HELUZ – tehly, preklady, komíny, stropné systémy na stavbu rodinného domu
vyhľadávanie
Dnes je 16.9.

Prístavba sídla ombudsmana ako zelený ostrov v husto zastavanom strede Brna

Zverejnené: 6. 5. 2021

Brnenské sídlo ombudsmana bolo nedávno rozšírené o nový objekt, ktorý budí pozornosť. Stavba je doslova ukrytá v zeleni, ktorá sa vyskytuje nielen v jej okolí, ale pokrýva aj jej fasádu a strechu. Popri tom je tu využívaný efektívny systém retencie dažďovej vody a objekt je takisto vybavený úspornými technológiami.

Účelom prístavby z roku 2019 bolo vytvoriť nové priestory pre deti zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv (KVOP), navýšiť kapacitu existujúcej administratívy a vybudovať podzemné parkovisko. Realizácia získala Mimoriadnu cenu za architektonicky vydarenú vertikálnu záhradu, ktorú každoročne udeľuje Zväz zakladanie a údržby zelene. Odborná porota ocenila stavbu za jej príkladné hospodárenie s dažďovou vodou a predovšetkým priaznivý vplyv na lokálnu biodiverzitu a mikroklímu. Nadčasová architektúra je podľa vyjadrenia poroty dôkazom toho, že vertikálne záhrady možno budovať s predpokladom dlhodobej udržateľnosti aj v podmienkach Čiech a Slovenska.

Základom vertikálneho systému rastlín sú polypropylénové dosky a dve vrstvy geotextílie, medzi ktorými je uložená čadičová vata. Do tej boli vysadené predpestované rastliny. Foto: archiv Ing. Lukáše Daňka, Ph.D
Základom vertikálneho systému rastlín sú polypropylénové dosky a dve vrstvy geotextílie, medzi ktorými je uložená čadičová vata. Do tej boli vysadené predpestované rastliny. Foto: archiv Ing. Lukáše Daňka, Ph.D

Charakteristiku stavby situovanej v rámci Mestskej pamiatkovej rezervácie Brno na úpätí kopca Špilberk, konkrétne v ulici Údolnej, zahájime popisom jej konštrukcie. Ide o objekt obdĺžnikového pôdorysu, ktorý je s pôvodnou správnou funkcionalistickou budovou prepojený tzv. krčkom v úrovni druhého nadzemného podlažia. Ten je skonštruovaný z nosného hliníkového stĺpovo-priečkového fasádneho systému s bezpečnostným zasklením (izolačné trojsklo zložené z dvoch tvrdených skiel a dvoch polyvinylbutyralových fólii).

Atraktívny detail vertikálnej zelene na brnenskom objekte Kancelárie verejného ochrancu práv. Foto: archív tlačového oddelenia Kancelárie verejného ochrancu práv
Atraktívny detail vertikálnej zelene na brnenskom objekte Kancelárie verejného ochrancu práv. Foto: archív tlačového oddelenia Kancelárie verejného ochrancu práv

Konštrukcia stavby a akustika

Prístavba disponuje železobetónovou základovou doskou s pätkami pod stĺpmi a zvislými železobetónovými obvodovými stenami. Zvislé nosné aj nenosné murivo je tvorené prevažne keramickými tvárnicami či priečkovkami. Obvodové murivo je z vnútornej strany doplnené predstenami z pórobetónových tvárnic, do vzniknutej dutiny boli nainštalované rozvody. Vnútorné deliace priečky sú navrhnuté tak, aby poskytovali čo najväčší akustický útlm (Rw = 44 dB, prípadne 52 dB a v prípade konštrukcie oddeľujúcej priestory detskej skupinky dokonca 54 dB). V miestnosti určenej deťom bola okrem iného inštalovaná posuvná priečka zložená z teleskopických a dverových modulov zavesených na eloxovanej koľajnici umiestnenej pri strope. Mobilná priečka umožňuje v prípade potreby rozdeliť miestnosť na dve časti, pričom jej vzduchová nepriezvučnosť je Rw = 37 dB.


Pohľad do interiéru. Foto: archív Ing. Lukáše Daňka, Ph.D.
Pohľad do interiéru. Foto: archív Ing. Lukáše Daňka, Ph.D.

Izolácia spodnej stavby je tvorená vodonepriepustným systémom bielej vane, v miestach prechodov medzi zvislými a vodorovnými konštrukciami sú aplikované pásy z modifikovaného asfaltu. Zelené strechy si vyžiadali povlakovú vodotesniacu izolačnú vrstvu na báze modifikovaných asfaltových pásov, doplnenú o ochranné, hydroakumulačné a drenážne vrstvy vegetačných striech. Ide o kombináciu samolepiacich materiálov a natavených vrstiev - vždy na napenetrovaný podklad.

Vertikálna zeleň sa v priebehu roku mení. Ani zima však fasáde neuberá na zaujímavosti.  Foto: archív tlačového oddelenia Kancelárie verejného ochrancu práv
Vertikálna zeleň sa v priebehu roku mení. Ani zima však fasáde neuberá na zaujímavosti. Foto: archív tlačového oddelenia Kancelárie verejného ochrancu práv

Vodorovné stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové dosky doplnené nad suterénom, ktorý slúži ako podzemné parkovisko, o priečne a pozdĺžne prievlaky. Preklady sú súčasťou stropných dosiek. Strešná konštrukcia nad druhým podlažím je železobetónová doska vystužená krížom. Rovnako trojramenné schodisko je železobetónové monolitické, jeho pochôdzna vrstva pozostáva zo zliatej glazovanej kalibrovanej keramickej dlažby s dizajnom imitujúcim betónovou stierku šedobéžovej farby. Podlahy - či už ide o prírodnú povlakovú alebo zamatovo vinylovú krytinu, či keramickú dlažbu - boli vždy kladené na roznášaciu vrstvu z napenetrovaného cementového liateho poteru. Súčasťou súvrstvia je aj podlahové vykurovanie. Obvodové dilatačné pásy z penového polyetylénu pojmú prípadné objemové zmeny v podlahe.

Spojovací krček je skonštruovaný z nosného hliníkového stĺpovo-priečkového fasádneho systému s bezpečnostným zasklením. Foto: archív Ing. Lukáša Daňka, Ph.D.
Spojovací krček je skonštruovaný z nosného hliníkového stĺpovo-priečkového fasádneho systému s bezpečnostným zasklením. Foto: archív Ing. Lukáša Daňka, Ph.D.

Fasáda z dreva a rastlín

Fasáda objektu KVOP je dvojplášťová prevetrávaná. Nosné murivo z keramických tvárnic bolo vybavené kontaktnou minerálnou izoláciou a nosným roštom z I nosníkov na báze dreva, na ktoré boli vertikálne kladené profily ThermoWood z fínskej borovice. Tie sa vyznačujú zvýšenou odolnosťou voči poveternostným podmienkam. Kotvenie paluboviek prebehlo s použitím nerezových skrutiek, drevený obklad je namontovaný jadrovou stranou smerom von. Všetky profily boli ešte ošetrené transparentným prostriedkom pre konzerváciu rezných plôch s prímesou alkyd-akrylových živíc (v dvoch vrstvách). Klampiarske prvky sú z lakovaného pozinkovaného plechu s polyesterovým nástrekom, ktorý poskytuje vynikajúcu ochranu pred UV žiarením, koróziou a disponuje dlhodobou farebnou stálosťou.

Časť fasády nového objektu KVOP je tvorená obkladom z profilov ThermoWood z fínskej borovice. Foto: archív Ing. Lukáša Daňka, Ph.D.
Časť fasády nového objektu KVOP je tvorená obkladom z profilov ThermoWood z fínskej borovice. Foto: archív Ing. Lukáša Daňka, Ph.D.

Pozn.: Drevené profily známe pod označením ThermoWood sú vyrábané zo severskej borovice, ktorá je tepelne upravená len pomocou horúcej pary, teda bez akýchkoľvek chemikálií. Pre zachovanie jej vzhľadu je následne vhodné vybaviť ju ešte olejom či voskom (nie je to však podmienkou). Tepelná úprava spomaľuje zvetrávanie materiálu a poskytuje drevu odolnosť voči hnilobe, drevokazným hubám, či dokonca pôsobeniu drevokazného hmyzu a celkovo predlžuje jeho životnosť. Často je preto aplikovaná v exteriéroch, ako fasádny obklad či v podobe terasových profilov.

Okná bola inštalované v obvodovom plášti v predsadenej montáži. „Ide primárne o celodrevené okná so skrytými vonkajšími rámami v kombinácii RAL 7016 z vonkajšej strany. Z vnútornej strany sú smrekové rámy ponechané v prírodnom odtieni s povrchovou lazúrou," hovorí autor projektu Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Zvonku sú okná navyše vybavené obkladom z kaleného skla (ESG), aplikovaným na podkladovú drevenú konštrukciu z hobľovaných hranolov. U fasádneho skleneného obkladu bol vykonaný test prehrievaním (HST - heat soak test), čím bolo takmer vylúčené potenciálne riziko spontánneho rozpadu skla (ktoré je štandardne 0,1-0,2% a rastie s mechanickým, ale tiež s tepelným namáhaním výrobku). Na sklenené dosky bola nakoniec nanesená smaltová vrstva. Sklo bolo použité tiež na interiérových parapetoch. Doplňme, že v schodiskovom priestore a v hygienickom zázemí sa nachádzajú kruhové okná s hliníkovými rámami s priemerom 1150, 900 a 600 milimetrov.

Foto: archív Ing. Lukáša Daňka, Ph.D.
Foto: archív Ing. Lukáša Daňka, Ph.D.

Vegetačné strechy a zadržiavanie dažďovej vody

Medzi biotechnické opatrenia projektu KVOP patrí realizácia všetkých plochých striech ako zelených. Dochádza tak k čiastočnej retencii vody priamo v mieste jej dopadu a zníženie jej odtoku. Strecha u západnej strany prístavby - nad suterénom a vjazdom do podzemnej garáže - je vegetačná intenzívna a jednoplášťová. Vznikol tu akýsi zelený vnútroblok so spevnenými plochami, kde môžu deti tráviť čas na čerstvom vzduchu. Táto pochôdzna strecha je odvodnená cez drenážny žľab do retenčnej nádrže. Zachytená dažďová voda pochádzajúca prevažne z vegetačnej extenzívnej jednoplášťovej strechy prístavby (odvodnenie pomocou atikových vtokov a zvod vody zvislým potrubím cez drenážne odvodňovacie profily a žľab) a zo strechy nad spojovacím krčkom je následne využívaná na zavlažovanie. Akumulačná nádrž slúži k prevádzke kvapkovej závlahy (regulované inteligentnou riadiacou jednotkou). V opačnom prípade je voda na závlahu čerpaná z vodovodu (automatické dopúšťanie vody v prípade potreby). Retenčná nádrž je cez vírový ventil napojená do existujúcej dažďovej kanalizácie.

Medzi biotechnické opatrenia projektu KVOP patrí realizácia všetkých plochých striech ako zelených. Zavlažované sú prevažne zachytenou dažďovou vodou. Foto: archív Ing. Lukáša Daňka, Ph.D.
Medzi biotechnické opatrenia projektu KVOP patrí realizácia všetkých plochých striech ako zelených. Zavlažované sú prevažne zachytenou dažďovou vodou. Foto: archív Ing. Lukáša Daňka, Ph.D.

Zelená fasáda

Od zelených striech sa presuňme k zelenej fasáde, ktorou bol objekt KVOP vybavený zo západnej a severnej strany – na tej je dokonca pomocou rastlín vytvorené logo inštitúcie. Podobné realizácie sú zatiaľ v tuzemsku (ČR, SR) pomerne unikátne. Aj preto si prístavba sídla ombudsmana v Brne získava toľko pozornosti. Základom vertikálneho systému rastlín v celkovej ploche 133 m2 sú polypropylénové dosky a dve vrstvy geotextílie (prvá vrstva – 300 g/m2, druhá vrstva – 500 g/m2), medzi ktorými je uložená čadičová vata. Do tej boli vysadené predpestované rastliny ako pakosty, heuchery, bergénie, hlohyne, metlice, alchemilky či borievky. Výber rastlín zodpovedá daným klimatickým podmienkam a okrem iného minimalizuje riziko napadnutia chorobami či škodcami.

Okná boli inštalované v obvodovom plášti v predsadenej montáži. Vonkajšie rámy sú skryté, okná sú navyše zvonku vybavené obkladom z kaleného skla, aplikovaným na podkladovú drevenú konštrukciu z hoblovaných hranolov. Foto: archív Ing. Jany Vrbasovej
Okná boli inštalované v obvodovom plášti v predsadenej montáži. Vonkajšie rámy sú skryté, okná sú navyše zvonku vybavené obkladom z kaleného skla, aplikovaným na podkladovú drevenú konštrukciu z hoblovaných hranolov. Foto: archív Ing. Jany Vrbasovej

Kvapkový závlahový systém čerpá vodu z akumulačnej nádrže, v suchom období z vodovodu. Je vybavený senzormi, ktoré v prípade akýchkoľvek nedostatkov informujú riadiacu jednotku o poruche a nehrozí tak nebezpečenstvo kolapsu celého rastlinného systému. Fasáda pôsobí vysoko atraktívne nielen cez deň, ale aj v noci, kedy je umelo osvetlená. Projektanti predpokladajú, že jej životnosť bude činiť niekoľko desiatok rokov. Veľmi dôležitá je však pre udržanie dobrého stavu aj následná údržba. „Máme so spoločnosťou KVOP zmluvu na údržbu vertikálnej záhrady, ktorá obnáša dvakrát ročne, na jar a na jeseň, zásadnú starostlivosť z mobilného lešenia. Ide o strihanie rastlín, prípadne výmenu uhynutých za nové. Raz mesačne sa tiež mechanicky dopĺňa hnojivo. Doplnkovo vykonávame aj strih teleskopickými nožnicami," upresňuje Ing. Jana Vrbasová, autorka návrhu zelenej fasády a dodáva: „Doterajší výpadok rastlín na objekte KVOP sa pohyboval v rozmedzí od päť do desať percent, v budúcnosti však vplyvom počasia a škodcov môže ísť až o dvadsať percent." Podobnú realizáciu uskutočnila dodávateľská firma Ing. Jiří Vrbas - Kvet tiež na vlastnom objekte trávnikovej škôlky v Kobylniciach či v átriu štvorposchodovej budovy na Zelnom trhu v Brne.

„Stavba má viac zelených plôch než predpokladaná pôvodná plocha. Spríjemňuje pracovné prostredie zamestnancom a prispela k zlepšeniu životného prostredia v centre mesta. Objekt má navyše ekologické nízkonákladové vykurovanie pomocou dvoch tepelných čerpadiel,” dodáva Mgr. Miroslav Přidal, vedúci sekretariátu verejného ochrancu práv.

Foto: archív Ing. Jany Vrbasovej
Foto: archív Ing. Jany Vrbasovej
Foto: archív Ing. Jany Vrbasovej
Foto: archív Ing. Jany Vrbasovej

Teplo a vetranie

Tepelná strata objektu bola vypočítaná podľa ČSN 12 831 ako Q = 17 kW. „Pre pokrytie potreby tepla na vykurovanie a ohrev vody bola navrhnutá kaskáda dvoch tepelných čerpadiel typu vzduch/voda vrátane vnútornej jednotky hydromodulu. Ide o čerpadlá v menovitom vykurovacom výkone každej jednotky 14,38 kW za podmienok, že je teplota vonkajšieho vzduchu –15 °C a teplota vykurovanej vody 55 °C (A-15/W55). Vykurovací faktor čerpadla činí COP = 2,7. Vonkajšie jednotky sú umiestnené na streche objektu a vykurujú objekt pomocou teplovodného podlahového systému,” dopĺňa autor projektu Lukáš Daněk.

Hlavnú časť objektu, teda priestory kancelárií, detské priestory, komunikácia a sociálne zariadenia sú vetrané centrálnou vzduchotechnickou jednotkou s doskovým výmenníkom, umiestnenou v suteréne objektu, ktorá je vybavená doskovým rekuperátorom tepla s účinnosťou až 84 %.

Zhodnotenie

Prístavba s celkovou úžitkovou plochou 1028,92 m2 sa vďaka svojej architektonickej podobe stala prirodzeným prechodom medzi starším funkcionalistickým objektom a mestskou zeleňou, ktorá bola realizovaná na susednom pozemku. Architektúra, nízka energetická náročnosť objektu či hospodárenie s vodou navyše nie sú jedinými faktormi, ktorými investor preukazuje svoj pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Zamestnanci objektu recyklujú odpad vrátane toho biologického či elektrozariadení, využívajú ekologické čistiace prostriedky, recyklované tlačové náplne a ďalšie. Investor navyše vyjadril doterajšiu spokojnosť s projektom:

„Vďaka kvalitnej projektovej príprave stavby a úzkej spolupráci projektanta a stavebného dozoru so zodpovednými pracovníkmi dodávateľa sa v priebehu realizácie stavby nevyskytli žiadne závažnejšie problémy a stavba bola dokončená v stanovenom termíne. Zaistenie bezproblémovej existencie vertikálnej záhrady a stále zelenej a sviežej extenzívnej strechy ale vyžaduje starostlivú údržbu. Preto bolo potrebné zaistiť dodávateľa, ktorý vysadenej vegetácii rozumie a vie, akú starostlivosť si vyžaduje. S tým sú spojené vyššie prevádzkové náklady na údržbu objektu. Budova je však v prevádzke asi dva roky a doteraz sa z našej strany nevyskytli žiadne zásadné pripomienky,” vysvetľuje Přidal.

Zdroj archív tlačového oddelenia Kancelárie verejného ochrancu práv
Zdroj archív tlačového oddelenia Kancelárie verejného ochrancu práv

Podľa autora návrhu, Lukáša Daňka, naplňuje objekt pôvodné očakávania: „Na zastavanej ploche asi 580 m2 sa podarilo úspešne realizovať 609 m2 zelených striech a 133 m2 zelených fasád. Ako efektívny sa javí hlavne systém nakladania s dažďovými vodami v kombinácii s riešením zavlažovania zelených fasád. Darí sa minimalizovať náklady spojené so spotrebou vody. Dôležitou súčasťou návrhu bolo tiež zaistenie kvalitnej interiérovej mikroklímy. Boli preto realizované hlinené vnútorné omietky, ktoré ako čisto prírodný materiál disponujú schopnosťou udržať v miestnosti vyváženú relatívnu vlhkosť vzduchu. Na celkové vyhodnotenie je však ešte čas, viac sa ukáže po troch až piatich rokoch po uvedení budovy do prevádzky.”

Súvisiace články

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archív tlačového oddelenia KVOP, archív Ing. Lukáša Daňka, Ph.D., archív Ing. Jany Vrbasovej
reklama

Nové

Izolácia ľahkých sadrokartónových priečok

Izolácia ľahkých sadrokartónových priečok

Zverejnené 16.9. V poslednom čase sa čoraz viac ľudí zaujíma o to, či je zateplenie ich domov alebo bytov kvalitné. Dôvody sú zrejmé. Vďaka dôkladnej izolácii môže majiteľ domu dosiahnuť vysoké finančné úspory; navyše znížená spotreba energie prispieva k ochrane… ísť na článok

Ako postupovať pri natieraní plechovej strechy? Návod krok za krokom

Ako postupovať pri natieraní plechovej strechy? Návod krok za krokom

Zverejnené 15.9. Dnes sa pozrieme na renováciu starého náteru plechovej krytiny z pozinku. Ak je už strecha vášho domu či chalupy nevzhľadná a vy zvažujete jej opravu, máme pre vás návod krok za krokom, ako jej vrátiť pôvodnú podobu. Nejde o nič zložité a s trochou… ísť na článok

Podstrešná fólia, ktorá ušetrí materiál, čas a peniaze

Podstrešná fólia, ktorá ušetrí materiál, čas a peniaze

Zverejnené 14.9. Inovovaná podstrešná fólia DELTA®-MAXX PLUS uľahčuje a zrýchľuje prácu pokrývačov, šetrí materiál, ale aj náklady na energie. Dlhú životnosť garantuje systémová záruka 25 rokov ísť na článok

reklama