Doživotná záruka na tehlový systém HELUZ
vyhľadávanie
Dnes je 20.5.

Sky Park od svetovo uznávanej architektky Zahy Hadid s intenzívnou vegetačnou strechou

Aktualizováno: 27. 4. 2021

Projekt SKY PARK od svetovo uznávanej architektky Zahy Hadid priniesol do Bratislavy novú kvalitu mestskej architektúry. Jedinečné krivky budov v spojení s veľkorysými zelenými plochami sú jednoducho nadčasové. Systémové riešenie Dörken sa tu uplatnilo na dvoch najcharakteristickejších prvkoch celej stavby – v parku a na fasáde. Riešenie DELTA®-FLORAXX TOP zabezpečilo v jednom pracovnom kroku všetky požiadavky pre vegetačnú strechu – ochranu, drenáž, hydroakumuláciu a filtráciu.

Sky Park - svetová architektúra v Bratislave

Autorkou tohto jedinečného projektu SKY PARK, ktorého súčasťou je aj nový mestský park a tiež pamiatka Jurkovičovej teplárne, bola nedávno zosnulá a svetovo uznávaná architektka a dizajnérka Zaha Hadid. Keďže je Zaha Hadid známa organickou architektúrou a do najmenších podrobností prepracovaným konceptom, Sky Park sa preto stane v Bratislave skutočným unikátom.

Unikátnosťou projektu SKY PARK je rozdelenie na priestor pre bývanie a priestor pre verejnosť. Takáto kombinácia privátneho, poloverejného a verejného priestoru prináša najvyššiu kvalitu. Architektonické usporiadanie umožnilo vytvoriť až 2,5 ha park, čo je na mesto unikátna vec. Zmiešaním jednotlivých funkcii v parku - bytová funkcia, administratívna funkcia, retailová a kultúrno-spoločenská funkcia bol dosiahnutý výsledok, kedy priestor bude žiť 24 hodín.

V celom parku sa nachádza mnoho trávnatých, pobytových plôch a detských ihrísk, ako aj simulácia divej prírody až lesného charakteru ale tiež zeleň, ktorá má reprezentatívny charakter a ktorá má nechať vyniknúť a doplniť Jurkovičovu tepláreň a administratívne budovy.

Zhotovenie hydroakumulačnej a drenážnej vrstvy

Výhodou riešenia DELTA®-FLORAXX TOP je rýchla a jednoduchá realizácia hydroakumulačnej a drenážnej vrstvy vegetačnej strechy. Natavená filtračná textília zjednodušuje pokládku aj tým, že aplikácia strešného substrátu je možná okamžite po položení fólie.

Geotextília spoľahlivo ochráni nopovú štruktúru pred zanesením po priťažení zásypom. Vďaka tomu nedochádza k zníženiu hydroakumulačnej ani drenážnej funkcie vegetačnej strechy, ktorá je nevyhnutná pre udržanie optimálnej vlhkosti substrátu. Matúš Motko zo spoločnosti Konti, a. s., ktorá realizovala stavebné práce na projekte SKY PARK, si prácu s materiálom pochvaľuje: „Práca s fóliou nie je náročná. Zvládne ju aj amatér. Prvky netreba kotviť do podkladu, stačí ich priťažiť násypom. Diely do seba zapadajú, a preto je ich samotné spájanie jednoduché.“

Na projekte SKY PARK sa použilo viac ako 12 000 m2 fólie DELTA®-FLORAXX TOP, a to hneď v dvoch rôznych skladbách vegetačných striech. Spoľahlivý odvod vody z komplikovaného priestoru átria, ktoré tvoria vrstevnicovo zoradené betónové konštrukcie, zabezpečila neštandardná skladba vegetačnej strechy s použitím kameniva. V pavilóne C sa za pomoci fólie DELTA®-FLORAXX TOP realizovala vegetačná strecha s obráteným poradím vrstiev.

Info o materiáli DELTA®-FLORAXX TOP

DELTA®-FLORAXX TOP – dvojvrstvová hydroakumulačná a drenážna fólia s natavenou filtračnou geotextíliou pre vegetačné strechy. Jadro tvorí perforovaná nopová vrstva (oktagonálnej štruktúry) z polyetylénu s vysokou hustotou, na ktorej je natavená netkaná filtračná geotextília z polypropylénu. Výrobok sa vyznačuje vysokou hydroakumulačnou schopnosť až 7 l/m² pri relatívne nízkej výške nopov len 20 mm, vysokou drenážnou kapacitou a vysokou pevnosťou v tlaku, až 200 kN/m².

Postup aplikácie vegetačnej strechy v átriu

1. Nosnú vrstvu v átriu na projekte SKY PARK tvorila železobetónová doska v spáde ošetrená penetračným náterom a zaizolovaná asfaltovým pásom. Hydroizolácia musí byť podľa predpisu FLL odolná proti prerastaniu koreňov.

2. Po optickej kontrole stavu strešnej plochy sa na podklad umiestnila ochranná vrstva – separačná geotextília a nopová fólia.

3. Pre zabezpečenie drenážovania z átriovej plochy bol na separačnú vrstvu umiestnený štrkový násyp s hrúbkou 200 mm s horizontálnym drenážnym potrubím.

4. Následne sa na štrkovú vrstvu umiestnila opäť separačná geotextília, aby sa zabránilo možnému preniknutiu substrátu do drenážnej štrkovej vrstvy.

5. Na ochrannú vrstvu sa voľne rozvinula rolka DELTA®-FLORAXX TOP. Kladenie prebieha geotextíliou smerom nahor.

6. Fólia DELTA®-FLORAXX TOP sa preložila v oblasti pozdĺžnych a priečnych spojov. Zachytením nopu do nopu sa vytvoril pevný spoj.

7. Nopovú štruktúru treba chrániť pred zanesením substrátom preložením geotextílie z protiľahlej fólie v mieste spojov. Prekrytie geotextílie je kľúčové pre zabezpečenie tak filtračnej, ako aj hydroakumulačnej funkcie.

8. DELTA®-FLORAXX TOP sa dodáva v rolkách so šírkou 2 m, pričom šírka geotextílie je 2,10 m. Dĺžka fólie je 10 m. Pri kladení na rovnú plochú strechu netreba fóliu rezať ani inak upravovať. V prípade potreby úpravy možno použiť bežné pracovné nástroje.

9. Na rozvinutú vrstvu DELTA®-FLORAXX TOP sa aplikoval strešný substrát premenlivej hrúbky.

10. Na vrchnej vrstve sa následne realizujú sadové úpravy vrátane modelácie do požadovaných tvarov, cez výsadbu stromov, trvaliek a cibuľovín až po položenie trávneho koberca.

Vegetačná strecha s obráteným poradím vrstiev pavilón C - aplikačný postup

1. Pred kladením tepelnej izolácie musí byť strešná plocha (hydroizolácia) pozametaná a zbavená nečistôt. V pavilóne C projektu SKY PARK išlo o železobetónovú dosku v spáde ošetrenú penetračným náterom a zaizolovanú asfaltovým pásom v dvoch vrstvách. Tepelná izolácia z dosiek XPS sa aplikovala priamo na hydroizoláciu (systém plochej strechy s obráteným poradím vrstiev).

2. Deliaca a ochranná vrstva z geotextílie sa uložila priamo na tepelnú izoláciu ako ochrana pred mechanickým poškodením a za účelom oddelenia nekompatibilných materiálov.

3. Na ochrannú a deliacu vrstvu sa voľne rozvinula rolka hydroakumulačnej a drenážnej fólie DELTA®-FLORAXX TOP. Kladenie prebieha geotextíliou smerom nahor.

4. Fólia sa tiež preložila v oblasti pozdĺžnych a priečnych spojov. Zachytením nopu do nopu sa vytvoril pevný spoj.

5. Nopovú štruktúru treba chrániť pred zanesením substrátom preložením geotextílie z protiľahlej fólie v mieste spojov. Prekrytie geotextílie je kľúčové pre zabezpečenie tak filtračnej ako aj hydroakumulačnej funkcie.

6. Výhodou fólie DELTA®-FLORAXX TOP je jej difúzna otvorenosť (hodnota Sd ca. 0,4 m), a tým použiteľnosť aj v skladbe obrátenej strechy.

7. Na rozvinutú hydroakumulačnú a drenážnu fóliu DELTA®-FLORAXX TOP sa priamo aplikoval strešný substrát.

8. Na vrchnej vrstve sa následne realizovali sadové úpravy vo forme trávového koberca. Typová skladba intenzívnej vegetačnej strechy s použitím fólie DELTA®-FLORAXX TOP.

Autor: Ing. Milan Skokan
Foto: Archív firmy Dörken SK, s.r.o
reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Zverejnené 13.5. V poľskom meste Lublin bolo v januári tohto roku otvorená nová metropolitná stanica predstavujúca pre mesto nielen architektonickú chválu, ale predovšetkým funkciu primárneho dopravného uzlu. Okrem toho hlavnou prednosťou stanice skutočnosť, že… ísť na článok

reklama