Fasádne obklady Ruukki
vyhľadávanie
Dnes je 19.5.

Trvalé bývanie na chate bolo možné vďaka zberu dažďovej vody ako jediného zdroja

Zverejnené: 22. 12. 2020

Majiteľ chaty v regióne Povltavia (ČR) sa s nami podelil o svoju skúsenosť so systémom záchytu dažďovej vody. Dve akumulačné nádrže s objemom dvakrát dvetisíc litrov kompletne a celoročne zásobujú objekt a vystačia pre obývanie trojčlennou rodinou.

Foto: archív majiteľa

Chata pána Davida leží na prenajatom pozemku, ako to tak v záhradkárskych a chatových osadách často býva. Rozhodol sa preto neinvestovať do vrtu a nevyužívať na sprchovanie či pranie podzemnú vody, ale maximálne zužitkovať potenciál dažďovej vody. Zachytáva všetku vodu, ktorá dopadá na celkom 70 metrov štvorcových strechy objektu. Vystačí pre všetku prevádzku v tomto dvojpodlažnom dome. Popíšme si presne, ako tento konkrétny systém funguje.

Nadzemné skladovanie vody a efektívna izolácia

Prvou zaujímavosťou, ktorú treba spomenúť, je nepochybne umiestnenie akumulačných nádrží tzv. tankov nad zemou. Ide o spôsob zachytávania vody, ktorý disponuje prednosťami, no aj určitými negatívami. Výhodou je, že nie je potrebné hĺbiť dieru a využiť služby bagra, ale podľa majiteľa je v takom prípade vhodné nádrže patrične ošetriť tak, aby v zime voda nezamŕzala a v lete naopak nedochádzalo k rýchlemu znehodnocovaniu vody pôsobením slnečného žiarenia, následne k nárastu teploty skladovanej vody a následnému množeniu baktérií. Majiteľ to vyriešil tak, že nádrže umiestnil do tieňa a navyše ich obalil minerálnou vatou s hrúbkou 16 centimetrov, ktorá je ešte navyše po celej ploche obalená obojstrannou reflexnou fóliou vyplnenou vzduchovými bublinami. Nakoniec sú obe nádrže zo všetkých strán obostavané doskami (možno ale použiť aj lacnejšie doskové obostavanie). Ide o snahu majiteľa udržať v nádržiach v zime aj v lete viac-menej stabilnú teplotu.

Foto finálneho stavu nádrží - aj s obednením. Foto: archív majiteľa
Foto finálneho stavu nádrží - aj s obednením. Foto: archív majiteľa

Voda je vedená z nádrží do domu k vodárni (sacie čerpadlo s tlakovou nádržou) zemnou rúrkou potiahnutou návlekovou tepelnou izoláciou z penového polyetylénu. V tomto prípade je kvôli skalnému podložiu umiestnená iba 25 centimetrov pod povrchom zeme. Odporúčané je však, pokiaľ možno, inštalovať ju aspoň pol metra hlboko. Preto pán David prípadnému zamrznutiu zamedzil použitím vykurovacieho drôtu, ktorý špirálovito ovíja potrubia po celej jeho dĺžke. Teplotu rúrky stráži termostat na konci vykurovacieho drôtu.

Foto: Podoba i veľkosť akumulačnej nádrže môže byť rôzna. Záleží na preferenciách majiteľa. Foto: Len Watson, Shutterstock
Foto: Podoba i veľkosť akumulačnej nádrže môže byť rôzna. Záleží na preferenciách majiteľa. Foto: Len Watson, Shutterstock

Nádrže, ktoré stoja v bezprostrednej blízkosti chaty, boli vyrobené na mieru firmou, ktorá sa zaoberá výrobou bazénov. Usadené boli na podloží z extrudovaného polystyrénu (cca 12-15 centimetrov). Ich pôdorys je kruhového tvaru, vďaka čomu je minimalizovaný tlak vody na steny nádrže a nie je preto potrebné toľko dbať na ich hrúbku ani nádrž pre stabilizáciu po stranách zaobstarávať tzv. rebrovaním.

Pozn. red.: Čo sa týka podložia z extrudovaného polystyrénu, odborníci sa v názore na jeho vhodnosť s majiteľom rozchádzajú. Tvrdia, že ak by nádrže boli uložené priamo na zem, zemina pod nimi, ktorá disponuje veľkou tepelnou akumuláciou, by nádrže zospodu ohrievala. Zamrznutiu by zabraňovala viac ako spodná izolácia.

Nevyhnutná filtrácia

Nevyhnutnou súčasťou pri zbere a čerpaní dažďovej vody do domu je aj filtračný systém. Nejde pritom o nič sofistikované. V prvom rade musí majiteľ pamätať na pravidelné čistenie odkvapov od lístia, ihličia a iných hrubých nečistôt, ktoré priamo úmerne negatívne ovplyvňujú výslednú kvalitu vody stekajúcej do nádrží.

Samozrejmosťou by mala byť tiež filtrácia umiestnená či už vo zvode z odkvapu (tzv. koši), tak aj tesne pred spádom do nádrží tzv. tankov. Veľmi nepriaznivo pôsobí na čistotu vody predovšetkým peľ, ktorý sa v ovzduší objavuje najviac na jar. Majiteľ hľadal dlho materiál, ktorý by bol tieto jemné častice schopný efektívne zachytiť a v súčasnosti na tento účel využíva obyčajnú froté ponožku. Tu len príležitostne kontroluje a v prípade znečistenia ručne preperie. Ak je to vďaka dostatočnej kapacite nádrží a ich naplnenosti možné, možno tiež v tomto peľovom období jednoducho zavrieť klapky a kým peľová sezóna prejde, vodu nezachytávať. A v neposlednom rade je potrebné počítať aj s filtráciou umiestnenou tesne pred čerpadlom na sacie či výtlačné potrubie (najlepšie vo vnútri domu). Tu je použitý jemný filter na záchyt mechanických nečistôt od veľkosti 25 mikrometrov. Majiteľ mal ešte k tomu pred čerpadlom pôvodne inštalovaný aj chlórový filter, ktorý však spomaľoval chod čerpadla a preto ho časom premiestnil až za neho. V súčasnosti v prevádzke nie je, ostatné komponenty filtračného systému sú dostačujúce. Výmena mechanického filtra prebieha raz za niekoľko mesiacov v nadväznosti na mieru čistoty nazbieranej vody v nádržiach.

Foto: Nádrže môžu byť umiestnené tiež pod zemou. Funkciu izolačnej vrstvy potom zastúpi okolitá zemina. Foto: Hamik, Shutterstock
Foto: Nádrže môžu byť umiestnené tiež pod zemou. Funkciu izolačnej vrstvy potom zastúpi okolitá zemina. Foto: Hamik, Shutterstock

Občasné čistenie nádrží

Dve nádrže, každá s objemom 2000 litrov, sú vzájomne prepojené a každá z nich navyše vybavená samostatným kohútikom pre možnosť kompletného vypustenia. Možno ich preto kedykoľvek ľahko vyprázdniť. V hornej časti cisterien je pritom ponechaný dostatočne veľký otvor, ktorým sa voľne pretiahne človek, aby nádrž vyčistil (najlepšie tlakovým umývacím zariadením - podľa prevádzky každých 5-10 rokov). Pán David k tomu vďaka účinnému filtračnému systému doposiaľ pristupovať nemusel, jediné, čo občas vykoná, najmä v letných horúčavách, je primiešanie viečka dezinfekčného prostriedku pre úpravu pitnej vody (napr. Savo).

Foto: Na miestnych záhradách sú k najčastejšie vidieť tzv. IBC nádrže, ktoré je možné zohnať aj staršie repasované. Foto: Hecos, Shutterstock
Foto: Na miestnych záhradách sú k najčastejšie vidieť tzv. IBC nádrže, ktoré je možné zohnať aj staršie repasované. Foto: Hecos, Shutterstock

Úspora a pokora

Základom využívania dažďovej vody je skromnosť užívateľov. Pán David zvolil spotrebiče (práčku, umývačku a ďalšie) s nižšou spotrebou vody. Obrovské úspory vody však dosiahol predovšetkým náhradou štandardného WC za separačnú ekologickú toaletu. Išlo o jednorazovú investíciu vo výške 16-tisíc korún, ktorá však v prípade trojčlennej rodiny ušetrí až 210 litrov vody denne (za predpokladu, že každá osoba navštívi toaletu a spláchne sedemkrát denne). Kompostovacie WC totiž nepotrebuje pre svoju prevádzku vodovodnú prípojku. Tuhý odpad padá do zadnej časti misy a je zbieraný v špeciálnom vreci, kde dehydruje. Asi raz za dva mesiace je potrebné ho vyniesť. Tekutá časť potom odchádza prednou časťou misy do trubky napojenej do odpadu. Do tohto potrubia je na základe odporúčania výrobcu pravidelne vhadzovaný tiež enzymatický prírodný prípravok, ktorý močovinu rozkladá a zabraňuje tak upchávaniu odpadu močovým kameňom. Občas musí byť potrubie tiež prepláchnuté niekoľkými decilitrami vody, aby sa zamedzilo upchatiu sifónu. Toaleta má vstavaný ventilátor na 12V (je teda veľmi úsporný a tichý), ktorý kontinuálne odvádza výpary, takže záchod nezapácha.

Tipy majiteľa:

• Na zimu je vhodné uzatvoriť prívod vody do nádrží, aby do nich zbytočne neprúdil studený vzduch. Pripájajte späť až vtedy, keď sa topí sneh či sú očakávané zrážky.
• Inštalujte akumulačné nádrže, pokiaľ možno, na severnú stranu budovy alebo do tieňa, aby ste sa vyhli pôsobeniu slnka. (Nádrže by mali byť v tieni obzvlášť v prípade, že nie sú nijako tepelne izolované.)
• Dbajte na priemer prepadu v hornej časti nádrží. Musia byť rovnakého priemeru, ako je prívodné potrubie, ktoré vedie vodu zo zvodov z odkvapov strechy do nádrží.
• Kvôli riziku prehriatia vykurovacieho kábla nevybavujte vonkajšiu a podzemnú časť potrubia väčšou ako dvojcentimetrovou vrstvou izolácie (viď návod pri vykurovacom kábli).
• Pozor na lacné čerpadlá z hypermarketov, ktorých výkon nemusí dlhodobo postačovať. Pri malej tlakovej nádrži a prevádzke viac spotrebičov naraz, kedy čerpadlo často až permanentne spína (a preto dlho nevydrží), sa odporúča vyšší výkon okolo 1 kW. Viacčlenné domácnosti rozhodne využijú väčšiu tlakovú nádobu (napríklad 50 alebo 100 litrov, nech sa stále nespína čerpadlo).
• Vyberajte spotrebič s nižšou spotrebou vody a zvážte vybudovanie separačnej toalety. V opačnom prípade je potrebné významne navýšiť objem akumulačných nádrží.

Učený z neba nespadol

Ani pán David nebol od začiatku znalý všetkých možností a rizík, učil sa za prevádzky a celý systém postupne piloval tak, aby mohol byť teraz - takmer 2 roky od začiatku prevádzky - plne spokojný.

Spočiatku sa napríklad stretával s tým, že sa voda kazila. To sa čoskoro vyriešilo a dnes by nič nemenil. Vody je dostatok, obyvatelia chaty sa zatiaľ nestretli so situáciou, že by museli hľadať iný zdroj. Voda, ktorá prichádza do domu, konkrétne do sprchy, kuchyne či do práčky, je navyše úplne čistá. A ukázalo sa, že dažďová voda nezanáša potrubia ani spotrebiče kameňom; ide o najmäkšiu dostupnú vodu, vďaka čomu je minimalizované aj množstvo používaného pracieho či umývacieho prášku. Pre zaujímavosť spomeňme, že celý systém zachytávania dažďovej vody (nádrže, izolácia a krycie debna) stáli majiteľa 37 tisíc českých korún (cca 1450 Eur), pričom keby upustil od tzv. odebnenia na zákazku a vytvoril ho svojpomocne z lacnejších materiálov, cena by mohla byť aj o desať tisíc korún nižšia.

Ďalšie varianty

Dažďovú vodu môžete zhromažďovať tiež pod povrchom zeme v nemrznúcej hĺbke, čím odpadá potreba aplikácie izolácie, ktorú takto zastúpi okolitá zemina. V takom prípade je mnohokrát priamo v nádrži umiestnené ponorné čerpadlo. Jednou z alternatív, ako uchovávať dažďovú vodu je okrem zásobníka umiestneného pod zemou napríklad aj flexibilná textilný vak o ľubovoľnom objeme. Zvyčajne je vyrobený z vysoko odolnej polyesterovej tkaniny vybavenej ochrannou vrstvou proti UV žiareniu. Disponuje spojkou pripojiteľnou k hadici a výpustným ventilom.

1) na základe rozhovoru s pánom Davidom (na žiadosť majiteľa neuvádzame priezvisko)

Autor: Bc. Helena Široká 1)
Foto: Viď popisky
reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Zverejnené 13.5. V poľskom meste Lublin bolo v januári tohto roku otvorená nová metropolitná stanica predstavujúca pre mesto nielen architektonickú chválu, ale predovšetkým funkciu primárneho dopravného uzlu. Okrem toho hlavnou prednosťou stanice skutočnosť, že… ísť na článok

reklama