Screenové clony - rolety proti slnku
vyhľadávanie
Dnes je 5.6.

Ako na pasívne chladenie domu? Naslúchajte prírode a ušetrite

Zverejnené: 12. 6. 2020

Orientácia stavby, materiál a sfarbenie fasády, vzdialenosť povrchových vôd či lesného porastu alebo druh tieniacej techniky ... To všetko patrí k prvkom pasívneho chladenia, ktoré výrazne ovplyvňujú nielen letné vnútornú klímu v dome. V ideálnom prípade je dobré na nich myslieť už v projektovej fáze, pred začatím samotnej výstavby domu. Avšak mnohé kroky s pozitívnym dopadom možno urobiť aj dodatočne.

Stromy v záhrade okrem toho, že účinne tienia, ochladzujú vďaka odparovaniu vody z listov aj okolité prostredie. Foto: John_T

V podstate ide o princípy, ktoré sú medzi staviteľmi známe už po stáročia. V záplave technologických výdobytkov modernej doby sa na nich však v poslednom čase zabúda. Je to však veľká škoda, pretože ide o najľahšie a najlacnejšie metódy, ako si v dome udržať príjemnú teplotu v letných horúčavách, ktoré našu krajinu pravidelne postihujú, ale aj v zime, a navyše s vedľajším účinkom v podobne znížených nákladov na vykurovanie.

Tým pravým pomocníkom sa stáva južné slnko

Prvým krokom, ktorý by ste mali urobiť v okamihu, keď sa rozhodnete pre výstavbu rodinného domu, je určenie, ktorým smerom budete orientovať jednotlivé miestnosti. Z pohľadu tepelnej energetiky je odporúčané umiestniť hlavné obytné miestnosti na juh či juhozápad. Z tejto strany je intenzita slnečného svitu intenzívna, a napomáha preto v zime, keď je mu to umožnené veľkorysými presklenými plochami na fasáde, efektívne prehrievať interiér. A ak hrozí v niektorých obdobiach skleníkový efekt, vniknutiu nežiaduceho žiarenia zabránite inštaláciou funkčnej tieniacej techniky. Čo sa týka spální , je vhodné ich smerovať na východ, aby bol správne stimulovaný biorytmus ľudského organizmu. Kúpeľňu, technickú miestnosť a im podobné potom pokojne umiestnite na severnej, teda najchladnejšej strane domu.

Uhol dopadu a intenzitu slnečného žiarenia vo W/m², ktoré za bezoblačnej oblohy dopadá na vodorovnú alebo sklonitú plochu, si možno vypočítať aj v našej kalkulačke:

https://www.stavebnictvi3000.cz/vypocty/intenzita-a-uhel-dopadu-slunecniho-zareni-na-plochu

Roleta či žalúzia na vonkajšej strana okna plní v lete funkciu  tieniaceho prostriedku, kým v zime zasa izoluje. Foto: U.J. Alexander
Roleta či žalúzia na vonkajšej strana okna plní v lete funkciu tieniaceho prostriedku, kým v zime zasa izoluje. Foto: U.J. Alexander

Roleta v lete tieni, v zime tepelne izoluje

Tienenie na oknách, najmä na ich vonkajšej strane, je ďalším prvkom, ktorý dokáže výrazne ovplyvniť, ako sa budete doma cítiť. Medzi najúčinnejšie patria rolety a žalúzie. „Vonkajšie žalúzie, ktoré do interiéru pustia svetlo, zadržia až 94% tepelnej energie. Sklá v oknách a následne interiér sa tak neprehrievajú, naopak v ňom možno zaistiť tepelnú pohodu aj v horúcich letných mesiacoch," uviedol Petr Přichystal, zástupca jedného z českých výrobcov tieniacej techniky. Podľa neho rolety či žalúzie umožňujú pasívne chladiť domácnosti aj uprostred tzv. tepelných ostrovov - oblastí s hustým osídlením a veľkou koncentráciou budov. Najčastejšie sa jedná o centrá miest, priemyselné zóny či sídliska, v ktorých je veľká časť slnečného žiarenia pohltená strechami, fasádami a oknami budov, čo sa premieta do výrazne vyššej teploty týchto oblastí (v porovnaní s ich okolím). Dodajme ešte, že vonkajšia tieniaca technika plní často aj úlohu tepelného izolantu v zime či dokonca zvyšuje bezpečnostnú úroveň stavby.

Nielen strechy rodinných, ale takisto aj bytových domov môžu byť vysadené zeleňou. Foto: LP2 Studio
Nielen strechy rodinných, ale takisto aj bytových domov môžu byť vysadené zeleňou. Foto: LP2 Studio

Strom pri dome = výborný sluha

Tým sa dostávame k ďalšiemu elementu pasívneho tienenie, ktorým je zeleň v bezprostrednom okolí stavby, jedná sa najmä o stromy. Tie listnaté majú podľa odborných štúdií v lete priepustnosť 15-30% slnečného žiarenia. Absorbovaná slnečná energia sa pritom z časti využíva pre fotosyntézu. Ešte významnejší je však proces odparovania vody z listov, ku ktorému pri listnatých stromov neustále dochádza. Práve pri odparovaní sa totiž zároveň ochladzuje aj okolitý vzduch.

Ako účinná sa obzvlášť v mestách javí vertikálna zeleň. Moderné "zelené" fasády porastené rastlinami sú nielen izolačným prvkom, ale veľakrát aj výborným nástrojom architektov, ktorí v tejto súvislosti spolupracujú s botanikmi. Tí im pomáhajú vybrať najvhodnejšie druhy rastlinstva. A takisto musíme v tejto podoblasti spomenúť aj najnovší strechársky odbor - zelené strechy. Ten sa prudko rozvíja a stáva sa významnou konkurenciou tradičným výrobcom keramických, plechových či betónových krytín. A dôvodom je, okrem dizajnu, najmä výborná tepelnoizolačná vlastnosť tohto typu strechy. Popularitu jej však prináša tiež schopnosť akumulácie dažďových zrážok v mieste dopadu. S nimi potom súvisí aj následné odparovanie, potom aj ochladzovanie najbližšieho okolia strechy.

Pozitívny vplyv zelene na chladenie domu a okolia potvrdzujú tiež odborné štúdie. V kalifornskom Sacramente takto porovnávali v 90. rokoch dve budovy, v blízkosti jednej z nich sa pritom nachádzalo množstvo listnatých stromov. Tie zapríčinili, že sa jej spotreba energie na chladenie znížila o 30 percent. Stromy totiž popri tom, že tienia vysoko energetické slnečné žiarenie, slúžia aj ako prekážka pri prúdení teplého vetra. Ich prítomnosť je prospešná aj v zime. Vďaka opadávaniu lístia sa zvyšuje ich priepustnosť, a tak v chladnom období nie sú veľkou prekážkou pre prienik slnečného žiarenia.

Odpar vody = teplotný pád

Vhodnou kombináciou spolu so stromami je z hľadiska pasívneho chladenia aj prítomnosť vodných plôch či fontán. Aj v ich prípade - podobne ako u listov stromov - dochádza k odparovaniu vody. Vďaka tomu sa citeľné teplo premieňa na viazané a teplota okolitého vzduchu klesá. Okrem prírodných kúpacích jazierok, ktoré sú v poslednej dobe hitom, možno okolo domu vytvoriť napríklad aj umelý kanál s tečúcou vodou, ktorý poskytuje okrem zlepšenia miestnej mikroklímy, tiež príjemný akustický efekt. Nie nadarmo sa s vodnými prvkami už bežne stretávame v mnohých centrách miest, kde sú hlavne v lete obliehané ľuďmi.

Hitom záhradnej architektúry sú kúpacie jazierka. Tie ochladia nielen telo (aktívne počas kúpeľa), ale tiež okolitú mikroklímu. Foto: WhiteYura
Hitom záhradnej architektúry sú kúpacie jazierka. Tie ochladia nielen telo (aktívne počas kúpeľa), ale tiež okolitú mikroklímu. Foto: WhiteYura

Vietor ako prírodná klimatizácia

Jednou z možností, ako chladiť budovu a jej interiér je aj samotný vietor. Výhod a nenákladností tohto riešenia sa snažia využívať najmä v ázijských krajinách blízko rovníka, kde stavajú prakticky otvorené budovy v takom smere, aby nimi mohol vietor prefukovať a svojim prúdením ich ochladzovať. Príkladom ide aj vietnamská tradičná architektúra - hanojské domy sú dodnes prispôsobované miestnej klíme tak, že sú vo vnútri "vybavené" otvorenými dvorcami, ktoré do domu privádzajú dostatok svetla a čerstvého vzduchu. Na podobnom princípe fungujú aj stavby pri mori po celom svete, ktoré využívajú chladnejší vietor vanúci smerom od vody. Naše vnútrozemské prostredie je však v tomto smere špecifické - oblastí, kde by sa dalo spoľahnúť na pravidelný smer prúdenia vzduchu je minimum. Zároveň platí, že ak sa chcú architekti a stavitelia pustiť do tohto takzvaného prirodzeného vetrania, kedy vzduch vďaka geometrii a orientácii stavieb prúdi do interiéru neustále, musia sa v zime popasovať s rizikom prievanu a veľmi nízkych teplôt.

Tradičné hanojské domy disponujú bežne dvormi, vďaka ktorým je do domu privádzaný dostatok svetla aj čerstvého vzduchu. Foto: gracethang2
Tradičné hanojské domy disponujú bežne dvormi, vďaka ktorým je do domu privádzaný dostatok svetla aj čerstvého vzduchu. Foto: gracethang2

Svetlý dom sa v lete neprehrieva

Dôležitú úlohu hrá aj miera absorpcie tepla u plášťa budovy. Jedná sa o strechu, tak aj fasádu, ktoré by mali byť v ideálnom prípade vybavené svetlým alebo dokonca (čo by bolo úplne najideálnejšie) striebro-lesklým náterom. Ten je totiž schopný odrážať vysoké percento či už viditeľnej svetelnej zložky slnečného žiarenia, tak jeho neviditeľnej tepelnej časti. Príkladom, z toho hľadiska, by mohla ísť architektúra južných krajín akými sú Grécko alebo napríklad Malta. Stavby s čiernymi strechami či tmavými fasádami nie sú práve ideálnym riešením.

Tradičné biele fasády v Grécku sa neohrievajú zďaleka toľko ako tmavé povrchy, ktoré sú typické aj pre slovenskú a českú architektúru.  Foto: Zharov Pavel
Tradičné biele fasády v Grécku sa neohrievajú zďaleka toľko ako tmavé povrchy, ktoré sú typické aj pre slovenskú a českú architektúru. Foto: Zharov Pavel

Slnko zdrojom tepla aj chladu

A poslednou, asi najmenej obvyklou možnosťou pasívneho chladenia sú solárne komíny na strechách budov. Nejde však o komíny v tom najpoužívanejším slova zmysle, teda o tie, ktoré slúžia na odvod spalín. Solárne komíny sa nachádzajú na konci odvetrávacích šácht a ohrievajú odvádzaný vzduch. Ten tak vďaka vyššej teplote stúpa nahor a postupne sa z budovy dostáva preč.

Súvisiace články:

Vertikálne záhrady - nápad, ktorý ohúril celý svet
Svetlo, zeleň a prirodzený kolobeh prírody v rezidencii Aquas Perma Solar Firma
Nezvyčajná rekonštrukcia - prekvapujú okná ako zdroj energie a stropné vykurovanie
Ekologické alebo tzv. zelené trendy v stavebníctve

Autor: Kolektív autorov
Foto: Shutterstock, archív firmy
reklama

Nové

Kvalitné kompozitné drevo je ekologický materiál s mnohými prednosťami

Kvalitné kompozitné drevo je ekologický materiál s mnohými prednosťami

Zverejnené 2.6. Dosky z WPC dokážu eliminovať väčšinu neduhov dreva a zároveň zachovať jeho najlepšie vlastnosti. Do akej miery však môže byť produkt vyrábaný zo zmesi dreva a polyméru schopný splniť čoraz väčšie nároky modernej spoločnosti na ekologickú šetrnosť? ísť na aktualitu

Nový bytový dom v Žarošiciach je postavený z Ytongu a Silky

Nový bytový dom v Žarošiciach je postavený z Ytongu a Silky

Zverejnené 30.5. Developer a staviteľ nového bytového domu v obci Žarošice si pórobetónový materiály Ytong, kombinovaný s vápenopieskovými tvárnicami Silka, vybral vďaka svojim dobrým skúsenostiam z predchádzajúcich projektov. Na stavbe sa uplatnili nielen tvárnice… ísť na článok

Keď sa technický objekt dostane do rúk architektov. Základňa technických služieb Lysolaje

Keď sa technický objekt dostane do rúk architektov. Základňa technických služieb Lysolaje

Zverejnené 3.6. Pri príprave projektu sme zistili, že na rozdiel od zahraničia vzniká či už na Slovensku, tak aj v susedných Čechách väčšina technických objektov bez architektonickej starostlivosti. Časté sú výrazné a nákladné stavby bez konceptu a kontextu, pri… ísť na článok

reklama