Fasádne obklady Ruukki
vyhľadávanie
Dnes je 18.5.

Pasívne domy z YTONGu: rýchlo, kvalitne, lacno a natrvalo

Zverejnené: 29. 8. 2018

Pasívny dom je vrcholové riešenie domu s veľmi nízkou (s)potrebou energie na vykurovanie. V súčasnosti je na trhu systém, ktorý umožňuje jeho rýchlu, presnú, lacnú výstavbu a to tradičným, ťažkým jednovrstvým murovaním. Korunou takéhoto murovania je potom ťažká, vysoko akumulujúca strecha s veľmi účinnou ochranou pred letným prehrievaním interiéru. Aj jeho životnosť zodpovedá typickej životnosti ťažkých stavieb.

Pohľad na hotovú hrubú stavbu pasívného domu z južnej strany.

Popisovaný dom stojí v Heršpiciach na Vyškovsku. Je postavený zo superizolačných tvárnic Ytong Theta, ale určite rovnako dobre by mohol byť postavený aj z nového unikátneho systému Ytong Lambda YQ. Obidva, unikátny dom a stavebný systém Ytong Lambda YQ, boli predmetom stretnutia zástupcov spoločnosti Xella CZ s novinármi odborných stavebných časopisov z Českej a Slovenskej republiky.

Stavebný systém Ytong

Jedná sa o kompletný stavebný systém, ktorý okrem obvodového a vnútorného muriva zahŕňa materiálovú základňu pre strop alebo ťažkú termoizolačnú strechu, plochú aj šikmú. Systém je jednoduchý, bezpečný, účinný a veľmi trvanlivý. Okrem jednoduchej poistnej hydroizolácie pod vetranou krytinou šikmej strechy, neobsahuje žiadne kritické funkčné fólie ani parotesy. Práve na nich, na ich tesnosti a celistvosti, hlavne v spojoch alebo napojeniach k nosným prvkom, závisí pri iných stavebných systémoch celý výsledok, tj. životnosť a tepelnoizolačná účinnosť stavby.

Dom je založený na 500 mm penového skla, na ktorom leží termicky aktivovaná ŽB doska. Pred betonážou je potrebné uložiť všetky rozvody vody, odpadov, elektro, satia a vyústenia VZT, vedenie kolektoru tepelného čerpadla a trubné vedenie vykurovacieho systému. Doska je vystužená dvomi kari sieťami priemeru 8 mm 100 × 100 mm pri obidvoch povrchoch.


Dom je založený na 500 mm penového skla, na ktorom leží termicky aktivovaná ŽB doska. Pred betonážou je potrebné uložiť všetky rozvody vody, odpadov, elektro, satia a vyústenia VZT, vedenie kolektoru tepelného čerpadla a trubné vedenie vykurovacieho systému. Doska je vystužená dvomi kari sieťami priemeru 8 mm 100 × 100 mm pri obidvoch povrchoch.
Dom je založený na 500 mm penového skla, na ktorom leží termicky aktivovaná ŽB doska. Pred betonážou je potrebné uložiť všetky rozvody vody, odpadov, elektro, satia a vyústenia VZT, vedenie kolektoru tepelného čerpadla a trubné vedenie vykurovacieho systému. Doska je vystužená dvomi kari sieťami priemeru 8 mm 100 × 100 mm pri obidvoch povrchoch.

Novinka Lambda YQ

Pozoruhodnou inováciou v rámci celého systému Ytong je nová tepelnoizolačná tvárnica Lambda YQ s objemovou hmotnosťou 300 kg/m3, ktorej tepelnoizolačná účinnosť je na úrovni tvárnice Ytong Theta, λ = 0,077 W/(m.K), pri zachovaní mechanickej pevnosti na úrovni kedysi existujúcej Ytong Lambda, tzn. v triede P2, čo zodpovedá pevnosti min. 2 MPa. Tvárnica Lambda YQ je vhodná k jednovrstvému murovaniu bez dodatočnej tepelnej izolácie.

Tvárnica Lambda YQ je tak už dnes produktom, ktorý splní tepelno technické požiadavky po roku 2020 a zabezpečí tak trvalú hodnotu nehnuteľnosti. Samozrejmosťou zostáva zachovanie aj ostatných výhodných vlastností materiálu Ytong.

Hotová základová doska má leštený povrch s veľmi nízkou odchýlkou od roviny. Pokládka podlahovej krytiny sa vykonáva po drobných lokálnych opravách priamo na tento povrch.
Hotová základová doska má leštený povrch s veľmi nízkou odchýlkou od roviny. Pokládka podlahovej krytiny sa vykonáva po drobných lokálnych opravách priamo na tento povrch.

Systémové doplnky Ytong Lambda YQ

Zakladacia tepelnoizolačná malta Ytong (Malta špeciálne vyvinutá pre murivo Ytong, ktorá obmedzuje tepelné mosty, znižuje tepelné straty a jednoducho a rýchlo sa spracováva).

Zimná malta Ytong (Použiteľná pri teplote 0 až 10 °C, nízka spotreba, pevnosť 10 MPa, obmedzená doba spracovateľnosti).

Ľahčená omietka Ytong (Zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti stien, napomáha odstraňovať vlhkosť zo stavby, znižuje riziko vzniku plesní na povrchu stien a vo vnútri konštrukcie, zrýchľuje finálne úpravy stien, difúzne otvorená, 5× lepšia tepelná izolácia, min. hrúbka 5 mm).

Výstužná tkanina Ytong (Nevyhnutná súčasť vonkajších omietok a zatepľovacích systémov Ytong, ktorá chráni izolácie aj omietky pred mechanickým poškodením. Má perfektný povrch bez trhlín pre dlhú životnosť systému. Povrch je bez prasklín aj v kritických miestach – rohy okien, spoje dvoch materiálov).

Stĺpová tvárnica (Rýchle a jednoduché piliere bez debnenia, inštalačné priechody bez sekania, kompatibilná s tvárnicami Ytong. Zvýšenie únosnosti stien v ostení, vykonávanie skrytých železobetónových pilierov, inštalačných šácht, prenos síl z krovu).

Systémový komín Ytong EKO (Podľa DN 160 a 180 – kolmý sopúch a DN 200 – šikmý sopúch. Trojzložkový komínový systém s keramickou vložkou, tepelnou izoláciou a pórobetónovým plášťom. Komín je určený pre výstavbu suchých komínov bez trvalej kondenzácie a s prirodzeným ťahom spalín. Je vhodný pre všetky druhy palív).

Stropy Ytong Ekonom.

Strecha – Ytong Komfort (Zabraňuje prehrievaniu priestoru povaly, konštrukcia do sklonu 40°, zvýšená ochrana pred hlukom, maximálna variabilita dispozície, ideálne riešenie pre nízkoenergetické a pasívne domy).

Ytong schodisko.

Obvodové nosné murivo (Ytong Theta 1,8 – 300 hrúbky 0,500 m bez zateplenia).

Vnútorné nosné murivo (Ytong P2 – 500 v hrúbke 250 mm).

Strecha (Strešný systém Ytong Komfort tl. 0,20 m, zateplený grafitovou EPS doskou hrúbky 300 mm., krytina tvrdá, betónová – Tegalit čiernej farby).

Omietky vnútorné (Sadrové tenkovrstvé).

Výplne otvorov (Hliníko-drevené s trojitým zasklením).

Nízka spotreba energie na vykurovanie (12 kW/(m2 ·rok).


Založenie muriva sa vykonáva s vyložením 200 mm za zvislou hranou základovej dosky tak, aby bolo možné neskôr kvalitne tepelne izolovať zvislú hranu okraja dosky. Aby bol dodržaný predpis výrobcu o prípustnej dĺžke vyloženia  125 mm, bol do okraja dosky pred betonážou vložený oceľový valcovaný profil L 80×80×4 mm.
Založenie muriva sa vykonáva s vyložením 200 mm za zvislou hranou základovej dosky tak, aby bolo možné neskôr kvalitne tepelne izolovať zvislú hranu okraja dosky. Aby bol dodržaný predpis výrobcu o prípustnej dĺžke vyloženia 125 mm, bol do okraja dosky pred betonážou vložený oceľový valcovaný profil L 80×80×4 mm.

Stavajte s YQ – ľahká výstavba

Do stavby so systémom Ytong sa môže pustiť aj laik, bez toho, aby absolvoval remeselný výcvik, systematické murárske vzdelanie alebo kurz. Výstavbu hrubej fázy popisovaného domu zveril staviteľ do rúk dvom šikovným remeselníkom. Obidvaja boli starostliví, presní a pracovití. Rýchlo porozumeli základným princípom výstavby s týmto systémom a pod odborným dohľadom zvládli prácu veľmi dobre. Dokladá to aj sprievodná obrazová dokumentácia.


Štítová stena má hodnotu U = 0,16 W/(m2K), všetky prvky (nadokenné preklady) sú volené tak, aby ich U hodnota bola min. rovnaká
Štítová stena má hodnotu U = 0,16 W/(m2K), všetky prvky (nadokenné preklady) sú volené tak, aby ich U hodnota bola min. rovnaká

Lambda YQ – rekapitulácia

Ytong Lambda YQ hrúbky 375 mm
U = 0,22 W/(m2K) < UN = 0,38 W/(m2K), vyhovuje norme;
záver: vhodná pre nízkoenergetické domy.

Ytong Lambda YQ hrúbky 450 mm
U = 0,18 W/(m2K) < UNED = 0,25 W/(m2K), vyhovuje norme pre NED;
záver: vhodná pre nízkoenergetické domy.

Ytong Lambda YQ hrúbky 500 mm
U = 0,16 W/(m2K) < UN= 0,38 W/(m2K), vyhovuje norme;
U = 0,16 W/(m2K) < UNED = 0,24 W/(m2K), vyhovuje norme pre NED;
U = 0,16 W/(m2K) < UPD = 0,17 W/(m2K), vyhovuje norme pre PD;
záver: vhodná pre pasívne domy.

Ťažká strecha akumulujúca teplo a jej význam

V čase, keď sa sústreďuje úsilie na vysokú tepelnú izoláciu, vyžaduje veľa investorov aj vysoký pobytový komfort. Ten býva uvádzaný ako sprievodný efekt dobre zateplených domov. Lenže keď letné slnko ohreje strešnú krytinu alebo fasádu na 60, 70 °C aj viac, alebo keď je strecha či fasáda vystavená chladnej zimnej oblohe s radiačnou teplotou pod –60 °C, správajú sa aj pasívne domy inak, než hovorí výpočet.

Pod slnkom rozpálenou strechou a vzhľadom k výpočtovo sťahujúcej sa teplote vonkajšieho vzduchu môže vyšplhať súčiniteľ prestupu tepla z hodnoty U = 0,07 W/(m2K) až na U = 0,971 W/(m2K). Pretože je denným a nočným radiačným extrémom najviac vystavená strecha, je práve podkrovie miestom, kde býva pobyt najmenej príjemný a odkiaľ preniká horko či chlad do celého domu.


Montovaný vložkový strop Ytong sa vykonáva bez nadbetónovania. Jeho povrch je po betonáži presný a nevyžaduje ďalšie korektúry. Veniec je volený s izoláciou, ktorá zodpovedá tepelným hodnotám ostatného muriva.
Montovaný vložkový strop Ytong sa vykonáva bez nadbetónovania. Jeho povrch je po betonáži presný a nevyžaduje ďalšie korektúry. Veniec je volený s izoláciou, ktorá zodpovedá tepelným hodnotám ostatného muriva.

Vysoká teplotná stabilita

Teplo z rozpálenej strešnej krytiny, ktoré vždy, aj keď len v malej miere, prechádza strešnou tepelnou izoláciou, nevstúpi priamo do miestnosti, ale najskôr ho pohltí konštrukcia vnútornej ťažkej strechy: pórobetón, oceľová výstuž a betónová zálievka. Týka sa to aj pasívneho domu v Heršpiciach.

Pri plošnej hmotnosti strechy 229 kg/m2 (bez krytiny), súčiniteli U = 0,11 W/(m2K) a slnkom rozpálenej strešnej krytine 60 °C vstúpi každú hodinu do 1 m2 ťažkej strechy tepelná energia o veľkosti 15 840 kJ. Vďaka veľkej tepelnej kapacite strechy Ytong Komfort stúpne za túto hodinu jej teplota najviac o 0,08 °C. Toto číslo je v reáli znížené tým, že ťažká strecha ešte ohrieva miestnosť, čím sa sama ohrieva pomalšie. Za 10 hodín sa táto akumulačná strecha ohreje najviac o necelých 0,8 °C a v noci môže už chladnúť, hlavne pri účinnom nočnom vetraní.

Stabilizácia vnútornej teploty, ktorá je v prípade dobre izolovaných ťažkých pasívnych domoch najvýraznejšia, vedie mnohých odborníkov k odporúčaniam, že nie je vhodné kombinovať ťažkú stavbu s ľahkou. Inými slovami, že plnú výhodu ťažkej stavby – vysokú teplotnú stabilitu – získame až s realizáciu ťažkej strechy. Xella CZ, s.r.o. ponúka popisované riešenie ťažkej strechy, ktoré je okrem iného aj veľmi bezpečné, pretože nevyžaduje už spomenutý kritický fóliový vnútorný parotesný uzáver.

Znížené stropné vložky umožňujú vloženie inštalácií. V tomto prípade sú to rozvody VZT, elektro a centrálneho vysávača.
Znížené stropné vložky umožňujú vloženie inštalácií. V tomto prípade sú to rozvody VZT, elektro a centrálneho vysávača.

Tesnosť stavby

Obrovskou výhodou systému pórobetónových stavieb z materiálov Ytong je ich vysoká prirodzená tesnosť, podporená vnútornými sadrovými omietkami, ktoré sú navrhnuté aj pre pasívny dom v Heršpiciach. Tak ako difúzne toky vodnej pary, ani vzduchotesnosť tu nezávisí na fóliách s neistou trvanlivosťou a rizikovými faktormi v spojoch a napojeniach na nosné prvky. Investor má istotu kvalitnej tesnosti stavby po celú dobu jej životnosti.

Montáž vložkovej strechy Ytong sa vykonáva ručne, spravidla ju zvládnu dvaja pracovníci. Najdlhšie trámy vážia 95 kg. Jednotlivá vložka „unesie“ 720 kg a je preto bezproblémovo pochôdza.
Montáž vložkovej strechy Ytong sa vykonáva ručne, spravidla ju zvládnu dvaja pracovníci. Najdlhšie trámy vážia 95 kg. Jednotlivá vložka „unesie“ 720 kg a je preto bezproblémovo pochôdza.

Sadrové omietky a príjemná vlhkosť

V jednom m3 sadrovej omietky s ustálenou vlhkosťou sa vyskytuje cca 200 l takmer voľnej vody [2], ktorá je len slabými vodíkovými mostíkmi viazaná k mikroštruktúre sadrovca v omietke. Energia potrebná k odpareniu molekuly vody zo sadrovej omietky je približne rovnaká, ako pri jej odparení z vodnej hladiny. Povrch suchej sadrovej omietky sa preto do istej miery správa tak, ako povrch vodnej hladiny, z ktorej sa v prípade suchého vzduchu odparuje voda a zvlhčuje ho. Alebo naopak, v prípade vlhkého vzduchu sa môže priestorová vlhkosť viazať do sadry, bez toho, aby sa to prejavilo jej vlhnutím. To je aj dôvod, prečo môžu sadrové omietky relatívne dlho stabilizovať vnútornú priestorovú vlhkosť. Tá by mala byť 40 až 60 % relatívnej vlhkosti.

Na závitové tyče, vložené do ŽB rebier stropu s presnou distanciou 1000 mm sa „na sucho” kladú dosky tepelnej izolácie. Položí sa poistná hydroizolácia, ktorá sa neskôr pripevňuje predvŕtanými kontralatami 60 × 60 mm.
Na závitové tyče, vložené do ŽB rebier stropu s presnou distanciou 1000 mm sa „na sucho” kladú dosky tepelnej izolácie. Položí sa poistná hydroizolácia, ktorá sa neskôr pripevňuje predvŕtanými kontralatami 60 × 60 mm.

Záver

Ytong je špičkový stavebný systém ťažkého murovania vrátane stropov a striech, otvárajúci nové možnosti v pasívnej výstavbe, ako ukazuje dom v Heršpiciach. Priestorová tuhá stavba s veľkou tepelnoakumulačnou účinnosťou ponúka aj vynikajúci tepelný a akustický komfort. Systém Ytong sa dobre uplatní aj vtedy, kedy pozemok nie je pre pasívny dom vhodný a kedy je cieľ iný. Môže to byť nízkoenergetický, nulový, ale tiež bezemisívny dom s vlastnou sebestačnou energetikou z obnoviteľných zdrojov a bez prípojok inžinierskych sietí.

Literatúra a zdroje:

[1] Hejhálek, Jiří: Súčiniteľ prestupu tepla. Veličina bez nápadu. Stavebnictví a interiér 12/2015, str. 32, www.stavebnictvi3000.cz
[2] Sadrové materiály a ich fyzikálne vlastnosti, www.stavebnictvi3000.cz.

Čítajte tiež:

Letné prehrievanie domov - oficiálne neexistuje, ale ...
Príjemné domy so stálou teplotou
Systém Lambda YQ - priateľský svojpomocnej výstavbe

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archív firmy Xella

Tématické odbory

reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Zverejnené 13.5. V poľskom meste Lublin bolo v januári tohto roku otvorená nová metropolitná stanica predstavujúca pre mesto nielen architektonickú chválu, ale predovšetkým funkciu primárneho dopravného uzlu. Okrem toho hlavnou prednosťou stanice skutočnosť, že… ísť na článok

reklama