THERMO|SOLAR - slnečné termické kolektory a kotly na biomasu
vyhľadávanie
Dnes je 19.6.

Thermowhite pri riešení podkrovnej podlahy

Zverejnené: 20. 1. 2021

V meste Roztoky v severnom susedstve hlavného mesta Prahy a na ľavom brehu Vltavy vznikla ďalšia významná realizácia tekutej a celistvej tepelnej izolácie Thermowhite. V staršej vile štvorcového pôdorysu 12x12 m bola touto izoláciou zateplená podlaha v podkroví, ktoré z pôvodného úložiska zvyšných vecí prevezme úlohu plnohodnotného obytného priestoru v 3. nadzemnom podlaží. Tepelná ochrana tu nie je jediným a ani hlavným cieľom tohto riešenia.

Dôvodom výberu materiálu Thermowhite pre izoláciu podlahy v podkroví bola snaha investora o zamedzenie prenosu hluku do spodného poschodia domu. Foto: archív spoločnosti Thermowhite CZ s.r.o.

Kompletné teleso tejto konštrukcie zavŕšil po aplikácii Thermowhitu na hornej podlahovej strane ľahký PorBeton od spoločnosti Baumit, tzn. ľahký betón triedy LC 12/13 s pevnosťou v tlaku min. 12 MPa a keramickým kamenivom Ø4 mm. Ide o materiál určený pre odľahčené výplňové potery s tepelnoizolačným účinkom a požiarnou odolnosťou. PorBeton sa všeobecne používa na vyrovnanie vodorovných konštrukcií (podlahy, stropy) a na stavebné účely, napr. zásypy klenieb, výplne stavebných dutín, spevnenie plôch, tiež ako ochrana inžinierskych sietí atď...

Tekutý polystyrén Thermowhite všetky prekážky a technologické cesty a prestupy jednoducho obtečie a dokonale odizoluje. Doba schnutia je maximálne 48 hodín, možno ju navyše ešte urýchliť aplikáciou akcelerátora schnutia - až na neuveriteľných 12 hodín. Foto: archív spoločnosti Thermowhite CZ s.r.o.
Tekutý polystyrén Thermowhite všetky prekážky a technologické cesty a prestupy jednoducho obtečie a dokonale odizoluje. Doba schnutia je maximálne 48 hodín, možno ju navyše ešte urýchliť aplikáciou akcelerátora schnutia - až na neuveriteľných 12 hodín. Foto: archív spoločnosti Thermowhite CZ s.r.o.

Táto realizácia je ďalším príkladom obojstranne výhodnej spolupráce spoločností ThermoWhite CZ s.r.o. a Baumit, spol. s r.o., ktorá má úspešnú tradíciu tiež u rakúskej materskej spoločnosti.

Tepelná izolácia

Súčiniteľ tepelnej vodivosti materiálu Thermowhite deklaruje jeho výrobca na úrovni λ = 0,0444 W/(mK). To je tá istá hodnota, ktorú deklarujú predajcovia dosiek podlahového expandovaného polystyrénu. Už ale nehovoria, že aplikácia dosiek, teda „kusová“ izolácia, nie je to isté, čo „naliatie“ jednoliatej homogénnej termoizolačnej podlahovej vrstvy bezo škár a vzduchových medzier, ktoré vznikajú pri použití dosiek a ich odrezkov nielen na „rovných“ plochách, ale hlavne v miestach detailov (rohy, kúty, rozvody sietí TZB a pod.).

Ukážka dnes už častej kompozície tepelnej izolácie Thermowhite s využitím buniek z bieleho a šedého EPS. Foto: Jiří Hejhálek
Ukážka dnes už častej kompozície tepelnej izolácie Thermowhite s využitím buniek z bieleho a šedého EPS. Foto: Jiří Hejhálek

Rýchlosť aplikácie

Tekutý polystyrén Thermowhite všetky prekážky, technologické cesty a prestupy jednoducho obtečie a dokonale izoluje. Prekoná bežné prekážky, ale napríklad aj nutnosť aplikácie hrubšej vrstvy (aj viac než 50 cm). Tepelnoizolačná vrstva Thermowhite je jednoliata a dokonale rovná. Realizácia tejto izolácie je veľmi čistá, rýchla, presná a priestorovo nenáročná. Vďaka bezškárovosti je toto riešenie vhodné na použitie pod podlahové vykurovanie. Nespornou výhodou je tiež jeho rozmerová stabilita a možnosť montáže v sklonoch. Doba schnutia tekutého polystyrénu je maximálne 48 hodín. Možno ju urýchliť aplikáciou akcelerátora schnutia a skrátiť tým dobu vysychania a stvrdnutia až na neuveriteľných 12 hodín. Počas tejto doby je však vždy nevyhnutné nechať hmotu riadne preschnúť.

Ukážka realizácie tepelnej izolácie Thermowhite pri realizácii zateplenej strechy. Červené lanko opisuje sklon budúcej strechy v línii styku susedných ihlanovitých strešných plôch. Nápadná je tiež veľká hrúbka strešnej tepelnej izolácie, ktorú možno technológiou Thermowhite realizovať presne, s vysokou a stabilnou tepelnou účinnosťou. To všetko za jednu pracovnú zmenu. Foto: Jiří Hejhálek
Ukážka realizácie tepelnej izolácie Thermowhite pri realizácii zateplenej strechy. Červené lanko opisuje sklon budúcej strechy v línii styku susedných ihlanovitých strešných plôch. Nápadná je tiež veľká hrúbka strešnej tepelnej izolácie, ktorú možno technológiou Thermowhite realizovať presne, s vysokou a stabilnou tepelnou účinnosťou. To všetko za jednu pracovnú zmenu. Foto: Jiří Hejhálek

Zvuková izolácia

Je zrejmé, že tepelná izolácia nie je v tejto aplikácii, kedy sa jedná o oddelenie dvoch budúcich temperovaných miestností, prvoradá a zásadná. Dôležitejšie je v súvislosti so zmenou užívania popisovaného podkrovného priestoru kročajová izolácia a izolácia zvuková. Investor skrátka hľadal riešenie, aby sa predmetné susediace poschodia navzájom nerušili hlukom, vrátane hluku, ktorý preniká do spodného poschodia pri chôdzi, či pri pohybe nábytku a iných predmetov po podlahe v podkroví. Celoplošná celistvosť spodnej tepelnoizolačnej vrstvy (Thermowhite) a rovnako tak aj vrchnej vrstvy (PorBeton) je riešením s najvyšším potenciálom kvalitného zvukového oddelenia oboch obytných priestorov nad sebou. Na povrch PorBetonu budú ešte aplikované podlahové krytiny, vrátane dlažby v kúpeľni.

Čerstvo namiešaná tepelnoizolačná zmes z buniek bieleho a šedého polystyrénu EPS je na strechu dopravovaná pretlakovým hadicovým dopravníkom. Dopravná hadica je zakončená buď výsypkou na trojnožke, alebo ventilom na "striekanie" čerstvej izolácie po ploche strechy. Zmes sa do finálnej hrúbky a tvaru realizuje lopatou, tzv. hrablom a hladidlom. Ružové dosky z polystyrénu XPS volil projekt ako platformu pre tepelné čerpadlo. Foto: Jiří Hejhálek
Čerstvo namiešaná tepelnoizolačná zmes z buniek bieleho a šedého polystyrénu EPS je na strechu dopravovaná pretlakovým hadicovým dopravníkom. Dopravná hadica je zakončená buď výsypkou na trojnožke, alebo ventilom na "striekanie" čerstvej izolácie po ploche strechy. Zmes sa do finálnej hrúbky a tvaru realizuje lopatou, tzv. hrablom a hladidlom. Ružové dosky z polystyrénu XPS volil projekt ako platformu pre tepelné čerpadlo. Foto: Jiří Hejhálek

Poznatky z realizácie

Vďaka spoločnosti ThermoWhite CZ s.r.o. mala naša redakcia možnosť krátko nahliadnuť do procesu popisovanej realizácie. V čase našej návštevy bola už položená a vytvrdená termoizolačná vrstva Thermowhite, na ktorej po prekrytí priesvitnou PE fóliou už prebiehala pokládka PorBetonu.

PorBeton, ktorý je distribuovaný vo vreciach, sa pred aplikáciou zmieša v špeciálnej miešačke s vodou a pneumatickým hadicovým dopravníkom sa dopraví na miesto určenia. Ukazuje to sprievodná fotodokumentácia. Samotná pokládka PorBetonu je veľmi rýchla. Čerstvý mokrý PorBeton, dopravený hadicovým dopravníkom na miesto určenia, sa pomocou tzv. ubíjadla a ručnej sťahovacej lišty roznesie po podlahe v požadovanej hrúbke a najmä potom do požadovanej roviny. Aj napriek drobnej ťažkosti pneumatického dopravníka bola táto podlaha realizovaná za cca 5 až 6 hodín.

Vyústenie pneumatického dopravníka pre čerstvý PorBeton. Foto: Jiří Hejhálek
Vyústenie pneumatického dopravníka pre čerstvý PorBeton. Foto: Jiří Hejhálek
V Českej republike pôsobiaca spoločnosť ThermoWhite s.r.o. spolupracuje v oblasti aplikácie tepelnej izolácie so spoločnosťou Baumit, spol. s r.o. Fotografia zachytáva aplikáciu ľahkého betónu Baumit PorBeton do podkrovia. Foto: Jiří Hejhálek
V Českej republike pôsobiaca spoločnosť ThermoWhite s.r.o. spolupracuje v oblasti aplikácie tepelnej izolácie so spoločnosťou Baumit, spol. s r.o. Fotografia zachytáva aplikáciu ľahkého betónu Baumit PorBeton do podkrovia. Foto: Jiří Hejhálek

Záver

Realizácia nového podkrovného bytu pod pôvodnou neobývanou pôdnou plochou vo vile v Roztokách bola ďalšou ukážkou nielen doteraz málo objavenej tekutej tepelnej izolácie ThermoWhite CZ s.r.o., ale zároveň ľahkého betónu triedy LC 12/13 pre prípravu ľahčeného výplňového poteru. Ten popri tom, že má podobný spôsob aplikácie (pomocou hadicového dopravníka od miešačky do miesta realizácie), sa tiež vyznačuje vysokou rýchlosťou realizácie. Čas a skúsenosti ukazujú jedinečnú prednosť izolácie ThermoWhite a síce, že deklaruje presne takú izolačnú účinnosť, akú staviteľ a investor vo výsledku dostanú. Redakcia ďakuje spoločnosti ThermoWhite CZ s.r.o. za pozvanie a trpezlivosť pri kladení otázok.

Finálny stav podlahy po dokončení poteru betónom Baumit PorBeton. Foto: Jiří Hejhálek
Finálny stav podlahy po dokončení poteru betónom Baumit PorBeton. Foto: Jiří Hejhálek

Literatúra a zdroje:

[1] DOBIÁŠOVÁ, Alena: ThermoWhite Moravia s.r.o.: Tepelná izolace bez kompromisů. Stavebnictvi3000.cz [on line], Stavebnictví a interiér 2019/5. Vega s.r.o., Hradec Králové, ČR.

[2] HEJHÁLEK, Jiří: Litý polystyren Thermowhite. Celistvá a tuhá izolace do podlah a plochých střech. Stavebnictvi3000.cz [on line], Stavebnictví a interiér 2020/1 [print]. Vega s.r.o., Hradec Králové, ČR.

[3] ŠIROKÁ, Helena: Litý polystyren Thermowhite v podlahách ateliéru překonal očekávání. Stavebnictvi3000.cz [on line], Stavebnictví a interiér 2020/5-6 [print]. Vega s.r.o., Hradec Králové, ČR.

[4] HEJHÁLEK, Jiří: Thermowhite. Tekutá tepelná izolace s výjimečnou přidanou hodnotou. Stavebnictvi3000.cz [on line], Stavebnictví a interiér 2020/5 [print]. Vega s.r.o., Hradec Králové, ČR.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Viď popisky
reklama

Nové

Strechy Ruukki vyrobené z bezfosílnej ocele SSAB pre luxusný rezort Sunday Morning vo fínskom Laponsku

Strechy Ruukki vyrobené z bezfosílnej ocele SSAB pre luxusný rezort Sunday Morning vo fínskom Laponsku

Zverejnené 14.6. Ruukki Construction, súčasť spoločnosti SSAB, podpísala zmluvu s cestovnou kanceláriou Experience Pyhä Oy na dodávku striech Ruukki® Classic LowCarbon vyrobených z ocele SSAB Fossil-free™ pre ekologickú dovolenkovú destináciu investičnej spoločnosti… ísť na článok

Tehlový systém HELUZ je odpoveďou na každú otázku

Tehlový systém HELUZ je odpoveďou na každú otázku

Zverejnené 13.6. Ak chystáte hrubú stavbu rodinného domu, môže vás tento text obohatiť, inšpirovať a dobre nasmerovať. Váš budúci dom nie je len strecha nad obvodovými stenami a oknami. Je to organizmus, ktorý už v „plienkach“, tj. pred zahájením výstavby, žije s… ísť na článok

Zavítate na KVIFF? Tieto skvosty si nemôžete nechať vo Varoch ujsť

Zavítate na KVIFF? Tieto skvosty si nemôžete nechať vo Varoch ujsť

Zverejnené 19.6. Či už sa tento rok chystáte navštíviť Medzinárodný filmový festival, ktorý sa koná od 28. júna do 6. júla, alebo sa chcete do Karlových Varov pozrieť mimo hlavnej návštevníckej sezóny, máme pre vás zoznam architektonických skvostov, ktoré by ste pri… ísť na článok

reklama