Fasádne obklady Ruukki
vyhľadávanie
Dnes je 25.9.

Rezidenčný projekt Kesselbauer v Bratislave zdobí a izoluje Multipor

Zverejnené: 21. 3. 2023

Bezkonkurenčná lokalita, veľkosť a dispozičné usporiadanie bytových jednotiek, ako aj kvalita vyhotovenia a použitých materiálov predurčujú projekt Rezidencia Kesselbauer na trvalé bývanie. Rodinný charakter bývania podporuje aj vnútroblok v parkovej úprave. Realizátor fasády, spoločnosť Propaint, tu na historickú časť starého meštianskeho domu použila tepelnoizolačné dosky Multipor.

V lukratívnej časti Bratislavy, priamo na Námestí 1. mája, vyrástol signifikantný rezidenčný projekt Rezidencia Kesselbauer. Na ôsmich podlažiach tu vzniklo viac 115 bytov a apartmánov rôznych výmer a dispozícií. Takmer všetky disponujú balkónom, lodžiou alebo priestrannou terasou. Časť uličnej fasády tvorí replika pôvodného meštianskeho domu, kde sídlila legendárna mestská pekáreň.

Pôvodný objekt Kesselbauerovej pekárne patril k typickej zástavbe lokality už od druhej polovice 19. storočia. Pekárstvo prežilo Prvú republiku a dve desaťročia fungovalo aj za povojnového režimu. Potom však bola budova opustená a začala chradnúť. Dlhé desaťročia bez starostlivosti si vybrali svoju daň – tesne pred svojim zánikom už pripomínala skôr ruinu. V tomto čase sa stala jej majiteľom finančná skupina Proxenta, ktorá tu naplánovala výstavbu polyfunkčného súboru. Developer sa rozhodol nadviazať na tradíciu pekárne nielen názvom, ale aj čiastočným zachovaním architektúry.

Výsledná podoba repliky historického domu vznikla pod dohľadom pamiatkového úradu a odzrkadľuje jeho pôvod v najvyššej možnej miere

Zostal zachovaný nielen pôvodný architektonický štýl, ale aj farebné riešenie. Zvyšná časť fasády má súčasný vizuál vytvorený tak, aby korešpondoval s nadväznými modernými budovami, ktoré sú na ulici Námestie 1. mája už vybudované. Hoci z ulice projekt pôsobí ako dva objekty, ktoré okrem susedstva zdanlivo nemajú nič spoločné a líšia sa architektúrou aj výškou, vo vnútri vytvárajú harmonický celok s pôdorysom v tvare písmena U.

Na súčasnejšie pôsobiacej časti je inštalovaný klasický kontaktný zatepľovací systém s minerálnou vlnou, predsadená fasáda je obložená vláknocementovými doskami, historická časť fasády využíva tepelnoizolačné dosky Multipor.

Karol Baláž, konateľ spoločnosti ProPaint, s.r.o., ktorá fasádu celého objektu realizovala, hovorí: „Do realizácie projektu sme sa ako dodávateľ fasád dostali v období mája 2021, avšak náš vstup do prípravy projektu začas už približne rok predtým. V období pred samotnou realizáciou sme s investorom hľadali možnosti realizácie historickej fasády s početnými šambránovými prvkami s prihliadnutím na mnohé aspekty, ktoré museli byť dodržané: požadované tepelnoizolačné vlastnosti, pevnosť celkovej skladby fasády a v neposlednom rade aj požiarna odolnosť obvodového plášťa. Keďže v predchádzajúcom období sme mali pozitívnu skúsenosť s realizáciou interiérového zateplenia na projekte Národnej kultúrnej pamiatky – Jurkovičovej Teplárne pre Pentu, bolo aj riešenie s použitím Multiporu pre nás zaujímavé.“

Minerálne dosky Multipornehorľavé a majú výnimočné tepelnoizolačné vlastnosti. A ich tvarová stálosť, vynikajúca paropriepustnosť a jednoduchá aplikácia nachádzajú uplatnenie všade tam, kde si bežné tepelné izolanty neporadia s požadovanými konštrukčnými parametrami.

Tak tomu bolo aj na fasáde Kesselbaurovej pekárne. Karol Baláž to potvrdzuje: „Po rozsiahlom vzorkovaní fasády, kde sme s našimi štukatérmi hľadali čo najvhodnejší materiál, vyšiel Multipor ako správna voľba. A keďže výsledné vzorky boli akceptované aj pamiatkovým úradom, investor bol spokojný a prístupný tomuto riešeniu. Realizácia samotnej fasády začala v máji 2020 práve použitím Multiporu ako izolačného materiálu. Vzhľadom k tomu, že sme od investora dostali zelenú na tento variant, materiál sme mali zakontrahovaný v dostatočnom predstihu. Dodávky boli podľa naplánovaných vývozov od spoločnosti Xella Slovensko ako dodávateľa splnené, takže nedochádzalo k omeškaniu prác. Po zrealizovaní obvodového plášťa nastala na stavbe prestávka, ale v našich výrobných dielňach naši štukatéri práve s opracovaním dosiek Multipor vytvárali vystupujúce šambrány, ktoré sa neskôr kotvili na zhotovenú fasádu. V ďalších krokoch sa na fasádu naniesla povrchová omietka a niekoľkonásobný fasádny náter. V období decembra 2021 sme pristúpili k demontáži lešenia a našu prácu predstavili nielen spokojnému investorovi, ale aj širokej verejnosti. Pre nás ako realizačnú firmu je práve táto fasáda s použitím dosiek Multipor jedna z najkrajších, zároveň technicky a z hľadiska nárokov na zručnosť aj najkomplikovanejšou realizáciou. Sme na ňu preto patrične hrdí, veď s výsledkom je nadmieru spokojný aj samotný investor, pozitívne ohlasy prichádzajú aj “od ulice”.“

Súvisiace články:

Veľkoformátové tvárnice v systéme Ytong
Nové veľkoformátové tvárnice Ytong, priečkový panel Ytong Jumbo a Silka Tempo

Autor: Tlačová správa
Foto: Archív firmy Xella
reklama

Nové

Svetlovody KLIMASUN sú prispôsobené pre slovenské strechy

Svetlovody KLIMASUN sú prispôsobené pre slovenské strechy

Zverejnené 21.9. Tubusové svetlovody sú na českom či slovenskom trhu už pomerne známym produktom. Dopyt po nich neustále rastie. Vďaka čím ďalej prísnejším požiadavkám na stavby sa však posúva aj technické spracovanie a vylepšujú sa detaily prevedenia svetlovodov… ísť na článok

Keramické stropné panely HELUZ. Systémové riešenie poskytujúce okamžitú únosnosť

Keramické stropné panely HELUZ. Systémové riešenie poskytujúce okamžitú únosnosť

Zverejnené 20.9. Systém keramických stropných panelov HELUZ je vyhľadávaným riešením pri výstavbe rodinných domov. Využitie ale nájde aj v bytovej či občianskej výstavbe či v priemyslových a poľnohospodárskych objektoch. Panely je možné použiť do svetlosti… ísť na článok

Dodatočné hliníkové opláštenie posunie drevené okná na novú úroveň

Dodatočné hliníkové opláštenie posunie drevené okná na novú úroveň

Zverejnené 19.9. Drevené okná vyrobené z viacvrstvých lepených drevených profilov, známe ako eurookná, majú vďaka výborným izolačným a mechanickým vlastnostiam podporeným dlhou životnosťou potenciál slúžiť desiatky rokov. Okrem bežnej údržby, je však potrebné raz za… ísť na článok

reklama