Špičková tepelná izolácia, teraz aj na Slovensku
vyhľadávanie
Dnes je 21.4.

Inteligentný rodinný dom v Omiciach už slúži svojmu majiteľovi

Zverejnené: 2. 1. 2022

Energetický koncept Fenix si spoločnosť Fenix Group prvýkrát vyskúšala na administratívnej budove v Jeseníku a teraz ho uplatňuje aj v segmente rodinných domov. Prvé informácie o inteligentnom rodinnom dome s elektrickým vykurovaním, fotovoltaickou elektrárňou a batériovým úložiskom v Omiciach pri Brne sa objavili už v roku 2020. Teraz už ho obýva jeho majiteľ, ktorý si užíva výhody energeticky efektívneho a súčasne šikovného bývania.

Po dobu dvoch rokov bude každodennú prevádzku domu v Omiciach snímať množstvo senzorov, merajúcich teplotu, vlhkosť a ďalšie parametre, dôležité pre posúdenie kvality vnútorného prostredia.

Výstavba inteligentného rodinného domu v Omiciach bola realizovaná pod dohľadom odborníkov na kvalitu vnútorného prostredia UCEEB ČVUT a popri firmách Fenix a AERS sa na nej podieľalo aj niekoľko ďalších spoločností. Riadiacu jednotku dodala firma TECO Kolín, fotovoltaickú elektráreň spoločnosť S-Power, batériové úložisko AES spoločnosť AERS a rekuperáciu spoločnosť WAFE. Majiteľ domu v priebehu výstavby projekt upravoval v súlade s odporúčaniami odborníkov na kvalitu vnútorného prostredia, vykurovanie, fotovoltaiku, batériové stanice, riadenie domu a jeho „inteligenciu” či osvetlenie.

Od nasťahovania si investor a jeho rodina zvykajú na skutočnosť, že asi jeden až dva roky bude každodennú prevádzku domu snímať mnoho senzorov merajúcich teplotu, vlhkosť a ďalšie parametre, dôležité pre posúdenie kvality vnútorného prostredia. Získané dáta bude on-line prijímať UCEEB ČVUT a priebežne vyhodnocovať, ako sa dom v reáli správa a či plní ciele, ktoré od neho ako investor, tak aj účastníci pilotného projektu očakávali. „Na oplátku” získal majiteľ domu od účastníkov projektu tie najlepšie možné riešenia, navyše za veľmi prijateľnú cenu.

Investor si prial postaviť moderný a vyslovene praktický dom, v ktorom bude s partnerkou trvalo bývať a ktorý bude slúžiť k stretávaniu ich početnej rodiny.

Dom má dispozíciu 4 + 1 a na prvý pohľad sa nelíši od súčasnej rezidenčnej výstavby. Zásadný rozdiel je v tom, že jeho majiteľ a investor si prial bývať v inteligentnom dome, ktorý bude vykurovaný elektrickým sálavým vykurovaním a ktorý si bude sám regulovať tieniacu techniku, osvetlenie, vykurovanie, ohrev vody, riadenie zabezpečovacieho systému, fotovoltaickú elektráreň, audio či prístupové systémy. Ako užívateľ elektromobilu chcel mať pre seba v dome tiež zdroj napájania.

Univerzitné centrum energeticky efektívnych budov si dalo za cieľ zaistiť pre majiteľov domov a jeho rodinu kvalitné vnútorné prostredie.

To všetko samozrejme pri nízkej spotrebe elektrickej energie a nízkych prevádzkových nákladoch. Súčasne mal byť výsledný systém užívateľsky prívetivý.

Fenix Group chce zároveň aj na novom dome v Omiciach potvrdiť dáta a skúsenosti získané z prevádzky iných rodinných domov, vykurovaných elektrickými sálavými systémami.

Tie vždy exaktne potvrdzovali, že elektrické sálavé vykurovanie v energeticky úsporných domoch charakterizujú nízke obstarávacie aj prevádzkové náklady, jednoduchá regulácia, nízke náklady na údržbu a revízie, dlhá životnosť, spoľahlivosť systému a vysoká miera tepelného komfortu. Súčasne si dodávateľ chcel aj na tomto dome v praxi overiť nový energetický koncept Fenix, ktorý v rámci svojich obchodných aktivít ponúka ďalším investorom z radov širokej verejnosti. Ide o dodávku uceleného systémového riešenia s elektrickým sálavým vykurovaním, fotovoltaickou elektrárňou a batériovým úložiskom firmy AERS, doplneného v prípade záujmu investora aj o ďalšie komponenty – rekuperáciu, vonkajšie tienenie, klimatizáciu alebo inteligentné riadenie domu.

V Omiciach je inštalovaná batériová stanica novej generácie firmy AERS. Nesie označenie HES, používa automotive batérie a jej kapacita je 41 kWh
V Omiciach je inštalovaná batériová stanica novej generácie firmy AERS. Nesie označenie HES, používa automotive batérie a jej kapacita je 41 kWh

Spoločnosť AERS si overuje zapojenie domácej batérie do inteligentného rodinného domu s elektromobilom.

Po niekoľkoročnom vývoji a certifikácii zahájila firma AERS v januári 2020 výrobu svojich domácich batériových staníc. Rok od zahájenia výroby tejto inovatívnej stanice sa ukázalo, že originálne české riešenie domáceho batériového úložiska si vie poradiť s prevádzkou domov, ktorých používatelia majú veľmi rozmanité spektrum potrieb a životných štýlov. Projekt domu v Omiciach je ďalšou príležitosťou, ako preukázať výhody domácej batériovej stanice aj v objekte, ktorý je vybavený inteligentným riadiacim systémom a ktorý má popri bežnom komforte rodiny majiteľa zaistiť aj dobíjanie jeho elektromobilu.

Batériové úložisko, ktoré je v Omiciach inštalované, umožňuje asymetrické zaťaženie jednotlivých fáz a tým maximálne využitie vyrobenej energie. Jednotky sú tiež ideálne pripravené na inteligentné riadenie a dynamické rozhodovanie, či využitú energiu uložiť do batérií, dodať na ohrev vody, nabiť ňou elektromobil, alebo ju predať do siete. Inštalovaná batéria je unikátna aj vďaka svojej veľkosti a kapacite – do šasi o veľkosti bežnej chladničky je možné inštalovať batériu s kapacitou až 41 kWh, akú má práve aj HES (Home Energy Storage) v Omiciach. AERS tu navyše upotrebil svoje skúsenosti z projektu kontajnerového batériového úložiska, využívajúceho second-life batérie z elektromobilov a realizovaného v spolupráci s IBG Česko a Škoda Auto.

Inteligentný dom je okrem iného vybavený tiež zdrojom napájania pre elektromobil.
Inteligentný dom je okrem iného vybavený tiež zdrojom napájania pre elektromobil.

Hodnotenie a hodnotiace kritériá pilotného projektu

Kritériá hodnotenia si tím pod vedením pracovníkov UCEEB ČVUT rozdelil na oblasti vnútorného prostredia, spotreby energie, ekonomiky prevádzky a užívateľskú klasifikáciu. Priebežné zhodnotenie stavu vnútorného prostredia a presná identifikácia stavov, kedy používateľ pociťoval diskomfort, budú vykonané na základe analýzy získaných dát. Ako prostriedok na posúdenie bude slúžiť Certifikovaná metodika hodnotenia kvality vnútorného prostredia pre budovy s nízkou spotrebou energie (vytvorená na katedre TZB Fakulty stavebnej ČVUT v Prahe). Cieľom bude posúdiť vzniknuté stavy vnútorného prostredia v priebehu roka so zameraním na mimoriadne situácie dodávky energie (napríklad prechod na ostrovný režim).

Priebežne sa bude hodnotiť aj spotreba elektrickej energie, bilancia z hľadiska jej nákupu, miestne využitie vyrobenej energie a obmedzenie jej dodávky do siete. Zistená bilancia bude porovnávaná s preukazom energetickej náročnosti, čím dôjde k overeniu správnosti počiatočných predpokladov. Predovšetkým potom bude bilancia porovnávaná s výsledkami verifikovaného počítačového modelu budovy. Cieľom je stanoviť mieru úspory energie pri prevádzke a úroveň využitia energie vyrobenej v FVE. Na základe hodnotenia spotreby energie bude posudzovaná aj ekonomická stránka prevádzky, to znamená prínosy pri rôznych režimoch prevádzky v súhrne za celý rok. Výsledok bude porovnaný so štandardom súčasnej výstavby.

Posúdenie užívateľskej prívetivosti sa bude vykonávať na základe otázok všetkým užívateľom domu, teda nielen k investorovi, ale aj k ďalším členom jeho domácnosti. Cieľom bude získať spätnú väzbu na správanie systému a jeho častí a na užívateľskú prívetivosť jeho ovládania.

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: archív spoločnosti Fenix
reklama

Nové

Stavebný veľtrh Brno ponúkne riešenia pre lepšie bývanie

Stavebný veľtrh Brno ponúkne riešenia pre lepšie bývanie

Zverejnené 20.4. Chcete lepšie bývať? Chystáte sa stavať, rekonštruovať alebo modernizovať svoj domov? Hľadáte informácie o dotačných programoch, nových stavebných materiáloch a technológiách? Zaujímajú vás udržateľné a energeticky úsporné riešenia? Potom navštívte… ísť na článok

Záhadné stavby sveta a ich slovenské či české alternatívy: od Stonehenge po pyramídy!

Záhadné stavby sveta a ich slovenské či české alternatívy: od Stonehenge po pyramídy!

Zverejnené 17.4. Odkryte s nami tajomstvo troch starovekých megastavieb, ktoré dodnes fascinujú celý svet. Akou technológiou bol postavený Stonehenge, aký účel mali pyramídy a ako je to so svahovými zosuvmi na Machu Picchu? ísť na článok

Tenkovrstvá, murovacia, zakladacia, alebo tepelnoizolačná malta. Ako vybrať správnu

Tenkovrstvá, murovacia, zakladacia, alebo tepelnoizolačná malta. Ako vybrať správnu

Zverejnené 15.4. Výrobcovia mált sa ich výber snažia stavebníkom čo najviac zjednodušiť, napriek tomu občas narazíte na otázky, z ktorých plynie, že ľudia nad voľbou tej správnej malty váhajú. Pozrime sa preto, aké malty ponúka pre svoj stavebný systémy z pórobetónu… ísť na článok

reklama