Dnes je 14.11.

Výnimočná ochrana pred hlukom, viac miesta a zvýšená tepelná izolácia

Zverejnené: 3. 9. 2018

V roku 2017 v apríli sme uverejnili príspevok, v ktorom sme bližšie popísali tehlu HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená. Aj dnes, viac ako rok potom, sa jedná o jedinečný výrobok a to či už svojou koncepciou, tak technickými a úžitkovými vlastnosťami. Požiadali sme teda produktového manažéra spoločnosti HELUZ Ing. Pavla Heinricha, aby nám tento produkt priblížil aj zo svojho odborného pohľadu.

Na základe dosiahnutých výsledkov nezávislého merania je u tehiel HELUZ AKU KOMPAKT 21 deklarovaná vzduchová nepriezvučnosť 57 dB

Medzi stavebnou verejnosťou je česká spoločnosť HELUZ dobre známa a tak neprekvapí, že odborníkom väčšinou neunikla ani informácia o stále ešte novom tehlovom bloku HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená. Výhod, ktoré táto tehla ponúka je viac a je dobré, keď sa o nej niečo dozvie aj investor, ale hlavne majiteľ a užívateľ. To znamená ľudia, ktorí najlepšie ocenia úspory z titulu vysokej úžitkovej hodnoty a absencie častých opráv či rekonštrukcií. Položili sme niekoľko otázok produktovému manažérovi Ing. Pavlovi Heinrichovi:

Obr. 1: Ing. Pavel Heinrich, produktový manažér spoločnosti HELUZ tehliarsky priemysel v.o.s.
Obr. 1: Ing. Pavel Heinrich, produktový manažér spoločnosti HELUZ tehliarsky priemysel v.o.s.

Čo je HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená, z akého materiálu je vyrobený, aké má rozmery?

Jedná sa o tehlový blok, ktorý je zložený z dvoch tehlových tvaroviek spojených cez minerálnu vlnu. Je určený pre výmurovky nenosných stien. Má rozmery na dĺžku 333 mm, šírka je 210 mm a výška je 249 mm, ložné plochy sú brúsené. Od týchto parametrov vznikol aj názov nového materiálu tehla HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená.

Čo to v praxi znamená, že nová tehla HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená má menšiu hrúbku steny?

Menšia hrúbka tehlového bloku znamená úsporu zastavanej plochy. V praxi to znamená, že na rovnakom pôdoryse získame väčšiu úžitkovú podlahovú plochu, ako pri tradičnom riešení stavby domov z klasických tehlových blokov typu AKU. Tie majú totiž pri rovnakej nepriezvučnosti štandardnú šírku 250 alebo 300 milimetrov oproti HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená, ktorá má šírku len 210 mm.

K čomu je tento materiál určený, na akých stavbách sa dá využívať?

Primárne bol tento výrobok určený pre bytové domy, ale s ohľadom na jeho vlastnosti je vhodný aj pre rodinné domy, ale tiež pre administratívne budovy a svoje uplatnenie nájde aj pri rekonštrukciách kvôli nižšej hmotnosti.

Aká je kompatibilita tohto výrobku s brúsenými tehlovými blokmi HELUZ?

Veľmi vysoká. Ako už bolo spomenuté, nový tehlový blok je tiež brúsený a my máme tak pevne zabezpečený rovnaký výškový modul, na rozdiel od tradičného riešenia, kedy murujeme tehlové bloky na maltu s priemernou hrúbkou pri maltovaní. Prednosťou muriva z brúsených tehlových blokov je predovšetkým to, že sa tehlové bloky AKU KOMPAKT murujú na systémovú polyuretánovú penu, čo je rýchlejšie a jednoduchšie než klasické murovanie na maltu.

Obr. 2: Tehla HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená
Obr. 2: Tehla HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená

Prečo spoločnosť HELUZ s týmto materiálom prichádza na stavebný trh?

Tento materiál chýbal v našej ponuke a navyše chýbal aj celkovo na trhu. Existujúce tehlové bloky HELUZ AKU 25 MK murované na maltu sú z pohľadu vzduchovej nepriezvučnosti na hrane svojich úžitkových vlastností a ani technológia prevedenia už úplne nezodpovedá 21. storočiu. Pre predstavu: vzduchová nepriezvučnosť znamená, že keď som v jednej miestnosti, pustím si hudbu, rozprávam sa s nejakou osobou nahlas atď, tak ma sused nemá počuť. Developéri a stavebné firmy tiež stále častejšie žiadali, aby sa znížil prenos konštrukčného hluku alebo hluku po náraze (údere).

Tradičné stavebné riešenie v jednovrstvej konštrukcii to neumožňuje. Museli sme teda ponúknuť viacvrstvé riešenie, vytvoriť princíp dvojitej steny, s podmienkou jednoduchej stavby jednovrstvej steny z brúsených tehlových blokov. Pre predstavu, aby sme zamedzili prenosu konštrukčného hluku, je potrebné vložiť medzi steny izolačný materiál, ktorý neumožňuje prenos hluku na ďalšiu stenu. Keď napríklad uderím na stenu, tak sa hluk cez izoláciu medzi murivom k susedovi nemá takmer ako preniesť. Aby sme to dosiahli, museli sme vymyslieť aj systém pripojovacích stavebných škár, ktorým pružne oddeľujeme stenu od ostatných priliehajúcich konštrukcií a tým zamedzujeme prenosu hluku. Po technickej stránke sme sa snažili vymyslieť konštrukčné detaily tak, aby sa dali jednoducho vykonať bežnými stavebnými postupmi. Samozrejmosťou bolo odskúšanie požiarnej odolnosti celej konštrukcie vrátane pripojovacích škár. Ďalšia výhoda systémového riešenia pripojovacích škár spočíva v znížení rizika vzniku trhlín medzi nadväzujúcimi konštrukciami.

Obr. 3: Tehlový blok HELUZ AKU KOMPAKT 21 bol prvotne určený pre bytové domy, ale s ohľadom na jeho vlastnosti je vhodný aj pre rodinné domy
Obr. 3: Tehlový blok HELUZ AKU KOMPAKT 21 bol prvotne určený pre bytové domy, ale s ohľadom na jeho vlastnosti je vhodný aj pre rodinné domy

Na aké stavby je tento materiál určený, dá sa využiť len na stavbu bytových domov alebo aj pre výstavbu klasických rodinných domov a bungalovov?

Tehlový blok HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsený je predovšetkým určený pre bytové domy s tým, že sa v súčasnej chvíli používa k vymurovaniu nenosných stien. Samozrejme, že je určený aj pre bungalovy a rodinné domy, kde si užívateľ chce zabezpečiť dobrú zvukovú izoláciu. Napríklad medzi kuchyňou a spálňou, obývacou izbou a spálňou, jednoducho všade tam, kde by hluk mohol obťažovať a rušiť. Preto sme spomenuli aj dnes toľko obľúbené bungalovy, pretože aj pre tieto stavby to môže byť veľmi zaujímavý produkt.

Doteraz sme hovorili o tehlovom bloku HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená ako o materiály, ktorý zamedzuje šírenie hluku. Má tento materiál aj tepelno izolačné vlastnosti?

Stena z tradične používaných tehlových blokov HELUZ AKU 25 MK má veľmi malý tepelný odpor, ktorý je daný malým vyľahčením tehlových blokov a murovaním na bežnú maltu. Konkrétne povedané, keď je môj byt oddelený od susedného bytu stenou z tohto materiálu, ale nikto tam nebýva alebo tu žije človek, ktorý veľmi šetrí, tak musím vo svojom byte viac kúriť. Oproti stene z klasických tehlových blokov, je pri novom výrobku dosiahnutý výrazne väčší tepelný odpor. Nová tehla HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená má v sebe štyri centimetre izolačnej hmoty, čo je pre medzibytovú stenu nadštandard. V medzibytových stenách sa tepelná izolácia bežne nepoužíva a keď by som chcel susedný byt od môjho tepelne izolovať, musel by som k medzibytovej stene dodatočne predsadiť nejaký tepelný izolant. Toto riešenie je však technicky aj finančne náročnejšie.

Obr. 4: Originálna sendvičová štruktúra tehly HELUZ AKU KOMPAKT 21 BRÚSENÁ znamenala skokové zlepšenie akustických vlastností tehál a po prvýkrát bola predstavená na veľtrhu FOR ARCH 2016
Obr. 4: Originálna sendvičová štruktúra tehly HELUZ AKU KOMPAKT 21 BRÚSENÁ znamenala skokové zlepšenie akustických vlastností tehál a po prvýkrát bola predstavená na veľtrhu FOR ARCH 2016

Ako a čím preukazujete deklarované vlastnosti tehly HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená?

Každý výrobok musíme uviesť na trh podľa platných zákonov. Technický a skúšobný ústav stavebný (TAZÚS) náš výrobok odskúšal a aj na základe tohto merania vydal stavebné technické osvedčenie, ktoré umožňuje tento výrobok uviesť na trh. Je pre neho vydané prehlásenie o zhode. Tiež z pohľadu zvukovej izolácie, jednej z najdôležitejších vlastností tohto výrobku, sme v našich laboratóriách vykonávali rozsiahle merania, aby sme ho nakoniec podrobili nezávislej skúške v skúšobni TAZÚS. Na základe dosiahnutých výsledkov nezávislého merania deklarujeme úžitkové vlastnosti. Konkrétne povedané, v laboratórií sme namerali Rw = 59 dB, ale deklarujeme 57 dB aj s ohľadom na to, že sa jedná o nový výrobok a nové technické riešenie.

Záver

Tehla HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená je ďalším pozoruhodným výrobkom poprednej českej tehliarskej spoločnosti HELUZ tehliarsky priemysel v.o.s. Táto tehla svojim významom opäť presahuje hranice Českej republiky, ale má veľký potenciál uspieť aj v Čechách a na Slovensku - v tradičnej krajine bytových domov.

Autor: Jiří Hejhálek, preklad: Kateřina Kočická
Foto: HELUZ CP

Nové

Zdravé, efektívne a bezpečné vetranie od spoločnosti INTERNORM

Zverejnené 12.11. Čerstvý vzduch je nesmierne dôležitý pre naše zdravie. Zabezpečuje pocit zdravia a pohody, dobrý spánok, vysokú schopnosť koncentrácie a výkonnosti. Pri nesprávnom vetraní, zostáva vlhkosť, CO<sup>2 </sup> alebo iné nečistoty zo vzduchu v miestnosti… ísť na článok

Moderné domáce knižnice

Zverejnené 14.11. V období jesenného veterného počasia, či počas mrazivých zimných večerov sa radi uchyľujeme do útulných kútov našich domovov. Sadneme si do pohodlného kresla a „strácame sa“ v knihách. A k tomuto účelu si zriaďujeme knižnice. Ani zďaleka sa nemusí… ísť na článok

Digitálna fotogrammetria a drony v stavebníctve

Zverejnené 13.11. Fotogrammetria je odbor zaoberajúci sa spracovaním informácií na fotografiách (dnes prevažne digitálnych). Snímky sú obstarávané či už zo zeme, tak družicami a letecky, vrátane dronov. Je hojne využívaná v mnohých odboroch, vrátane architektúry a… ísť na článok