HELUZ – tehly, preklady, komíny, stropné systémy na stavbu rodinného domu
vyhľadávanie
Dnes je 19.5.

Pomocou kolektorov do energetickej triedy A0

Zverejnené: 12. 2. 2021

Chystáte sa stavať rodinný dom? Tak pozor na zmeny v tomto roku. Do 31.12.2020 musela novostavba spĺňať energetickú triedu A1 (čo sa dalo zvládnuť aj bez OZE), avšak od 1.1.2021 musí splniť energetickú triedu A0, čo sa nezaobíde bez OZE.

V zákone č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov sa hovorí, že: “Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.“ Pri budovách na bývanie sa hodnotia len energie na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Hodnota globálneho ukazovateľa (primárnej energie) sa za posledných 8 rokov posunula z hodnoty 216 kWh/m2 za rok na úroveň do 54 kWh/m2 za rok. Z toho vyplýva, že novopostavené budovy musia byť až 4-krát úspornejšie.

Obr.: Škála energetických tried RD podľa globálneho ukazovateľa (primárnej energie) v kWh/m2 za rok

Čo všetko ovplyvňuje energetickú triedu A0?

Prvkov, ktoré vplývajú na celkovú energetickú náročnosť domov, je viac ako si myslíte. Medzi najdôležitejšie patrí tvar stavby. Domy so štvorcovým alebo obdĺžnikovým tvarom majú menšie straty ako tie s komplikovanejšími tvarmi. Medzi ďalšie dôležité aspekty patrí aj orientácia domu voči svetovým stranám. Veľké presklené časti budovy na juh prinášajú aj väčšie pasívne solárne zisky, a tým pádom čiastočne znižujú energiu potrebnú na vykurovanie. Na energetickú náročnosť vplýva aj lokalita, v ktorej je objekt umiestnený. Napr. v južnej časti Slovenska, môžeme získať viac energie zo slnka, než keby bol objekt umiestnený niekde na severe Slovenska. Všetky tieto faktory, ktoré ovplyvňujú energetickú náročnosť, treba hodnotiť komplexne a pri navrhovaní riešenia zohľadniť aj ich vplyv na celkovú energetickú bilanciu.

Pre získanie energetického certifikátu A0 je jednou z ekonomicky najvýhodnejších možností zameranie sa na ohrev teplej vody. Porovnávaním spotreby tepla na vykurovanie a na ohrev vody v rodinných domoch, patriacich do rôznych energetických tried sa zistilo, že pri nezmenenej spotrebe teplej vody (ale rapídnom poklese tepla na vykurovaní) sa jej podiel zvýšil niekoľkonásobne. Zatiaľ čo pred niekoľkými desiatkami rokov sa podiel teplej vody na celkovej spotrebe tepla pohyboval na úrovni okolo 10-15%, v súčasnosti tvorí aj 60-70%. Tým, že využijeme na ohrev vody slnečné kolektory, zabezpečíme viac ako polovicu energie z obnoviteľného zdroja, a kolektory tak prispejú do celkovej energetickej bilancie tepelného systému. Od potreby tepelnej a elektrickej energie sa totiž pri výpočte odpočítava energia dodaná z obnoviteľných zdrojov – v tomto prípade zo slnečných kolektorov.

Použitie slnečných kolektorov na ohrev vody má mnohé výhody aj v porovnaní s inými zdrojmi. Hlavným dôvodom na kúpu solárneho systému bude potreba nižšej finančnej investície v porovnaní s ostatnými obnoviteľnými zdrojmi.

Kto má záujem dať si nainštalovať slnečné kolektory, má aj v tomto roku jedinečnú príležitosť. V rámci programu Zelená domácnostiam vychádza solárny systém od slovenského výrobcu THERMO|SOLARU pre 4-5 člennú rodinu po využití poukážok na OZE od SIEA na sumu približne 2000-2500 €. Je dobré spomenúť aj náklady na prevádzku, ktoré sú takmer nulové. Návratnosť systému je so štátnou podporou na úrovni cca 7 rokov a jeho životnosť viac ako 40 rokov. Slnečné kolektory sa však vyplatia aj bez štátnej dotácie a to aj pre bytové domy a firmy.

Súvisiace články:

SIEA doplní 10,8 mil. EUR na poukážky OZE v rámci Zelenej domácnostiam II
Oplatia sa slnečné kolektory?
Od budúceho roka sa musia stavať domy v energetickej triede A0

Autor: Štefan Uškert
Foto: archív firmy THERMO/SOLAR
reklama

Nové

Krása a dynamika dreva - to je jedinečná tvorba drevených sôch od maďarského umelca

Krása a dynamika dreva - to je jedinečná tvorba drevených sôch od maďarského umelca

Zverejnené 19.5. Gábor Miklós Szőke sa preslávil svojimi monumentálnymi sochami zvierat. Jeho úžasné výtvory vznikajú z kusov stavebného dreva a vytvára ich tím sochárov, tesárov a iných profesionálov. ísť na článok

Na jeseň môžete získať dotáciu z Plánu obnovy na zníženie energetickej náročnosti domu

Na jeseň môžete získať dotáciu z Plánu obnovy na zníženie energetickej náročnosti domu

Zverejnené 18.5. Na jeseň tohto roka spustí Ministerstvo životného prostredia SR Plán obnovy. Jeho cieľom je eliminovať vplyv klimatických zmien a neustáleho zvyšovania cien energií na energetickú náročnosť budov. Dotácie až do výšky 60 % môžu žiadatelia získať aj… ísť na článok

Ako na inštaláciu sadrokartónu

Ako na inštaláciu sadrokartónu

Zverejnené 17.5. V súčasnosti sú sadrokartónové dosky jedným z najvhodnejších a najrýchlejších riešení suchej výstavby. Dajú sa využiť ako pri rekonštrukciách, tak aj pri novostavbách. Odborník vám poradí, ako na ich jednoduché a správnu inštaláciu. ísť na článok

reklama