mesta

Čína stavia moderné zelené stanice, ktoré sa tak stanú zelenou oázou uprostred rušného mesta

Zverejnené 23.1. Kým staré veľké či už autobusové alebo vlakové stanice bývajú často zdrojom nepríjemného hluku, najrôznejších zápachov atď., moderné stanice sa snažia tento trend radikálne zmeniť. Takýmto príkladom sú napríklad aj práve stavané stanice v centre… ísť na článok

reklama