Doživotná záruka na tehlový systém HELUZ
vyhľadávanie
Dnes je 20.5.

Kvalitná a udržateľná verejná výstavba s tvárnicami Ytong s Silka. Riešenie pre stavbu a rekonštrukciu nebytových priestorov

Zverejnené: 27. 9. 2023

Spoločnosť Xella má vlastné unikátne riešenie budov, ktoré sú určené pre stavbu bezpečných a esteticky vydarených priemyslových, polyfunkčných, kancelárskych, obchodných, vzdelávacích, hotelových, zdravotníckych a iných stavieb. Jej konštrukcie sú známe vysokou požiarnou bezpečnosťou, rýchlou výstavbou, jednoduchým spracovaním a výbornou zvukovou a tepelnou izoláciou.

S tvárnicami Ytong a Silka sa stavia a rekonštruuje okrem domov a bytov aj kvalitná a udržateľná bytová výstavba. Na fotke nemocnica v Moravskej Třebovej.

Pre nebytovú výstavbu sa používajú a kombinujú pórobetónové stavebné prvky Ytong, vápennopieskové tvárnice Silka, veľkoformátové stavebné systémy Ytong a Silka a tepelnoizolačné dosky Multipor. Dokazuje to aj množstvo objektov, realizovaných v posledných rokoch na území Slovenska a Čiech.

Múry novej telocvične vo Gbeloch sú z pórobetónových tvárnic Ytong Lambda YQ, nosné steny a stropy Nemocnice následnej starostlivosti v Moravskej Třebovej sú kompletne z Ytongu, tvárnice Ytong a Silka sa osvedčili aj pri výstavbe nového urgentného príjmu v Bojniciach. Stavebné prvky z Ytongu využili aj autori konverzie starej strednej priemyselnej školy na sídlo Mestského úradu na Starej Turej.

Stredná odborná škola elektrotechnická Gbely

Autorka projektu novej telocvične pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Gbeloch Ing. arch. Barbora Macánková má s využitím pórobetónových tvárnic Ytong Lambda YQ bohaté skúsenosti. A výhody a úžitkové vlastnosti týchto tvárnic využila aj pri príprave projektu telocvične v Gbeloch: „Tvárnice Ytong Lambda YQ sú presné, rýchlo a dobre sa s nimi pracuje a šetria čas a prácu na stavbe, čo je dnes významná položka rozpočtu. Ytong má podrobne riešené detaily, prestupy, celý systém dokáže eliminovať tepelné mosty. Navyše sa aj pri tlaku na nízku energetickú náročnosť nemusia tvárnice Ytong Lambda YQ hrúbky 500 mm zatepľovať, čo opäť zrýchľuje výstavbu a šetrí náklady. A ich parametre a vlastnosti zodpovedali aj požiadavkám investora novej telocvične.”

Stavbyvedúci stavebnej spoločnosti PALKOVIČ – SK Juraj Vajay k tomu dodáva: „Telocvičňu sme postavili za 15 mesiacov a rýchlosť stavby výrazne urýchlili pórobetónové tvárnice a priečky Ytong. Na nosné steny sme použili tvárnice Ytong Lambda YQ hrúbky 500 mm, menšiu časť (okolo 10% muriva) tvoria tvárnice Ytong Lambda YQ 375 mm. S Ytongom pracujeme často a stavali sme s ním nielen rodinné domy, ale aj iné objekty, napríklad novú materskú školu v Kútoch. Všade sa nám osvedčili, okrem dobrých vlastností samotných tvárnic, ako je presnosť a rýchla a jednoduchá výstavba, musím oceniť aj termíny a všeobecné plnenie dohodnutých detailov vrátane cenových záležitostí zo strany spoločnosti Xella.”

Nová telocvičňa strednej odbornej školy v Gbeloch.
Nová telocvičňa strednej odbornej školy v Gbeloch.

Nemocnica Moravská Třebová

Nosné steny a stropy nemocnice následnej starostlivosti v Moravskej Třebovej sú kompletne navrhnuté v systéme pórobetónových tvárnic Ytong. Autorom projektu nového pavilónu Nemocnice následnej starostlivosti Moravská Třebová vrátane oddelenia rehabilitácie a vodoliečby, veľkokapacitnej kuchyne s jedálňou a výjazdovej základne Zdravotníckej záchrannej služby Pardubického kraja bola spoločnosť SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. s kanceláriami v Bratislave a v Prahe. Riaditeľ spoločnosti SIEBERT + TALAŠ, Ing. Peter Vašuna, k projektu uviedol: „My sme sa rozhodli pre Ytong z mnohých dôvodov a jedným z nich boli aj dobré tepelnoizolačné vlastnosti tohto materiálu. Výhodou bola aj dobrá opracovateľnosť, na stavbe sa s Ytongom pracuje dobre. V konkrétnom prípade tejto stavby hrali úlohu aj zložité základové pomery a nízka hmotnosť tvárnic Ytong nám ich pomohla dobre zvládnuť. Celá stavba je vďaka nim pomerne ľahká. V neposlednom rade sme sa museli vojsť do obmedzeného stavebného rozpočtu, čo sa nám aj vďaka materiálu Ytong podarilo. Veľkou výhodou a dôvodom na použitie bola aj ľahká opracovateľnosť na stavbe a rýchla realizácia drážok a prestupov pre technické inštalácie. Vďaka parametrom obvodového muriva Ytong Lambda YQ sa nemocnica navyše nemusí zatepľovať, stačí vonkajšia omietka a fasáda je hotová.”

Interiér nemocnice v Moravskej Třebovej. Dôvodom pre použitie tvárnic Ytong bola okrem iného jednoduchá opracovateľnosť a rýchla realizácia drážok a prestupov pre technické inštalácie.
Interiér nemocnice v Moravskej Třebovej. Dôvodom pre použitie tvárnic Ytong bola okrem iného jednoduchá opracovateľnosť a rýchla realizácia drážok a prestupov pre technické inštalácie.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza

Nový urgentný príjem v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach využívajú pacienti od leta 2022. Okrem špecializovaných ambulancií tam lekári majú k dispozícii aj zákrokovú miestnosť či expektačné lôžka pre chorých. Výplňové murivo objektu tvoria pórobetónové tvárnice Ytong, na vnútorných deliacich stenách sú použité vápennopieskové tvárnice Silka. Autormi projektu boli Ing. arch. Marek Jablonský a Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. zo spoločnosti ARCHICO, s.r.o. so sídlom v obci Malatiny. „Pre obvodové murivo a deliace priečky boli vybrané produkty Ytong od firmy Xella, dôvodom bolo najmä komplexné portfólio výrobkov, ktoré spĺňa špecifické požiadavky, kladené pre zdravotnícke budovy. Pri priestoroch RTG boli použité aj vápennopieskové tvárnice Silka hrúbky 150 mm, ktoré majú výborné vlastnosti protiradiačnej ochrany, čím sa značne zredukovala hrúbka barytovej omietky, s ktorou sa nepracuje ľahko. Tieto tvárnice sa tiež použili pri deliacich priečkach medzi jednotlivými ambulanciami a to z dôvodu zvukovej nepriezvučnosti. Pri priestoroch, kde zvuková nepriezvučnosť, resp. radiačná ochrana nezohrávala zásadnú rolu, sa používali klasické priečkové tvárnice Ytong hrúbky 150 mm. Na obvodové steny boli použité tvárnice Ytong hr. 300 mm,” uvádza architekt Stanislav Majcher.

Bojnice, urgentný prjíjem.
Bojnice, urgentný prjíjem.
Pre obvodové murivo a deliace priečky Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza boli vybrané produkty Ytong of firmy Xella.
Pre obvodové murivo a deliace priečky Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza boli vybrané produkty Ytong of firmy Xella.

Konverzia Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Starej Turej

Autorom konverzie Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) na Starej Turej na administratívnu budovu a sídlo mestského úradu bol architektonický ateliér Pavlech architekti. Na vytvorenie zošikmených plôch, ktoré spolu so zmenou tvaru okien podporili vertikalitu novej fasády a priniesli do nej hru svetla a tieňa, využili architekti pórobetónové tvárnice Ytong.

Ing. arch. Marek Pavlech k projektu konverzie starej školy na nový mestský úrad povedal: „V prvom nadzemnom podlaží sme navrhli presklenú časť fasády a výrazný nový vstup z oboch strán budovy. Na fasáde od ulice sme jednoduchou úpravou navrhli nový výraz – okná sú užšie a siahajú až po úroveň podlahy. Išlo nám o vytvorenie zošikmených plôch na fasáde, ktoré by fasádu rozohrali a umožnili by na nej hru svetla a tieňa. Vybúrali sa aj parapety (bola to stredná škola) a spolu so zúžením okien tak fasáda získala vertikalitu. Na opačnej fasáde sme okenné otvory zachovali, ale použili sme nové okná s odlišným delením. Použitím úprav hlavnej fasády získala budova nový, moderný a reprezentatívny vzhľad. Zošikmenie okien bolo realizované s pórobetónovými tvárnicami Ytong a dôvod ich použitia bol v jednoduchej realizácii, jednoduchom a rýchlom opracovaní. Stavebný systém Ytong je v stavbe zastúpený aj v interiéri a to priečkami Ytong. Materiály Ytong poznáme a pracujeme s nimi pomerne často. Pórobetónové produkty Ytong sú použité aj vo vedľajšej budove a tiež v iných budovách, ktoré sme navrhovali. Ich veľkou prednosťou je aj skutočnosť, že s nimi vedia pracovať realizačné firmy.”

Konverzia strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Starej Turej na administratívnu budovu a sídlo mestského úradu.
Konverzia strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Starej Turej na administratívnu budovu a sídlo mestského úradu.

Ďalšie informácie o výhodách stavebného systému z pórobetónu Ytongu a vápennopieskových tvárnic Silka nájdete na www.xella.sk.

Čítajte tiež:

Autor: Peter Šovčík
Foto: Archív firmy Xella

Tagy

reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Zverejnené 20.5. Priestor pre sezónne aktivity v spojení so zázradou. Objekt, príkladne osadený do strmého svahu na hranici pozemku, charakterizuje surová materialita, subtílne detaily a rozsiahle zasklenie jedálenskej a pobytovej časti. ísť na článok

reklama