Doživotná záruka na tehlový systém HELUZ
vyhľadávanie
Dnes je 20.5.

Opravovať alebo vymeniť staré dvojité okná?

Zverejnené: 22. 9. 2008

Podnetom k tomuto príspevku boli dotazy od čitateľov k článku Tepelná technika pri bývaní, ktorý bol publikovaný v časopise Stavebnictví a interiér č. 1/2008 [1]. Správna odpoveď na otázku, kedy okná vymeniť, alebo kedy je naopak lepšie staré, zdvojené alebo špaletové okná opraviť a ako pritom kvalifikovane postupovať, si zasluhuje podrobnejší rozbor.

Pri úvahách o oknách je dobré začať od toho, k čomu vlastne slúžia. Ak posudzujeme ich kvalitu podľa celého súhrnu požiadaviek, je tepelnoizolačná schopnosť iba jedným z nich. Nemenej dôležitá je zvuková izolácia, životnosť, resp. časová stálosť úžitkových parametrov, jednoduchosť údržby, primeranosť obstarávaných nákladov a v neposlednej rade estetika. Vlastnosti viac rozprestreté v čase sú obzvlášť zradné: teraz nám môže byť zdanlivo jedno, že súčasnú úsporu zaplatíme niekedy neskôr väčšími nákladmi alebo zníženým komfortom, alebo že neuspokojivý vzhľad bude po zvyšok života nenazdajky otravovať dušu našu aj našich detí. Je to trochu ako u fajčiarov, tiež sú im riziká fajčenia ľahostajné, pokiaľ v šesťdesiatke nezomierajú na náklady nefajčiarov. V každom prípade je ale účelné najskôr si napísať pod seba – v poradí od najdôležitejšieho k zbytočnému – vlastný zoznam požiadaviek na budúce okná.

Základným zmyslom okien je prepojenie vnútorného a vonkajšieho prostredia a s tým spojené denné osvetlenie. Postupným vývojom bolo k tomu pridané aj vetranie. Obvykle sa za najdôležitejšiu a s týmito požiadavkami spojenú vlastnosť, považujú tepelnotechnické parametre výplne okenného otvoru, pretože pri súčasnom stave techniky je okno z tohto hľadiska slabým miestom fasády. U novostavieb to ale tak jednoznačne platiť nemusí.

Tepelnoizolačné vlastnosti dvojitých ( hovorovo špaletových ) okien ani po oprave samozrejme nedosahujú parametrov moderných výrobkov vyššej triedy. V súvislosti s úvahami o energii je ale dobré najskôr zvážiť, či sa investícia do úplne nových okien má nádej v prijateľnom čase zaplatiť z úspor na vykurovanie. Ak nedožili ešte staré okná a už chceme nové okná, hlavne pre podstatne lepšie tepelnoizolačné vlastnosti celej sústavy ( rám, krídlo, sklo, tesnenie ), požadujeme zjavne aj dlhoročnú záruku stálosti týchto parametrov. Potom by sme mali hľadať medzi kvalitnými výrobkami a teda vo vyšších cenových polohách. Ceny plastových alebo drevených okien tejto vyššej kategórie sa vrátane montáže a technicky správneho osadenia od seba prakticky nelíšia. Budú síce asi v násobku ceny plastových okien kúpených v „akcií” a osadených tzv. na penu, ale podobne dramaticky sa budú líšiť aj dlhodobé celkové tepelnoizolačné parametre. Tiež sa oplatí starostlivo zvoliť aj parametre zasklenia a použiť napríklad rozdielne sklá alebo dokonca aj rozdielne výrobky podľa svetových strán alebo podľa ďalších požiadaviek.

Samotné okno tvorí iba časť sústavy výplne okenného otvoru, a tak by bolo k oknám vyššej kategórie vhodné obstarať zároveň vonkajšie a vnútorné tienenie, vonkajšie rolety, sieť proti hmyzu, prípadne aj zabezpečenie alebo elektrické ovládanie. Je vhodné si tiež uvedomiť, že jednou z hlavných podmienok pri úsporách energie na vykurovanie je kontrola nad výmenou vnútorného a vonkajšieho vzduchu pri vetraní. Kvalitné okná sú preto po zavretí prakticky vzduchotesné. Tesné okná ale majú bez ďalších opatrení za následok zvyšovanie vlhkosti vzduchu v miestnostiach a s tým nasledujúci výskyt plesní. Ako lacné riešenie sa preto ponúkajú nové okná, ktoré nie sú úplne tesné, čo je ale iste celkom absurdné. Potrebou je teda po výmene okien zavedenie umelého vetrania, najlepšie s rekuperáciou. A to všetko predpokladá dobre tepelne izolovanú fasádu a strechu - aspoň 150 mm dodatočne pridaného polystyrénu. Takto sa môže aplikáciou celého súhrnu opatrení spotreba energie na vykurovanie u murovaného domu znížiť niekoľkonásobne. Podľa vývoja cien energie sa potom s návratnosťou vloženej investície vojdeme do pätnásť alebo dvadsať ročných splátok hypotéky. Samozrejme pokiaľ je niekto vyznávačom katastrofických scenárov budúcnosti a má pritom dosť peňazí, uvažuje iným spôsobom.

Nové okná s dvojitým sklom sa navyše lepšie umývajú, zvlášť ak nemajú zasklenie členené priečkami, čo ďalej zníži náklady. Ich kovanie by malo byť každý rok prekontrolované a servis vykonaný odbornou firmou a to sú zas náklady naviac. Drevené okná by sa mali zvonku každoročne natrieť ochranným voskom.

AAkustická izolácia okien, teda ich schopnosť neprepúšťať hluk, je skoro výhradne daná len vzdialenosťou skiel od seba. Zaujímavé hodnoty začíname dostávať až od 150 mm a vyššie. Nové okná so zvýšenými požiadavkami na zvukotesnosť sú obvykle konštruované podobne ako okná dvojité a sú veľmi drahé. Rôzne zjednodušené a teda lacnejšie riešenia skôr vzbudzujú podozrenie, že ťažia zo všeobecnej neznalosti zákonitostí stavebnej akustiky. Ani v tomto prípade nie je na škodu mať na vedomí, že cieľom užívateľa nie je splniť niekedy dosť záhadné technické normy, ale predovšetkým dosiahnuť konkrétny výsledok.

Je isté, že dobrých akustických parametrov dosiahneme najľahšie opravou starých špaletových konštrukcií. Aby sa zabránilo rezonancií, je vhodné voliť dovnútra a von rozdielne hrúbky skla a vyhnúť sa aj násobkom (napr. 3–4 mm, alebo veľmi kvalitné 3–8 mm). Sklo je potrebné vlepiť do rámu silikónovým tmelom určeným pre spojovanie dreva a skla, čím zabránime vyveseniu krídla pod váhou hrubšieho skla a zaistíme dlhodobú tesnosť spoja. Značne ťažké sklá použijeme pri vysokých akustických nárokoch, a iba ak máme k dispozícií kvalitné závesy ( často bývajú tri nad sebou u každého krídla ). Ak vnútri použijeme dvojité sklá, dostaneme k trom sklám tri rezonančné kmitočty a akustické vlastnosti sa výrazne zhoršia. Tepelnotechnické vlastnosti sa oproti tomu – vzhľadom k potrebe použiť dvojité sklo s veľmi malou medzerou – nijako podstatne nezlepšia. Ale zasa stojí za to, zamyslieť sa nad každým oknom zvlášť podľa toho, čo od jeho vlastností očakávame.

Tesnenie repasovaných dvojitých okien zrealizujeme vložením silikónových rúrkových profilov do drážok vyfrézovaných po obvode krídiel. Rúrky sú rôznej veľkosti, takže sa môžeme prispôsobiť väčším toleranciám starších konštrukcií. Dôležité je správne vykonať napojenie tesniacich profilov v rohoch. Rozhodne odporúčam tesniť vnútorné aj vonkajšie krídla. Na základe akýchsi odporúčaní nemeckých predpisov sa u nás tesnia iba vnútrajšky, ale podľa mojich vlastných meraní aj praktických skúseností dvojité tesnenie funguje veľmi dobre a okná sa nerosia. Ostatne, tesnenie možno z drážok ľahko vyňať, čo sa hodí aj pri natieraní.

Pokiaľ majú staré okná drevené obloženie (nie je teda každé krídlo do muriva vložené zvlášť), je slabým miestom vzduchová medzera za obložením. Je vhodné vyplniť ju kolom dokola tepelno izolačným materiálom, napr. opatrne aplikovanou polyuretánovou penou. Zvnútra by mala byť škára medzi rámom a murivom utesnená špeciálnou tesniacou fóliou alebo aspoň kvalitným tmelom určeným pre škáru drevo – murivo. Vhod príde vnútorný priestor pre roletu v nadpraží, do ktorého sa vojde textilná roleta aj benátska žalúzia. Ak budeme zateplovať fasádu, rozhodne by sa malo počítať s vonkajšími roletami alebo minimálne s montážou truhlíkov pre ne a s elektrickým vedením pre budúce diaľkové ovládanie.

Takto opravené okno by malo mať v poriadku kovanie. To je niekedy problém, staré kovania sú nanitované a kovové dotyky často opotrebované, a tak neostane nič iné, len kupovať dosť drahé nové mosadzné olivy. Staré nátery by mali byť odstránené za horúca, nové nanesené v celom systéme: napustenie a impregnácia, základ, vrchný náter, vonkajšia ochrana. Radšej základ naniesť dvojnásobný než ho vynechať. Farba by mala byť naozaj kvalitná. Ak sa použijú drevené odkvapy, je možné ich životnosť zvýšiť natiahnutím špeciálneho tmelu od dodávateľa farby.

Najcitlivejší bod opravy je nájdenie dobrej stolárskej firmy, ktorá sa oprave bude naozaj venovať. Obvykle stačí iba vysprávka krídiel, niekedy je potrené vymeniť spodné časti krídiel alebo aj rámu. Drobné poškodenia, hlavne smerom von, by sa nemali opravovať, predovšetkým nie tmeliť. Dobrú firmu asi najlepšie nájdeme, keď si všímame čerstvo rekonštruovaných budov, hlavne pamiatok a potom sa už popýtame. Starostlivo zrealizovaná oprava okien, ktoré ešte neboli v havarijnom stave, môže potom stáť polovinu až dve tretiny ceny nových okien s podobnými tepelnotechnickými parametrami alebo môže vyjsť rovnako draho ako lacné plastové okná s nezaručenou životnosťou. Akustických alebo estetických parametrov starých okien dosiahneme výmenou len veľmi ťažko. Bohužiaľ, veľké stavebné firmy kvalitných malých subdodávateľov svojimi pirátskymi manierami už z veľkej časti vyhubili, takže hľadanie dodávateľa chce trochu viac času.

Meranie nemám síce k dispozícií, ale dobre opravené staré okno s textilnou roletou stiahnutou na noc podľa mojich odhadov nemá oveľa horšie tepelnotechnické parametre než kvalitné nové eurookno. Navyše, ako bolo už povedané, tepelná izolácia nie je jediná vlastnosť. Ale aj pokiaľ ju ako parameter domu riešime, mali by byť všetky opatrenia v rozumných proporciách. Veď u starých domov sú okná len 10 až 20 % plochy fasády, takže iné, menej nákladné opatrenia môžu mať účinok podstatne výraznejší. A to tu je ešte strecha a často zabudnutá podlaha na teréne. A pokiaľ dom dobre zaizolujeme, zistíme, že tepelné straty vetrania budú väčšie, než straty celým obvodovým plášťom, a že je potrebné inštalovať umelé vetranie. A čo účty za teplú úžitkovú vodu alebo za telefón! A tak to s výmenou okien nepreháňajme a radšej myslime na svoje životné priority.

V tomto kontexte často narážame na opačný prístup. Pokiaľ sa jedná o spoločný alebo družstevný dom, vždy sa nájde aspoň jeden agresívny „praktik”, ktorý presadí samoúčelný nákup najlacnejších plastových okien, v najhoršom prípade navyše od nejakého svojho známeho. A rada nájomníkov potom počuje o nepodstatných rozdieloch v cenách, a zatiaľ čo nové spätné zrkadlo k autu v cene desiatich tisíc korún sa im zdá primerané, podobnú čiastku investovať do okien odmietnu. Nemeniť okná vôbec nikoho nenapadne – veď to robia všetci!

Pokiaľ je dom váš, odporúčam ešte vyfotografovať si fasádu a namiesto bohato členených starých okien skúsiť zakresliť nové okná. Tie obvykle majú buď slepé veľké sklá, alebo smiešne tenké kovové priečky vo vnútri dvojskiel, alebo členenie mohutnými euro profilmi v snahe priblížiť sa k pôvodnému vzoru. Moderné okno s celoobvodovým kovaním a dvojitými sklami, ktoré kopíruje presne proporcie pôvodnej stolárske práce, dokáže vyrobiť len niekoľko firiem v Európe. Nie je to síce až tak nákladné, ale je to už práca pre skúseného architekta. Ale takmer vždy zaplatíme za dôkladnú rekonštrukciu viac než za novostavbu a nikdy nedostaneme ani zďaleka to, čo by sme chceli. Opravy preto majú určite svoje dobré dôvody.

1 Ing. Josef Šanda, katedra architektúry Vysokej školy umelecko-priemyslovej, Praha.
>
Autor: Josef Šanda<sup>1</sup>
Foto: Dana D. Daňková

Tématické odbory

reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Zverejnené 20.5. Priestor pre sezónne aktivity v spojení so zázradou. Objekt, príkladne osadený do strmého svahu na hranici pozemku, charakterizuje surová materialita, subtílne detaily a rozsiahle zasklenie jedálenskej a pobytovej časti. ísť na článok

reklama