HELUZ – tehly, preklady, komíny, stropné systémy na stavbu rodinného domu
vyhľadávanie
Dnes je 18.5.

Krb alebo kachle?

Zverejnené: 27. 12. 2021

Ceny energií stúpajú a preto nejeden z našich čitateľov zvažuje obstaranie alternatívneho ohrievača, ktorý by mu priniesol väčšiu slobodu pri výbere paliva a istotu, že jeho dom nezostane v prípade výpadku elektriny či plynu nevykurovaný. Investor potom stojí pred rozhodnutím, či investovať do krbovej vložky, kachlí či dokonca kuchynského sporáka. Správnou voľbou je možné pritom ušetriť nemalé peniaze, účinným spaľovaním a výberom vhodného paliva je možné chrániť aj prírodu. Ktorá možnosť je vhodná práve pre vás?

Zdroj Lana Kray, shutterstock

V prvom rade sa uistite, aký dizajn a funkciu od ohrievača očakávate a predovšetkým, s akým rozpočtom sa do nákupu púšťate. Inštalácia krbovej vložky je v súvislosti s potrebou starostlivého prevedenia obmurovky finančne i časovo náročnejšia, zložitejšia je aj jej potenciálna demontáž v prípade budúcej poruchy. Oproti tomu krbové kachle sú často považované za jednoduchšiu a lacnejšiu alternatívu vložiek. Ide o voľne stojaci objekt, ktorý na svoje umiestnenie nevyžaduje žiadne špeciálne stavebné úpravy. Pri stavbe akéhokoľvek krbu či kachlí však musia byť dodržané bezpečnostné predpisy. Spotrebič je potrebné umiestniť na nehorľavú podlahu či podložku, a to v mieste s dostatočnou únosnosťou (kachle vážia väčšinou cez sto kilogramov) a navyše tam, kde je ponechaný dostatok priestoru na prúdenie horúceho vzduchu. Ohrievač musí byť dostatočne vzdialený od všetkých horľavých stavebných konštrukcií (podľa STN 06 1008) a ležať na nehorľavej podložke, svojou veľkosťou presahujúcou pôdorys krbu. Pred zahájením prevádzky musí ohrievač skontrolovať kominár.

Foto: B.A.H. Photography
Foto: B.A.H. Photography

Výkon

Dôležitým ukazovateľom vlastností krbu je jeho menovitý výkon, a to či už ten, ktorý kachle odovzdávajú čisto do priestoru, tak výkon, ktorý teplovodný výmenník odovzdáva do vykurovacieho systému. Oba sa uvádzajú v kilowatthodinách a indikujú množstvo odovzdaného tepla za jednu hodinu pri spálení určitého množstva paliva. Výkon zvoleného spotrebiča musí vyhovovať požiadavkám konkrétneho domu, teda byť v súlade s energetickou náročnosťou stavby a veľkosťou vykurovaných miestností, prípadne aj kompatibilný s objemom akumulačnej nádrže na vodu či daným vykurovacím systémom. Správny výpočet požadovaného výkonu je kľúčovým faktorom, bez ktorého nemožno dosiahnuť optimálne výsledky. Poddimenzované kachle by nezvládli dom vykúriť, naopak predimenzovaný spotrebič by prehrieval interiér, pričom by mohol napáchať aj nemalé škody na nábytku či podlahe. Umelým znižovaním výkonu akýchkoľvek kachlí (alebo nedostatočne účinným spaľovaním) navyše dochádza k nárastu emisií tuhých častíc a znečisťovaniu dymovodu.

Ako teda správne spočítať výkon krbových kachlí? Orientačne platí, že čo kilowatt, to 18-20 metrov kubických vykurovaného priestoru. Pred kúpou ohrievača si tiež overte, že požadovanému výkonu zodpovedá aj váš komín, teda že disponuje dostatočným ťahom. Kachle či vložka musia byť napojené na spalinovú cestu takého typu a veľkosti, ktoré predpisuje výrobca. V opačnom prípade hrozí napríklad zadymenie pri prikladaní.

Foto: Marvin Minder
Foto: Marvin Minder

Výmenník

Ak chcete vykurovať len jednu jedinú miestnosť, vystačíte si s krbom bez teplovodného výmenníka. Avšak pokiaľ potrebujete vyhrievať väčšiu časť domu naraz či rovnomernejšie, prípadne použiť krb aj na ohrev vody, nezaobídete sa bez neho. Cez plášť výmenníka je možné totiž teplo vzniknuté spaľovaním odovzdávať aj do vody, ktorá je vykurovacím médiom a je možné ju vodným čerpadlom rozvádzať do radiátorov.

Nový výmenník je možné tiež pripojiť k existujúcemu vykurovaciemu systému, napríklad paralelne s kotlom. K tomu poslúži spätná klapka a obehové čerpadlo, zapojené pred krbom či pecou. Teplá voda tak bude putovať do vykurovacích rozvodov a do radiátorov, zatiaľ čo studená prúdiť smerom ku kotlu a výmenníku. Kachľami je možné ohrievať aj vodu používanú v domácnosti, v takom prípade je súčasťou vykurovacieho okruhu aj bojler umiestnený pred prvým radiátorom, aby k nemu teplo prúdilo prednostne.

Krbové kachle s výmenníkom však musia byť zaistené pre prípad, že vypadne elektrický prúd. Poistkou môže byť nejaký záložný zdroj či vychladzovacia slučka používaná v prípade, že je odberateľ pripojený na mestský vodovodný systém. Niektoré produkty sú navyše vybavené pasívnou ochranou proti prekúreniu v podobe automatickej regulácie primárneho spaľovacieho vzduchu. Ten je v prípade, že dôjde k výpadku elektrického prúdu, uzavretý, čím dôjde k „uduseniu“ kachlí.

Prívod vzduchu

Prevažná väčšina súčasných krbových vložiek a kachlí disponuje aj externým (centrálnym) prívodom vzduchu – najčastejšie ide o otvor v zadnej časti kachlí. V pasívnych či nízkoenergetických stavbách je to dokonca nutnosť, aby nedochádzalo k nežiaducemu odvodu a spaľovaniu kyslíku z obytnej miestnosti.

V tej súvislosti je potrebné spomenúť aj pojem takzvaného terciárneho spaľovania (niekedy označovaného ako dvojstupňové či trojstupňové). Ide o doplnkový prúd vzduchu vedený kanálikmi pozdĺž spaľovacej komory (prípadne cez perforovaný chrbát ohrievača či cez trysky v deflektore), kde sa predhrieva a putuje ďalej až do komory ohniska nad oheň. Predlžuje dobu horenia, zvyšuje účinnosť krbu a napomáha zužitkovať väčšinu zvyškových emisií, ktoré by inak odchádzali komínom von. V neposlednom rade terciálne spaľovanie znižuje spotrebu paliva.

Foto: Anatoliy Eremin
Foto: Anatoliy Eremin

Palivo

A čím kúriť? Na súčasnom trhu sú dostupné najmä vložky a krbové kachle určené na spaľovanie dreva. Obľúbeným palivom sú však aj brikety a pelety, ktoré sa vyrábajú z odpadu vznikajúceho pri spracovaní dreva (lisované piliny, stlačený drevný prach, všetko bez pridaných chemikálií), a ide teda o ekonomické aj ekologické palivo. Pre zaujímavosť, čím svetlejšie sú pelety, tým väčšiu výhrevnosť je možné od nich očakávať. V každom prípade je potom dôležité, aby bolo palivo dostatočne suché, teda o vlhkosti maximálne 20 %. V Česku sa ročne vyrobí viac ako 300 tisíc ton drevených peliet, z čoho väčšina je exportovaná za hranice krajiny.

Zdroje:

https://www.istavebnictvo.sk/clanky/ako-vybrat-krbove-kachle-a-palivo
https://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/krbova-kamna-s-teplovodnim-vymenikem
https://www.hornbach.cz/navody/jak-zapojit-krbova-kamna-s-vymenikem/

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Shutterstock
reklama

Nové

Na jeseň môžete získať dotáciu z Plánu obnovy na zníženie energetickej náročnosti domu

Na jeseň môžete získať dotáciu z Plánu obnovy na zníženie energetickej náročnosti domu

Zverejnené 18.5. Na jeseň tohto roka spustí Ministerstvo životného prostredia SR Plán obnovy. Jeho cieľom je eliminovať vplyv klimatických zmien a neustáleho zvyšovania cien energií na energetickú náročnosť budov. Dotácie až do výšky 60 % môžu žiadatelia získať aj… ísť na článok

Ako na inštaláciu sadrokartónu

Ako na inštaláciu sadrokartónu

Zverejnené 17.5. V súčasnosti sú sadrokartónové dosky jedným z najvhodnejších a najrýchlejších riešení suchej výstavby. Dajú sa využiť ako pri rekonštrukciách, tak aj pri novostavbách. Odborník vám poradí, ako na ich jednoduché a správnu inštaláciu. ísť na článok

Vrbatova búda – staronový svet na úpätí krkonošských hôr

Vrbatova búda – staronový svet na úpätí krkonošských hôr

Zverejnené 16.5. Na horskom hrebeni, na krkonošskom Zlatom návrší, tristo metrov od kamennej mohyly s pamätnou doskou pripomínajúcou dve mužské mená, sa nachádza takzvaná Vrbatova búda. Nesie odkaz a meno pretekára pochádzajúceho z Mříčnej v Libereckom kraji,… ísť na článok

reklama