Fasádne obklady Ruukki
vyhľadávanie
Dnes je 20.5.

Dažďová voda – prečo by sme ju mali začať využívať a čo na jej uchovávanie zvoliť?

Zverejnené: 16. 7. 2019

Prečo by sme mali využívať dažďovú vodu? Po mnoho rokov sa o využívaní dažďovej vody vôbec neuvažovalo, nebol na to totiž dôvod. Cena vodného aj stočného bola nízka a pitnej vody sme mali vďaka našej zemepisnej polohe a konfigurácií terénu dostatok. Dažďovú vodu využívali hlavne záhradkami, ktorí už dávno poznali jej blahodarné účinky na rastliny a preto ju zachytávali do rôznych sudov a polievali ňou záhony.

Čo je motívom k tomu, aby sme dažďovú vodu využívali?

Ako sme už spomenuli, sú to jednak rastúce ceny. Priemerné výdavky na vodu za rok činia v rodinných domoch cca 300 – 400 €, pričom v prípade využívania nádrží na dažďovú vodu sa dá ušetriť 150 – 200 € ročne. Od roku 1990 sa zvyšuje aj cena vodného a už je takmer 40 x vyššia než pred 20 rokmi a takisto aj časté klimatické zmeny spôsobujúce nevyrovnanosť zrážok – jeden čas prší veľa a potom zasa vôbec. Čím ďalej, tým častejšie sú v lete prívalové dažde striedané vetrom a suchom. Preto je dobré v čase, kedy je zrážok veľa, vytvoriť si zásobu dažďovej vody a potom ju využívať počas suchých dní k zálievke záhrady, alebo aj celoročne v domácnosti.

Krajiny ako Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, ktoré sú známe svojim ekologickým prístupom si hodnotu pitnej vody uvedomili už dávnejšie a už viac ako desaťročie využívajú vo svojich domácnostiach práve dažďovú vodu. V mnohých krajinách dokonca poskytujú štátne dotácie na zriadenie systému na využívanie dažďovej vody. Naša krajina sa už tiež pomaly pripája k tomuto trendu.

Denne človek minie na osobnú spotrebu v priemere 100 litrov pitnej vody!

Všetka pitná voda sa samozrejme nedá nahradiť dažďovou, ale napríklad na splachovanie WC, polievanie, upratovanie a pranie by bolo škoda ju nevyužiť. Takisto má aj lepšie fyzikálne vlastnosti, máme na mysli hlavne tvrdosť vody, ktorá zodpovedá množstvo solí horčíka a vápnika rozpustených vo vode. Dažďová voda je vždy mäkká. Ak sa rozhodneme pre nákup nádrže, čo by sme mali ešte pred jej obstaraním vedieť a ako sa o ňu správne starať? Ako vybrať vhodné riešenie práve pre váš dom a ako je to s prípadnou dotáciou? Odpovede na tieto otázky sa dozviete v tomto článku.

Ako by sme mali dažďovú vodu uchovávať, keď ju chceme využívať na záhrade?

Na zhromažďovanie a uchovávanie dažďovej vody je ideálne použiť podzemné nádrže, ktoré zabezpečujú stabilnú teplotu vody, bez prístupu svetla a tým pádom nedochádza k tomu, aby sa voda pokazila. Inštalujú sa do nezámrznej hĺbky, čo umožňuje prakticky celoročné využívanie dažďovej vody.Kvalitné plastové nádrže majú veľkú výhodu z hľadiska manipulácie a rýchlosti montáže. Polyetylénové monolitické nádrže sú navyše samonosné. Vďaka tomu sa nemusia obetonovávať a oproti zváraným nádržiam prinášajú značnú úsporu na armovaní, debnení a betónovaní. Je to ideálne riešenie pre celoročné využívanie vody. Často výrobcovia poskytujú na tieto nádrže záruku až 15 rokov a ich životnosť je prakticky neobmedzená.

Podzemná nádrž Carat
Podzemná nádrž Carat
Plochá nádrž Platin
Plochá nádrž Platin

Aké je to pravé riešenie pre Váš dom?

Veľmi dôležité je zvoliť správnu veľkosť nádrže. Tá sa odvíja od odvodňovanej plochy (pôdorysná veľkosť strechy) a ročnom zrážkovom súhrne v danej lokalite. Takisto dôležitý je aj účel využívania dažďovej vody (či ju chcete využívať iba na zálievku záhrady, alebo ju chcete využiť aj na splachovanie toaliet v dome atď). Typ nádrže ďalej závisí na geologických podmienkach. Iné nádrže sú na ílové podložie a vysokú hladinu podzemnej vody.

Carat S Professional, pochôdzna verzia, pozostáva z patentovanej filtračnej technológie - systém doplňovania pitnou vodou
Carat S Professional, pochôdzna verzia, pozostáva z patentovanej filtračnej technológie - systém doplňovania pitnou vodou

Čo všetko by sme pred kúpou nádrže mali vedieť?

Dôležité je uvedomiť si, na čo bude dažďová voda využívaná a zároveň odhadnúť jej približnú ročnú potrebu. V prípade využívania na splachovanie WC a pranie bielizne je potrebné poznať počet osôb, ktoré sú v domácnosti. V prípade využívania dažďovej vody na zálievku záhrady je potrebné poznať približnú plochu záhrady, ktorú budeme zavlažovať. Môžete sa napríklad poradiť so záhradkármi, ktorí najlepšie odhadnú potrebné množstvo vody na základe vegetačného obdobia rastlín (k takémuto postupu sa pristupuje ale len výnimočne a to najmä v prípadoch novostavieb, na ktorých sa podieľajú záhradní architekti). V prípade automatickej závlahy, ktorá má väčšinou veľké odbery, sa pri návrhu objemu postupuje individuálne a v spolupráci so závlahármi.

Takisto musíme vyriešiť aj bezpečnostný prepad z nádrže. Pokiaľ sú na záhrade vhodné vsakovacie podmienky, je dobré inštalovať vsakovací objekt, kam sa prebytočná voda počas dažďa akumuluje a postupne potom vsakuje do podloží. V prípade, že koeficient vsakovania nie je dostatočný, je možné podať žiadosť o možnosť napojenia prepadu do kanalizácie. Správcovia kanalizácií však napojenie dažďových vôd do kanalizácie povoľujú len veľmi zriedka.

Ako prebieha návrh vhodného riešenia a ako dlho to trvá? Môže niekto pomôcť s návrhom a prípadne so získaním dotácie?

Pre konkrétne riešenie odporúčame konzultáciu s odborníkom, ktorý Vám spracuje návrh priamo pre Váš dom a pozemok. Môžete to spraviť priamo, alebo prostredníctvom projektanta, ktorý túto konzultáciu vykoná a Vám do projektu navrhne už konkrétne riešenie. Pokiaľ sa obrátite na realizačnú spoločnosť, mali by ste mať pripravené tieto informácie:

  • Na čo sa bude dažďová voda využívať. Či bude na zálievku záhrady a aká je plocha záhrady. Či sa bude využívať aj na splachovanie toaliet a iné činnosti v domácnosti (pranie bielizne atď.). Takisto musíme uviesť počet osôb, ktoré v domácnosti žijú
  • Aká je pôdorysná plocha strechy domu
  • Či sa jedná o objekt na trvalé bývanie či rekreačný objekt
  • Lokalita stavby
  • Kam je možné realizovať bezpečnostný prepad – do kanalizácie alebo do vsaku
  • Či sú v danom mieste zložité podmienky inštalácie (hĺbka spodnej vody pod terénom, skalnaté podložie, ílové podložie atď.) Návrh vám realizačná firma spracuje prakticky ihneď.

Aká stavebná pripravenosť je potrebná?

Na uloženie monoliticých samonostných nádrží nie je potrebné žiadne debnenie, armatúry ani betón. Nádrž sa ukladá do výkopu, ktorý je vhodné pripraviť asi 15 cm hlbší, než zamýšľané dno nádrže. Na každej strane by mal byť výkop o cca 50 cm širší než nádrž. Na podsyp a obsypanie je vhodný štrk(frakcia 8-16). Menšie nádrže položia aj niekoľkí ľudia ručne, väčšie nádrže už vyžadujú inštaláciu pomocou stavebnej mechanizácie. Na hutnenie podsypu je vhodné použiť žabu, obsyp odporúčame hutniť ručne. Viac v priloženom videu.

V prípade monolitických samonosných nádrží je inštalácia skutočne jednoduchá. Pre nádrže, ktoré sú menej únosné, napr. sklolaminátové, zvárané alebo vyrobené z polypropylénových dosiek k obetónovaniu, je inštalácia zložitejšia. V týchto prípadoch si musíme spočítať aj náklady na armovanie, debnenie, betonáž a aj cenu práce.

Ako by sme sa o nádrž mali starať?

Voda v nádrži by sa mala točiť, aby sa minimalizovalo riziko množenia baktérií a skazy vody. Aj preto sa navrhujú veľkosti nádrží na 3 týždennú potrebu, prípadne 3 týždňové dostupné množstvo vody zo strechy. Pri nádržiach slúžiacich na automatickú závlahu, ktoré majú veľký odber, je dobré zvoliť veľkosť, ktorá zodpovedá napr. iba týždennému dostupnému množstvu. Dôležitá je aj údržba nádrže a filtrov. Je nevyhnutné čistiť nátokové filtre, hlavne po každom veľkom daždi a hlavne na jeseň, kedy vo vzduchu poletuje lístie. Prachové a peľové častice sa ale dostanú do nádrže aj cez filtre, preto odporúčame nádrž jedenkrát za 5 rokov čistiť tlakovou vodou a ideálne aj kefou ručne v nádrži. Zakalenú vodu pritom odsávať malým kalovým čerpadlom.

Aké sú povinnosti z hľadiska prevádzky vodovodov a kanalizácií?

Pre využitie dažďovej vody v dome je potrebné mať okruh vody spravený tak, že miesta, kde bude napojená úžitková voda budú od ostatných miest s pitnou vodou odpojené. Dôležitá je aj detská poistka proti jednoduchému otvoreniu poklopu akumulačnej nádrže deťmi. Pri vybudovaní akumulačnej nádrže na využitie dažďovej vody v dome (na WC, pranie, atď.) a zároveň, pokiaľ je užívateľ napojený na kanalizáciu, existuje zo zákona povinnosť prihlásiť sa k dodatočnému plateniu stočného. Síce šetríte odobranú pitnú vodu, ktorú ste nahradili dažďovou, ale za odvod dažďovej vody do kanalizácie zo zákona platiť musíte.

Na čo je možné získať dotáciu, koľko to bude a ako je možné o ňu požiadať?

Na úvod musíme konštatovať, že štátna podpora, alebo dotácia či iný druh finančného príspevku na vybudovanie nádrže na dažďovú vodu a celého systému, kedy dažďovou vodou polievame záhradu alebo ju v domácnosti používame ako úžitkovú vodu momentálne nie je na celom území Slovenska, avšak Bratislava od apríla tohto roku spustila už druhé kolo dotácií na využívanie zrážkovej vody v rámci udržateľného hospodárenia. Dotáciu je možné získať na obstaranie nádrže na zachytávanie zrážkovej vody na zálievku záhrady alebo obstaranie nádrže na akumuláciu zrážkovej vody na splachovanie WC a zálievku záhrady. Viac informácií k aktuálnemu dotačnému programu sa dozviete TU

Pozrite tiež:

MANADA TV

Kontakty:
MANADA Trading, s.r.o.
Sebedražská 679/8, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/381-0697
E-mail: info@manadatrading.sk
www.manadatrading.sk

Autor: Ing. Kateřina Kočická
Foto: Archív firmy Manada Trading
reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Zverejnené 20.5. Priestor pre sezónne aktivity v spojení so zázradou. Objekt, príkladne osadený do strmého svahu na hranici pozemku, charakterizuje surová materialita, subtílne detaily a rozsiahle zasklenie jedálenskej a pobytovej časti. ísť na článok

reklama