HELUZ – tehly, preklady, komíny, stropné systémy na stavbu rodinného domu
vyhľadávanie
Dnes je 18.5.

Ako prebieha montáž plastovej nádrže na dažďovú vodu? Aká je údržba a ako správne dažďovú vodu využívať?

Zverejnené: 3. 1. 2022

Plastové nádrže majú veľkú výhodu z hľadiska manipulácie a rýchlosti montáže. Monolitické samonosné nádrže sa nemusia obetónovávať a oproti zváraným nádržiam prinášajú značnú úsporu na armovaní, debnení a vlastnom betóne.

Nádrž ukladáme do výkopu, ktorý je vhodné pripraviť asi 15 cm hlbšie, než zamýšľané dno nádrže. Na každej strane by mal byť výkop o cca 50 cm širší ako nádrž. Na podsyp a obsyp je vhodný štrk, ideálne frakcia 8/16, po dohovore s technikom je obvykle možné zvoliť prípadne aj piesok alebo sypkú zeminu. Nádrž zvládne uložiť pár ľudí ručne. Väčšie nádrže vyžadujú inštaláciu pomocou stavebnej mechanizácie. Na hutnenie podsypu je vhodné použiť tzv. žabu, obsyp odporúčame hutniť ručne, napr. kolom. Veľmi dôležité je správne si spočítať výšku usadenia nádrže voči terénu a voči prívodu vody. Je potrebné dodržať sklon od dažďových zvodov (min. 0,5%, lepšie 1%) a rozmyslieť budúcu výšku terénnych úprav. Kopulu nádrže je vhodné nechávať čo najdlhšiu a zrezať ju prípadne až pri finálnych úpravách terénu. Ešte lepšie je skrátiť ju až za rok po usadení nádrže, pretože nie zriedka nádrž ešte mierne klesne.

Na videu je ukázaná inštalácia nádrže Columbus 3700 l pri rodinnom dome, na ktorom je z polovice plochá a z polovice sedlová strecha. Súčasťou inštalácie je príprava stavebnej jamy, podsyp nádrže, čiastočné napustenie vodou, zásyp a zhutnenie. Ďalej je prevedené napojenie prívodu vody, bezpečnostného prepadu a napojenie čerpadla. Bezpečnostný prepad je v tomto prípade riešený vsakovaním pomocou vsakovacích tunelov. Voda z nádrže tu bude slúžiť prevažne na zalievanie rozľahlej záhrady.

Aká je údržba nádrží a ako správne dažďovú vodu využívať?

Voda v nádrži by sa mala točiť, aby sa minimalizovalo riziko množenia baktérií a skazy vody. Aj preto navrhujeme veľkosti nádrží na 3-týždňovú potrebu, prípadne 3-týždňové dostupné množstvo vody zo strechy. Sú to priemerné 3 týždne počas roka. Pri nádržiach slúžiacich na automatickú závlahu, ktorá má veľké odbery, je dobré zvoliť veľkosť, ktorá zodpovedá napr. iba týždennému dostupnému množstvu. Dôvod je prostý, než stihne opäť zapršať, budete mať nádrž už prázdnu. Dôležitá je aj údržba nádrže a filtrov. Je nevyhnutné čistiť nátokové filtre, hlavne po každom veľkom daždi a obzvlášť na jeseň, keď vo vzduchu poletuje lístie. Prachové a peľové častice sa dostanú do nádrže aj cez filtre, preto odporúčame nádrž dvakrát za rok čistiť tlakovou vodou a ideálne aj kefou ručne v nádrži. Zakalená voda sa pritom odsáva malým kalovým čerpadlom, ktoré je možné kúpiť bežne v nejakom hobbymarkete. Dobré je tiež dopredu vedieť, že úžitková voda je na keramike toalety vidieť a nie je vždy dokonale priezračná. Na pranie bielizne i splachovanie toaliet odporúčame jemné mikrónové filtre so špeciálnymi vymeniteľnými vložkami.

Na využitie dažďovej vody v dome je potrebné mať dvoje rozvody vody. Alebo lepšie povedané mať okruh vody spravený tak, že miesta, kde bude napojená úžitková voda, budú od ostatných miest s pitnou vodou odpojené. Prevádzkovatelia vodovodov a kanalizácií majú túto jasnú podmienku, aby nemohlo dôjsť ku kontaminácii vodovodného radu. Pitná voda je do okruhu úžitkovej dopúšťaná v obdobiach sucha. To musí byť vykonávané cez zariadenia s voľnou hladinou, napr. domácu vodáreň Essential. Dôležitá je aj detská poistka proti jednoduchému otvoreniu poklopu akumulačnej nádrže deťmi. Na akumulačných nádržiach firmy Nicoll sú poklopy istené tromi skrutkami s dlhým závitom na trubkový kľúč.

Pri vybudovaní akumulačnej nádrže na využitie dažďovej vody v dome (na WC, pranie, etď.) a zároveň, pokiaľ je užívateľ napojený na kanalizáciu, existuje zo zákona povinnosť prihlásiť sa k dodatočnému plateniu stočného. Vyplýva to z „vodného“ zákona. Ide o využitie vody z iného zdroja, podobne ako pri využívaní vody zo studne a jej následnom vypúšťaní do kanalizácie. Síce šetríte odobranú pitnú vodu, ktorú ste nahradili dažďovou, ale za odvod dažďovej vody do kanalizácie zo zákona platiť musíte. Užívateľ má teda dve možnosti. Buď si kúpiť podružný vodomer a nainštalovať si ho na okruh úžitkovej vody, alebo si zvoliť platbu stočného paušálom.

  • V prvom prípade je vhodné podružný vodomer osadiť pred odbočku, ktorá vedie k záchodom, aby ste neplatili stočné aj za vodu, ktorú budete zalievať. Tento variant má však jeden háčik. Za vodu, ktorou si dopúšťate domácu vodáreň v období sucha, platíte stočné dvakrát. Prvýkrát vám pretečie hlavným vodomerom a druhýkrát podružným vodomerom úžitkovej vody. Záleží na šikovnosti užívateľa, ako sa v takom prípade s prevádzkovateľmi vodovodov a kanalizácií dohodne.

  • V druhom prípade môžete využiť pre platenie stočného paušál, ktorý je v súčasnosti stanovený na 36 m3 na osobu a rok. Pokiaľ tohto ročného paušálu nedosiahnete, platíte stočné za celý paušál a vodné podľa skutočného odberu na hlavnom vodomere. Pokiaľ paušál presiahnete, stočné sa vám počíta podľa reálneho odberu hlavným vodomerom. V takom prípade teda máte stočné za odvod úžitkovej vody do kanalizácie zdarma.

  • Príklad 1: pre 4 člennú rodinu je ročný paušál 144 m3. Na hlavnom vodomere pitnej vody máte odber 124 m3. Zaplatíte teda stočné 144 x čiastka stočného za m3. Vodné platíte 124 x čiastka vodného za m3.

    Príklad 2: Na hlavnom vodomere máte 154 m3. Zaplatíte teda stočné 154 x čiastka stočného za m3 a 154 x čiastka vodného za m3.

    Súvisiace články:

Autor: Ing. Ondřej Samek
Foto: Archív firmy
reklama

Nové

Na jeseň môžete získať dotáciu z Plánu obnovy na zníženie energetickej náročnosti domu

Na jeseň môžete získať dotáciu z Plánu obnovy na zníženie energetickej náročnosti domu

Zverejnené 18.5. Na jeseň tohto roka spustí Ministerstvo životného prostredia SR Plán obnovy. Jeho cieľom je eliminovať vplyv klimatických zmien a neustáleho zvyšovania cien energií na energetickú náročnosť budov. Dotácie až do výšky 60 % môžu žiadatelia získať aj… ísť na článok

Ako na inštaláciu sadrokartónu

Ako na inštaláciu sadrokartónu

Zverejnené 17.5. V súčasnosti sú sadrokartónové dosky jedným z najvhodnejších a najrýchlejších riešení suchej výstavby. Dajú sa využiť ako pri rekonštrukciách, tak aj pri novostavbách. Odborník vám poradí, ako na ich jednoduché a správnu inštaláciu. ísť na článok

Vrbatova búda – staronový svet na úpätí krkonošských hôr

Vrbatova búda – staronový svet na úpätí krkonošských hôr

Zverejnené 16.5. Na horskom hrebeni, na krkonošskom Zlatom návrší, tristo metrov od kamennej mohyly s pamätnou doskou pripomínajúcou dve mužské mená, sa nachádza takzvaná Vrbatova búda. Nesie odkaz a meno pretekára pochádzajúceho z Mříčnej v Libereckom kraji,… ísť na článok

reklama