HELUZ – tehly, preklady, komíny, stropné systémy na stavbu rodinného domu
vyhľadávanie
Dnes je 24.5.

Ako na aktívny dom? Plánujme a stavajme s myšlienkou na výsledok

Zverejnené: 30. 4. 2019

Tak znie rada popredného českého výrobcu tehál a tehlových dielov pre výstavbu rodinných, bytových a iných domov pre pobyt či prácu. Ak sa jedná o Váš budúci rodinný dom, nespoliehajte sa, že za Vás všetko vyriešia normy a nariadenia. Hlavným tvorcom ste Vy a len Vy svojmu bývaniu dodáte šarm, zimné aj letné pohodlie a možno až úplnú energetickú slobodu.

Dom je možné realizovať aj tak, aby okrem „boja s prírodou“ – spočívajúcom v izolovaní múrov, respektíve znižovaní tepelných strát – tiež aktívne riešil využívanie slnečného žiarenia (foto esbobeldijk, shutterstock)

Je príjemné žiť v dome, ktorý sa teší verejnému potlesku a má oficiálnu známku nízkoenergetický, či pasívny. Ešte lepšie je, keď má dom aj nízke náklady nielen na vykurovanie, ale aj na celkovú prevádzku, takže energiu z verejnej siete potrebuje len v decembri a v januári. Ako ale takýto dom realizovať?

Základom je myslieť na celý rok a predovšetkým na leto

To najdôležitejšie, na čo by každý stavebník a projektant mal pamätať, nie je zima, ale zabezpečenie príjemnej klímy v lete. V zime si totiž v najhoršom prípade „prikúrime”, alebo oblečieme sveter; v lete pred horkom nie je úniku a niekedy ani je možné použiť klimatizáciu.

Bohužiaľ na vyššie uvedené zabúdajú aj stavebné predpisy a leto neriešia. Traduje sa totiž predstava, že aj historicky najvyššiu teplotu v SR vyrieši nočné otvorenie okien a chladný nočný vzduch. Lenže vnútornú klímu a energetiku budov neriadi vzduch, ale silné sálavé deje, hlavne slnečné žiarenie a chladivý efekt oblohy. Hovorí o tom aj tabuľka na konci článku: na dom, jeho strechu, obvodové múry a okná dopadá podľa tvrdých klimatických dát až 500× viac žiarivej energie, než sú straty tepla podľa teplovzdušných výpočtov. Oslnené povrchy sa na Slnku rýchle ohrievajú, čierne strechy až k 80 °C! Do budovy potom prechádza oveľa viac tepla, než odvodzujeme z teplôt vzduchu. Oknami vstupuje slnečná energia do interiéru priamo a ohrieva ho. Slnko ohrieva aj vnútorné plochy okna: to potom účinkuje ako plošné vykurovanie. Po niekoľkých slnečných letných dňoch sa v dome môže „zabývať” horko, čo nočné otvorenie okna už nevyrieši.

Príklad

Oficiálna tepelná technika pripisuje všetkým vnútorným povrchom teplotu slabo pod 21 °C (= teplota vnútorného vzduchu) a vonkajším slabo nad úrovňou vonkajšieho vzduchu. Tá dňa 3. Apríla 2019 okolo 10. hodiny bola 14 °C (merané v redakcii nášho vydavateľstva v Hradci Králové, ČR).

Avšak teplota oslnenej fasády nášho vydavateľského domu bola v tomto čase 46 °C. Svetlá fasáda vykazovala na Slnku len 30 °C. Pozoruhodné bolo aj správanie okien, kedy Slnko ohrialo vonkajšiu stranu na 22 °C a jeho vnútornú na 28,8 °C. Toto okno potom sálavo vykurovalo exteriér aj interiér, podobne ako plošné vykurovanie. Dalo by sa pokračovať, urobme však nasledujúce konštatovanie: Oficiálna tepelná technika tým, že nepracuje s relatívnymi okrajovými podmienkami (tj. povrchovými teplotami), sa hlavne počas jasného počasia nezhoduje s realitou.

Aktívny dom

Dom je možné realizovať aj tak, aby okrem „boja s prírodou” – spočívajúcom v izolovaní múrov, respektíve znižovaní tepelných strát – tiež aktívne riešil využívanie slnečného žiarenia, vyrábal z neho energiu a bránil prehrievaniu. Tomu podriadime aj architektúru domu, tzn. jeho tvar, orientáciu voči svetovým stranám a farby (svetlej či bielej strechy aj fasády).

Aktívny dom totiž využíva slnečné žiarenie nielen na vykurovanie, ale aj pre ohrev vody (solárne panely) a výrobu elektriny (fotovoltaické elektrárne, najlepšie schopné pracovať aj ako ostrovné). Môže byť teda aj cestou k úplnej energetickej slobode, ktorej sa v našom časopise (Stavebnictví a interiér) a následnej aj na tomto webe venujeme.

Najlepšia cesta k perfektnému výsledku je, keď dom navrhne skúsený projektant. Dôležité tiež je, aby mal pochopenie pre Vaše potreby a orientoval sa v tepelnej technike budov na takej úrovni, že pracuje s tepelným žiarením.

Výstavba z tehlového systému. Vpravo dole sú vidieť tepelno-izolačné bloky HELUZ FAMILY 2in1, vľavo akustické tvarovky
Výstavba z tehlového systému. Vpravo dole sú vidieť tepelno-izolačné bloky HELUZ FAMILY 2in1, vľavo akustické tvarovky

Tehlový systém ako vhodný základ

Výstavba z tehál ponúka takmer neobmedzené možnosti vytvárania tvarov a priestorových dispozícií. Montovaný dom z panelov vzniká možno rýchlejšie, možno je lacný. Avšak pokiaľ si vyberiete z katalógových riešení, sú len dve možnosti. Buď budete odmietnutí, alebo si počkáte, než paneláreň špeciálne pre Vás navrhne a vyrobí vhodné dielce. To zaberie čas aj úsilie, ktoré nakoniec zaplatíte...

Rodinná tehliarska spoločnosť HELUZ, ktorá našim čitateľom prináša myšlienky v tomto článku, má k rodinným domom a individuálnym riešeniam veľmi blízko. Najdôležitejší pre ňu je spokojný zákazník, ktorý sa v novom dome vždy cíti dobre. A to aj v lete, ktorému sa projektanti aj stavbári, ako už bolo spomenuté, často vyhýbajú. Pri použití tehlového systému HELUZ získate množstvo výhod:

• Dokonalé previazanie prvkov zabezpečí jednoduchú, rýchlu, odolnú a dobre izolovanú stavbu.
• Stavba po dokončení nepracuje, nehrozí praskanie omietok ani deformácie. Murivo odolá počasiu aj rôznym organizmom. Dom dobre poslúži ešte deťom našich detí.
• Žijete v zdravom prostredí. Žiadne plesne z nahromadenej vlhkosti a toxické látky. Neobťažuje Vás ani hluk z vonku či z okolitých miestností. Dom bude mať tepelnú stabilitu.

Podstatné pre náš aktívny dom je predovšetkým to, že sa nejedná o samotnú tehlu, ale o systém hrubej stavby aj v najpriaznivejšom energetickom štandarde. V priebehu projektovania a výstavby tak máme už vyriešené všetky konštrukčné detaily, tepelné mosty atď., takže sa môžeme venovať slnečnej energii a predovšetkým jej aktívnemu využívaniu. Tehlový systém zahŕňa nasledujúce:

  • tehly pre obvodové a vnútorné murivo,
  • keramické stropy,
  • nadokenné a dverné preklady,
  • komíny,
  • ostatné tehlové výrobky,
  • materiály a pomôcky na murovanie,
  • pokyny k realizácií.

Výrobky HELUZ vzhľadom ku svojim kvalitám pritom cenovo nepresahujú konkurenčné materiály. Zákazník získa trvalo špičkové jednovrstvé murivo, ktoré dlho vydrží, je pevné a odolné na pripevňovanie nábytku či obrazov.

Vysoká tepelná izolácia a teplotná stabilita

V súčasnosti sa na trhu vyskutuje množstvo tehlových systémov a preto sa krátko zastavme pri jednom z kľúčových prvkov ponuky HELUZ – brúsenej tehly FAMILY 50 2in1. Tento výrobok totiž zatiaľ nenašiel vo svojej kategórií konkurenta pre svoju výnimočnú tepelnoizolačnú schopnosť na úrovni U = 0,11 W/(m2K).

Ďalšou pozoruhodnosťou je schopnosť tehly stabilizovať vnútornú teplotu v priebehu dňa aj noci. O tom vypovedá hodnota relaxačnej doby obvodovej steny z týchto blokov na úrovni τ0 = 881 hodín. Túto hodnotu a zároveň vysokú teplotnú stabilitu nanapodobí žiadna iná tehla, akokoľvek zateplená do hrúbky FAMILY 50 2in1. Zaujímavé sú tiež tenšie bloky FAMILY 2in1 v hrúbkach 25, 30, 38 a 44 cm.

Ťažká strecha významným spôsobom stabilizuje vnútornú teplotu v priebehu dňa aj noci
Ťažká strecha významným spôsobom stabilizuje vnútornú teplotu v priebehu dňa aj noci

Základy slnečnej architektúry

Špičkový stavebný systém: Základom môžu byť napríklad spomenuté tehlové bloky Family 2in1 pre obvodové murivo na úrovni U = 0,11 W/(m2K), keramické stropné dielce HELUZ, z ktorých je možné realizovať aj ťažkú šikmú strechu, ďalej nadokenné preklady, stenové vnútorné murivo vrátane akustických stien. To všetko umožní hrubú výstavbu na špičkovej energetické úrovni.

Okná: Tie, vrátane strešných, je možné voliť s trojsklom (Uw cca 0,7 W/(m2K)). Málokto však vie, že z pohľadu celoročných ziskov a strát energie sú zaujímavé aj okná s izolačným dvojsklom (Uw cca 1,2 W/(m2K)). Aj tie dokážu počas väčšiny roka slnečného tepla viac prijať, než nimi uniká von. Ich výhodou potom nie je len cena, ale predovšetkým nižšia hmotnosť.

Tieniace predmety: Strešné aj fasádne okná väčšinou dopĺňame vonkajšími tieniacimi predmetmi (žalúzie, rolety striebornej alebo bielej farby). Tie slúžia ako ochrana pred letným oslnením a zimnými stratami sálavého tepla.

Biele farby: Fasádne steny a hlavne strechy v bielej farbe udržiavajú celoročne príjemnú vnútornú klímu. V lete odrážajú intenzívne slnečné žiarenie a zostávajú tak chladné.

Zeleň: Hlavne listnaté stromy v lete príjemne tienia dom a tiež skvelo „pracujú” s vlhkosťou: Pri odparovaní vody z korún stromov za slnečného počasia uniká s parou obrovské množstvo výparného tepla. S tým je ochladzované celé okolie stromov, vrátane domu. V zime, keď strom opadá, pôsobia na budovu hrejivé slnečné lúče.

Obvodové konštrukcie v zime

Nasledujúca tabuľka ukazuje, že obvodovými múrmi a strechou uniká prechodom radovo menej tepla, než na povrch týchto konštrukcií doručí slnečné žiarenie. Väčšina tejto energie ale neprejde dovnútra.

Na okná dopadá rovnaká slnečná energia v prepočte na plochu, avšak zhruba jej polovina prejde dovnútra. To v zime vyrovná, s výnimkou dvoch najstudenších mesiacov v roku, tepelné straty prechodom okna.

Obvodové konštrukcie v lete

Nezatienené okná a tmavé plochy obvodových stien a striech rozpálené Slnkom prispievajú súbežne k prehrievaniu interiéru.

Záver

Aj s využitím len zlomku dopadajúcej slnečnej energie je v dnešnej dobe možné postaviť dom s minimálnymi nákladmi na celkovú prevádzku. Hrubá stavba z produktov popredného výrobcu tehál HELUZ a reálne tepelná technika, ktorá pracuje s relatívnymi teplotami, môže byť jeho najlepším základom.

Strata prechodom tepla  a slnečný ipmakt
Strata prechodom tepla a slnečný ipmakt

Kto je HELUZ?

„Nie sme bežná firma, sme oveľa viac – sme rodina. Vyrábame tehly už od roku 1876. Vtedy Jan Řehoř v Dolnom Bukovsku postavil prvú žiarovú pec a z vyťaženej hliny vypálil prvé tehly,” dozvieme sa na webových stranách tejto firmy. „O viac než štyridsať rokov neskôr ju potom potomkovia zakladateľov zverili svojmu zaťovi Vladimírovi Heluzovi. Postupne pribudli podniky v Hevlíne a Libochoviciach. Držať sa na špičke medzi nadnárodnými firmami však vyžaduje viac, než len kupovať najmodernejšie vybavenie a rozširovať výrobu. Chce to výborný tím, ktorí svojou prácou žije. Skrátka rodinu.”

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archív autora, Heluz, shutterstock

Tématické odbory

reklama

Nové

Nízkoenergetický tehlový dom s dôrazom na ekológiu

Nízkoenergetický tehlový dom s dôrazom na ekológiu

Zverejnené 23.5. Investori kládli dôraz na použitie neškodných prírodných materiálov, teda minimum plastov a ďalších komponentov zaťažujúcich životné prostredie aj zdravie obyvateľov domu. Preto zvolili stavbu domu z tehál HELUZ FAMILY 2in1 a HELUZ FAMILY. ísť na článok

Letné nevyhnutnosti: siete proti hmyzu nesmú chýbať vo vašej domácnosti

Letné nevyhnutnosti: siete proti hmyzu nesmú chýbať vo vašej domácnosti

Zverejnené 20.5. Otvorte okná bez obáv z otravného hmyzu. Komáre alebo osy sa do vášho interiéru nedostanú vďaka sieťam proti hmyzu. Neprenikne nimi totiž ani muška! ísť na článok

Akú strešnú krytinu pre rodinný dom vybrať? Prehľad jednotlivých materiálov

Akú strešnú krytinu pre rodinný dom vybrať? Prehľad jednotlivých materiálov

Zverejnené 24.5. Nová strecha rozhodne nie je lacnou záležitosťou a preto by sme nemali jej výber podceniť. Na trhu je dnes možné dostať veľké množstvo strešných krytín. Môžeme vyberať medzi rôznymi materiálmi, tvarmi aj farbami. Poradíme, aké parametre pri kúpe… ísť na článok

reklama