HELUZ NA MAX: Stavajte s nami a užívajte si výhody od našich partnerov
vyhľadávanie
Dnes je 26.9.

Úspora vody v domácnosti aj na záhrade

Zverejnené: 21. 5. 2019

Voda biela, šedá či čierna, decentralizované zneškodnenie odpadových vôd. Poznáte tieto pojmy? Poďme si ich predstaviť a povedať si, akú rolu hrajú v téme úspory vody v domácnosti.

Záhradné jazierka kombinujú tri základné funkcie: zadržiavajú dažďovú vodu, slúžia ako zdroj vody určenej k zálievke záhrady a navyše sa dá v nich kúpať. Autor: Hirundo, Shutterstock

Patrím k tým, ktorí považujú pitnú vodu za „živú“ a zo srdca neradi ju využívajú k úžitkovým účelom. Domnievam sa, že je veľká škoda ju využívať k splachovaniu, že je možné umývať auto či chodník vodou pochádzajúcou z iných než pitných zdrojov a že nám jej nadmerná spotreba v domácnosti raz prinesie vážne problémy. Spravila som preto malé pátranie a jeho výsledky dúfam pomôžu či už mne, tak Vám čitateľom k zníženiu spotreby vody a s tým súvisiacich nákladov. A nenechajme sa pritom odradiť normami, ktorá nám servíruje náš štát a Európska únia. Všetko ide, keď sa skutočne chce.

Domácnosť

Nie každý disponuje záhradou a tak začnime doma, v našich bytoch. Prvým prostriedkom k šetreniu vody je úsporná sprchová hlavica. Druhov je veľké množstvo, rozdeliť ich však môžeme do dvoch základných typov: hlavice, ktoré primiešavajú do vody vzduch (voda sa potom zdá trochu „nadýchaná“ a kvapky vody väčšie) a hlavice, ktoré vytlačujú vodu pravidelnými pulzmi (cca 30 – 40 pulzov za sekundu). Oproti klasickej sprchovej hlavici, ktorou preteká priemerne 15 litrov vody za minútu, ponižuje tá úsporná prietok na menej než polovicu. V prípade pulzovej hlavice je výhodou zachovanie vysokého tlaku vody, dokonca je možné voliť medzi 4 rôznymi tvarmi prúdu. Úspora pri jej použití činí podľa údajov výrobcu minimálne 31 tis. litrov vody ročne a 66 % energie na jej ohrev (v porovnaní s klasickou hlavicou). Trh ponúka aj sprchové hadice so šetričom vody, ktoré sľubujú úsporu až 20 tisíc litrov vody ročne.

Úsporné sprchové hlavice sú na trhu v dvoch základných druhoch: pulzové vytlačujúce vodu pravidelnými pulzmi a potom hlavice, ktoré do vody primiešavajú vzduch. Autor: Sorin Vidis, Shutterstock
Úsporné sprchové hlavice sú na trhu v dvoch základných druhoch: pulzové vytlačujúce vodu pravidelnými pulzmi a potom hlavice, ktoré do vody primiešavajú vzduch. Autor: Sorin Vidis, Shutterstock

Nenáročné riešenia

Pokiaľ však uprednostňujeme varianty s nižšou obstarávacou cenou, skúste sprchový šetrič, ktorý namontujete na sprchovú batériu pred hadicu. Úsporne fungujú aj perlátory vody, zariadenia, ktoré je možné inštalovať na vodovodnú batériu napríklad v kuchyni. Usmernia prúd vody a prevzdušnia ho, čím ušetria až 10 tisíc litrov vody ročne, bez toho, že by to domáca pani na komforte vôbec poznala. Výhodou obidvoch produktov je možnosť obmeny intenzity prietoku vody. Nemalým pomocníkom sú aj termostatické batérie, ktoré je možné nastaviť na stabilnú teplotu. Po spustení prúdu potom nie je potrebné nijako regulovať teplotu vody ani predĺženú dobu, počas ktorej zostáva voda v tečúcom stave nevyužitá. Je však potrebné zobrať na vedomie fakt, že termostatické batérie pracujú tak, že „priškrcujú“ horúcu vodu a primiešavajú potrebné množstvo vody studenej. Pokiaľ teda batéria spolupracuje s prietokovým ohrievačom, ktorý funguje na princípe tzv. Venturiho trubice, je potrebné nastaviť teplotu ohrievača na maximálne 50° C, aby sa neustále nespínal a tieto dve zariadenia sa medzi sebou „nebili“.

Zbierajte dažďovú vodu aj klasicky do nadzemných nádrží, každý krok k úspore a ochrane vodných zdrojov sa počíta. Autor: Karin Jaehne, Shutterstock
Zbierajte dažďovú vodu aj klasicky do nadzemných nádrží, každý krok k úspore a ochrane vodných zdrojov sa počíta. Autor: Karin Jaehne, Shutterstock

Úspora na WC

Netradičným spôsobom šetrenia vody je unikátny sáčok, ktorý vloží užívateľ do toaletnej nádržky. Vrecko je naplnené silikónovými kryštálikmi, ktoré absorbujú vodu a zväčšujú tak svoj objem. Napomáhajú úspore vody v objeme 7 000 litrov ročne. Jedinou nevýhodou je, že je systém určený iba pre jednotlačidlové toalety. Na toalety je ale možné tiež umiestniť úsporné splachovacie ventily, ktoré disponujú funkciou stop, alebo aj ventilmi s dvomi tlačidlami, kedy užívateľ vyberie menšie či väčšie množstvo vody podľa potreby. Do splachovacej nádržky je možné integrovať dokonca menšie umývadlo. Vznikne tak celok, v ktorom je zaistený priamy odtok použitej vody na umývanie rúk do splachovacej nádržky.

Dažďová voda

Zmienkou o toalete sa dostávame k možnostiam využitia dažďovej vody. Práve k splachovaniu je totiž ako stvorená. Je možné ju využiť tiež na pranie (mäkkosť dažďovej vody praktiky nahradí aviváž) a k ďalšiemu upratovaniu, nehovoriac o záhradnej zálievke. Výhodou je, že dažďová voda nezanáša potrubie domácich spotrebičov vodným kameňom a je tiež potrebné menšie množstvo pracieho prášku. Vedenie vody dažďovej, v prípade jej využitia v dome, je však potrebné oddeliť od rozvodov pitnej vody. Prípadnému diskomfortu zabránite inštaláciou inteligentnej technológie, ktoré zabezpečí automatické prepínanie na pitnú vodu v okamžiku nedostatku vody dažďovej v akumulačnej nádrži. K tej ešte poznamenajme, že je vhodné ju umiestniť pod zem, kde je ľahšie (vďaka teplotnej stabilite a neprístupnosti svetla) udržať jej vyššiu kvalitu. Pokiaľ systém na záchyt dažďovej vody s rozmyslom zahrnieme už do projektu nového domu, môžete ušetriť až 50 % spotreby pitnej vody.

Systém akumulácie dažďovej vody s čerpadlom slúži k pohonu dažďovej vody smerom k splachovacej nádržke toalety. Autor: Marcel Derweuduwen, Shutterstock
Systém akumulácie dažďovej vody s čerpadlom slúži k pohonu dažďovej vody smerom k splachovacej nádržke toalety. Autor: Marcel Derweuduwen, Shutterstock

Opakované využitie vody

Pomôcť Vám k tomu môže aj opakované využitie pitnej vody. Poslúži k tomu predovšetkým tzv. šedá vody, teda odpadová voda, ktorá odteká z umývadiel, vaní, spŕch a drezov. Väčšina domácností túto vodu vypúšťa priamo do kanalizácie, avšak existujú spôsoby, ako ju využiť minimálne duplikovane (na splachovanie WC, zalievanie záhrad) prostredníctvom domácej čističky odpadových vôd. Riešenie pozostáva z bezodtokovej záchytky umiestnenej za čističkou, v ktorej je prečistená voda akumulovaná. Výhodou je pomerne ľahké riadenie. Nejedná sa o vodné dielo vyžadujúce stavebné povolenie a všetko vybavenie by malo prebiehať u obecného stavebného úradu. Je možné dokonca využiť aj tzv. čiernu vodu (pochádzajúcu z toalety), avšak zbavenú tuhej zložky (pomocou centrifúgy) a vhodne vyčistenú (napríklad termofilnými mikroorganizmami), na zálievku záhrady (rastlín neurčených na konzumáciu).

Záhrada

Zmienky o dažďovej vode prevádzajú našu pozornosť k záhrade. Tu je najčastejšie aplikovaný starý dobrý systém záchytných nádrží a kadí na dažďovú vodu. Na trhu sú dostupné aj novodobé akumulačné nádrže s filtrami (k zachyteniu nečistôt ako je lístie) a čerpadlom je možné využiť aj elektronickú riadiacu jednotku pre automatické dopúšťanie s hladinovým spínačom apod. Zachytená dažďová voda je potom využitá predovšetkým na záhrade, neváhajte však s ňou umyť aj automobil či vykonať akékoľvek iné upratovanie. Domácu vodáreň s tepelným čerpadlom (príp. akumulačnú nádrž na streche) je možné pripojiť aj k toalete alebo je možné ju priviesť k záhradnej sprche.

Rybníky, močariská a iné vodné nádrže...ale tiež aleje a lúky výrazne napomáhajú k zadržaniu vody v krajine aj k jej prirodzenému ochladzovaniu. Je však potrebné nezabudnúť na nevyhnutnosť úpravy jednotlivých poľnohospodárskych pozemkov. Ich rozdelenie na menšie časti je v prípade, že usilujeme o zlepšenie v oblasti zadržiavania vody, nevyhnutné. Autor: Peteri, Shutterstock
Rybníky, močariská a iné vodné nádrže...ale tiež aleje a lúky výrazne napomáhajú k zadržaniu vody v krajine aj k jej prirodzenému ochladzovaniu. Je však potrebné nezabudnúť na nevyhnutnosť úpravy jednotlivých poľnohospodárskych pozemkov. Ich rozdelenie na menšie časti je v prípade, že usilujeme o zlepšenie v oblasti zadržiavania vody, nevyhnutné. Autor: Peteri, Shutterstock

Záhradné jazierko

Veľmi populárne je v poslednom čase obstarávanie záhradných prírodných jazierok. Tie kombinujú hneď tri zaujímavé funkcie. Prvá je zadržiavanie dažďovej vody v mieste dopadu, ďalšia je využitie vody na zálievku záhrady a tretia, pre mnohých najpríjemnejšia, je funkcia kúpacia. Tieto bio jazierka, ako sú často nazývané, neobsahujú chémiu a vnášajú do záhrady harmóniu. Vytvárajú zdravé prostredie, ochladzujú svoje okolie a zvlhčujú vzduch. Nie je potrebné ich vypúšťať ani na zimu, kedy ich môžete pokojne využiť aj ako ploche na korčuľovanie. Milovníci rýb si do nich môžu nasadiť ryby, záhradníci zasa pestovať vodné rastliny.

Malé prírodné jazierko môže tiež plniť úlohu koreňovej čističky úžitkovej vody. V takomto prípade však nie je vhodné na kúpenie. Jedná sa o napodobneninu prirodzených mokradí, kde prebiehajú samočistiace procesy. Voda prechádza najskôr zariadením, kde dochádza k zbaveniu jej mechanických nečistôt a anaeróbnemu predčisteniu vo viackomorovom septiku či v sedimentačných nádržiach. Potom voda pokračuje do koreňového filtra v jazierku, kde prechádza cez kamienky a korene rastlín (osídlené baktériami zabezpečujúcimi čistiaci proces). Pokiaľ túžite po obohatení Vašej záhrady o vodné dielo, ktoré vyčistí všetku použitú vodu z domácnosti pri využití prirodzených procesov a pri nízkych prevádzkových nákladoch a ktoré počas väčšiny roka kvitne a vytvára nové biotopy, koreňová čistička je pre Vás to pravé.

Voda v záhradnej hadici či sprche môže pokojne pochádzať z akumulačnej nádrže na dažďovú vodu či dokonca zo záhradného jazierka. Autor: itsmejust, Shutterstock
Voda v záhradnej hadici či sprche môže pokojne pochádzať z akumulačnej nádrže na dažďovú vodu či dokonca zo záhradného jazierka. Autor: itsmejust, Shutterstock

Aj malé činy robia veľké veci

Nech už zvolíte akýkoľvek spôsob úspory alebo ochrany vodných zdrojov, nenechajte sa odradiť. Každý malý krok hrá roľu. Nie vo vrcholovej politike, ale práve u nás, obyčajných ľudí, je potrebné začať. Na druhú stranu je potrebné byť viac optimistický, pretože vody je na Zemi dostatok. Neodparuje sa do Vesmíru, ako tvrdia astronómovia. Je naopak plne obnoviteľným zdrojom a ide iba o to s ňou správne pracovať, teda neposielať ju do kanalizácií a korytami riek priamo do mora.

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Archív firmy
reklama

Nové

Svetlovody KLIMASUN sú prispôsobené pre slovenské strechy

Svetlovody KLIMASUN sú prispôsobené pre slovenské strechy

Zverejnené 21.9. Tubusové svetlovody sú na českom či slovenskom trhu už pomerne známym produktom. Dopyt po nich neustále rastie. Vďaka čím ďalej prísnejším požiadavkám na stavby sa však posúva aj technické spracovanie a vylepšujú sa detaily prevedenia svetlovodov… ísť na článok

Keramické stropné panely HELUZ. Systémové riešenie poskytujúce okamžitú únosnosť

Keramické stropné panely HELUZ. Systémové riešenie poskytujúce okamžitú únosnosť

Zverejnené 20.9. Systém keramických stropných panelov HELUZ je vyhľadávaným riešením pri výstavbe rodinných domov. Využitie ale nájde aj v bytovej či občianskej výstavbe či v priemyslových a poľnohospodárskych objektoch. Panely je možné použiť do svetlosti… ísť na článok

Malý veľký dom nad údolím Sázavy

Malý veľký dom nad údolím Sázavy

Zverejnené 26.9. Rodinný dom v Českom Šternberku je zasadený do svahovitého pozemku v miestnej vilovej časti nad riekou Sázavou. Hmota jeho objemu výrazne prevyšuje zastavanú plochu a dokonale tak maskuje svoju skutočnú, skôr skromnú veľkosť. Veľký podiel na tomto… ísť na článok

reklama