Fasádne obklady Ruukki
vyhľadávanie
Dnes je 19.5.

Reflexná tepelná izolácia SuperFOIL chráni budovu v lete aj v zime

Zverejnené: 28. 2. 2021

SuperFOIL je tepelnoizolačná technológia, ktorá poskytuje vysoko účinnú tepelnú izoláciu tým, že bráni prechodu tepla medzerou pri vedení, prúdení a sálaní. Pracuje hlavne so skutočnosťou, že vo stavebných vzduchových medzerách je nielen vo fyzike, ale tiež v dnes platnej norme, sálanie zastúpené od 90 do 95 percent. Je preto logické pracovať so sálaním a s termoreflexnou izoláciou. Priblížme si pravidlá tejto práce.

Jedným z reprezentantov tepelnoizolačných fólií je izolácia SuperFOIL. Bola vyvinutá v rámci programu NASA. Kosmos je vzduchoprázdne prostredie o teplote –270 °C a pokiaľ ste v kozme a v tieni Zeme, zmrznete na kosť.

V pozemských podmienkach je to lepšie, hreje vás vzduch. Ale pozor, oveľa viac vás hreje sálavé teplo, ktoré vyžarujú zemskej povrchy, vrátane povrchov domov a ďalších stavieb. Spomínaný Kosmos sála teplo s intenzitou len 5,6 W / m². „Zimné" zemské povrchy o teplote 0 ° C na nás sálajú teplo s intenzitou 316 W / m² a slnečné žiarenie, ktoré má na povrchu Slnka intenzitu 63 MW / m², má v pozemských podmienkach už len 1000 W / m². Prejdime ale k veci:

Vzduchové termoizolačné medzery

Pri realizácii tepelnej izolácie budov je možné použiť dosky z tepelnoizolačných materiálov (EPS, minerálna vata apod.). Nižšie popíšeme riešenie, kedy do priestoru určeného pre tepelnú izoláciu umiestnime miesto bežnej izolácie termoreflexné fólie, oddelené vzduchovými medzerami, termopenou alebo vatou. Výsledkom je až dvojnásobný tepelný odpor.

Čo hovorí norma

Norma STN EN ISO 6946 (Stavebné prvky a stavebné konštrukcie – Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla – Výpočtové metódy) uvádza vlastnosti stavebných vzduchových medzier v rôznych hrúbkach, avšak bez rozlíšení teplozmenných dejov (vedenie, prúdenie, sálanie), ktorá sa na týchto vlastnostiach podieľajú. A pretože sálavú zložku prechodu tepla je možné stanoviť presne podľa Stefanovho - Boltzmannovho zákona, v redakcii sme tak urobili. Výsledok môže prekvapiť: podiel sálavého prechodu tepla je u normových vzduchových stavebných medzier s hrúbkou od 5 mm do 300 mm od 91% do 99,7%. Sálanie je skrátka suverénne dominantné a táto dominancia rastie rýchlo s hrúbkou vzduchovej medzery.

Termoreflexná izolácia

Ide o jednoduché alebo viacvrstvové zostavy reflexných povrchov na tenkých fóliových nosičoch, vzájomne oddelených dištančnými vzduchopenovými vrstvami s hrúbkou niekoľkých milimetrov. Keď sa podarí realizovať reflexné povrchy s vysokou reflexiou (až 98%) a penové medzivrstvy s tepelnou vodivosťou na úrovni vzduchu (λ = 0,025 W/(mK)), realizuje sa tepelná izolácia na najlepšej možnej úrovni.

V minulosti boli u týchto izolácií publikované hodnoty λ = 0,006 W/(mK) aj nižšie, tie sa ale nepodarilo nezávisle a opakovane preukázať. To súvisí aj s tým, že sa termoreflexné izolácie realizujú ako súvrstvie tenkých penových vrstiev ohraničených reflexnou plochou, kde už z podstaty veci je vedenie tepla hlavný teplozmenný dej. SuperFOIL je napriek tomu výnimočný. Vyrába sa zo 40% recyklovaného materiálu a po svojej životnosti najmenej 50 rokov je znovu recyklovateľný. Výrobky radu SuperFOIL sú certifikované v súlade so stavebnými predpismi o izoláciách, majú tiež certifikát kvality ISO 9001:2015.

Izolácia SuperFOIL

Tepelno-reflexné izolácie SuperFOIL sú v oblasti tepelnej ochrany budov najmodernejším a najúčinnejším riešením, ktoré chráni domy akejkoľvek veľkosti a určenia pred zimnými stratami tepla a letným prehrievaním od horúceho vzduchu a ešte viac od slnkom rozpálenej strechy a fasády. Izolácia SuperFOIL bola vyvinutá v rámci kozmického programu NASA. Je vyrobená z niekoľkých vrstiev tepelno- izolačnej peny, vatovej vrstvy a reflexnej fólie, ktorá bráni voľnému prechodu tepelného žiarenia, ktoré je najsilnejším teplozmenným médiom nielen na našej planéte, ale v celom Vesmíre. SuperFOIL je tenká, ľahká flexibilná izolácia, ktorá sa ľahko a rýchlo inštaluje. Materiál SuperFOIL bol testovaný v medzinárodne akreditovaných laboratóriách ILAC v súlade so stavebnými predpismi a získal Certifikát kvality ISO 9001:2015.

Základy navrhovania izolácie SuperFOIL

Pri realizácii musíme pamätať na to, že izolácia SuperFOIL je aplikovaná v tepelnoizolačnom súvrství, čo je konštrukcia sama o sebe. Prístup, bohužiaľ nijak vzácny, že tepelná izolácia je len vypchávka voľného priestoru medzi krokvami, treba odmietnuť.

Pre reflexné izolácie je typické, že pracujú v priestore a s priestorom stavebnej medzery určenej pre tepelnú izoláciu.

Jednoduchý príklad: Ak ohraničíme vzduchovú medzeru s hrúbkou 10 cm reflexnými okrajmi, súčiniteľ tepelnej vodivosti medzery bude 0,05 W / (mK) a sálanie sa bude na celkovom prechode tepla podieľať 51%. Keď budú naopak oba okraje medzery sálavé, súčiniteľ tepelnej vodivosti medzery vzrastie desaťnásobne na 0,52 W / (mK) a sálanie sa bude na celkovom prechode tepla podieľať 95%.

Všeobecne platí, že podiel sálania na celkovom prechode tepla vo vzduchovej medzere úmerne rastie s hrúbkou medzery a s klesajúcou emisivitou okrajov. A naopak. Možno to povedať aj tak, že termoreflexné izolačné súvrstvie, ktorého reprezentantom je aj izolácia SuperFOIL pracuje so vzduchovou medzerou s mimoriadnou účinnosťou.

Použitie termoreflexnej izolácie SuperFOIL

Až doteraz sme sa zaoberali hlavne strešnou aplikáciou SuperFOILu, nič však nebráni jej použitiu aj pri riešení termoizolačnej fasády a podlahy domu - pri dodržaní všetkých uvedených pravidiel. SuperFOIL však nemá dostatočnú tuhosť ako napríklad penové izolácie, takže návrh by mu mal dať priestor! Systémovou zložkou tejto izolácie je vzduch, ktorý by jej úplným stlačením unikol, čo by mohlo zhoršiť tepelnoizolačné vlastnosti medzery.

SuperFOIL – materiálová základňa

SuperFOIL je v Českej republike ponúkaná v rôznych variantoch určených pre tepelnú izoláciu strechy, fasády a podlahy. Najväčší dopyt je po parotesných izoláciách SF6, SF19, SF19+, SF40 a SF60, ktoré v kombinácií s paropriepustnou izoláciou radu SFBB tvoria kvalitnú tepelnú ochranu strechy a zároveň ochranu proti UV žiareniu. Podlahová izolácia SuperFoil radu SFFR má navyše aj protipožiarne vlastnosti.

Záver

SuperFOIL predstavuje na českom trhu špičkový materiál, s ktorým pri správnej aplikácií ľahko dosiahne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla až U = 0,1 W/(m2K) a zároveň súčiniteľa tepelnej vodivosti λ = 0,025 W/(mK) pre celé tepelnoizolačné súvrstvie. To pri hrúbke tepelno-izolačnej medzery 20 cm ponúka tepelný odpor 8 m2K/W. Dodajme, že tepelnú izoláciu v tomto prípade nevytvára len samotný pás, ale aj dobre definovaná vzduchová medzera, v ktorej je pás umiestnený a ktorej hrúbku D musíme dosadiť do vzorca R = D/λ.

Súvisiace články:

Tepelná izolácia: prehľad, materiály a spôsoby použitia
Vlákenné tepelné a akustické izolácie
Reflexná izolácia - meraním na VUT potvrdená tepelná vodivosť λ = 0.003 W/(mK)!

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archív firmy
reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Zverejnené 13.5. V poľskom meste Lublin bolo v januári tohto roku otvorená nová metropolitná stanica predstavujúca pre mesto nielen architektonickú chválu, ale predovšetkým funkciu primárneho dopravného uzlu. Okrem toho hlavnou prednosťou stanice skutočnosť, že… ísť na článok

reklama