Doživotná záruka na tehlový systém HELUZ
vyhľadávanie
Dnes je 19.5.

Záhradná klenutá pivnica

Zverejnené: 7. 7. 2016

Už od nepamäti je známe, že klenutá pivnica vytvára tú najlepšiu klímu pre uskladnenie ovocia a zeleniny alebo k uskladneniu vína, u ktorého potom môžeme v útulnom prostredí posedieť s priateľmi. Stavba menšej pivnice v záhrade pritom nemusí byť vôbec zložitá, mnoho ľudí ju stavia aj svojpomocne.

Dobrá pivnica má konštantnú teplotu v rozmedzí od 8 do 13 °C a tiež stálu relatívnu vlhkosť v rozmedzí 40 až 55 % alebo podľa potreby aj vyššiu a to nám dokonale umožní práve klenba. Následne už len záleží na usporiadaní izolácie proti vlhkosti a skladbe podlahy. V minulosti bola klenba väčšinou tehlová či kamenná, dnes sa však už používajú prefabrikované oblúkové preklady ATBET v kombinácii so stropnými Miako vložkami alebo tehlami.

Predtým než začneme kopať

V záhrade pre pivnicu vyberieme miesto, na ktorom je možné bez problémov kopať do hĺbky. Dôležité je zistiť, aké sú v mieste geologické podmienky, aby sa predišlo výskytu skalného podložia, ktoré môže výstavbu skomplikovať a časovo predĺžiť. Pri plánovaní výstavby pivnice máme viac možností. Buď je možné pivnicu zapustiť do zeme úplne, či iba čiastočne s následným obklopením zeminou. Pivničku je možné postaviť aj v svahovitom teréne. V prípade úplného zapustenia pivnice volíme takú hĺbku výkopu, aby nad konštrukciou klenby zostalo minimálne 90 cm na zasypanie vrstvou zeminy. Vyhĺbený výkop musí byť o niečo väčší než pôdorys budúcej pivnice, kvôli bezpečnosti a dostatku pracovného priestoru. Ak bude výkop hlbší oproti okolitému terénu o viac než 150 cm, steny výkopu musia byť zošikmené a v prípade potreby je dôležité výkop rozpažiť, aby nedošlo k zbúraniu výkopu a závalu.

Dôležité sú základy

Pre vlhkú pivnicu vybudujeme hlbšie základy bez základovej dosky, odizolujeme iba murivo od základu, aby nevzlínala vlhkosť do muriva. Na podlahu je napríklad vhodná betónová dlažba položená do štrkového lôžka pre voľný priechod zemnej vlhkosti. Podľa konkrétnych podmienok je vhodné pod úroveň podlahy vložiť drenážne rúrky. Pokiaľ nie je možné drenáže vyviesť mimo pivnicu, inštalujeme zbernú žumpu pod úroveň podlahy, v ktorej je umiestnené ponorné čerpadlo na prípadné odčerpanie nadmerného množstva spodnej alebo dažďovej vody.

Pre suchú pivnicu vybetónujeme nízke základové pásy, na ktorých prevedieme základovú dosku s hydroizoláciou, na ktorú je možné položiť akúkoľvek podlahu. V prípade vysokej spodnej vody by mala byť položená po vonkajšom obvode pivnice drenáž a vhodným spôsobom voda odvedená.

Ako postaviť klenbu

Klenby sú jedným z najstarších konštrukčných prvkov. Pre vytvorenie klenby sa používajú železobetónové prefabrikované oblúkové preklady. Vyrábajú sa v rôznych rozmeroch a môžeme ich použiť až do rozpätia 4,5 m. Rôzne rozmery umožňujú značnú variabilitu vytváraného priestoru.

Názorná obrazová ukážka:

Záhradná pivnica
Záhradná pivnica
Polozapustená záhradná pivnica
Polozapustená záhradná pivnica

Pivnicu tvorí základová doska, na ktorej najskôr vymurujeme steny do potrebnej výšky, spevníme betónom a armatúrou. V prípade potreby zakončíme vyrovnávacím vencom. Po vyzretí betónu je možné začať so stavbou klenutého stropu, ktorého základ tvoria oblúkové preklady od výrobcu ATBET. Montáž klenby zahájime usadením prvého nosníku na jednu stranu pivnice pred vymurovaný (štítový múr) a nosník zaistíme proti nekontrolovateľnému posunu. Potom si položíme na obidve strany v mieste pätky oblúka výplňovú stropnú vložku. Následne osadíme s vôľou v poradí druhý oblúkový preklad, u pätiek a na vrchol vsadíme stropné vložky, ktoré nám určia miesto osadenia nasledujúceho nosníku. Následne cez manipulačné úchyty zafixujeme armovací drôt, a tým obidva nosníky zabezpečíme proti pohybu. Takto sa vytvorí stabilný celok, ku ktorému rovnakým postupom osadzujeme nasledujúce časti klenby.

Rekonštrukcia klenby záhradnej pivnice
Rekonštrukcia klenby záhradnej pivnice
Konštrukcia klenby
Konštrukcia klenby

Konštrukciu tvoria: oblúkové preklady, keramické stropné vložky spevnené betónovou vrstvou armovanou kari sieťou, hydroizolácia, ochranná vrstva hydroizolácie, nopová fólia či geotextílie.

Hotová klenba sa musí zospodu vo vrchole cez nosníky podoprieť. Potom sa vykonáva horná betonáž s armovacími sieťami. Podopretie sa demontuje tak za 2 týždne.

Príklad hotovej klenutej pivnice
Príklad hotovej klenutej pivnice

Vnútorný priestor pivnice pri finálnej úprave je možné ponechať bez úpravy, stropné vložky vyrovnať omietkou, obložiť tehlovými remienkami, nalepiť prírodný pieskovcový obklad alebo zvoliť akýkoľvek iný spôsob podľa potrieb a prianí.

Odvetrávanie
Odvetrávanie

Dôležité je pri výstavbe pivnicu vybaviť ventiláciou a zabezpečiť odvod vzduchu použitého vo vrchole klenby. Nasávanie nového vonkajšieho vzduchu je vyústené pri podlahe. V prípade rozdelenia pivnice na viacero častí sa odporúča vykonať systém odvetrania v každej časti jednotlivo.

Čítajte tiež:

Záhradné klenuté pivnice

Autor: Roman Čejka
Foto: Archív firmy

Tagy

Tématické odbory

reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Zverejnené 13.5. V poľskom meste Lublin bolo v januári tohto roku otvorená nová metropolitná stanica predstavujúca pre mesto nielen architektonickú chválu, ale predovšetkým funkciu primárneho dopravného uzlu. Okrem toho hlavnou prednosťou stanice skutočnosť, že… ísť na článok

reklama