VELUX - Nový Štandard Plus so zasklením 64
vyhľadávanie
Dnes je 22.1.

Zelených striech by malo byť viac

Zverejnené: 3. 7. 2019

Zelené strechy majú potenciál prispieť k riešeniu mnohých problémov, ktorými dnes trpia naše sídla. Lenže informovanosť spoločnosti stále nie je dostačujúca, čo masívnemu rozšíreniu zelených striech bráni. Zmeniť tento stav a prispieť k osvete si stanovila za cieľ konferencia „Zelené strechy ako súčasť zelenej infraštruktúry sídiel“, ktorá sa konala 20. Júna v Ostrave. Usporiadala ju odborná sekcia Zelené strechy pri Zväze zakladania a údržby zelene (SZÚZ). Česká republika je v tomto ohľade opäť o krôčik pred nami.

Zelená strecha budovy Main Point Pankrác v Prahe slúži ako pobytový priestor.

V sále Sveta techniky sa zišli poslucháči z radov zástupcov štátnej správy, samospráv, projektantov, stavebných a záhradných firiem aj developérov. Pripomeňme, že v minulom roku bola na území ČR evidovaných 247 tisíc m2 ozelenených striech, pričom 3/4 z nich boli strechy extenzívne.

Hlavným bodom programu bolo vystúpenie Ing. Zdeňka Sendlera a Ing. Lýdie Šušlíkovej, ktorí sú autormi projektu zelené strechy u Sveta techniky, kde sa konferencia konala. Strechu bolo možné po prehliadke pozrieť a absolvovať jej komentovanú prehliadku.
Hlavným bodom programu bolo vystúpenie Ing. Zdeňka Sendlera a Ing. Lýdie Šušlíkovej, ktorí sú autormi projektu zelené strechy u Sveta techniky, kde sa konferencia konala. Strechu bolo možné po prehliadke pozrieť a absolvovať jej komentovanú prehliadku.

Európska podpora zelených striech

Ako vyzerá situácia zelených striech v súčasnosti na konferencii zhrnul pokračovať rodinnej tradície Ing. Pavel Dostal, zástupca sekcie Zelené strechy v medzinárodnej organizácii European Federation of Green Roof Associations – EFB. Konštatoval, že zelené strechy sú v Európe podporované rôznymi spôsobmi, pričom najčastejšia je úľava na stočnom. Krok vpred smerom k zeleným strechám spravila Praha, kde vznikol kataster striech potenciálne vhodných k ozeleneniu.

Strecha ostravského Sveta techniky.
Strecha ostravského Sveta techniky.

Ekonomické aspekty

Pretože hnacím motorom doby sú financie, bolo ďalšie vystúpenie zamerané na ekonomiku zelených striech. Venoval sa mu Ing. Jan Macháč, PhD., z Inštitútu pre ekonomickú a ekologickú politiku (IEEP). Z ich výskumu vyplynulo, že ekonomický prínos zelené strechy ovplyvňuje päť faktorov:

• typ strechy (extenzívna alebo intenzívna)
• lokalita (hory alebo nížiny)
• umiestnenie budovy (v zastavanej oblasti alebo na samote)
• zdroj zavlažovania (z vodovodu alebo dažďovou vodou)
• prístupnosť strechy (neprístupnú strechu je potrebné istiť technológiou)

Ekonomická návratnosť skúmaných striech vychádzala v závislosti na spomínaných faktoroch v kratšom alebo dlhšom horizonte.

Brno priekopníkom

Téma financií sa prelínala aj do vystúpenia Martina Košťála z Magistrátu mesta Brna, keď hovoril o dotáciách na zelené strechy. Brno je jako první město v republice vyhlásilo v červnu tohoto roku. Zoznámil prítomných s podmienkami programu, na ktorý je pre tento rok vyhlásených 20 mil. Kč a potvrdil záujem stavebníkov. Počas prvých štrnástich dní evidujú 45 prihlásených striech.

Technologicky náročné zelené fasády

Poučné a pre oko zaujímavé bolo vystúpenie krajinárskeho architekta Ing. Samuela Buriana, ktorý sa venoval zeleným fasádam. Početné obrázky dokladali atraktívne realizácie z celého sveta, avšak so záverečným konštatovaním, že ide o konštrukciu náročnú na technológie aj následnú údržbu. Vertikálne záhrady tak majú opodstatnenie zatiaľ skôr na malých plochách v interiéri.

Svet techniky, Ostrava.
Svet techniky, Ostrava.

Zelená strecha ostravského Sveta techniky

Hlavným bodom programu bolo vystúpenie Ing. Zdeňka Sendlera a Ing. Lýdie Šušlíkovej, ktorí sú autormi projektu zelené strechy u Sveta techniky, kde sa konferencia konala. Zahŕňalo to detailný popis priebehu prác, od prvotných jednaní, cez riešenie statických problémov až k finálnemu stavu, to všetko sprevádzané bohatou obrazovou dokumentáciou. Vyzbrojení teóriou si hneď potom mohli účastníci popisovanú zelenú strechu pozrieť, s doplnkovým výkladom obidvoch architektov aj Rostislava Zemánka z realizačnej firmy.

Okolité vplyvy

V poobedňajších hodinách konferencia pokračovala informáciami o vplyve zelených striech na okolitú mikroklímu, ktoré boli výsledkom trojročného merania vodnej bilancie konkrétnej zelenej strechy. Predniesol ho Ing. Vlastimil Rieger z Nadácie partnerstva. Funkčná zelená strecha to sú aj zodpovedajúce stavebné materiály. O overených skladbách so špeciálnymi minerálnymi vatami hovorila Ing. arch. Marcela Kubů, riaditeľka Asociácie výrobcov minerálnej izolácie. Inšpiratívne bolo aj vystúpenie Krzysztofa Wielguse z Poľska, ktorý prítomných zoznámil s riešením problematiky zelených striech u našich susedov.

Zelená strecha roku

Po krátkej prestávke konferenciu ukončilo slávnostné odovzdanie cien víťazom súťaže Zelená strecha roku 2019. Na záver dajme slovo Ing. Jane Šimečkovej, ktorá bola hlavnou organizátorkou celej akcie: „S dnešným priebehom konferencie sme spokojní. Minulý rok sme usporiadali podobnú konferenciu v Prahe a zúčastnilo sa jej 140 návštevníkov. Mali sme obavy, že záujem o Ostravu nebude taký, ale mýlili sme sa. V sále je úplne rovnaký počet poslucháčov. Navyše sú témou veľmi zaujatí, do dokazujú aj ich otázky. Snažili sme sa otázku zelených striech uchopiť z rôznych uhľov, takže snáď každý si tu našiel to svoje. Aj keď priznávam, že problematiky zelených striech je tak rozsiahla, že nikdy nie je možné obsiahnuť úplne všetko.“

Na záver

Paní Šimečková tiež pripomenula exkurziu do Rakúska v roku 2005, ktorá zaujatie zelenými strechami vlastne odštartovala. Vtedy na tamojšie zelené strechy pozerali v nemom úžase, zatiaľ čo dnes: „Som strašne rada, že aj vďaka súťaži Zelená strecha roku, ktorú naše profesijné združenie usporiadava od roku 2013, sme dnes schopní prezentovať české zelené strechy, ktoré sú porovnateľné s tými európskymi. Len by ich malo byť viac...“

Súvisiace články:

Mestské tepelné ostrovy
Ako riešiť vlnu horúčav v mestách?
Prírodná tepelná stabilizácia budov
Bratislava podporí udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou

Autor: Ing. Alena Georgiadisová
Foto: archív autorky
reklama

Nové

Thermowhite pri riešení podkrovnej podlahy

Thermowhite pri riešení podkrovnej podlahy

Zverejnené 20.1. V meste Roztoky v severnom susedstve hlavného mesta Prahy a na ľavom brehu Vltavy vznikla ďalšia významná realizácia tekutej a celistvej tepelnej izolácie Thermowhite. V staršej vile štvorcového pôdorysu 12x12 m bola touto izoláciou zateplená… ísť na článok

Termoreflexné izolácie a fólie - princíp ich účinnosti

Termoreflexné izolácie a fólie - princíp ich účinnosti

Zverejnené 21.1. Reflexné či termoreflexné izolácie sa začínajú v praxi stále viac uplatňovať. Ich základom, ako neúplne napovedá názov, je odrážanie tepelného žiarenia. Správny stavebný návrh by mal počítať s konvenčnou aj s reflexnou tepelnou izoláciou a podľa… ísť na článok

Modulárna výstavba administratívnych budov

Modulárna výstavba administratívnych budov

Zverejnené 19.1. Modulárne systémy už zďaleka nie sú určené len pre oblasť úžitkových stavieb, ale stali sa plnohodnotnou súčasťou staviteľstva a architektúry. Svoje o tom vie aj firma KOMA, ktorá už viac než dvadsaťosem rokov patrí k ich popredným českým výrobcom a… ísť na článok

reklama