Akcia HELUZ - Za pár eur v chládku!
vyhľadávanie
Dnes je 28.2.

Výmena a renovácia strešných okien pod drobnohľadom

Zverejnené: 30. 9. 2019

Výmena strešných okien je záležitosť nákladná a najmä užívateľsky príliš neobľúbená. Je spojená s vykonávaním stavebných prác v obývanom priestore a teda s neporiadkom. Termín renovácie strešných okien je však vhodnejším výrazom ako výmena, lebo ide o celkovú revíziu okenného otvoru vrátane ostenia. Termín sa používa skôr v Nemecku, zatiaľ čo u nás si pod tým predstavíme skôr obnovu vzhľadu existujúceho výrobku.

Pohľad na strešné okno, ktorého povrch nesie známky značného opotrebovania, je totiž pre svojich užívateľov obvykle len impulzom k prebrúseniu a prelakovaniu povrchu. Ak k tomu nedôjde včas, je "renovácia" neúčinná. Keď sa potom už okná nedajú aj nejaký čas otvárať alebo naopak dochádza k ťažkostiam pri ich uzatváraní, nastáva urgentná potreba celkom iného, odbornejšieho zásahu. Jedinou prekážkou, ktorá potom stojí v ceste výmene strešných okien, je obava z prachu a neporiadku, ktoré montáž sprevádzajú. Práve na pleciach majiteľov nehnuteľnosti totiž zostane všetko upratovanie a starosti. Pristupujú tak radšej ku zjednodušenej výmene, ktorá zahŕňa len vybratie starého okna a nasadenie nového na pôvodné miesto. Toto obmedzené riešenie často preferujú aj projektanti a jedná sa tiež o možnosť, ktorú aj mnohí výrobcovia strešných okien prezentujú ako výhodnú. U veľkých zákaziek to však zakladá na nemalé problémy a ťažkosti.

Vývoj

Je potrebné si uvedomiť, že strešné okno je otvorovou výplňou, ktorá je predsadená pred strešnú konštrukciu. Na rozdiel od fasádnych okien, nie je chránená vonkajšou špaletou a nič na tom nemení ani takzvaná zapustená montáž. Prevedenie strešných okien je, v porovnaní s minulosťou, síce v princípe stále rovnaké, zásadne sa však mení pohľad na ich funkcionalitu. Medzi primárne požadované vlastnosti strešných okien patrila najmä ochrana pred zatekaním vody, a preto boli strešné okná umiestnené vyššie, než tie dnešné. Teraz, po rokoch postupného vývoja a s použitím moderných materiálov, sú okná už oveľa viac zapustené do strechy a tak lepšie chránené. Napriek tomu aj naďalej zostávajú predsadenou konštrukciou.

Vďaka honbe za úsporami tepla dosiahlo zmien aj tesnenie medzi krídlom a rámom; používajú sa väčšinou dva rady tesnenia a okná sú tak dokonale bezprievanové. Nemožno tak počítať s prirodzenou výmenou vzduchu v miestnosti, čo de-facto nebolo možné ani predtým. Je tak potrebné častejšie vetrať. Pre zaistenie skvelých technických vlastností bolo vylepšené aj zasklenie, ruka v ruke s tým sa zmenili aj rámy strešných okien, ktoré boli doplnené o zatepľovacie bloky, chrániaci rámy pred premŕzaním. Možno konštatovať, že v oblasti technických vlastností došlo za niekoľko posledných desiatok rokov k výraznému skoku vpred. A práve v tom tkvie hlavný rozdiel, ktorý delí nové strešné okná od starších a vedie k ich výmene.

Životnosť

Na strechách sa vyskytujú aj okná dosahujúce vek 35 rokov, s ktorými sú majitelia doposiaľ spokojní. Aj v prípade okien Roto sa bežne stretávame s tým, že po 20 rokoch postačí výmena tesnenia a okno funguje ďalej. To platí najmä u plastových strešných okien, ktoré nevyžadujú údržbu rámu náterom a ich vzhľad sa nemení. Strešné okná iných výrobcov sú však po takej dobe zvyčajne dávno nahradené novými, prípadne dochádza k ich celkovej renovácii. Kvalitná priebežná údržba samozrejme všeobecne predlžuje životnosť okien.

Komplexný náhľad

Všetky strešné okná na trhu sa "tvária" tak nejako rovnako a preto sa v nich laik až tak nevyzná. Bežný užívateľ nerozozná odlišnosti jednotlivých produktov rozmanitých výrobcov. Môže mu však byť útechou, že rozdiely mnohokrát nespoznajú ani niektorí profesionáli pohybujúci sa dennodenne v stavebnej realite. Investorove rozhodnutie sa tak často odvíja od "schopností" marketingu jednotlivých výrobcov.

Poďme ďalej; aj ten najlepší výrobok nebude dobre fungovať, ak je nevhodne používaný alebo nainštalovaný. Skúste si predstaviť, že kupujete nový kotol na vykurovanie a očakávate jeho začlenenie do starej vykurovacej sústavy. Od kúrenárov sa však dozviete, že vymeniť pôvodný kotol za nový nie je problém, avšak je súčasne potreba prerobiť potrubný systém, radiátory a osadiť vhodné termostatické ventily. Len za týchto predpokladov možno dosiahnuť maximálny výsledok. Lepšej funkčnosti a lacnejšieho vykurovania nemôžeme dosiahnuť len výmenou kotla bez ďalších investícií. Iba komplexným riešením dosiahneme najlepší efektu. A výmena strešných okien podlieha rovnakým zákonitostiam. Nové strešné okno špičkových parametrov s trojsklom nezaručí dobrý a očakávaný výsledok, ak v ponechanom pôvodnom ostení premrzne okolo rámu.

Bežný tvar ostenia (vľavo) vs. správne ostenie (vpravo). Rozdiel spočíva predovšetkým vo významne zlepšenej tepelnej izolácii v tesnej blízkosti rámu a stým spojenej eliminácii zrazenej vody
Bežný tvar ostenia (vľavo) vs. správne ostenie (vpravo). Rozdiel spočíva predovšetkým vo významne zlepšenej tepelnej izolácii v tesnej blízkosti rámu a stým spojenej eliminácii zrazenej vody

Funkčnosť závisí na správnom zabudovaní

Ďalším aspektom, ktorý ovplyvňuje funkčnosť strešného okna, je spôsob jeho zabudovania do strešnej konštrukcie. Pri inštalácii je potrebné sa venovať správnemu ukončeniu a napojeniu jednotlivých strešných vrstiev, hlavne parozábrany, tepelné izolácie a poistné hydroizolácie v miestach osadenia okna. Rovnako dôležitý je aj tvar otvoru (špalety), ktorý osadíme strešným oknom.

Vo viac ako 90-tich percentách majú existujúce strešné okná nesprávny tvar parapety a nadpražia; oba tieto detaily sú vo väčšine prípadov vedené kolmo na rám strešného okna. Ak vedieme ostenie priamo od rámu dole, pod oknom zvisle dolu a hore vodorovne, bude nám v týchto miestach chýbať priestor na tepelnú izoláciu. Tú "realizuje" "len" sadrokartónová doska s hrúbkou 12,5 mm. Aj človek v odbore neznalý si odvodí, že sa od tejto dosky nedočkáme rovnakého výsledku, aký by ponúkla plocha strechy s cca 200 - 300 mm tepelnej izolácie.

Tento spôsob tvarovania ostenia bol uprednostňovaný v deväťdesiatych rokoch, keď sa oproti variante úplne kolmého ostenia okolo celého okna (na takzvanú strieľňu) do miestnosti dostávalo oveľa viac svetla a nedochádzalo toľko ku kondenzácii vodnej pary v spodnej časti okna. Vhod prišlo teplo z radiátora (bol pod oknom normatívne predpísaný), ktoré výrazne zväčšovalo teplotu na vnútornom povrchu a súčasne zaisťovalo odliv vlhkosti z tohto miesta ďalej do miestnosti. Sadrokartónová doska v tom preto nebola úplne sama, avšak tepelné straty boli o niečo väčšie.

Situáciu to len vylepšilo, ale nezachránilo. Navyše dochádzalo aj k vývoju vo sfére vykurovacích sústav; kedysi z rozpálených radiátorov sálalo výrazne teplo, ale vďaka využívaniu úspornejších nízkoteplotných sústav s termostatickými ventilmi došlo k zníženiu intenzity sálavého tepla a síce v dôsledku nástupu nízkoteplotného, najmä podlahového vykurovania. To je založené na princípe, že čím väčšia je plocha vykurovacej sústavy, tým ju na menšiu teplotu vykurujeme, aby sme docielili požadovanej vnútornej teploty, cca 21 ° C. Dnes je preto teplota popísanej modernej vykurovacej sústavy pre človeka "studená", nedosahuje ani teploty ľudského tela necelých 37 ⁰C.

Výsledkom potom je, že v miestach vyššie popísaného nesprávneho osadenia strešného okna do strechy, vznikali popri zbytočných stratách tepla aj stavebné poruchy.

Ostenie

Vráťme sa k riešeniu ostenia, parapetu a nadpražia. Osvedčila sa úprava ich sklonu voči ploche okna, ktorá spočíva v prevedení cca 80-120 mm od roviny okna v kolmom prevedení a potom dole zvisle a hore vodorovne. Správna výmena strešných okien by mala byť sprevádzaná správnym riešením práve tohto detailu. Tým významne zlepšíme tepelnú izoláciu v tesnej blízkosti rámu a predídeme vlhkostným poruchám.

Pre remeselníka je to samozrejme prácnejšie, tvar parapetu a nadpražia musí správne navrhnúť a v prípade sadrokartónového riešenia tomu prispôsobiť aj nosnú konštrukciu; nie vždy bude tomuto spôsobu vykonania naklonený. So slovami: "Ja to takto robím 20 rokov a všetkým sa to páči" môže bez váhania odstrániť zatepľovacie bloky pripravené na okne už z výroby a na to prirazí spomínanú sadrokartónovú dosku zošikma k holému rámu. V lepšom prípade predtým prilepí parozábranu.

Našťastie týchto remeselníkov ubúda, osveta v tomto smere predsa len prebieha. Samozrejme je možné využiť aj systémového umývateľného vnútorného ostenia, ktoré má správny tvar už vopred pripravený v podobe drážok pre jednoduché natvarovanie. Konštrukčne je prichytené na rám strešného okna a na existujúci podhľad je prelištované pomocou prichystaných líšt. Jeho veľkou výhodou je rýchlosť prevedenia a samozrejme minimalizácia prašných procesov. S jeho použitím možno vykonať výmenu zhruba troch okien počas jedného dňa. A to pri súčasnom doplnení pôvodne chýbajúcej tepelnej izolácie, správnom napojení parozábrany a prevedení správneho tvaru ostenia. Náležité prevedenie napojenia jednotlivých vrstiev aj správny tvar ostenia vyžaduje novelizovaná STN 746077 a je samozrejme potrebné splniť aj požiadavky ďalších noriem ako je STN 730540-2 v platnom znení.

Ten, kto sa rozhodne zachovať pôvodné ostenie, môže len dúfať, že sa nevyskytnú komplikácie a teda, že bude možné súčasné okno jednoducho vyňať zo svojej pozície, že sadrokartónová doska nebude primontovaná skrutkou priamo do rámu, že samotné okno nebude kotvené nejakým nepredpokladaným spôsobom alebo len, že doska v priebehu práce nepraskne. neexistuje spôsob kontroly správneho prevedenia existujúcej parozábrany (pokiaľ tam vôbec je) či toho, či tam v minulosti vôbec bola umiestnená tepelná izolácia.

Pri montáži strešného okna so zatepľovacím blokom sa väčšine problémov vyhneme a budeme o krok napred. Roto má pripravenú ako aj zatepľovaciu sadu pre strešné okná RotoQ s lemovaním pre výmenu EDW V20, tak kompletné riešenie na výmenu, alebo lepšie povedané renováciu strešných okien. Stačí využiť informácií a kontaktov na www.roto-frank.cz.

Pôvodné ostenie
Pôvodné ostenie
“Bez zásahu“ do ostenia
“Bez zásahu“ do ostenia
Oprava tvaru ostenia
Oprava tvaru ostenia

Súvisiace články:

Strešné okná Roto - kvalitné a úsporné presvetlenie

Autor: Kolektív autorov
Foto: Archív firmy ROTO

Tématické odbory

reklama

Nové

Zistite, či sa k vám domov viac hodia vonkajšie screeny, alebo rolety

Zistite, či sa k vám domov viac hodia vonkajšie screeny, alebo rolety

Zverejnené 27.2. Áno, čítate správne. Výber vhodného tienenia by totiž mal vychádzať z vašich potrieb, očakávaní a spôsobu života. Vzhľadom na životnosť tienenia, ktoré vám môže slúžiť pekných pár rokov, by nemalo ísť o spontánnu voľbu ovplyvnenú len trendmi. Aj keď… ísť na článok

Terasy WoodPlastic® ponúkajú svetovú  kvalitu

Terasy WoodPlastic® ponúkajú svetovú kvalitu

Zverejnené 24.2. Sú atraktívne a z funkčného hľadiska len ťažko prekonateľné. Každá z dosiek terasy od spoločnosti WPC – WoodPlastic je extrudovaná s pomocou špičkovej laserovej technológie Strandex. Základom výrobnej zmesi je kombinácia čistej, starostlivo… ísť na článok

Odzimovanie bazénov

Odzimovanie bazénov

Zverejnené 28.2. Tohtoročná zima bola "taká nijaká", ako sa hovorí a vyzerá to, že sa pomaly blíži jar. A čo je potrebné urobiť s bazénom po zime, aby bol pripravený na ďalšiu sezónu? Tak s tým vám dnes poradíme.   ísť na článok

reklama