Doživotná záruka na tehlový systém HELUZ
vyhľadávanie
Dnes je 20.5.

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Zverejnené: 13. 5. 2024

V poľskom meste Lublin bolo v januári tohto roku otvorená nová metropolitná stanica predstavujúca pre mesto nielen architektonickú chválu, ale predovšetkým funkciu primárneho dopravného uzlu. Okrem toho hlavnou prednosťou stanice skutočnosť, že stavba sa pýši titulom najekologickejší objekt Poľska. Za celým projektom stojí architektonické štúdio Tremend a poľská stavebná spoločnosť BUDIMEX, ktorí ruka v ruke vytvorili jeden z novodobých architektonických skvostov.

Metropolitná stanica v Lubline bola otvorená v januári tohto roku. Jedná sa o jednu za najzaujímavejších architektonických stavieb mesta. Foto: Rafal Chojnacki

Metropolitná stanica v poľskom meste Lublin vznikla pod taktovkou architektonického štúdia Tremend v čele s Magdalenou Federowicz-Boule ako hlavnou dizajnérkou. Tím sa podieľal na koncepčnom návrhu, architektonickom a konštrukčnom riešení a na zadávacom vykonávacom návrhu s následným autorským dozorom po celý čas realizácie až do dokončenia v decembri 2023. Jedná sa teda o komplexný a viacročný projekt. Stanica bola otvorená 12. januára 2024. Nachádza sa v centrálnej časti mesta, pre ktoré predstavuje novú dominantu ako po stránke stavebnej, tak po stránke dopravnej. Toto moderné zariadenie je teraz kľúčovou súčasťou integrovaného dopravného terminálu v hlavnom meste Lublinského vojvodstva. Metropolitná stanica a jej sprievodná infraštruktúra sa nachádzajú v centrálnej časti mesta a mali by sa stať primárnym dopravným uzlom spájajúcim mestské, regionálne a celoštátne dopravné systémy. Architektonicky zaujímavá stavba teda zjednocuje na jednom mieste dopravu autobusovú, trolejbusovú aj železničnú. Ide tiež o jeden z najekologickejších projektov svojho druhu v Poľsku. Použité technológie a materiály sú šetrné k životnému prostrediu a obmedzujú uhlíkovú stopu stavby. Samozrejmosťou sú fotovoltické panely či tepelné čerpadlá.

Investícia zahŕňala tiež výstavbu nového odstavného miesta pre 122 autobusov. Foto: Rafal Chojnacki
Investícia zahŕňala tiež výstavbu nového odstavného miesta pre 122 autobusov. Foto: Rafal Chojnacki

Architektonický unikát po všetkých stránkach

Metropolitná stanica v Lubline bola postavená v centrálnej časti mesta, v bezprostrednej blízkosti pamiatkovo chránenej budovy hlavnej stanice v Lubline z 19. storočia. Je zrejmé, že návrh musel nielen vyhovieť najoptimálnejším a najfunkčnejším systémom riadenia dopravy, ale aj splynúť s urbanistickým a architektonickým kontextom miesta. Ďalšiu výzvu pre projektantov predstavovala regenerácia a impulz na aktiváciu postindustriálneho priestoru v bezprostrednom okolí stanice.

Vo svojom pôvodnom koncepte navrhli architekti zo štúdia Tremend jednoduchý modernistický pavilón, ktorý mal kontrastovať s historickým štýlom pôvodnej stanice. Výrazné ažúrové stĺpy, ktoré sú súčasťou oceľovej konštrukcie stanice a striešky nástupíšť plniacich aj dekoratívnu funkciu dodávajú stavbe jedinečný architektonický výraz. Ich lineárne, trochu organické tvary, pripomínajú prepletené kmene stromov a dodávajú celej štruktúre ľahkosť.

Aj zelené priľahlé plochy prešli modernou úpravou. Foto: Rafal Chojnacki
Aj zelené priľahlé plochy prešli modernou úpravou. Foto: Rafal Chojnacki

Budova Metropolitan Station disponuje zastrešenými nástupišťami s terminálmi pre mestskú a regionálnu cestnú dopravu, podzemnými parkoviskami pre autá (parkovisko typu Park&Ride pre 174 automobilov), stanovišťami taxi, ale aj stojanmi na bicykle. Myslelo sa aj na strešnú záhradu prístupnú verejnosti. Námestie a priľahlé zelené plochy prešli modernou úpravou a bol tiež vybudovaný nový cestný systém zlepšujúci plynulosť dopravy.

Najekologickejšia stavba v Poľsku

Základnou myšlienkou projektu bolo vytvoriť objekt nesúci sa v duchu udržateľnej architektúry. Minimalizácia uhlíkovej stopy je pre architektov zo štúdia Tremend už niekoľko rokov prioritou a preto bola stanica v Lubline navrhnutá ako jedna z najekologickejších stavieb v Poľsku. Celá stavba spĺňa najvyššie štandardy v oblasti udržateľného rozvoja. Práve za účelom ekologickosti bol projekt riešený v štýle „škatuľa v škatuli”. Budova teda disponuje fotovoltickými panelmi umiestnenými v presklených strechách. Okrem toho presklené fasády znižujú spotrebu energie. Ako jeden zo základných stavebných materiálov bol zvolený betón pre svoju nízku emisivitu.

Na zabezpečenie prevádzky kaskádových tepelných čerpadiel za účelom sálavého vykurovania a chladenia bolo generálnym dodávateľom vykonaných 42 vrtov. Celková dĺžka dosiahla šiestich kilometrov. Všetky tieto riešenia napomáhajú tomu, aby budova nadobudla plnú energetickú sebestačnosť. Okrem iného má staničná budova zavedené moderné systémy rekuperácie dažďovej vody. Táto nazbieraná voda potom slúži na zavlažovanie zelene a na sanitárne účely, napríklad splachovanie toaliet. Takmer tristo metrov štvorcových plochy pokrýva vonkajšia vertikálna záhrada.

V rámci ekológie sa pýši stavba aj vetracími systémami s 80% rekuperáciou tepla a prirodzene vetraným podzemným parkoviskom v podobe otvoreného átria, čo podporuje cirkuláciu vzduchu. Strecha nad 43 autobusovými nástupišťami plní dvojakú funkciu – je obložená priehľadným sklom s integrovanými fotovoltickými panelmi, ktoré na slnku stmavnú a tým poskytujú tieň a ochranu cestujúcich a súčasne produkujú elektrickú energiu na prevádzku stanice. Energeticky účinné systémy HVAC (heating, ventilating, air-conditioning, teda kúrenie, vetranie a klimatizácia) umožňujú individuálne ovládanie nastavenia teploty v rôznych častiach objektu. Začlenený bol aj inteligentný systém riadenia úsporného osvetlenia znižujúci spotrebu energie obmedzením osvetlenia budovy a okolia. K zníženiu znečistenia ovzdušia taktiež prispievajú samočistiace betónové dlažby.

Tvary stĺpov pripomínajú prepletené kmene stromov a dodávajú celej štruktúre ľahkosť. Foto: Alek Malachowski
Tvary stĺpov pripomínajú prepletené kmene stromov a dodávajú celej štruktúre ľahkosť. Foto: Alek Malachowski

Materiály a technológie

Za stavbou stanice stojí poľská spoločnosť BUDIMEX. „Ide o jedinečnú investíciu pre mesto aj región. Ešte pred dokončením stavby bola stanica uznaná ako jedna z najkrajších v Poľsku. Zariadenie s týmito vlastnosťami a funkciami by malo prispieť nielen k rozvoju cestovného ruchu v celom vojvodstve, ale tiež výrazne uľahčiť každodenné (dopravné) spojenie obyvateľov,” hovorí Artur Popko, prezident Budimexu.

Jedná sa o trojposchodovú budovu s úžitkovou plochou 18 tisíc metrov štvorcových. Ako hlavné stavebné materiály boli použité nerezová oceľ a sklo. Oceľová konštrukcia strechy s hmotnosťou 1 550 ton sa skladá z pilierov s korunami a väzníkmi vyplňujúcimi priestor medzi takzvanými „pilierovými stromami”. Oba prvky priestorovej konštrukcie sú pre svoj architektonický vzhľad a vysokú zložitosť zvarových spojov zostavené z veľmi presne rezaných a spájaných prvkov. Na podoprenie strechy boli navrhnuté oceľové nosné stĺpy s diagonálnym usporiadaním prútov. Kompletný 3D model s montážnymi plánmi a dielenskou dokumentáciou bol pripravený v softvéri Tekla Structures.

Budova bola postavená s dôrazom na zabezpečenie pohodlného a bezpečného prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím a s obmedzenou pohyblivosťou. Všade, kde je potrebné, sú umiestnené vodiace prvky a výťahy kvôli zaisteniu ľahkého prístupu. Rovnaký systém značenia je použitý vo vnútri budovy pre jednoduchú orientáciu. Špeciálne úpravy, napríklad znížené pokladničné prepážky, sú implementované pre zlepšenie prístupu pre osoby so zníženou pohyblivosťou.

Ďalšie zaujímavosti

Výstavba stanice trvala tri roky. Projekt vyšiel na takmer 340 miliónov zlotých, teda v prepočte necelých 79 min. Eur. Viac ako polovicu nákladov pokryli Európske fondy. Investícia zahŕňala aj modernizáciu okolitých ciest, vrátane výstavby nového odstavného miesta pre 122 autobusov či dobíjačiek pre elektrobusy.

Vnútri haly bola vybudovaná veľká betónová mapa Lubline zaberajúca asi 200 metrov štvorcových. Druhá mapa bola umiestnená vonku a začlenená do podlahy. Vedľa hlavnej budovy stanice sa nachádzajú samostatné autobusové nástupištia, ktoré sú pokryté sklenenou strechou podoprenou stĺpmi a zdobené motívmi inšpirovanými ľudovými vystrihovačkami. V priestoroch celého objektu a jeho okolia sa nachádza mnoho najrôznejších symbolov spojených s mestom.

Ďalej v okolí stanice vzniklo takmer 70 miest pre bicykle typu Bike&Ride a 1,3 kilometra cyklotrás. Pobytová zelená strecha hlavného objektu zaujme vyhliadkovou terasou, detským ihriskom s lanovým parkom či mobiliárom na trávenie voľného času. Celá oblasť má slúžiť na oddych cestujúcich. Priestor vypĺňa veľké množstvo zelene. Výstavba stanice trvala tri roky.

Mesto Lublin a jeho historické centrum. Foto: uslatar, shutterstock
Mesto Lublin a jeho historické centrum. Foto: uslatar, shutterstock

Mesto Lublin

Lublin je historické mesto vo východnom Poľsku situované medzi Varšavou (160 km) a hranicou s Ukrajinou (80 km). Žije tu približne 335 tisíc obyvateľov, je 9. najväčším poľským mestom a najväčším sídlom východne od Visly. Lublin je strediskom Lublinského vojvodstva. Preteká tadiaľ rieka Bystrzyca.

Mesto je dnes predovšetkým kultúrnym centrom východného Poľska. Funguje tu množstvo galérií a múzeí, sú tu 4 univerzity (okrem katolíckej skôr prírodovedeckého zamerania) a v tunajšom Centre kultúry sa konajú divadelné festivaly.

Hospodárstvo je založené skôr na ľahkom (potravinárskom, farmaceutickom) priemysle, pretože množstvo veľkých podnikov po prechode ku kapitalizmu skrachovalo. Vyrábajú sa tu dodávky Lublin. Mestom prechádza hlavná cesta z Varšavy do Ľvova a z Biaystoku do Réšova; železnica zaisťuje spojenie predovšetkým s Varšavou, v opačnom smere jazdia vlaky do Chemu a dvakrát denne do Kyjeva. Odbočuje tu vedľajšia trať do Stalowej Woli.

Pýchou mesta je tiež lublinský zámok z 12. storočia, ktorý bol niekoľkokrát prestavovaný. V rokoch 1831 – 1954 slúžil ako väznica a od roku 1957 tu sídli múzeum. Významnou pamiatkou je aj Krakovská brána zo 14. storočia, ktorá chránila Staré mesto. Tri kilometre juhovýchodne od centra mesta sa nachádza bývalý koncentračný tábor Majdanek.

Zdroje: Tremend Architecture Studio, Wikipedia

Súvisiace články:

Autor: Mgr. Zuzana Fajfrová
Foto: Viď popisky
reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Zverejnené 20.5. Priestor pre sezónne aktivity v spojení so zázradou. Objekt, príkladne osadený do strmého svahu na hranici pozemku, charakterizuje surová materialita, subtílne detaily a rozsiahle zasklenie jedálenskej a pobytovej časti. ísť na článok

reklama