Woodplastic - výrobca kvalitných
WPC terás, plotov a obkladov
vyhľadávanie
Dnes je 23.10.

Kopanú alebo vŕtanú studňu? Ktorú vybrať a aký je medzi nimi rozdiel?

Zverejnené: 8. 10. 2021

Studne patria k tradičným spôsobom zaistenia vody pre domácnosť, vďaka ktorým môžete znížiť svoje výdaje za vodné a stočné. Po rozhodnutí, že si zaobstaráte studňu, ale prichádza dilema – bude vhodnejšia studňa kopaná alebo vŕtaná? Aké sú ich výhody a nevýhody?

Zdroj: NachNot, shutterstock

Využívanie vody z vlastnej studne je stále obľúbenejším riešením nielen nemožnosti napojenia domu (prípadne chaty) na verejný rozvod pitnej vody, ale zároveň neustále rastúcich nákladov na vodné a stočné. Aj napriek vyššej prvotnej investícii má studňa potenciál ušetriť vám z dlhodobého hľadiska značnú sumu peňazí. Kým vŕtané studne sú zdrojom kvalitnejšej vody, ktorá môže byť po chemickom rozbore používaná ako voda pitná, kopané studne bývajú skôr zásobárňou úžitkovej vody.

Čo hovorí zákon

Kopané alebo vŕtané studne sú stavbami v zmysle stavebného zákona podľa § 21 a 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v ktorých prípadoch rozhoduje o povolení špeciálny stavebný úrad ( vodoprávny úrad ) uvedený v § 120 SZ stavebného zákona. Rozhodnutie o povolení vŕtanej studne preto vydáva vodoprávny úrad formou súhlasu s povolením vodného diela. Preto je potrebné k prevedeniu vodných diel, k ich zmenám, zmenám ich užívania alebo k ich odstráneniu potrebné stavebné povolenie príslušného úradu. Kopať studňu svojpomocne a bez stavebného povolenia je dovolené len do hĺbky troch metrov, čo pre dosiahnutie kvalitnej vody väčšinou nestačí. Aj tu je ale potrebné zabezpečiť si povolenie na úrade. V prípade hlbšej studne aj súhlas obvodného banského úradu.

Budovanie studne musí mať všetky náležitosti, základom je projekt. Ten  môže vypracovať len osoba či firma, ktorá má k tomu platné oprávnenie. Zdroj: Helena Bezold
Budovanie studne musí mať všetky náležitosti, základom je projekt. Ten môže vypracovať len osoba či firma, ktorá má k tomu platné oprávnenie. Zdroj: Helena Bezold

Kopané studne je možné realizovať svojpomocne

Studňu možno hĺbiť dvoma spôsobmi a to vŕtaním či kopaním. Klasická kopaná studňa (niekedy nazývaná ako šachtová) z betónových skruží je v podstate vodojem o priemere 80 až 100 centimetrov, zapustený ideálne tri až štyri metre pod hladinu podzemnej vody. V praxi je kopaná studňa vedená do hĺbky niekoľkých metrov alebo až desiatok metrov. V minulosti sa staval plášť kopanej studne z kameňa alebo tehál. V poslednej dobe sa však kopané studne budujú takmer výhradne z betónových skruží. Náklady na obstaranie kopanej studne sú vyššie ako pri vŕtanej a tak má zmysel tam, kde je dostatok nezávadnej plytkej podzemnej vody a dobrá priepustnosť zvodnených vrstiev (piesky, štrky či ílovce). Na druhú stranu kopaná studňa má výhodu vo väčšej akumulácii vody a perfektnej obslužnosti. Človek sa do nej môže ľahko spustiť a vyčistiť ju, neuviazne v nej čerpadlo, prípadne sa dá neskôr aj ďalej prehĺbiť. Ak je to možné, osádzajú sa už pri budovaní studne do jej steny vhodné stúpadlá, ktorá sú rozhodne bezpečnejším variantom ako rebrík.


Zdroj: guillermo_celano, shutterstock
Zdroj: guillermo_celano, shutterstock

Vŕtaná studňa ponúkne kvalitnejšiu vodu

Naopak vŕtaná studňa berie hlbšiu podzemnú vodu, ktorá je kvalitnejšia. Na rozdiel od kopanej studne si ju ale sami nepostavíte a budete si musieť zabezpečiť vrtnú techniku. Konštrukcia vŕtanej studne umožňuje oddeliť plytkú podpovrchovú vodu od hlbšej podzemnej vody, ktorá nie je priamo závislá na atmosférických zrážkach. Vďaka nej tak možno očakávať kvalitnejší zdroj vody. Vzhľadom k tomu, že sa voda čerpá z väčších hĺbok, jej množstvo nie je zvyčajne priamo závislé na atmosférických zrážkach, čo je výhoda v období sucha. Vŕtaná studňa môže tak byť využívaná na akýkoľvek účel - pre zachytávanie pitnej i úžitkovej vody. Aby mohla byť voda zo studne považovaná za pitnú, musí pochádzať z hĺbky 40 až 100 metrov. Záleží tiež na type podložia a kvalite vody overenej rozborom.

Samotné vŕtanie studne je pomerne rýchle. Vykonáva sa pomocou vrtnej súpravy, u plytších hĺbok možno studňu vrátane vystrojenia zrealizovať za jediný deň, v prípade väčšej hĺbky je studňa zvyčajne hotová do dvoch až troch dní. Priemer vrtu studne sa pohybuje medzi 150 až 260 milimetrov. Do zeme sa môžu použiť rúry z PVC alebo PE s hrúbkou steny 5 až 6,5 milimetrov. Osadzujú sa tiež oceľové nerezové rúrky, tie sú ale drahšie. Okolo rúrky sa nasype vodárenský piesok, ktorý funguje ako filter.

Kopané studne majú oproti vŕtaným výhodu v schopnosti nazhromaždiť veľké množstvo vody, takže zvládnu aj veľké jednorazové odbery, napríklad plnenie bazéna. Kopanie je ale často finančne náročnejšie a zdĺhavejšie. Zdroj: Lisaveya
Kopané studne majú oproti vŕtaným výhodu v schopnosti nazhromaždiť veľké množstvo vody, takže zvládnu aj veľké jednorazové odbery, napríklad plnenie bazéna. Kopanie je ale často finančne náročnejšie a zdĺhavejšie. Zdroj: Lisaveya

Výslednú cenu nemožno jednoznačne určiť

Do výslednej ceny patria popri spomínanom hydrogeologickom prieskume a samotnej stavbe studne aj hydrochemické práce, zahŕňajúce chemickú analýzu vody a filtračnú techniku. Cena stavby studne sa odvíja od jej hĺbky, keď jeden meter vyjde zhruba na 50 až 100 EUR v závislosti od geologických podlaží vrtu.

Aká studňa je pre vás lepšia?

Ak je pre vás hlavným kritériom kvalita vody, a to aj za cenu zložitejšej údržby a výstavby, vyberte studňu vŕtanú. Pokiaľ vám ide hlavne o jednoduchosť riešenia, voľte studňu kopanú. So správnym výberom vám poradia odborníci. Hydrogeológ pre vás na žiadosť vypracuje hydrogeologický posudok a nájde vodu pre studňu. Každopádne pamätajte, že aby sa vŕtanie studne stalo výhodnou investíciou, musíte si studniarsku firmu vybrať naozaj starostlivo.


Zdroj: Anirut Thailand, shutterstock
Zdroj: Anirut Thailand, shutterstock

Súvisiace články:

Autor: Kateřina Slezáková
Foto: Shutterstock
reklama

Nové

Neunaviteľný pomocník pri práci – predstavujeme vám rýchlobežné fóliové brány

Neunaviteľný pomocník pri práci – predstavujeme vám rýchlobežné fóliové brány

Zverejnené 20.10. Riešite vo vašej firme problém s častým vozením výrobkov a prechádzaním cez klasické dvere, ktoré je treba neustále otvárať a za sebou zatvárať? Tak by ste mali vedieť o rýchlobežných fóliových bránach Minirol na elektrické ovládanie, ktoré vám… ísť na článok

Zo svojich nových terás vidí rodina v Lelekoviciach ďaleko do údolia

Zo svojich nových terás vidí rodina v Lelekoviciach ďaleko do údolia

Zverejnené 19.10. Dom, záhrada, bazén, terasa – v jednoduchosti je krása. Svoje o tom vedia aj majitelia parcely v Lelekoviciach pri Brne, ktorí si podľa tejto jednoduchej poučky postavili dom, navrhli záhradu a naplánovali stavbu bezúdržbových terás WoodPlastic®. ísť na článok

Nová akustická doska Knauf

Nová akustická doska Knauf

Aktualizované 18.10. Akustické dosky Knauf si za dobu svojej existencie získali značnú priazeň projektantov, o čom svedčí množstvo realizovaných projektov. Teraz prichádza Knauf s ďalšou, v poradí štvrtou akustickou doskou BLUE AKUSTIK, ktorá dopĺňa ponuku týchto… ísť na článok

reklama