PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1
vyhľadávanie
Dnes je 29.5.

Polemika nad účinnosťou reflexných izolácií je zbytočná. Veľká časť odborníkov s nimi však nevie pracovať

Zverejnené: 3. 2. 2020

Termoreflexné fólie, termoreflexné technológie. Ťažko by sme hľadali iný stavebný materiál, ktorý by bol medzi odborníkmi aj laikmi viac diskutovaný a vyznačoval sa väčšou názorovou rozporuplnosťou, pokiaľ ide o jeho funkciu a účinnosť. Takmer nikto nepochybuje o vlastnostiach tehál, strešných škridiel, betónu, sadrokartónu, polystyrénu alebo minerálnej vaty, ale ak vstúpia na scénu (lepšie povedané na stavbu) termoreflexné fólie, nastáva spravidla problém.

Reflexná úprava hasičskej kombinézy udržuje "chladný" povrch aj v blízkosti ohňa

Prečo polemizovať nad platnými fyzikálnymi zákonmi?

Ak sa na stavbe domu objaví dajme tomu päť ľudí, potom dvaja z nich budú reflexné fólie považovať za rozumné a účinné riešenie, jeden sa pre neinformovanosť "zdrží hlasovania" a zvyšní dvaja "inkvizítori" odsúdia reflexné fólie ako výplod heretikov predurčený k upáleniu a zatrateniu.

Že ide o určitú nadsázku? Bohužiaľ nie, skutočnosť je možno ešte horšia. Fyzikálne zákony platia pre celý vesmír a teda aj pre planétu Zem, ktorá je jeho súčasťou. Šírenie tepla, najmä potom sálavého, patrí v oblasti fyziky k javom dávno objaveným, popísaným, vypočítaným a v praxi dokázaným. Tak prečo toľko polemiky nad tým, ako a či vôbec funguje termoreflexia? Prečo dokonca niektorí stavebno-vzdelaní odborníci spochybňujú, alebo priamo popierajú účinnosť termoreflexných technológií? A najmä - prečo práve v stavebníctve? Veď nikto nespochybňuje funkčnosť obyčajnej termosky, nikto nekritizuje, že záchranári zakrývajú zranené osoby termoreflexnými fóliami alebo že tzv. izotermickou fóliou sa dnes vybavujú autolekárničky.

Pre niektorých jedincov skrátka termoreflexia veľmi dobre funguje všade, len nie v stavebníctve. Odpoveď na otázku, prečo to tak je, nie je ťažká, možno však predpokladať, že sa nemusí určitému okruhu ľudí páčiť. Neľúbosť odporcov je však riziko, ktoré by sa v rámci presadenia pravdy, malo vždy podstúpiť. Odpoveď má tri základné roviny:

1) Neinformovanosť, neznalosť

Pred niekoľkými dňami som na internete sledoval diskusiu k termoreflexným fóliám jednej známej značky. Prvý človek tieto fólie odporúčal ako vec, ktorú má osobne overenú na vlastnom dome, ale niekoľko ďalších diskutérov sa doň pustilo, aby si svoje "rozprávky" nechal pre malé deti.

Nasledovala plejáda napádajúcich a obhajujúcich argumentov, ktoré tu nemá zmysel citovať. Podstatné však je, že ani obhajujúca ani početnejšia kritizujúca strana nepoužila jediný argument, ktorý by sa len vzdialene opieral o fyziku.

Odpusťme týmto diskutujúcim, išlo asi o laikov. Je známe, neinformovanosť je matkou nielen väčšiny omylov a mýtov, ale hlavne zatvrdnutej kritiky. »Neinformovanosť« je teda časť odpovede na to, prečo ľudia o termoreflexii pochybujú či ju popierajú. A s miernym optimizmom možno dodať, že ju možno ľahko napraviť, neinformovaného možno skrátka informovať a je po probléme. Existujú však problémy vážnejšie.

2) Prečo ju spochybňujú aj niektorí odborníci?

Ak niekto vlastní ropné polia, potom asi nebude hneď fandiť elektromobilom. Ak zasa niekoho iného živí predaj tabaku, bude asi vyhlasovať elektronické cigarety ako vec možno ešte zhubnejšiu ako tabak. Keď skrátka niekoho niečo živí, nečakajme, že bude svoje živobytie napádať. A keď niekto žije z predaja miliónov kubíkov minerálnej vaty alebo polystyrénu, urobí všetko pre to, aby z trhu vytesnil konkurenčné reflexné technológie, nech už sú akokoľvek účinné a funkčné.

Dostatočne silný hráč vie ovplyvniť aj odborné kruhy, vrátane akademikov, aby presadzovali jeho ponuku stoj čo stoj. Vplyv takýchto kruhov môže byť obrovský. Záujmy veľkých firiem presadzujú pod úradnou pečiatkou nezávislosti a laickému zvyšku sveta "vedecky" zdôvodní všetko. Aj to, že sa dom (podľa vedcov) izoluje aspoň pol metra hrubou vrstvou vaty alebo penového polystyrénu. Alebo že sa pridaním reflexnej fólie izolačné vlastnosti domu nielenže nezlepšia, ale stavba sa navyše zbytočne predraží a podobne. Skrátka z výrobcov a predajcov reflexných fólií, s ktorými sa nekamaráti, urobí mastičkárov a šarlatánov. A toto už je problém oveľa vážnejší než samotná neinformovanosť. Táto "služba" akademickej sféry veľkým korporáciám je navyše zarážajúca a škodlivá.

3) Zlá norma núti k nezmyslom

Ak chceme odmietnuť diktát dnešného trhu so stavebnými výrobkami, šance sú. Predovšetkým je vhodné si všimnúť, že obe hlavné kozmické mocnosti, totiž USA a Rusko, úplne odmietli "videnie" európskej normy STN EN ISO 6946 (730558). Vedia totiž, že bez reflexných povrchov na skafandroch kozmonautov a na opláštení kozmických lodí nemožno zriadiť vhodné teplotné podmienky pre posádku, ani chod vesmírnej techniky. Vedia, že aj na Zemi má určujúcu tepelnú úlohu sálanie Slnka v teplote 5 500 ° C a chladivý vplyv oblohy, za ktorou presvitá ľadový Vesmír s teplotou -270 ° C.

Európa (hlavne tá stavbárska) spomenutým sálavým dejom, ktoré sú pre pozemský život určujúce, nerozumie a do vzorca Z = U (θE − θI) pre výpočet mernej tepelnej straty obvodovej steny, strechy alebo okien, dosadzuje len teplotu θI vnútorného, resp. θE vonkajšieho vzduchu.

Projektantovi v USA alebo v Rusku tento postup neprejde. Musí totiž pracovať s povrchovými teplotami θIP vnútorného, resp. θEP vonkajšieho povrchu obvodovej steny alebo strechy či okna, ktoré dosadzuje do vzorca Z = (θEP − θIP)/ R, kde R ≈ 1 / U. Povrchové teploty tu nemožno len tak nahradiť teplotami vzduchu, ak nie je istota, že to tak aspoň približne je (napr. pri zamračenom a veternom počasí).

Naopak za jasných dní a nocí musí architekt počítať, že:

a) na priamom slnku môže povrchová teplota strechy alebo fasády vystúpiť aj o 50 ° C nad teplotu vzduchu a že:
b) pod jasnou nočnou oblohou môžu vonkajšie strešné, fasádne aj okenné plochy podstatne klesnúť pod teplotu vzduchu.

Izolácia vzduchovej medzery nad stropnou konštrukciou, ktorá bude osadená panelmi stropného vykurovania
Izolácia vzduchovej medzery nad stropnou konštrukciou, ktorá bude osadená panelmi stropného vykurovania

Cieľom tunajšieho projektanta je nielen celoročne nízka potreba tepla na vykurovanie (ako v SR) a energie na letné chladenie, ale aj predchádzanie letným či zimným teplotným šokom. Dobrý americký a ruský architekt musí preto pracovať aj s vonkajšími farbami domu, tvarom domu a jeho orientáciou voči svetovým stranám. Výsledkom je dom s nízkou celoročnou spotrebou energie a bez vnútorných teplotných šokov.

Naopak lacný slovenský "projektant" si v zmysle STN EN ISO 6946 (730558) dobre poradí s potrebou tepla na zimné vykurovanie: zima väčšinou vychádza výborne, pretože norma nepočíta s priamym ani rozptýleným slnečným žiarením, ktoré skutočnú zimnú stratovú bilanciu podstatne vylepšuje.

Opakom je leto: lavína slnečného žiarenia za dlhých dní a krátkych nocí, ktorú teplovzdušný koncept normy nevidí, rozpáli strechu aj fasádu domu na vysoké teploty, čo môže viesť k prehrievaniu interiéru. Pretože je návrh domu podľa STN EN ISO 6946, musí sa s tým užívateľ popasovať po svojom ...

Akumulačné nádrže s vodou pre vykurovaciu sústavu chránené reflexné izoláciou
Akumulačné nádrže s vodou pre vykurovaciu sústavu chránené reflexné izoláciou

Pravda o reflexných izoláciách

Stavebná verejnosť, hlavne jej nevzdelaná a predajne agresívna časť, hrubo ohovorila reflexné tepelné izolácie ako celok potom, keď bola na stavebnom veľtrhu BAU 2009 v Mníchove predstavená viacvrstvová reflexná tepelná izolácia so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ = 0,006 W / (mK). Argumentom bolo, že keď je medzi reflexnými fóliami tohto izolačného súvrstvia vzduch, nemôže tepelná vodivosť takejto zostavy klesnúť pod úroveň vzduchu, tzn. pod hodnotu λ = 0,025 W / (mK).

Ak vynecháme fakt, že λ výrazne nižšia ako u vzduchu bola nameraná opakovane, majú reflexné izolácie zásadný význam aj pri aplikácii do bežných vzduchových medzier, kde eliminujú sálavú zložku prenosu tepla. Bez nárastu hrúbky konštrukcie tak ponúkajú významné a takmer bezplatné navýšenie jej tepelného odporu. A to až k hodnotám, ktorých by sme docielili vyplnením príslušnej medzery veľmi kvalitným izolantom. Bez tejto fólie je pritom tepelný odpor vzduchovej medzery minimálny.

Použitie reflexnej fólie namiesto bežnej separačnej vrstvy zlepší tepelnú izoláciu podlahového polystyrénu
Použitie reflexnej fólie namiesto bežnej separačnej vrstvy zlepší tepelnú izoláciu podlahového polystyrénu

Záver

Praktických príkladov, že termoreflexné technológie fungujú, je už veľké množstvo. Bolo by chybou, keby si ktokoľvek z čitateľov vysvetľoval tento príspevok len ako určité štuchnutie do tých, ktorí reflexným technológiám nefandia. Účelom článku nie je ani zvýšenie predaja reflexných fólií, ako by mohlo hocikoho napadnúť. Tieto fólie na trh už dávno prerazili a ich účinnosť je sama o sebe garanciou budúceho úspechu. Zmyslom príspevku je úprimná snaha otvoriť oči práve tým ľuďom, ktorí sa dokážu pozerať a sú schopní bez predsudkov prijímať prírodné zákonitosti, ktoré na Zemi platili dávno pred príchodom človeka. Osobne si želám, aby tieto zákonitosti začali prijímať aj tvorcovia noriem.

Aplikácia reflexnej poistnej hydroizolácie. Pred položením krytiny je potrebné povrch zbaviť pilín a nečistôt
Aplikácia reflexnej poistnej hydroizolácie. Pred položením krytiny je potrebné povrch zbaviť pilín a nečistôt

Viac informácií o termoreflexných fóliách na: www.sunflex.cz

Autor: Miroslav Spousta
Foto: Archív autora, redakcia
reklama

Nové

MINIROL Screen – moderné tienenie pre váš domov

MINIROL Screen – moderné tienenie pre váš domov

Zverejnené 28.5. Spoločnosť Building Shutter systems s.r.o. sa úzko špecializuje na rolovacie systémy v oblasti výplní stavebných otvorov. Pod ochranou značkou MINIROL ponúka široký sortiment produktov, ktorého významnú časť tvorí screenové rolety. Elegantné,… ísť na článok

Tehlový dom sa prehol ako luk

Tehlový dom sa prehol ako luk

Zverejnené 27.5. Na začiatku obvykle býva prianie postaviť si dom, až potom sa na jeho realizáciu hľadá vhodný pozemok. V jednej rodine zafungoval myšlienkový proces opačne. Keď sa začala predávať parcela na kopci s neopakovateľnými výhľadmi, rozhodli sa, že si na… ísť na článok

Špička vo vývoji: Tieniace doplnky strešných okien mieria z Čiech do celého sveta

Špička vo vývoji: Tieniace doplnky strešných okien mieria z Čiech do celého sveta

Zverejnené 29.5. Málokto vie, že vo Vyškove (ČR) sa nachádza moderná prevádzka jednej nadnárodnej spoločnosti, ktorej myslenie a činy predbiehajú prítomnosť minimálne o jednu generáciu. Reč je o celosvetovo činnej skupine VELUX, ktorá prekonala možnosti… ísť na článok

reklama