Fasádne obklady Ruukki
vyhľadávanie
Dnes je 20.5.

Praktický príklad využitia solárnych kolektorov pre prípravu teplej vody

Zverejnené: 22. 9. 2008

Koncom roku 2005 nás oslovil hlavný energetik firmy ETA a. s. Hlinsko s požiadavkou na obnovu technológie prípravy teplej vody (ďalej len TV) v jednom z výrobných objektov. Plánom investora bolo rekonštruovať dosluhujúci stávajúci systém aj s ohľadom na znižovanie spotreby energie a tým zníženie prevádzkových nákladov na ohrev vody.

Popis inštalovaného systému

Pôvodne bola príprava TV realizovaná pomocou dvoch zásobníkových plynových ohrievačov o objeme 325 litrov (výkon každého z nich bol 55 kW) a jedným akumulačným zásobníkom TV (4000 l). Navrhli sme od základu zmeniť celú technológiu prípravy TV – kaskádou piatich plynových prietokových ohrievačov Infinity.

V druhej fáze rekonštrukcie prípravy TV v závode ETA Hlinsko sme navrhli predhrievanie vody pomocou slnečných kolektorov. Na vstupe do kaskády plynových prietokových ohrievačov bol inštalovaný solárny systém so zásobníkom TV 1000 l. Na plochej streche objektu je inštalovaných 10 kusov plochých kolektorov Regulus KPC2 BP o celkovej výmere 20 m2.

Ideálnou spoluprácou solárneho systému s prietokovým dohrievaním umožňuje sofistikovaný riadiaci systém Infinity. V momente, keď solárny systém ohreje vodu na teplotu aspoň 43 °C, nie je dôvod vodu dohrievať, ohrievače sa nezopnú, no zostávajú otvorené. Voda nimi teda môže voľne pretekať.


Na plochej streche závodu ETA Hlinsko sú inštalované kolektory Regulus KPC2 BP

Solárny systém – dimenzovanie, realita, výsledky

Pri dimenzovaní solárneho systému sme kládli dôraz na čo najefektívnejšie využitie slnečnej energie pre predhrev vody s celoročne dostatočnou kolektorovou plochou a dennou akumuláciou s ohľadom na spomínané špičkové odbery. Výsledkom bol návrh kolektorového pola o celkovej ploche 60 m2 a akumulačného zásobníku o objeme 3 m3.


Orientácia kolektorového poľa bola odporúčaná v juhovýchodnom smere

Orientácia kolektorového poľa bola odporúčaná v juhovýchodnom smere. Dôvodom je odberová špička, ktorá nastáva okolo druhej hodiny popoludní. Maximálny výkon kolektorov, teda moment, keď je slnko priamo oproti kolektorom, bol stanovený na cca 10:30 – 11:00. Táto orientácia bola nakoniec pri inštalácii dodržaná.

Zrátajte si: Uhol dopadu slnečných lúčov na šikmú rovinu kolektoru v zadanom čase alebo Účinnú časť šikmej plochy kolektora pri celodennom slnečnom žiarení - pozn. redakcie}

Nedôvera investora v nové technológie a v prínos veľkých úspor pomocou slnečnej energie, ktorá je do istej miery pochopiteľná, viedla k inštalácii približne tretinového systému. Ten má , ako už bolo v úvode spomínané, kolektorové pole 20 m2 a objem solárneho zásobníka 1000 l.

Vďaka nepretržitému monitorovaniu celej sústavy pre prípravu teplej vody môžeme už teraz s odstupom jedného roku vyhodnotiť úspory, ktoré celá zmena technológie prípravy teplej vody a hlavne inštalácie solárneho systému priniesla.

Hlavným porovnávacím kritériom je spotreba plynu na 1 m3 spotrebovanej teplej vody (porovnanie týchto hodnôt pre jednotlivé mesiace viď. graf). Pre presné pochopenie jednotlivých hodnôt v príslušných mesiacoch je potrebné uviesť niekoľko zásadných faktov:

  • v decembri 2005 prestal fungovať jeden priamotopný plynový zásobník => nižšia spotreba plynu,
  • zmena technológie prípravy teplej vody so zásobníkového na prietokový ohrev bola vykonaná vo februári 2006 => od tohto dátumu až do apríla 2006 je teplá voda pripravovaná výhradne prietokovými ohrievačmi.
  • od mája 2006 funguje a je monitorovaný solárny systém.

Zaujímavou hodnotou je mesiac júl, kedy je každoročne celozávodná dovolenka, a teda veľmi nízka spotreba teplej vody. Pretože je teplá voda potrebná aj v tomto období (pre kancelárie, ktoré sú vyňaté z celozávodnej dovolenky a pre údržbu) a nie je tu iný zdroj, nedochádza v tejto prevádzke k odstávke. V pôvodnej technológii bol teda aj v tomto ohrievaný celý objem zásobníka, teda 4000 l.

Vysoká spotreba plynu je v tomto mesiaci daná tepelnými stratami zásobníkov a potrebou tepla pre cirkulačné potrubie. V novej technológii sa práve v tomto období prejavuje výhoda prietokového ohrevu, ale predovšetkým sa naplno ukazuje sila solárneho systému.

Súčasnosť a budúcnosť slnečnej energie v ETA a. s.

Vďaka optimistickým výsledkom, vysokým úsporám a spoľahlivosti inštalovaného solárneho systému pokračuje v závode ETA Hlinsko inštalácia ďalších solárnych systémov pre prípravu teplej vody. V minulom roku bola dokončená aplikácia pre prípravu teplej vody na závodnej kuchyni. Solárny systém je v tomto prípade kombinovaný s klasickým zásobníkovým ohrevom. V tomto roku sa ráta s rozšírením stávajúceho systému na Hale 100 (popisovaný systém) o 20 až 40 m2, teda pravdepodobne až na hodnotu uvedenú v pôvodnom návrhu.


Desať kusov plochých kolektorov Regulus KPC2 BP o celkovej ploche 20 m2

Internetová prezentácia

Investor súhlasil s uverejnením všetkých nameraných hodnôt a online monitoringom na internetovej adrese www.regulus.cz/etasolar, kde sú pre akéhokoľvek užívateľa internetu k dispozícii. Táto internetová prezentácia teda môže veľmi dobre pomôcť v rozhodovaní investorov, či renovovať dosluhujúce systémy s akumulačnými zásobníkmi TV ohrievanými tradičnými zdrojmi energie.


Porovnanie spotreby plynu na 1 m3 vody (spotreba plynu je uvedená v m3)

Zrátajte si: Uhol dopadu slnečných lúčov na šikmú rovinu kolektoru v zadanom čase alebo Účinnú časť šikmej plochy kolektora pri celodennom slnečnom žiarení - pozn. redakcie}

Autor: Jiří Kalina
Foto: Archiv firmy Regulus

Tématické odbory

reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Metropolitná stanica v Lubline. Nový symbol mesta

Zverejnené 13.5. V poľskom meste Lublin bolo v januári tohto roku otvorená nová metropolitná stanica predstavujúca pre mesto nielen architektonickú chválu, ale predovšetkým funkciu primárneho dopravného uzlu. Okrem toho hlavnou prednosťou stanice skutočnosť, že… ísť na článok

reklama