Woodplastic - výrobca kvalitných
WPC terás, plotov a obkladov
vyhľadávanie
Dnes je 28.11.

Povrchová úprava drevených podláh. Akú možnosť zvoliť?

Zverejnené: 20. 4. 2023

V tomto článku sa snažíme porovnať povrchové úpravy drevených podláh a to či už lakom, olejom alebo voskom, ich výhody a nevýhody. Málokto z konečných užívateľov sa vyzná v chemickom zložení prípravkov, ktoré zachovávajú prírodný vzhľad dreva a dokáže sa kvalifikovane rozhodnúť. Ak však pozná úžitkové vlastnosti jednotlivých prostriedkov, ide mu to lepšie.

Zdroj: liloon, shutterstock

Najprv trocha informácií z oblasti prípravy a vlastného nanášania. Drevené podlahy sa v zásade upravujú lakmi alebo olejmi a voskami, poprípade ich kombináciou. Hlavným kritériom výberu je pritom plánovaná miera zaťaženia podlahy. Musíme si navyše vždy uvedomiť, že základný materiál je drevo – prírodný živý materiál – a preto by sme sa mali k nemu náležite správať (či už z hľadiska údržby, tak aj z hľadiska úžitkových vlastností). Drevená podlaha je krásna predovšetkým svojimi prírodnými farebnými rozdielmi v jednotlivých dielcoch a hovorí sa o nej, že hreje. Nehodí sa však samozrejme pre všetky priestory a investor by mal veľmi starostlivo zvážiť finálnu voľbu materiálu.

Aký ochranný náter je vhodný práve pre vašu podlahu?

Moridlá vyberáme podľa druhu dreviny a spôsobu aplikácie. Je predovšetkým potrebné vziať na vedomie, že morenie podlahy obnáša úpravu skutočne veľkej plochy. Hodí sa preto na neho aplikovať predovšetkým moridlá vodou riediteľné, ale je možné vyberať aj z takých, ktoré sú na báze prírodných farbív, prípadne mletých pigmentov s negatívnym vyfarbením dreva, alebo s pozitívnym vyfarbením dreva, pričom prípravok je v takom prípade väčšinou potrebné na plochu striekať (nástrek moridiel sa používa, ak je potrebné výrazne urýchliť a zjednodušiť operáciu morenia, alebo keď sa usilujeme o čo najlepšie zjednotenie morenej plochy). Z ostatných moridiel sú zaujímavé tzv. rustikálne moridlá, ktoré sú vhodné predovšetkým na morenie pórovitých drevín, ako je dub. Povrch pred aplikáciou musí byť samozrejme hladký, prebrúsený, suchý a zbavený prachu a iných nečistôt. Pri moridlách treba ešte povedať, že morenie zvýrazní nielen všetky krásy dreva, ale aj vady dreva a nedostatky v brúsení. Moridlo nič neschová a preto nie každá drevina je vhodná na morenie. Úplne zbytočné je napríklad moriť smrek.

A ako moriť? Prípravok nanášajte širokým, objemným štetcom, prípadne hubkou alebo valčekom v smere vlákien dreva a moridlom nešetrite. Ak sa jedná o miestnosť do cca 30 m2, môžete moridlo naniesť celoplošne v podstate naraz, keďže sa predpokladá, že ho stihnete vytrieť ešte pred predčasným vyschnutím povrchu. Vytieranie vykonávajte čistou handrou s použitím ochranných rukavíc, počas procesu adekvátne vetrajte (avšak pozor na prievan).

Podlaha musí byť pred vykonaním náteru starostlivo pripravená, napríklad zbrúsená.  Foto: taurusphoto, Shutterstock
Podlaha musí byť pred vykonaním náteru starostlivo pripravená, napríklad zbrúsená. Foto: taurusphoto, Shutterstock

Laky ponúkajú vysokú odolnosť voči oteru. Podlahy nimi ošetrené sú na pohľad atraktívne a pritom nenáročné na údržbu. Je pritom možné voliť medzi rôznymi intenzitami lesku a spoľahnúť sa pritom na dobré protišmykové vlastnosti povrchu v súlade s normami. Na drevené podlahy sú v zásade dnes používané aj vodou riediteľné alebo rozpúšťadlové akryluretánové, jedno alebo dvojzložkové, kyselinotvrdnúce laky alebo UV tvrditeľné laky, ktoré sa spracovávajú iba u výrobcov veľkoplošných podlahových dielcov. Pre ich vytvrdenie je potrebné, aby na nich pôsobilo UV žiarenie určitej intenzity a vlnovej dĺžky danej typom lampy. To je však iná kapitola. Vráťme sa k lakovaniu masívnych podláh, či už sa jedná o klasickú parketu alebo o podlahové palubovky, pričom základným predpokladom každopádne je, aby bola podlaha riadne obrúsená a vyspravená:

Platí, že čím viac vrstiev laku je na podlahu nanesených, tým dlhšia je zvyčajne ich životnosť. Lakovanie prebieha dvakrát až trikrát jedným lakom. Laky pre ručné nanášanie majú rôzne výdatnosti – najčastejšie 8 - 10 m2 na jeden náter. Existujú však aj laky s výdatnosťou 12 - 16 m2 na jeden náter. Na trhu sa v podstate nevyskytujú zlé materiály, môže však dôjsť k ich nevhodnému spracovaniu.

Odporúčanie: pred začiatkom práce je potrebné vykonať vlastnú skúšku, pretože výsledok je závislý aj od brúsenia, spôsobu nanášania a ďalších pracovných podmienok. Pri spracovaní lakov je potrebné tiež dôsledne dodržiavať odporúčania výrobcov na ochranu zdravia pri práci a životného prostredia. Verte, že neexistuje ekologický lak, existujú iba materiály, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Dokonca aj vodou riediteľné laky sú nebezpečné. Hoci vplyvom nekorektnej reklamy vzniká dojem, že sú pre životné prostredie úplne nezávadné a pri ich použití uniká do ovzdušia len minimálny objem emisných látok, treba poukázať aj na nebezpečenstvo, ktoré vyvstáva pri čistení náradia: Pri ňom sa kontaminovaná voda dostáva do kanalizácie a ďalej potom do vôd. Lak sa nanáša štetcom alebo lakovacím valčekom v 2-3 vrstvách s medzischnutím a medzibrúsením. Iba výrobca príslušného materiálu je pritom schopný určiť okamih, kedy je dobré lak prebrúsiť.

Niektoré materiály sa prebrusujú po prvej vrstve, iné až po druhej vrstve. V každom prípade hotová nalakovaná podlaha musí riadne vytvrdnúť. Pochôdzna je po cca 24 hodinách, mokré čistenie a pokladanie kobercov je možné za 7 - 8 dní. Všetko je samozrejme závislé od okolitých podmienok, pri ktorých k vysychaniu dochádza. Po niekoľkých rokoch používania je potom možné povrch podlahy repasovať prebrúsením a opätovnou aplikáciou laku. Najčastejšie sa obnova povrchovej úpravy lakom vykonáva cca vždy po 15 rokoch (podľa zaťažovania podlahy).

Ošetrenie olejom je vhodné hlavne pre podlahy tvorené mäkkým drevom. Foto: Anselm Kempf, Shutterstock
Ošetrenie olejom je vhodné hlavne pre podlahy tvorené mäkkým drevom. Foto: Anselm Kempf, Shutterstock

Olejovaním dosiahneme veľmi prirodzený vzhľad dreva, ktorého kresba je touto úpravou zintenzívnená. Povrch, pokiaľ je vhodne udržiavaný, je prirodzene matný. Olejom sa ošetrujú hlavne svetlé drevá ako je jaseň či buk. Drevo napustené olejom je navyše schopné efektívne regulovať vlhkosť. Je však len minimálne odolné voči chemikáliám či stopám gumových podrážok topánok. Olejovať drevenú podlahu sa preto neodporúča napríklad v športových halách alebo v reštauráciách.

Oleje sa vyrábajú v rôznych cenách a kvalitách: oleje s UV vytvrdzovaním, oleje vodou riediteľné a v neposlednom rade oleje rôzne tónované.

Postup brúsenia je pri nanášaní oleja totožný ako pri lakovaní podlahy. Olej alebo vosk sa nanáša v dostatočnom množstve ručne alebo strojom, z princípu v dvoch vrstvách s medzischnutím, poprípade s medzibrusom. Pri nanášaní sa materiál nechá vsakovať, podľa typu materiálu sa po vsiaknutí rozotrie a vytrie do sucha. Po vytvrdnutí, ktoré trvá cca 8 – 24 hodín, sa postup opakuje. Veľmi dôležité je dodržať množstvo prípravku, ktorý aplikujeme na podlahu. Ak ho bude viac, materiál môže vysychať aj niekoľko dní až týždňov. Množstvo oleja sa riadi aj druhom dreviny. Exotické druhy dreva majú spotrebu oleja alebo vosku väčšinou nižšiu ako tuzemské dreviny. Pri olejoch existuje veľké množstvo druhov s rôznymi vlastnosťami a výdatnosťou od 12 do 100 m² na liter. Po naolejovaní sa môže plocha ešte voskovať na zvýšenie lesku.

Tam, kde očakávate vysokú prevádzku, voľte radšej úpravu olejom a následne voskom.  Foto: Anton Kossmann, Shutterstock
Tam, kde očakávate vysokú prevádzku, voľte radšej úpravu olejom a následne voskom. Foto: Anton Kossmann, Shutterstock

Záver

Lakované podlahy vyzerajú honosnejšie ako olejované alebo voskované podlahy, navyše sa ľahšie udržujú. Problém nastáva v okamihu, keď sa lakujú podlahové palubovky, ktoré v priebehu svojej životnosti menia tvar a rozmery. Lak tieto zmeny (krútenie, v horšom prípade aj praskanie) nevydrží aj napriek tomu, že je formulovaný ako pružný materiál a môže aj mikroskopicky prasknúť. Do trhliniek sa pri bežnej údržbe dostáva voda a podlaha sa rýchlo poškodí. Je preto lepšie lakovať iba rozmerovo stálejšie podlahové dielce, buď lepené sendvičové typy, alebo správne vyzreté parkety (najlepšie z tvrdých druhov dreva), ktoré sú lepené k podkladu. Pri takto realizovaných podlahách sú rozmerové zmeny v priebehu času minimálne. Lakovať by sa tiež nemali mäkké dreviny (smrek, borovica), pretože dochádza k rýchlemu opotrebovaniu a poškodeniu povrchovej vrstvy vplyvom mechanického tlaku na podlahu, ktorý na podlahu vyvíja napríklad nábytok ako stoličky či podpätky topánok a iné. Pôsobením tlaku drevina povolí a lak s ním. Väčšinou nedôjde k prasknutiu, ale poškodené miesto je veľmi ťažko opraviteľné. Naproti tomu olejované a voskované podlahy sa ľahko opravujú a renovujú. Ich údržba je mierne ťažšia ako pri lakovaných podlahách. Z tohto dôvodu je podlahu z mäkkých druhov dreva v miestach, kde sa očakáva prevádzka a potreba častejších opráv, lepšie opatriť olejovou a voskovou ochrannou vrstvou. Olejovanú podlahu možno totiž opraviť ľahšie a rýchlejšie, obvykle počas pár hodín.

Čítajte tiež:

Autor: kolektív autorov 1)redakčne upravené
Foto: Shutterstock
reklama

Nové

Rodinný dom, ktorý čerpá energiu zo slnka

Rodinný dom, ktorý čerpá energiu zo slnka

Aktualizované 28.11. Bývať v dome, ktorého bežná prevádzka, teda vykurovanie, chladenie a vetranie, sa sčasti či úplne zaobíde bez energetickej prípojky, priťahuje snáď každého. Avšak návrh a realizáciu takého domu súčasná slovenská stavebná fyzika nevie uchopiť,… ísť na článok

Dekorácie a farby jesene 2023

Dekorácie a farby jesene 2023

Zverejnené 24.11. Jeseň je už definitívne tu a s ňou aj sychravé a chladné počasie. Núti nás to teda tráviť viac času v pohodlí domova. A aby sme sa doma cítili príjemne, je potrebné upraviť si interiér podľa vlastných predstáv. V nasledujúcom článku prinášame… ísť na článok

FUSION: Rolety, ktoré zmenia váš pohľad na svet

FUSION: Rolety, ktoré zmenia váš pohľad na svet

Zverejnené 28.11. Čo keby sme vám povedali, že existuje spôsob, ako preniesť do vášho domova esenciu vonných diaľok a kúzelných miest? Objavte FUSION, novú kolekciu dizajnových potlačí pre látkové rolety od spoločnosti Bematech, s ktorou sa môžete preniesť v… ísť na článok

reklama