YTONG - Kompletné stavebné riešenie od pivnice po strechu
vyhľadávanie
Dnes je 21.1.

Meranie vzduchotesnosti plášťa tehlového domu pomocou „Blower door“ testu

Zverejnené: 5. 1. 2020

Predpokladom stavieb s nízkou energetickou náročnosťou je požiadavka na kvalitnú vzduchotesnosť plášťa budovy. Tú možno zmerať pomocou Blower door testu, čo je metóda merania tesnosti stavieb pomocou tlakového spádu. Stavba, ktorá týmto testom úspešne prejde a dosiahne hodnotu výmeny max. 0,6 h -1, splní jednu z podmienok pre označenie ako pasívna. Spoločnosť Heluz po novom ponúka vykonanie tohto merania širokej verejnosti (môžu ho využiť stavajúci z ich tehlového systému kdekoľvek po českej republike).

"Meracím kompletom pre Blower door test možno zmerať vzduchotesnosť plášťa budovy, ktorá ovplyvňuje energetickú náročnosť domu. Môžeme s touto technikou prísť na miesto stavby a vykonať merania prievzdušnosti plášťa budovy (dokončenej hrubej stavby alebo prevádzkového stavu budovy), nájsť prípadné netesnosti a vystaviť protokol o vykonanom kontrolnom meraní," predstavuje novú službu Ing. Filip Bosák, manažér technického poradenstva firmy Heluz.

Množstvo unikajúceho vzduchu

Na výsledkoch Blower door testu závisí zisk titulu pasívna stavba, od ktorého sa následne odvíja aj potenciálne nadobudnutie dotačnej podpory. Ide o metódu merania tesnosti stavieb pomocou tlakového spádu a cieľom je zmeranie prievzdušnosti, čiže vzduchotesnosti plášťa objektu podľa STN EN ISO 9972. Zariadenie sa skladá z ventilátora, ktorý je najčastejšie osadený v ráme dverí v obvodovej stene. Jeho spustením sa vytvára podtlak aj pretlak pri rozdiele 50 Pa. Takto možno zistiť, koľko vzduchu uniká z interiéru do exteriéru a naopak.

"Zhotovenie stavby vo vzduchotesnom režime tak, aby splnila Blower door test, nám umožňuje dosiahnuť požadovanej úspory nákladov na vykurovanie. Nejde ale pochopiteľne o nevyhnutnosť dosiahnuť úplnej vzduchotesnosti, norma určitú výmenu vzduchu povoľuje. Technickou rečou povedané, pri pretlaku / podtlaku 50 Pa je povolená výmena maximálne 60% objemu vzduchu v interiéri za jednu hodinu. Z toho je odvodená požadovaná hodnota n50 << 0,6 h-1," pokračuje Filip Bosák.

Tehlové murivo s riadne vykonanou omietkou

V prípade murovaného domu z tehlových blokov môžeme za vzduchotesnú vrstvu pre splnenie hodnôt Blower door testu, bezpečne považovať riadne omietnuté murivo. Už v projekčnej časti je potrebné mať vyriešené technické prevedenie a umiestnenie omietok. Znamená to tiež dodržať jej dôsledné a precízne remeselné spracovanie, čo zvyšuje aj časovú náročnosť výstavby, najmä čo sa týka detailov styku nadväzujúcich konštrukcií. Množstvo z nich je v systéme Heluz vyriešených a sú samozrejme stavebníkom k dispozícii. Dôležité je tiež použiť vhodné tesniace pásky a tmely tam, kde nebude vnútorná omietka plniť vzduchotesnú funkciu.

Prípadné netesnosti, ktoré sme opomenuli

V priebehu stavby preto norma stanovuje metódu "B", ktorá sa vykonáva v čase, keď je síce už plášť budovy dokončený, ale je stále možný prístup k tejto vzduchotesnej vrstve. Tú je možné, v prípade detekovania netesností, ešte opraviť. Aby sme kontrolné merania mohli vôbec vykonať, je potrebné stavbu na testovanie pripraviť. Za použitia dočasných tesniacich pások a tmelov uzavrieme kanalizáciu, dymovody, vzduchotechniku, otvory TZB, zavrieme aj okná. Meranie samotné potom prebieha prakticky totožne ako meranie konečné, ale s tým rozdielom, že sa počas neho sústredíme na tesnosti najmä v miestach nadväznosti konštrukcií. Kde môže mikromanometre odhaliť nežiaduce prúdenie vzduchu, je zrejmé z ilustračných fotografií, ktoré zobrazujú meranie metódou "B" v čase, keď dom ešte nemal vonkajšie omietky a bola realizovaná iba hrubá podlaha. Ostatné inštalácie a priechody boli realizované a utesnené. Pomocou mikromanometrov detekujeme postupne všetky miesta nežiaduceho prúdenia vzduchu.

Súvisiace články:

Ťažká šikmá strecha Heluz
Kompletný rodinný dom zo systému Heluz

Autor: Tlačová správa
Foto: Archív firmy Heluz
reklama

Nové

Viac času v prírode by rado trávilo až 95 % Slovákov

Viac času v prírode by rado trávilo až 95 % Slovákov

Zverejnené 18.1. Súčasné trendy v životnom štýle upozorňujú na to, že čas strávený v prírode prospieva zdraviu. Nielen fyzickému, ale aj psychickému. Práve teraz v zimnom období čoraz viac ľudí pociťuje nedostatok denného svetla a čerstvého vzduchu. ísť na článok

Architektúra a dizajn dopravných terminálov

Architektúra a dizajn dopravných terminálov

Zverejnené 15.1. S výstavbou moderných, mnohokrát až futuristických dopravných terminálov sa doslova roztrhlo vrece a po celom svete vznikajú ohromujúce stavby tohto typu. Dôraz je pritom kladený nielen na vonkajší efekt, ale tiež na interiéry, ktorými cestujúci… ísť na článok

Zlatá strecha na ostrovnej hale v Lindau

Zlatá strecha na ostrovnej hale v Lindau

Zverejnené 20.1. Mimoriadna poloha Ostrovnej haly a predovšetkým jej veľkolepá funkcia, ktorú plní, ju predurčili k rekonštrukcii, ktorej výsledok dnes oslňuje a prekvapuje. Unikátny objekt, kde sa okrem iného stretávajú aj nositelia Nobelovej ceny, bol obdarený… ísť na článok

reklama