Fasádne obklady Ruukki
vyhľadávanie
Dnes je 4.10.

Xella reaguje na potreby trhu inováciou stavebných materiálov, technológií a digitalizáciou procesov Xella blue.sprint

Zverejnené: 19. 7. 2021

Spoločnosť Xella je nadnárodným výrobcom stavebných materiálov a jedným z pilierov jej činnosti je aj systematické skúmanie trhu, jeho potrieb, potenciálu či bariér. Podľa Zdeňka Podlahy, BIM manažéra Xella CZ&SK a vedúceho technického oddelenia Martina Mihála je aktuálne v stavebníctve na Slovensku potrebné riešiť šesť základných bodov.

Priečkové panely Ytong

Samotní zamestnávatelia z radov stavebných firiem si uvedomujú vážny nedostatok pracovných síl a hľadajú možnosti, ako tento problém riešiť. Spoločným cieľom všetkých aktérov je zrýchlenie výstavby. Veľmi aktuálna a spoločensky diskutovaná je tiež téma digitalizácie a kvality stavieb. Developeri v oblasti bytovej výstavby veľmi dobre vedia, že tepelnoizolačné parametre a akustika objektov sú čím ďalej dôležitejšie aj pre ich zákazníkov z radov širokej verejnosti. Investori a realizačné firmy na Slovensku ako aj v susedných Čechách hľadajú tiež riešenie, ako zvýšiť efektivitu celého procesu návrhu a výstavby. Stále dôležitejší je aj význam ekológie, zdravého prostredia a trvalo udržateľného rozvoja - na všetky tieto aspekty má súčasné stavebníctvo veľký vplyv a musia na tento celospoločenský záväzok adekvátne reagovať.

Developérsky projekt SEKO komplex Trenčín.
Developérsky projekt SEKO komplex Trenčín.

Veľkoformátové a prefabrikované stavebné prvky sú odpoveďou spoločnosti Xella na potreby trhu

„Vďaka dlhoročným skúsenostiach - nielen zo zahraničia, ale aj z vlastnej výroby a výstavby na slovenskom a českom trhu - začala Xella vyrábať inovatívne produkty, ktoré sú odpoveďou na nedostatok pracovných síl aj na volanie po znížení prácnosti, zvýšení kvality a súčasne zvýšení efektivity výstavby. Už v roku 2019 sa realizovali prvé stavby, kde sú uplatňované nové výrobky a pracovné postupy," vysvetľuje Martin Mihál.

Manipulácia s tvárnicou Silka Tempo, ktorá sa so svojou únosnosťou až 20 MPa podobá betónu. Jej použitie kráti čas murovania až o šesťdesiat percent a pracovníkom znižuje fyzickú námahu.
Manipulácia s tvárnicou Silka Tempo, ktorá sa so svojou únosnosťou až 20 MPa podobá betónu. Jej použitie kráti čas murovania až o šesťdesiat percent a pracovníkom znižuje fyzickú námahu.

Súčasťou tohto inovačného programu sú veľkoformátové tvárnice pre vonkajšie obvodové steny Ytong Jumbo, ktoré v jednom kroku vymurujú sedemkrát väčšiu plochu a navyše znižujú nároky na personál - pri práci s nimi stačia dvaja pracovníci. A aj pre nich je vďaka tejto technológii práca fyzicky menej namáhavá. Prvky Ytong Jumbo sa používajú pre nosné i nenosné obvodové a vnútorné steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny nízkopodlažných aj viacpodlažných budov.

Veľkoformátové vápennopieskové tvárnice Silka Tempo majú podobné zloženie ako Ytong, ale svojou únosnosťou až 20 MPa sa podobajú betónu. Použitie týchto veľkoformátových tvárnic kráti čas murovania až o šesťdesiat percent a pracovníkom znižuje fyzickú námahu. Silka Tempo sa vyrába v dvoch šírkach, 180 a 240 milimetrov, dĺžka je 500 milimetrov a výška 600 milimetrov. Už v hrúbke 240 milimetrov pritom investor získa akustické nosné murivo s útlmom Rw = 57 dB, priečka hrúbky 100 milimetrov potom s rezervou zodpovedá útlmu pre vnútorné steny, oddeľujúce obytné miestnosti. Štíhle steny prinášajú popri výbornej akustike a únosnosti aj vyššiu úžitkovú plochu v budovanom objekte.

Digitálny nástroj Xella blue.sprint umožňuje realizovať optimalizované a efektívne návrhy budov a jeho využitie prináša komplexné riešenie projektov.
Digitálny nástroj Xella blue.sprint umožňuje realizovať optimalizované a efektívne návrhy budov a jeho využitie prináša komplexné riešenie projektov.

Najhospodárnejšie riešenie vnútorných nenosných a deliacich stien ponúkajú priečkové GHT panely Ytong, ktoré sú súčasťou veľkoformátového sortimentu spoločnosti Xella. Tieto panely sú konštrukčne vystužené a vyrábajú sa na mieru podľa výšky podlažia, pričom maximálna výška je 2,9 metra. Panely sú vystužené transportnou výstužou v pozdĺžnom smere a ich povrch je hladší než u bežného pórobetónového muriva. To umožňuje ľahké vykonávanie povrchových úprav. Sú ideálne pre veľké plochy s malým členením a požiadavkou na rýchlu výstavbu a ich použitie ušetrí až polovicu pracovných síl.

Novinkou roku 2021 je významné zvýšenie prefabrikácie, ktorým je použitie nosných stenových panelov Ytong SWE. Tieto nosné panely sú vyrobené z hmoty Statik P4-550, rozmery panelu Standard sú 600/500 milimetrov dĺžky, 2620 milimetrov výšky a 250/300 milimetrov šírky. Výhodou použitia panelov je jednoznačne rýchlosť výstavby. V pracovnom zložení s počtom dvoch montážikov a jedným žeriavnikom (obsluha veľkého žeriava) možno za pracovný deň vymurovať až 135 metrov štvorcových steny.

Xella na slovenský trh prináša nový spôsob navrhovania stavieb s využitím digitálnych technológií. Služba Xella blue.sprint umožňuje realizovať optimalizované a efektívne návrhy budov a jej využitie prináša komplexné riešenie projektov, a to najmä s dôrazom na rýchlosť, kvalitu a efektivitu výstavby. Xella blue.sprint tak predstavuje novú značku profesionálnych služieb spoločnosti Xella, zastrešujúcu všetky digitálne procesy firmy a to vo všetkých fázach zákazníkovho projektu.

S veľkoformátovými tvárnicami pre vonkajšie obvodové steny Ytong Jumbo je možné vymurovať v jednom kroku sedemkrát väčšiu plochu a navyše znížiť nároky na personál – na prácu s nimi stačia dvaja pracovníci.
S veľkoformátovými tvárnicami pre vonkajšie obvodové steny Ytong Jumbo je možné vymurovať v jednom kroku sedemkrát väčšiu plochu a navyše znížiť nároky na personál – na prácu s nimi stačia dvaja pracovníci.

Koncept zahŕňa pomoc investorom a developerom pri optimalizácii výberu materiálu, konzultácie pre projektantov, prípravu digitálnej databázy produktov a bezproblémové objednávkové a dodávateľské reťazce. Výhodou všetkých týchto služieb je, že na seba nadväzujú v celom cykle projektu: od fázy plánovania cez výrobu, dodávku a realizáciu až po udržateľnosť a prevádzku.

Súčasťou služieb je aj optimalizácia statiky, napríklad posúdenie realizovateľnosti, posúdenie a návrh skladieb konštrukcií z tepelnotechnického a akustického hľadiska alebo návrh postupov a posúdenie realizovateľnosti s použitím veľkoformátových prvkov. Návrh je zákazníkovi oznámený formou BIM modelu s využitím on-line prezentácie. Výmena informácií navyše prebieha v reálnom čase a účastníci tak majú vždy okamžitý prístup k aktuálnym dátam bez nutnosti čakania na ich zdieľanie. Vďaka BIM dátam, ktoré sú združené so všetkými subjektmi, zaistí Xella výrobu na mieru a prispôsobí logistiku potrebám stavby. Výsledkom je optimalizovaný stavebný proces, skrátenie doby výstavby, úspora pracovníkov a materiálu vedúca k vyššej ziskovosti projektu.

Stenové panely SWE patria k najhospodárnejším riešeniam obvodových a vnútorných nosných stien. Sú alternatívou k tradičnej výstavbe.
Stenové panely SWE patria k najhospodárnejším riešeniam obvodových a vnútorných nosných stien. Sú alternatívou k tradičnej výstavbe.

Partnerstvom investor získa:

  • úsporu materiálu a elimináciu chyb vďaka digitálnemu plánovaniu,
  • optimalizáciu stavebných procesov a skrátenie času výstavby,
  • úsporu pracovníkov a minimalizáciu fyzickej námahy,
  • väčšiu podlahovú plochu.

Súvisiace články:

Veľkoformátové tvárnice v systéme Ytong
Ytong nám na jeseň predstaví inovácie v technológiách rýchlej výstavby
Nové veľkoformátové tvárnice Ytong, priečkový panel Ytong Jumbo a Silka Tempo

Autor: Kolektív autorov spoločnosti Xella
Foto: Archív firmy
reklama

Nové

HELUZ uvádza na trh šikovný komínový komplet HELUZ SMART

HELUZ uvádza na trh šikovný komínový komplet HELUZ SMART

Zverejnené 3.10. Spoločnosť HELUZ už dlhodobo udržuje trend zjednodušovania výstavby. Výsledkom tohto úsilia je aj novinka HELUZ SMART, s ktorou rozširuje ponuku svojich komínových kompletov. Už názov tohto produktu napovedá, že ide o mimoriadne šikovný a praktický… ísť na článok

Jeseň je za oknami. Kedy zazimovať vonkajšie rolety?

Jeseň je za oknami. Kedy zazimovať vonkajšie rolety?

Zverejnené 2.10. Prvé žlté lístie padá na zem a hlavným motívom výzdob sa stávajú tekvice. Jeseň je tu a s ňou prichádzajú aj niektoré povinnosti okolo domu – napríklad zazimovanie vonkajších roliet. ísť na článok

Limity využitia kvalitného kompozitu určuje odvaha investorov a fantázia architektov

Limity využitia kvalitného kompozitu určuje odvaha investorov a fantázia architektov

Zverejnené 1.10. Kompozitné dosky sa dnes najčastejšie uplatňujú v exteriéroch rodinných domov v podobe terás, plotov alebo obkladov stien. Popredný európsky výrobca a dodávateľ dosiek Terafest®, česká spoločnosť WPC – Woodplastic, však registruje stále väčší… ísť na článok

reklama