Woodplastic - výrobca kvalitných
WPC terás, plotov a obkladov
vyhľadávanie
Dnes je 20.3.

Plastový regenerát – ekonomické a udržateľné riešenie výroby okien

Zverejnené: 4. 2. 2021

Produkcia plastových výrobkov všetkých možných priemyselných odvetví stúpa, plasty sa ako základná surovina podieľajú vo významnom meradle aj na výrobe okenných profilov. V súčasnosti sa pritom stretávame takisto s oknami, ktorých podstatnú časť tvorí plastový regenerát, špeciálne recyklovaný polyvinylchlorid. Tieto okná sú kvalitatívne porovnateľné s tými, ktoré sú zložené iba z panenského PVC.

Foto: Anstasiya, shutterstock

Trend znovuvyužitia plastového odpadu je vzhľadom k celospoločenským ekologicky šetrným tendenciám úplne logický. Hoci boli prvé plastové okná montované do slovenských stavieb iba pred cca 30 až 40 rokmi a spracovanie odpadu z vyslúžilých okien je na území či už Slovenska, tak Čiech ešte len na začiatku, potreby recyklácie si je vedomá väčšina ich výrobcov. Európski producenti v súčasnosti prevádzkujú automatické linky (často v rámci cezhraničnej spolupráce s materskou firmou v Nemecku a ďalších západoeurópskych štátoch), ktoré umožňujú plne recyklovať či už odpadový materiál z výroby (odrezky či piliny z PVC profilov), tak celé staršie okná s rámami z polyvinylchloridu (PVC).

Proces spracovania odpadu

Demontované vyslúžilé okná sú najprv dopravené do drviča a následne sa triedia. Väčšinu z tých niekoľko málo materiálov, z ktorých sa okenné profily skladajú, možno využívať opakovane (sklo, oceľová výstuž, guma aj PVC profily). Pri triedení sa využívajú najmä rozdielne špecifické hmotnosti pri prefukovaní a pohybe po naklonenej rovine, delenie na siete; kov sa zachytáva magnetickou separáciou. Hrubá drť sa následne pomocou mlynu spracováva do podoby granulátu. Dosahuje sa pritom až 97,5% spätného využitia materiálov.

Vyslúžilé okná putujú najprv do drviča a potom sú jednotlivé suroviny separované. Foto: ShapikMedia
Vyslúžilé okná putujú najprv do drviča a potom sú jednotlivé suroviny separované. Foto: ShapikMedia

Koextrúzia

Použiteľná PVC drť či peletky (regenerát) sú vyčistené a znovu spracované, pričom ich kvalita sa nelíši od primárneho PVC granulátu uplatňovaného v prvovýrobe (niektorí výrobcovia proklamujú, že profily z regenerátu sú dokonca pevnejšie ako klasické plastové profily). Jednou z možností produkcie profilov je zmes panenského PVC s recyklátom (cca 30%), ale najviac je plastový regenerát používaný ako vnútorné jadro v nových okenných profiloch a jeho výroba prebieha s použitím technológie vytláčania, konkrétne koextrúziou, ktorá nahradila predtým obvyklú monoextrúziu, pri ktorej sa využívalo výlučne čerstvo vyrobené PVC.

Najčastejšie je plastový regenerát využitý ako jadro okenného profilu. Foto: Ambient
Najčastejšie je plastový regenerát využitý ako jadro okenného profilu. Foto: Ambient

V rámci koextrúzie do jednej vytlačovacej hlavy vstupuje tavenina z viac extrúderov naraz a dochádza tak k spojeniu oboch materiálov. Výhoda tejto techniky spočíva v tom, že možno pri nej spracovávať viac druhov surovín, pričom na povrchové, teda krycie vrstvy profilu môže byť použitá tenká vrstva odolnejšieho či dekoratívneho materiálu, zatiaľ čo jeho stredové vrstvy už obsahujú len regenerát. Finálny produkt má vnútornú neusporiadanú štruktúru makromolekúl a vykazuje štandardné pevnostné vlastnosti. Tak napĺňa predstavy či už o kvalite, tak o udržateľnosti. V prípade, že sa investorovi už vrátili vstupné náklady súvisiace s obstaraním prípade, že sa investorovi už vrátili vstupné náklady súvisiace s obstaraním nevyhnutnej modernej extrudačnej a nástrojovej techniky a dokázal sa efektívne tzv. popasovať aj s náročnejšou logistikou, ktorú si takáto produkcia nevyhnutne vyžaduje, prináša taký výrobok takisto finančnú úsporu.

Opakovaná recyklácia

Vďaka recyklácii a novým technologickým možnostiam môžu byť staré profily opakovane využité až osemkrát. Ak to prepočítame na roky, plastový produkt možno prakticky využívať aj 240 rokov. Po úplnom doslúžení je potom možné kompozitný materiál technologicky rozložiť na pôvodné základné komponenty (Chlór získaný elektrolýzou z kuchynskej soli NaCl a Ethylén z ropy). Sklenená výplň starých okien sa potom v podobe drte využíva ako zásypový materiál napríklad pri stavbe ciest.

Bezolovnaté stabilizátory

Nielen recyklácia odpadov, ale tiež spôsob výroby polyvinylchloridu podlieha vývoju. Nevyhnutnou prísadou pri výrobe PVC produktov sú stabilizátory, bez ktorých by inak nešla zaručiť dlhodobá trvanlivosť plastu. Kedysi k tomu vo veľkom používané toxické prvky akými je olovo, bárium či kadmium, boli nahradené prípustnejšími typmi tepelných stabilizátorov – organickými soľami vápniku a zinku.

Okenné profily môžu byť recyklované opakovane a to až osemkrát. Foto: sevasaves1
Okenné profily môžu byť recyklované opakovane a to až osemkrát. Foto: sevasaves1

Na záver

Mnohými toľko nenávidené plasty postupne strácajú štatút jednorazového a vysoko neekologického materiálu. Navyše konkrétne polyvinylchlorid možno vďaka jeho chemickému zloženiu znova plnohodnotne použiť pre rovnaký typ výrobku, čo nebýva u iných plastov pravidlom. Energia vložená do výroby PVC okenných profilov je tak vďaka špeciálnym technologickým procesom znova a znova využitá a pôvodná surovina bežne nachádza opätovné uplatnenie (rovnaké alebo nové formy). Moderné plastové okná z recyklovaných profilových systémov tak prispievajú k ochrane životného prostredia, zároveň svojim tepelnoizolačným spracovaním znižujú energetickú spotrebu budov a minimalizujú produkciu CO2.

Nové výrobné procesy umožňujú plne recyklovať či už odpadový materiál z výroby, tak celé staršie okná s rámami z polyvinylchloridu. Foto: Iakovou Filimonov
Nové výrobné procesy umožňujú plne recyklovať či už odpadový materiál z výroby, tak celé staršie okná s rámami z polyvinylchloridu. Foto: Iakovou Filimonov

V procesoch, ako je opätovné využitie plastového regenerátu a vo vývoji a uplatnení moderných technológií všeobecne, je budúcnosť. Rozhodne nespočíva v zákazoch jednorazového plastového riadu, ako sa mylne domnievajú poslanci Snemovne. Ako o trochu vhodnejšie cesta sa javí napríklad povinnosť uplatňovať v rámci verejného obstarávania v maximálnej možnej miere okná, ktorých profily obsahujú regenerát. Tak je to napríklad v Rakúsku.

Zdroje:

https://publi.cz/books/183/02.html
https://www.deceuninck.cz/tipy-fakta/recyklace-plastu
https://www.decro.cz/wp-content/uploads/2020/06/Decro-Navod-2020.pdf/
https://www.rehau.com/downloads/572590/pokrok-za%C4%8D%C3%ADn%C3%A1-v-j%C3%A1dru-profilu.pdf
https://www.dvere-okna.eu/191-zajimavosti-oken-recyklace-plastovych-oken.html
http://www.vpo.cz/jak-probiha-recyklace--53.html

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Shutterstock
reklama

Nové

Leadax a Wienerberger Slovensko na trh uvádzajú inovatívne riešenie pre ploché strechy

Leadax a Wienerberger Slovensko na trh uvádzajú inovatívne riešenie pre ploché strechy

Zverejnené 18.3. Spoločnosť Wienerberger uzavrela na svetovej výstave Expo koncom roka 2022 exkluzívnu zmluvu o predaji inovatívnych riešení s nízkym obsahom CO2 určených pre ploché strechy, ktoré vyrába holandská spoločnosť Leadax. Leadax Roov je udržateľná… ísť na článok

Ako vynoviť kuchyňu

Ako vynoviť kuchyňu

Zverejnené 15.3. Kompletná renovácia kuchyne je finančne aj časovo nákladná, no niekedy stačí urobiť pár takzvaných kozmetických úprav a rozdiel je hneď obrovský. Renováciu kuchyne, ktorej cieľom je vznik staronového atraktívneho priestoru, zjednodušia naše tipy.… ísť na článok

Byt Stein2. Moderné prvky interiéru v kombinácii s pôvodnými evokujú atmosféru staromestkého bývania

Byt Stein2. Moderné prvky interiéru v kombinácii s pôvodnými evokujú atmosféru staromestkého bývania

Zverejnené 20.3. Interiér štvorizbového bytu v novostavbe STEIN2 v súčasnosti obýva trojčlenná rodina s malým dieťaťom. Ich vstup do vzájomnej spolupráce sa stal zásadným. Už pri prvej konzultácií padlo rozhodnutie, že základný štandard bytu s laminátovými podlahami… ísť na článok

reklama