YTONG - Kompletné stavebné riešenie od pivnice po strechu
vyhľadávanie
Dnes je 9.12.

Trasovací plyn na detekciu porúch potrubia

Zverejnené: 17. 6. 2019

Každý defekt potrubia, väčšinou vodovodného, negatívne ovplyvní chod domácnosti či firmy. Či už sa jedná o haváriu alebo nepatrný dlhodobý únik, požiadavkou majiteľov objektu je samozrejme čo najrýchlejšie odstránenie poruchy. V prvom rade je však potrebné nájsť miesto, kde sa nachádza. A metóda využívajúca zmes vodíku a dusíku sa v súčasnosti javí ako najpresnejšia technológia k lokalizácii takýchto porúch.

Česká spoločnosť AKVAHELP METAL spol. s r.o. s 25 ročnou tradíciou projektuje, vyrába a montuje nerezové bazény a bazénové technológie či už v privátnom, tak aj verejnom sektore. Vo svojom odbore stále viac naráža na potrebu lokalizácie problémov súvisiacich s netesnosťami vodovodného potrubia. Či už sa jedná o novostavby či staršie objekty bazénových prevádzok, majitelia zisťujú, že dochádza k úniku vody väčšinou až v okamžiku, kedy sa stráca desať a viac kubíkov. Jedná sa o riziko finančné, ale tiež technické. Poruchy spôsobené vlhkosťou sa prejavujú napr. na podlahách a omietkach, veľakrát dochádza k navlhnutiu nosných stien a priečok objektu. A v prípade prieniku vody po dlhší čas, môžu byť škody skutočne rozsiahle.

Príčiny defektov

Potrubie často praská v dôsledku zamŕzania vody v potrubí. Pri zásype potrubia môže dôjsť k jeho kontaktu s kameňom, ktoré následne tlačí na materiál. Kameň tak ľahko poškodí kus potrubia. Poruchy vznikajú aj obyčajným opotrebovaním. Bežné potrubie používané napríklad k bazénom veľakrát tesní na princípe gumového tesnenia. Guma však časom degraduje a na jedinej trase sa môže objaviť hneď niekoľko netesností. Poruchy bývajú tiež zapríčinené nesprávne prevedenými prácami konanými narýchlo (nevhodne položené potrubie, nedostatočné zhutnenie...), či nedodržaním pracovných postupov. Pôdne podložie potrubia môže byť pri hustejších dažďových zrážkach zaplavené, čo vyvolá posun pôdy a spomínané poruchy.

Rozmanitosť lokalizačných metód

Nech už dôjde k akejkoľvek havárii, dôsledkom je únik média z potrubia. Je potrebné pristúpiť k nájdeniu miesta, kde k defektu došlo. Metód k tomu slúžiacich je niekoľko. Jedna z nich je akustická, pomocou ktorej je porucha dohľadaná pomocou zvukových signálov, ktorých vzdialenosť od miesta defektu určuje počítač. Detekovať miesto poruchy je možné aj následkom „poruchového šumu” mikrofónom. Ďalšia metóda využíva optického mapovania špeciálnymi kamerami. Alebo je možné potrubie preskúmať pomocou tzv. trasovacieho plynu.

Víťazí trasovací plyn

Spoločnosť AKVAHELP METALdošla počas svojej praxe k vyhodnoteniu, v ktorom medzi detekčnými technológiami víťazí práve použitie trasovacieho plynu. Počas niekoľkoročnej skúšobnej doby neprišli jej technici do styku so situáciou, v ktorej by táto metóda zlyhala. Zatieni dokonca aj optickú metódu, ktorú predbehne predovšetkým v lokalizácii menších defektov. A akým spôsobom je tento druh vyhľadávania vykonávaný?

Pracovný postup

Po príjazde na stavbu, kde je zistený únik vody, dochádza k prezretiu parcely, či budovy a prieskume projektových plánov (pokiaľ sú k dispozícii). Následne je potrebné rozhodnúť, ktoré časti rozvodov je možné tlakovať samostatne. Druhým dôležitým a neľahkým krokom je návrh postupu ako danú vetvu uzavrieť, pretože veľakrát sú vetvy zakončované tryskami, ktoré nemajú závit. K tomu sú využívané špeciálne tesniace vaky, eventuálne je potrebné pristúpiť k individuálnemu riešeniu a výrobe špeciálnej upchávky. Následne je možné vykonanie klasickej tlakovej skúšky vzduchom, ktorá ozrejmí tesnosť danej vetvy. Pokiaľ je úspešná, pristupuje sa k ďalším rozvodom. V okamžiku, kedy pracovníci narazia na potrubie, ktoré netesní, pristupujú k hlavnej pracovnej časti. Do vetvy je vpustený detekčný plyn.

V jedinej vetve sa môže nachádzať viac porúch. V tomto bode prichádza na rad veľmi citlivý povrchový detekčný snímač (nastavený na vhodnú koncentráciu plynu), s ktorým na povrchu manipuluje pracovník firmy. Bez potreby sekania či búrania tak vystupuje miesto (miesta), kde plyn z potrubia prechádza do pôdy, muriva atď. V momente, kedy vetvu nie je možné natlakovať vôbec, znamená to, že pracovník narazil na poškodenie väčšieho rázu (prasklina vo veľkosti cca 5 cm a viac). Pri takto veľkom poškodení všetok detekčný plyn utečie týmto defektom a do ďalších prípadných poškodení sa plyn už nemá šancu dostať. Preto je potrebné pristúpiť k bezprostrednej oprave tohto poškodenia a po oprave poruchy v danej vetve pátrať ďalej. Opäť je vpustený trasovací plyn a hľadá sa ďalší defekt. Takto sa postupuje stále dokola, až sú konkrétne vetvy lokalizované a opravené všetky poruchy a potrubie splní záverečnú tlakovú skúšku.

Utesnenie odtoku zo žľabu špeciálnym prietokovým tesniacim vakom pre DN až 300 mm pred tlakovaním
Utesnenie odtoku zo žľabu špeciálnym prietokovým tesniacim vakom pre DN až 300 mm pred tlakovaním

Zloženie plynu

Trasovací plyn je zmesou vodíku (asi 5–15 %) a dusíku. Vodík má totiž ako najľahší prvok na Zemi nízku viskozitu. Je schopný prenikať takmer akýmkoľvek materiálom (okrem nepriepustných hydroizolačných fólií, kde je potrebné materiál narezať) smerom hore. V mieste jeho zvýšenej koncentrácie (tam kde vychádzajú netesnosti v potrubí von) je tak vysledovaný spomínaným prístrojom.

Problémy prináša často len nedostatok presných projektových plánov v miestach realizačných prác a potom aj zložitá dohľadateľnosť vedenia potrubia. Je tak nemožné kopírovať na povrchu jeho trasu a hľadať únik plynu. Pracovníci sú nútení prechádzať často aj rozsiahle pozemky sem a tam s prístrojom v ruke a skúmanie vyžaduje oveľa viac času. Je teda v záujem majiteľa (objavovateľa), aby poznal aspoň hrubé umiestnenie potrubia, ideálne v šírke 2 metrov, kde je možné určiť miesto defektu efektívne s ohľadom na časovú náročnosť. Už päťmetrový rozptyl veľmi spomaľuje pracovné postupy.

Spoľahlivosť a efektivita

Jedná sa o veľmi efektívnu a spoľahlivú metódu lokalizácie defektu v potrubí. Napríklad pri zákazke v Uničove zistili pracovníci AKVAHELP METAL, že sú už treťou firmou, ktorá bola o lokalizáciu defektu požiadaná, ale ktorá ako prvá dosiahla úspešných výsledkov. Predchádzajúce spoločnosti neuspeli dokonca ani s optickou kamerovou metódou (ktorá okrem iného má aj riziko prerazenia rúrky pri priechode zariadenia menej preniknuteľnými miestami).

Nezriedka je zároveň s miestom problému objasnený aj primárny dôvod praskania potrubia. Napríklad v detskom bazéne na kúpalisku v Ostrave, kde AKAVHELP METAL aplikoval metódu trasovacieho plynu, došlo k odhaleniu stavebnej chyby. Potrubie bolo nevhodne vyspádované, zostávala v ňom voda a tá vo vnútri zamŕzala. To majiteľom umožnilo opravu prapôvodnej príčiny namiesto toho, aby len odstránili dôsledky.

Žiadne vedľajšie účinky

Zmes vodíku a dusíku je celkom bezpečná, podiel vodíku je minimálny, nehrozí teda výbušnosť, horľavosť či akákoľvek toxicita. Pri vykonávaní prác samozrejme dochádza k striktnému dodržiavaniu bezpečnostných pravidiel. Nevzniká ani žiadny odpad. Na záver môžeme ešte spomenúť veľmi zaujímavú možnosť opravy potrubia bez potreby mechanických zásahov (výkop, odkrytie betonáže či zásyp...). Zriedkakedy je konvenčná metóda opráv natoľko nákladná, že je z ekonomických dôvodov lepšie použiť túto alternatívnu. Spoločnosť AKVAHELP METAL v takomto prípade vykoná opravu potrubia s pomocou špeciálnej kvapaliny s rozpustenými minerálnymi kryštálmi. Tá je ponechaná v potrubí približne 10 dní, aby cirkulovala. Postupne dochádza k trvalému upchatiu únikových miest.

Vykonaná úprava potrubia PVC spolu s „vymeneným“ kusom
Vykonaná úprava potrubia PVC spolu s „vymeneným“ kusom

Záver

Metóda lokalizácie defektov v potrubí pomocou trasovacieho plynu je v súčasnosti bezkonkurenčne najpresnejšia. Prináša spoľahlivé výsledky a rýchly postup. Nemalou výhodou je minimálna potreba mechanických či deštrukčných zásahov na stavbe. Dôležitý je takisto aj výber dodávateľa a jeho skúsenosti. Tými však firma AKVAHELP METAL z Třínce nepochybne disponuje. Za dlhé roky, počas ktorých túto metódu využíva (hlavne ako subdodávateľ iných bazénových spoločností v rámci servisných služieb), ale tiež ako dodávateľ individuálnych prevádzkovateľov objektov či priamo majiteľov, nedošlo k jedinej neúspešne zakončenej zákazke.

Súvisiace články:

Nerezové bazény preukazujú svoje prednosti
Nerezové bazény AKVAHELP- najvyššia kvalita s nižšou cenou
Nerezové bazény, ktoré si zamilujeme
Akvahelp Metal - symbol kvality bazénov

Kontakty:
AKVAHELP METAL spol. s.r.o.
Oldřichovice 789, 739 61 Třínec
Tel.: +420 558 348 700
E-mail: bazeny@akvahelp.cz
www.akvahelp.cz

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Archív AKVAHELP Metal
reklama

Nové

Pomocou 3D modelov fasádnych prvkov zhmotňujeme predstavy zákazníka a zjednodušujeme proces výroby

Pomocou 3D modelov fasádnych prvkov zhmotňujeme predstavy zákazníka a zjednodušujeme proces výroby

Zverejnené 5.12. Spoločnosť Ruukki je známa inováciami a snahou o neustále zlepšovanie služieb. Ako jeden z mála výrobcov fasádnych systémov vytvára pre zákazníkov 3D vizualizácie detailov. Vďaka nim si lepšie predstavia, ako bude vyzerať ich budova s fasádnymi… ísť na článok

Modrá je dobrá: šesť dôvodov pre interiér v modrých odtieňoch

Modrá je dobrá: šesť dôvodov pre interiér v modrých odtieňoch

Zverejnené 8.12. Pravdou je, že modrá farba nie je v interiéroch tak obľúbená a používaná ako farby neutrálne. Ale nie je to škoda? Modrá je predsa symbolom čistoty a jemnosti. A na ľudskú psychiku majú jej odtiene veľmi pozitívny vplyv. Máme pre vás šesť dôvodov,… ísť na článok

Fasáda bez prasklín? Bez kvalitnej sieťky sa nezaobídete

Fasáda bez prasklín? Bez kvalitnej sieťky sa nezaobídete

Zverejnené 7.12. Kvalitné sklovláknité mriežky sú veľmi dôležitou súčasťou každej fasády. Mriežka svojimi vlastnosťami zabezpečuje najmä prenášanie ťahových napätí v omietke , ktoré vznikajú pri náhlych teplotných zmenách pôsobením atmosferických vplyvov. Vystužuje… ísť na článok

reklama