Woodplastic - výrobca kvalitných
WPC terás, plotov a obkladov
vyhľadávanie
Dnes je 28.11.

Keramické stropné panely HELUZ. Systémové riešenie poskytujúce okamžitú únosnosť

Zverejnené: 20. 9. 2023

Systém keramických stropných panelov HELUZ je vyhľadávaným riešením pri výstavbe rodinných domov. Využitie ale nájde aj v bytovej či občianskej výstavbe či v priemyslových a poľnohospodárskych objektoch. Panely je možné použiť do svetlosti miestností až 7 metrov. Ich veľkou výhodou je, že sú ihneď po uložení na steny únosné. Navyše je možné ich kombinovať s keramických stropom z MIAKO vložiek, ktorý dovoľuje realizáciu širších postupov, napojenie schodiska a podobne.

Stropy vyrobené z panelov HELUZ poskytujú značnú variabilitu. Ich obrovskou výhodou je rýchla montáž.

Keramobetónové panely sú monolit tvorený keramickými stropnými vložkami a železobetónovými rebrami s nadbetonávkou. Stropy z nich vyrobené poskytujú značnú variabilitu, v porovnaní s keramickými trámečkovými stropy HELUZ MIAKO1) prebieha montáž rýchlejšie. Obidva systémy je možné vzájomne kombinovať, limitujúcim faktorom je nemožnosť použitia v dynamicky namáhaných stavbách.

Komfortné bývanie

V článku Význam ťažkých stropov pri znižovaní energetickej náročnosti a dosiahnutí vnútornej teplotnej stability sme písali, ako ťažké obvodové konštrukcie domu (ťažká šikmá strecha a ťažké obvodové konštrukcie) prispievajú k teplotnej stabilite domov. Tieto tvrdenia platia predovšetkým pre ťažké vnútorné konštrukcie domu, ktoré – v porovnaní s obálkovými konštrukciami – akumulujú až dvojnásobok tepla využiteľného k stabilizácii vnútornej teploty. Dvojnásobok preto, že neprenášajú teplotný spád medzi interiérom a exteriérom.

Základný rad panelov a ostatné typy

Panely môžeme rozdeliť do základného radu, ktoré sa vyrábajú štandardne (a sú skladom) a na ostatné typy. Obratom (bez čakania) je možné dostať panely v šírkach 1200, 900 respektíve 600 mm a v dĺžkach od 1 500 mm do 7 250 mm v krokoch po 250 mm. Výška panelov je 230 mm, na jednej strane vyčnieva výstuž v dĺžke cca 100 mm. Špeciálne varianty panelov, o ktorých sa rozpíšeme podrobnejšie, sa vyrábajú na zákazku a doba ich dodania na stavbu je spravidla 1 mesiac od záväznej objednávky.

Prostredníctvom doplnkových panelov so šírkou 1 000 a 700 mm, vyrábaných v rovnakých dĺžkach ako základný rad, je možné vyskladať stropy so šírkou v násobku 100 mm. „Vychádzajúca” skladba stropu pri pokládke tak minimalizuje prípadné dobetonávky. Pokiaľ nie je špecifikované v objednávke inak, ukončuje panely opäť jednostranne vyčnievajúca výstuž v dĺžke cca 100 mm.

Objednať možno aj panely skrátené, skosené, so zvýšenou únosnosťou tzv. PZU, balkónové, s vybraním, atypické, ale aj panely s prestupmi – teda komínové atď. Všetko tak, aby investor mohol z týchto častí poskladať kompletne celý strop.

Pri paneloch s prestupmi musí byť prestup umiestnený v pozdĺžnej ose panelov a je jedno, či bude uprostred alebo v čele. Maximálne rozmery prestupu sú 600 mm na šírku a 1200 mm na dĺžku.
Pri paneloch s prestupmi musí byť prestup umiestnený v pozdĺžnej ose panelov a je jedno, či bude uprostred alebo v čele. Maximálne rozmery prestupu sú 600 mm na šírku a 1200 mm na dĺžku.

Skrátené panely vychádzajú zo základného alebo doplnkového radu panelov a hoci sa vyrábajú na konkrétnu zákazku, ich cena ostáva zhodná s pôvodným panelom. Presnejšie sa riadi cenou najbližšieho dlhšieho panelu v module 250 mm príslušnej šírky. Panely je možné „skrátiť” aj do podoby skosených panelov. Tie vychádzajú opäť zo základných a doplnkových šírok, dodávajú sa však s ľubovoľným pôdorysným skosením čela (čiel).

Panely s prestupmi, nazývané tiež komínové, sú dostupné iba v šírke 1 200 mm a v dĺžkach od 1 500 mm do 6 500 mm. Prestup musí byť umiestnený v pozdĺžnej ose panelu a je jedno, či bude uprostred alebo v čele panelu. Maximálny prestup je šírky 600 mm a dĺžky 1 200 mm.

Skutočnú „špecialitu” predstavujú balkónové panely vyrábané v šírkach 1 200 a 800 mm. Vykonzolovanie panelu za líc muriva je obmedzené dĺžkou 1 200 mm, celková dĺžka panelov je minimálne 4 600 mm a maximálne 8 000 mm. Výška panelov v interiéri je opäť 230 mm, vykonzolovaná časť balkóna je v spáde; na konci konzoly je výška 160 mm, pri vonkajšom líci muriva potom výška 190 mm. V mieste, kde je panel uložený na murive, je zabudovaná medzi keramickými vložkami tepelná izolácia polystyrénom XPS v hrúbke 140 mm, betónové rebro prebieha cez obvodové murivo a je tu vložená hlavná nosná výstuž konzoly. Tieto keramobetónové balkónové panely je potrebné dodatočne tepelne zaizolovať a na určenie dĺžky panelu poznať dĺžku uloženia na vnútornom murive, svetlé rozpätie, hrúbku obvodového muriva a dĺžku vykonzolovania. Panely sa vyrábajú na zákazku a tak je možné u nich vo vykonzolovanej časti zvoliť a následne vyrobiť panel stredový alebo krajný (ľavý a pravý).

Na presun a ukladanie na konštrukciu sú panely vybavené závesnými okami.
Na presun a ukladanie na konštrukciu sú panely vybavené závesnými okami.

Ukladanie panelov

Keramické stropné panely HELUZ sa ukladajú na cementovú maltu, zrovnané obvodové či nosné murivo alebo na vyrovnaný železobetónový veniec. V prípade muriva z brúsených tehál je možné panely uložiť priamo na murivo a to na ťažký asfaltový pás hrúbky 3,5 mm. Dĺžka uloženia panelov (v smere dĺžky panelov) musí byť minimálne 125 mm (na vnútornej nosnej stene hrúbky 240 mm potom 120 mm). Vyčnievajúca výstuž sa spravidla situuje v časti uloženia na obvodové murivo. Uloženie panelov v priečnom smere (z boku) sa kvôli zamedzeniu podtekania betónu pri betonáži odporúča aspoň 25 mm.

Keďže je hmotnosť panelov značná2), musíme v rámci manipulácie s nimi využiť žeriav alebo vhodný teleskopický manipulátor. Pre presun a ukladanie na konštrukciu sú panely vybavené závesnými okami. Po osadení panelov na obvodové murivo sa betónom zalejú styčné plochy medzi panelmi. Pred zalievaním betónom je potrebné navlhčiť príslušnú časť keramických panelov vodou z dôvodu dobrej priľnavosti k betónu. Styčné zámky majú špeciálny tvar, vďaka ktorému sa znižuje riziko vzniku dilatačných škár. Keramické panely už nie je potrebné nadbetónovávať.

Vykonzolovaná časť balkónového panelu je v spáde. Prerušovaný XPS situovaný v mieste uloženia na murive eliminuje tepelný most.
Vykonzolovaná časť balkónového panelu je v spáde. Prerušovaný XPS situovaný v mieste uloženia na murive eliminuje tepelný most.

V prípade potreby je taktiež možné vykonať úpravu koncov panelov rezaním (skrátenie, skosenie, zarezanie do oblúka, apod.) priamo na stavbe. Dodatočne je možné aj vytvoriť prestupy a to v mieste keramických tvaroviek tak, aby nedošlo k narušeniu nosných železobetónových rebier medzi panelmi, čo limituje šírku prestupu uprostred panela na 230 mm. Ďalej platí obmedzenie maximálnej dĺžky prestupu a to 300 mm a umiestnenie dodatočného prestupu v krajných štvrtinách panelu (bez konzultácie so statikom). Pokiaľ by bolo potrebné vyhotoviť dodatočne prestup v stredných štvrtinách dĺžky panelu, alebo prestup s väčšou dĺžkou, je nutné schválenie statikom!

Na stavbe sa betón používa iba na zaliatie styčných zámkov medzi panelmi a prípadne na stužujúci veniec.
Na stavbe sa betón používa iba na zaliatie styčných zámkov medzi panelmi a prípadne na stužujúci veniec.

Výhody

Veľkou prednosťou keramických stropných panelov HELUZ je systémové riešenie, rýchla pokládka (za dve hodiny montáže môže byť položených až 140 m² stropu) a strop s okamžitou únosnosťou = veľká rýchlosť výstavby objektu. Výrobca odporúča nechať panely vyrobiť na zákazku podľa konkrétneho projektu tak, aby odpadli neskoršie úpravy na stavenisku. Benefit predstavuje aj možnosť ukladania stropov priamo z dopravných prostriedkov, čím sú odstránené problémy so skladovaním.

Rovný celokeramický podhľad (tehliarsky črep) tvorí vhodný podklad pod omietku.
Rovný celokeramický podhľad (tehliarsky črep) tvorí vhodný podklad pod omietku.

Rovný celokeramický podhľad (tehliarsky črep) tvorí vhodný podklad pod omietku a z opačnej strany naň možno priamo položiť kročajovú izoláciu. Má dobré vlastnosti z hľadiska tepelnej ochrany pri požiari, je schopný prijímať a uvoľňovať vlhkosť a vytvárať v miestnostiach zdravú mikroklímu. Panely sú už z výroby opatrené vrstvou 4 cm betónu a na stavbe sa betón používa iba na zaliatie styčných zámkov medzi panelmi a prípadne na stužujúci veniec. Strop takto vyrobený má vysokú požiarnu odolnosť, dobre akumuluje teplo a v porovnaní so železobetónovými panelmi, veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Preto je vyhľadávaným konštrukčným prvkom pre bytovú aj občiansku výstavbu.

Súvisiace články:

Tehly Heluz zvyšujú akustický komfort v bytoch aj kanceláriách
Murovanie s maltou Heluz SIDI je rýchlejšie a úspornejšie
Tehlový dom sa prehol ako luk
Nový preklad Heluz Family 3in1 nosný má variabilný priestor na vonkajšiu tieniacu techniku

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: HELUZ 1)
reklama

Nové

Rodinný dom, ktorý čerpá energiu zo slnka

Rodinný dom, ktorý čerpá energiu zo slnka

Aktualizované 28.11. Bývať v dome, ktorého bežná prevádzka, teda vykurovanie, chladenie a vetranie, sa sčasti či úplne zaobíde bez energetickej prípojky, priťahuje snáď každého. Avšak návrh a realizáciu takého domu súčasná slovenská stavebná fyzika nevie uchopiť,… ísť na článok

Dekorácie a farby jesene 2023

Dekorácie a farby jesene 2023

Zverejnené 24.11. Jeseň je už definitívne tu a s ňou aj sychravé a chladné počasie. Núti nás to teda tráviť viac času v pohodlí domova. A aby sme sa doma cítili príjemne, je potrebné upraviť si interiér podľa vlastných predstáv. V nasledujúcom článku prinášame… ísť na článok

FUSION: Rolety, ktoré zmenia váš pohľad na svet

FUSION: Rolety, ktoré zmenia váš pohľad na svet

Zverejnené 28.11. Čo keby sme vám povedali, že existuje spôsob, ako preniesť do vášho domova esenciu vonných diaľok a kúzelných miest? Objavte FUSION, novú kolekciu dizajnových potlačí pre látkové rolety od spoločnosti Bematech, s ktorou sa môžete preniesť v… ísť na článok

reklama