Doživotná záruka na tehlový systém HELUZ
vyhľadávanie
Dnes je 21.5.

Stavebné práce v zime? Prečo nie!

Zverejnené: 9. 2. 2024

Ešte donedávna platilo, že s prvými studenými dňami končí sezóna väčšiny stavebných a rekonštrukčných prác. To už ale nie je tak úplne pravda. S nástupom moderných postupov a materiálov je možné veľa vecí zvládnuť aj v zime.

Stavba v zime nemusí byť nevýhodou, práve naopak. Môže sa vyplatiť finančne aj z hľadiska termínov. Foto: Another77, Shutterstock

Za zimné obdobie sa často považuje čas medzi 1. novembrom a 31. marcom, prípadne to môžu byť aj dni mimo tohto obdobia, keď tri dni po sebe poklesne nočná teplota pod bod mrazu. Murovanie bežne prebieha za teplôt nad 5 ° C, čo je hraničná teplota pre väčšinu stavebných procesov (menovite tých mokrých) a naopak pri teplotách pod -5 ° C sa murovanie striktne neodporúča. Čo však pri teplotách medzi týmito hranicami, teda medzi 0 a 5 °C?

Najčastejšími dôvodmi, prečo sa na zimu zastavila väčšina stavebných prác, bolo zlé zasychanie materiálov, praskanie pri tomto procese a následne ich nižšia funkčnosť. V súčasnosti sa však do niektorých prác možno celkom dobre púšťať aj počas zimy. Samozrejme v rozumnej miere. Umožňujú to moderné materiály, ktoré teploty okolo nuly alebo ľahko pod ňou bez problémov zvládajú. Pre zimné obdobie – najmä mierne zimy – ponúka celý rad výrobcov tzv. zimné malty. Tieto malty obsahujú nemrznúce prísady znižujúce hydratáciu a urýchľujúce tuhnutie. Tvrdnú aj pri nižších teplotách a to až do spomínaných –5 °C [1], avšak je potrebné dbať na pokyny jednotlivých výrobcov. Napriek tomu však zimná malta nie je to jediné, čo musíme brať do úvahy, keď chceme murovať v zime. Inou možnosťou je použitie systémovej murovacej PUR peny, ktorá neobsahuje vodu. Murivo vymurované na PUR penu však dosahuje menšie pevnosti a tuhosti [1], a preto je potrebné sa o jej aplikácii radšej poradiť s odborníkmi.

Súvisiace články:

Kedy je možné ešte betónovať

Ako optimálne teploty pre tuhnutie a tvrdnutie betónu odborníci uvádzajú rozpätie od 15 do 25 °C. Ešte pri nižších teplotách a to až do 5 ° C, je možné s betónom pracovať bežným spôsobom. Musí sa ale počítať s tým, že dosiahnutie požadovaných (normových) vlastností sa oproti štandardným 28 dňom pretiahne a to tým viac, čím je vonku chladnejšie. Pokiaľ však klesne v prvých dňoch teplota pod spomínanú hranicu 5 °C, betón horšie schne, tvrdne a môže popraskať.

Keď je teplota okolia pri ukladaní nižšia ako 5 °C, potom by mal mať dodávaný betón teplotu aspoň +10 °C [2], čo sa dosahuje napríklad pridaním ohriatej zámesovej vody či nahriateho kameniva pri príprave betónovej zmesi. V žiadnom prípade však nemožno pridávať teplú vodu do hotovej betónovej zmesi. Ďalej je možné použiť superplastifikačnú prísadu a prípadne prísady urýchľujúce tuhnutie (znižujú čas prechodu betónu z plastického do tuhého stavu) a prísady urýchľujúce tvrdnutie (zvyšujú rýchlosť vývoja počiatočnej pevnosti betónu).

Dôležité je uvedomiť si, že na trhu ponúkané takzvané mrazuvzdorné prísady nemajú stopercentnú účinnosť a ich názov môže byť zavádzajúci [2].

Ďalšie opatrenia musia byť vykonané priamo na stavbe. Výhodné je nebetónovať do premrznutého výkopu alebo debnenia, prípadne odstrániť zvyšky snehu a ľadu z výkopu alebo debnenia, betónovať len vo vnútri objektu, zakryť konštrukciu plachtou či izolačnou rohožou, prikurovať pod plachtou (to je však veľmi nákladné), betónovať pred najteplejšou časťou poludním) a pod. Betón môže „zmrznúť” až za predpokladu, že jeho pevnosť už dosiahla aspoň 5 MPa a rozdiel v objeme vody a ľadu už nepovedie vo vytvárajúcej sa štruktúre k vzniku vnútorného napätia, ktoré by viedlo k poškodeniu. To spravidla trvá minimálne 72 hodín a to pri teplote vyššej ako 5 °C.

Na rozdiel od iných rekonštrukčných a stavebných prác, na ktorých je možné niekedy cez zimu ušetriť, betónovanie pri príliš nízkych teplotách či pri nedodržaní odporúčaných postupov sa môže nemilo predražiť. Mnoho stavebníkov sa preto cez zimu predsa len radšej obmedzuje iba na drobné betonárske akcie. Pokiaľ si u nich však nepočínajú opatrne, problémy sa objavia najneskôr už po nasledujúcej zime a bude potrebné ich opraviť.

Zásady zimného murovania

Materiál sa musí chrániť pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Rozbalené palety tehál, jednotlivé výrobky komínov a vrecia s cementom či maltovou zmesou musia byť uskladnené v suchu pri teplote nad –5 °C, tzn. v krytých skladoch. Murovaciu penu (HELUZ a pod.) je potrebné skladovať aspoň v temperovanej stavebnej bunke, pretože teplota samotnej dózy s penou musí byť v okamihu jej použitia nad +10 °C (ale zároveň menej ako +30 °C).

Pri murovaní nesmú byť na tehlách zvyšky námrazy alebo snehu a tvárnice nesmú byť zaprášené či inak znečistené. Všetok murovací materiál musí byť suchý a pri murovaní sa tehly nesmú namáčať (odporúča sa tehly namáčať od teploty +10 °C).

Teplota vzduchu počas spracovania a tuhnutia malty nesmie klesnúť pod –5 °C. Pokiaľ sa zimné malty spracovávajú pri teplotách nad 0 °C, nie je potrebné zámesovú vodu predhrievať, pri murovaní pod bodom mrazu (tzn. od 0 °C do –5 °C) musí byť na prípravu zimných mált ohriata aj zámesová voda na cca 30 ° C. Zimnou maltou murujeme do maximálne +15 °C, pri vyšších teplotách používame už klasickú maltu.

Čerstvo vymurované murivo musí byť chránené pred poveternostnými vplyvmi (dažďom, snežením a pod.) nepremokavou fóliou a teplota nesmie klesnúť v priebehu 14 dní po vymurovaní pod –5 °C. Pokiaľ sa pod ochrannú fóliu naskladá bez škár okolo celého múru polystyrén v min. hr. 5 cm, môže teplota krátkodobo klesnúť až na –10 °C. Z toho vyplýva, že pri očakávaných nižších teplotách ako –5 °C sa už nemá murovať murivo na cementové malty a treba počkať na priaznivejšie podmienky.

Technologická prestávka sa uvažuje len pri teplotách nad 5 °C a to vrátane muriva murovaného na zimnú maltu. S časom, kedy boli teploty nižšie, neuvažujeme a pred statickým zaťažením muriva (alebo nadväzujúcimi prácami) musíme prestávku dodržať za riadnych teplôt.

Akékoľvek podcenenie zimných teplôt môže viesť k dodatočným nákladom. Pri práci v zime nielenže ide práca pomalšie, ale je tiež ťažšie dodržať kvalitu stavebných prác a aj to má vplyv na finálnu veľkosť deformácie konštrukcií vplyvom objemových zmien - čím je teplota pri vykonávaní nižšia, tým sa tiež zvyšuje pravdepodobnosť vzniku trhlín, či už v omietkach alebo aj v samotnej nosnej konštrukcii. Aj keď teda možno so zimnými maltami pracovať, mali by sme brať do úvahy premenlivosť počasia a radšej odložiť práce aspoň do doby, než prestanú hroziť (vyššie uvedené) zimné extrémne mrazy.

Murovať pomocou PUR peny môžeme spravidla do -10 °C. V takom prípade je ale lepšie nekombinovať murovanie na maltu s murovaním na penu, pretože zmena technológie samozrejme ovplyvní vlastnosti muriva, čo je nutné konzultovať so statikom či projektantom – a taktiež sa zmenia podmienky vytuhnutia a náš prístup k čerstvo vymurovanému murive.

Výhody zimných rekonštrukcii

Rekonštrukcie v zime sú u nás čím ďalej častejšie, pretože presun stavebných prác všeobecne do zimných mesiacov sa môže vyplatiť a to finančne aj z hľadiska termínov. Počas stavebnej sezóny mnohokrát ubehne niekoľko týždňov (aj mesiacov) medzi objednávkou a inštaláciou. V zimných mesiacoch je oveľa väčšia šanca, že bude vybrané príslušenstvo vyrobené a naskladnené. A tiež že budú mať remeselníci kratšiu čakaciu dobu. Nie je teda neobvyklé, že mimo sezóny má zákazník hotovú inštaláciu do niekoľkých týždňov po objednaní. Zo štatistík (Českej komory stavebných inžinierov (ČKAIT) ) totiž vyplýva, že v našej končinách prebehne práve počas zimy okolo 20 percent z celkového počtu rekonštrukcií v roku. Inými slovami či už Česi, tak Slováci počas zimy realizujú zhruba každú piatu rekonštrukciu.

Okrem toho je zimné obdobie rozhodne ideálnym časom na dokončovacie práce v už uzavretej stavbe. Pokiaľ v priestore neklesá teplota pod 5 °C, je možné bez problémov murovať priečky, nanášať vnútorné omietky či obklady a realizovať nové technické rozvody. Naopak vonkajšie nátery, omietky a penetráciu je vhodné ponechať až na teplejšie počasie.

Výmena okien a dverí v zime

Zima okrem iného odhalí nedostatky vchodových dverí a okien, ktoré v tomto období dostávajú pomerne zabrať. Musí odolávať veľkým teplotným rozdielom, keď vonku mrzne a vo vnútri domu sa vykuruje (na 20 aj viac °C). Všetok materiál samozrejme vplyvom teplotných zmien pracuje, rozpína sa a zase zmršťuje. V týchto podmienkach môžu nastať viditeľné zmeny na tesnení. Netesniace dvere či okná potom znižujú v interiéri teplotu až o niekoľko stupňov, čo pri súčasných cenách za energie nechce nikto. Preto mnohokrát nie je od veci inštalácia nových okien a dverí. A pri dodržaní niekoľkých základných pravidiel nemusia byť ani v tomto prípade nižšie teploty na prekážku. Ich samotné osadenie je totiž hotové behom pár desiatok minút, takže výmenu je možné zvládnuť aj v obývanom dome. Jediné, na čo si treba dať pozor, je povrch ostenia. Teda či je postranná plocha otvoru, do ktorého sa okná alebo dvere vkladajú, úplne suchá. Pokiaľ nie, je lepšie odložiť osadzovanie nových okien a dverí až na teplejšie mesiace.

Zdravotná poznámka: Čo sa týka otvorových výplní a najmä okien, je potrebné hlavne v zime počítať s tým, že v obývaných priestoroch je dôležité zaistiť dostatok čerstvého vzduchu v ktorom je možné bez ohľadu na ročné obdobie inštalovať garážovú bránu. Montáž garážových brán sa vykonáva aj pri teplotách 15 °C pod nulou [3]. Nie sú totiž potrebné žiadne stavebné zmesi a vsadenie a sprevádzkovanie nových garážových brán trvá v priemere okolo štyroch hodín.

Zdroje:
[1] So zimnými maltami HELUZ alebo murovacou penou HELUZ je možné stavať aj v miernej zime, www.heluz.cz
[2] Zásady správneho ošetrovania betónu, www.transportbeton.cz
[3] Ať si klidně mrzne. Práce na stavbě můžou pokračovat i v zimě, www.lomax.cz

Súvisiace články:

Autor: Mgr. Zuzana Fajfrová
Foto: Shutterstock, viď popisky
reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Zverejnené 20.5. Priestor pre sezónne aktivity v spojení so zázradou. Objekt, príkladne osadený do strmého svahu na hranici pozemku, charakterizuje surová materialita, subtílne detaily a rozsiahle zasklenie jedálenskej a pobytovej časti. ísť na článok

reklama