GROHE PHANTOM BLACK
vyhľadávanie
Dnes je 24.9.

Veľký prehľad strešných krytín a ich parametrov

Zverejnené: 23. 6. 2020

V tomto článku vám prinášame výber desiatky najčastejšie aplikovaných strešných krytín a pomôžeme s výberom tej pravej pre vás. Finálny výber materiálu a formátu totiž nie je tak jednoduchý, ako sa na prvý pohľad môže javiť. Odvíja sa od mnohých parametrov akými je cena, pôvod výrobku, jeho odolnosť, hmotnosť a mnoho ďalších. Svoju rolu hrá nepochybne tiež druh nosnej konštrukcie domu, sklon strechy a všeobecne spôsob výstavby či rekonštrukcie.

Foto: Fotogrin,shutterstock

Strecha nad hlavou, jedná sa o slovné spojenie, ktoré hovorí za všetko. Ak vyberáme krytinu na strechu, ktorá je najexponovanejšou a najviac zaťaženou konštrukciou na dome, ide nám predovšetkým o ochranu objektu aj jeho obyvateľov pred poveternostnými vplyvmi. Hneď v závese za tým je dizajn vybraného materiálu, ktorý ak by bol zvolený zle, dokáže významne narušiť vzhľad celého domu. A finálna voľba samozrejme závisí aj od toho, či sa jedná o strechu plochu, šikmú (pod 5 °) či strmú (nad 45 °).

V prvom rade by mal investor zvážiť vplyvy, ktoré budú v oblasti, kde sa stavba nachádza, na strechu najčastejšie pôsobiť. Na vhodnosť a výslednú trvanlivosť strešných materiálov pôsobí napríklad nadmorská výška a zvyčajné množstvo zrážok v danom mieste (nielen v podobe dažďa, ale aj snehu, prípadne krúp..) či sila vetra. Hlavne v horských oblastiach s vysoko premenlivými klimatickými podmienkami by sme mali byť na pozore a voliť odolnejšie produkty, ktorých vlastnosti sú nemenné aj pri častom a dlhodobom účinku nepriaznivého počasia. Na strechu môže negatívne pôsobiť tiež rýchle kolísanie teplôt či intenzívne slnečné žiarenie. Stavebné konštrukcie, vrátane striech, môžu byť degradované aj chemickými emisiami (napr. oxidom siričitým) v ovzduší v priemyslových oblastiach. Tieto látky sú totiž v atmosfére v interakcii so vzdušnou vlhkosťou alebo napríklad UV žiarením a ozónom a môžu tak spôsobovať koróziu a všeobecné starnutie niektorých materiálov. Za pozornosť stoja aj biologické vplyvy, pričom v prípade striech sa jedná hlavne o hrozbu napadnutia konštrukcií rôznymi hubami, plesňami či hmyzom. Životnosť striech, hlavne v mestských historických centrách, často znižuje aj pôsobenie vtáčieho trusu, ale tiež vibrácie pochádzajúce od ciest zaťažovaných hustou dopravou.

Nasleduje prehľadný rozpis desiatky najpoužívanejších strešných materiálov u nás a popis ich vlastností:

Strešné škridly

Klasické škridly sa osadzujú na nosné strešné drevené laty a sú tradične najpoužívanejšou strešnou krytinou. Vyrábajú sa najčastejšie ako tehlové alebo betónové škridly. V oboch prípadoch sa jedná zvyčajne o kvalitnú skladanú krytinu vyššej hmotnosti, ktorá navyše pôsobí veľmi estetickým dojmom.

Tradičná pálená keramická škridla sa vyrába z tehliarskej hliny, z ktorej sa vypracovávajú či razia jednotlivé kusy a tie sa následne vysušia a vypália. Je súčasťou mnohých historických budov, ktorých strechy pokrýva často aj stovky rokov bez výraznej zmeny vzhľadu a technických vlastností, a vďaka svojmu nadčasovému dizajnu je tiež obľúbenou voľbou staviteľov súčasných domov. Vyberať je možné medzi tzv. bobrovkami (plochá škridla), francúzskymi škridlami, esovkami (dvakrát zakrivenými), prejzmi (dvojitého žliabkovitého tvaru) a korytkami, hrebenáčmi (žliabkovitými) alebo falcovku (plochými profilovanými s drážkami po obvode). Povrchovo sú pálené škridly upravované povlakom keramických zmesí a výsledkom je buď glazovaná, teda lesklá škridla, alebo engoba v matnom či polomatnom spracovaní. Výsledná farebnosť je pomerne variabilná.

Kvalitu pálenej škridle pred pokládkou ľahko overíte poklepom. Ak zaznie zvonivý zvuk, ide o dobrý kus, naopak ak znie duto, znamená to, že je jej štruktúra narušená - napríklad v podobe vnútorných trhlín.

Slovenská tradícia často velí zvoliť na strechu pálenú krytinu. Čo tak skúsiť svetlý odtieň, ktorý napomôže eliminovať prehrievanie podkrovia? Foto: kim7
Slovenská tradícia často velí zvoliť na strechu pálenú krytinu. Čo tak skúsiť svetlý odtieň, ktorý napomôže eliminovať prehrievanie podkrovia? Foto: kim7

Výhodou klasickej pálenej škridly je jej elegantný dizajn, pomalé starnutie materiálu a odolnosť voči UV žiareniu. Spomenúť treba aj schopnosť hliny dobre izolovať a predovšetkým - akumulovať teplo. Výsledkom je krytina, ktorá stabilizuje teplotu v podkroví, najmä ak je vhodne sfarbená a to či už v lete, tak v zime. Ide navyše o plne recyklovateľný materiál.

Je však potrebné brať na vedomie nároky, ktoré keramická škridla kladie na konštrukciu krovu. Pálenú škridlu je možné navyše inštalovať iba na strechy so sklonom minimálne 20 ° a viac (podľa konkrétneho typu škridly). Nemalú úlohu hrá tiež cena, ktorá je v porovnaní s inými strešnými krytinami o niečo vyššia.

Betónové strešné škridly sa vďaka jednoduchším výrobným procesom nachádzajú v nižšej cenovej kategórii než pálené škridly. Vyrábajú sa z portlandského cementu, piesku a vody. Materiál je po zmiešaní jednotlivých zložiek zhutnený a sformovaný do formy pásu, ktorý je rozrezaný do formy strešnej škridly. Nasleduje farebný nástrek, po čom produkty dozrievajú cca 8 hodín v sušiacej komore. Posledným krokom výrobného procesu je nános ochrannej povrchovej vrstvy. Výrobné technológie a hustota materiálu robí betónové škridly vysoko odolnými voči poveternostným, chemickým aj mechanickým vplyvom. Výhodou je tiež ich celková pevnosť a nenasiakavosť. Životnosť presahuje aj 100 rokov. Potenciálna nevýhoda betónovej krytiny spočíva v zásade len vo vysokej hmotnosti a následne náročnosti na nosnú konštrukciu. Najnižší požadovaný sklon strechy je 17 °.

Betónové škridly sú pevné, nenasiakavé a trvanlivé. Foto: rzoze19
Betónové škridly sú pevné, nenasiakavé a trvanlivé. Foto: rzoze19

Asfalt / bitumen

Čo si predstaviť pod názvom asfaltová, prípadne bitúmenová strešná krytina? Ide o záverečný tuhý produkt kontinuálne "frakčnej destilácie", najnovšie rektifikácia ropy vystužený sklenou, polymérovou či textilnou zložkou a upravený valcovaním. Býva povrchovo upravená (v prípade, že nejde o modifikovanú, tzv. APP krytinu) hrubozrným minerálnym posypom, granulátom či kovovým reflexným náterom, ktoré fungujú ako ochrana pred UV žiarením a často určujú farebnosť krytiny. Nepopierateľnými pozitívami asfaltovej krytiny, ktoré z nej urobili veľmi frekventované strešné riešenie, je jej nízkorozpočtovosť a rýchlosť inštalácie (najčastejšie na rovný podklad z dosiek alebo dosiek typu OSB a pod.). Disponuje nízkou hmotnosťou pri súčasnej vysokej pružnosti a pevnosti. Životnosť robí aj niekoľko desaťročí, výhoda spočíva aj v prípadnej oprave, ktorá je jednoduchá. Vzhľadovo sa niekedy podobá plechovej krytine, na rozdiel od nej však nepodlieha korózii. Je možné ju navyše inštalovať na strechy v takmer akomkoľvek sklone. Hlavným negatívom asfaltovej strešnej krytiny je však nízka požiarna odolnosť.

Okrem jednoduchých asfaltových pásov sú dostupné tiež asfaltové šindle rôznych tvarov a farebných povrchových úprav, obľúbené sú aj bitumenové vlnité dosky.

Asfaltová krytina patrí medzi najlacnejšie strešné riešenia. Jej výhodou je tiež rýchla inštalácia. Foto: Radovan1
Asfaltová krytina patrí medzi najlacnejšie strešné riešenia. Jej výhodou je tiež rýchla inštalácia. Foto: Radovan1

Plech

Čím ďalej, tým populárnejšia je plechová strešná krytina. V súčasnosti je vyrábaná z veľmi odolných kovov a výsledné výrobky sú v prípade potreby žiarovo pokovované či poťahované organickými povlakmi (poplastovávané). Zaraďujeme sem či už plechové panely, tak vlnité či trapézové dosky, plechovú krytinu imitujúcu tvar keramických tradičných škridiel, tzv. snap-lock panely (profilované panely s pozdĺžnymi spojmi a jednoduchou inštaláciou), ale tiež napríklad sendvičové panely tvorené dvomi trapézovými plechmi s výplňou z tepelného izolantu. Materiálovo je tu reč o oceli, hliníku, medi či titán-zinku. Na trhu sú pritom čím ďalej sofistikovanejšie systémy so špeciálne tvarovanými zámkami, ktoré dovoľujú použiť plechovú krytinu na strechách s čím ďalej nižším sklonom (už od cca 8 °).

Kedysi tradovaný názor, že plechová krytina sa hodí len do oblastí s celoročne priaznivými poveternostnými podmienkami, už neplatí. Moderná plechová krytina je v prípade, že je správne prevedená, veľmi odolná, nenasiakavá a trvanlivá. Je potrebné plechy ukotviť klincami či skrutkami a to najmä v miestach prekrytia. Zohľadniť by sme mali tiež prevládajúci smer vetra v danej lokalite a na danom mieste (na Slovensku je to väčšinou severozápadný).

Plechová krytina vďaka svojej nízkej hmotnosti nezaťažuje krovy, pri montáži vzniká minimum odpadu, pokládka býva rýchla a je ľahké ju inštalovať aj svojpomocne. V mnohých prípadoch sa navyše môžete tešiť aj na estetický výsledok, ktorý okrem originálneho vzhľadu, ktorý dodáva streche napríklad hliníková falcovaná krytina, môže imitovať aj pálenú škridlu. Je však potrebné počítať s vyššími obstarávacími nákladmi.

Plechová strecha svojim dizajnom dokáže šikovne doplniť celkový vzhľad objektu. Je navyše odolná a jej pokládka je ľahká. Foto: Orrathai Poolsawat
Plechová strecha svojim dizajnom dokáže šikovne doplniť celkový vzhľad objektu. Je navyše odolná a jej pokládka je ľahká. Foto: Orrathai Poolsawat

Cement

Cementová krytina pozostáva z kompozitného materiálu na báze portlandského cementu, buničiny a umelých vlákien, prípadne drevných vlákien či triesok. Povrchovo je vybavená nástrekom cementovým mliekom s pigmentom a farbou. Je dostupná ako šablónová krytina v rôznych tvaroch a veľkostiach. Výhodou je, že okrem strechy so sklonom minimálne 17 ° ju možno využiť tiež ako fasádny obklad. Je často volená ako náhrada za eternit a je vhodná aj do oblastí s tvrdými klimatickými podmienkami. Vyznačuje sa nadštandardnou životnosťou. Vďaka nízkej hmotnosti a jednoduchej realizácii oblúkových tvarov nekladie vysoké nároky na krov ani schopnosti montážnikov. Kladie sa buď systémom pokládky na laty a kontralaty, ktorý prináša výhodu prevetrávania, či na debnenie, pod ktorým je vykonaná vetraná medzera. Cena tejto krytiny je priaznivá.

Cementová krytina je zmesou cementu s prímesami, napríklad v podobe drevených vlákien alebo triesok. Foto: Phoyen Chatta
Cementová krytina je zmesou cementu s prímesami, napríklad v podobe drevených vlákien alebo triesok. Foto: Phoyen Chatta

Plast

Aj keď mnohých odrádza už samotná materiálová podstata tejto krytiny, je potrebné povedať, že nie je plast ako plast. Napríklad strecha z polyesteru či polykarbonátu ponúka dobrú službu. Investori tiež často volia krytinu z recyklovaného plastu, čo výslednému riešeniu dodáva nádych ekológie.

Plastová krytina väčšinou napodobuje tvarom a vzhľadom tradičné materiály a výsledkom je často výrobok z určitej vzdialenosti nerozoznateľný od klasických drevených došiek, keramickej bobrovky, betónových škridiel, bridlice a pod .. Žiadaná je tiež priesvitná plastová krytina, ktorá, síce lokálne alebo občasne vložená medzi iné materiálové varianty, prepúšťa denné svetlo do podkrovia.

Výhodná je aj cena plastovej krytiny a tiež jej plošná hmotnosť (menej ako 25 kg / m²). Väčšinou je aj pochôdzna, teda mechanicky odolná a rezistentná voči porastu machov. Lenže na rozdiel od ťažkej, najmä betónovej krytiny, akumuluje len veľmi málo tepla a má tak len minimálny tepelno-stabilizačný účinok. Pri montáži plastovej krytiny je navyše potrebné pamätať na jej vyššiu teplotnú rozťažnosť a tomu prispôsobiť presahy a napojenie jej pásov či prvkov. Plast je horľavý. Nevýhodou býva aj rýchla strata pôvodnej farby vplyvom pôsobenia slnečného žiarenia. To všetko ju predurčuje k použitiu skôr len na pergolách, krytých terasách či záhradných domčekoch.

Plastová krytina je najčastejšie používaná na pergolách či rôznych prístreškoch Foto: Ralf Geithe
Plastová krytina je najčastejšie používaná na pergolách či rôznych prístreškoch Foto: Ralf Geithe

Drevo

S postupujúcim trendom využívania obnoviteľných zdrojov sa do popredia záujmu dostáva drevo. Je využívané ako konštrukčný a nosný materiál, ale tiež ako strešná krytina. Drevené strešné dosky (z nehobľovaných dosiek) alebo tradičné šindle, ktoré v záplave moderných materiálov takmer upadli do zabudnutia, opäť získavajú svojich zástancov. Krytina najrôznejších tvarov (štvorec, kosoštvorec, oktagón a ďalšie) je vyrábaná z jedľového, smrekového a smrekovcového dreva, môže ísť aj o produkty z jaseňa, sekvoje či topoľa. Šindle sú buď ručne štiepané (kláty sú opracované radiálnym smerom, čo výrobku dodáva odolnosť) alebo priemyselne rezané; tie sa potom vyznačujú rovnorodosťou (kvôli riziku porušenia povrchovej štruktúry je ale potrebné ich vybaviť povrchovou ochranou). Drevené šindle je možné použiť či už na streche, tak aj ako fasádny obklad. Sú ľahké, nezaťažujú strešnú ani stenovú obvodovú konštrukciu a v prípade poškodenia sú veľmi ľahko nahraditeľné. Nevýhodou býva nízka požiarna odolnosť.

Drevené šindle sú tradičnou, ekologickou a nadmieru estetickou strešnou krytinou. Foto: Valentina Proskurina
Drevené šindle sú tradičnou, ekologickou a nadmieru estetickou strešnou krytinou. Foto: Valentina Proskurina

Bridlica

Medzi luxusnejšie a teda aj finančne menej dostupné strešné krytiny sa radia tie bridlicové (cena sa odvíja od zložitého procesu ťažby prírodného kameňa a následného spracovateľského postupu, ktorého výsledkom sú finálne dosky). Rovnako ako v prípade drevených šindľov či pálených škridiel ide o čisto prírodný materiál, ktorý teda uspokojí svojou ekologickosťou a navyše poskytne domu pôvab a originálny výraz. Vyššiu cenu tejto krytiny ospravedlnia hlavne technické vlastnosti horniny. Vďaka nim a takisto pri správnom prevedení získa strecha unikátnu životnosť, ktorá presahuje aj dvesto rokov a to bez zmien či už technických, tak aj estetických. Bridlica prakticky neabsorbuje vlhkosť (ani svojimi okrajmi a tak nemá tzv. vnútornú kapilaritu), vďaka čomu je vysoko mrazuvzdorná. Navyše úspešne vzdoruje aj ohňu. Je pevná a odolná voči deformácii. Široký sortiment tvarov, ako je štvorec, kosodĺžnik, bobrovka, voština či rybia šupina a takisto aj zaujímavé farebné možnosti, vrátane okrem najznámejšej čiernej, napríklad aj zelenú, červenkastú či fialovú farbu dovoľujú vytvárať na streche, ale aj na fasáde, rozmanité kompozície. Finálny vzhľad objektu sa tak nezriedka stáva unikátnym.

Bridlica je mrazuvzdorná hornina, ktorá okrem efektného dizajnu ponúka napríklad výborné tepelno-akumulačné vlastnosti. Foto: inter reality
Bridlica je mrazuvzdorná hornina, ktorá okrem efektného dizajnu ponúka napríklad výborné tepelno-akumulačné vlastnosti. Foto: inter reality

Bridlica navyše disponuje vynikajúcimi tepelno-akumulačnými vlastnosťami, vďaka ktorým krytina z nej tvorená napomáha tlmiť veľké teplotné zmeny, ku ktorým dochádza v najmä počas slnečných letných dní.

Hmotnosť tejto krytiny sa pohybuje v rozmedzí 20-30 kg / m², a je preto často potrebné posilniť väzníky, aby zniesli také zaťaženie. Pokrývanie strechy bridlicovými doskami navyše vyžaduje prax. Šablóny sú dodávané už s otvormi pre klince, ktoré potrebujeme na každú platňu aspoň dva a pokládka prebieha na plné debnenie s podkladovým pásom, prípadne na strešné laty hrúbky 4 - 9 milimetrov. Uhol sklonu strechy by mal činiť 12 - 30 ° (čím vyšší uhol, tým menšie bridlicové dosky sú použité).

Rastlina

Výrazným trendom, ktorý prepája súčasnú architektúru stavieb s projektovaním záhrad, sú zelené fasády a strechy. Okrem toho, že rastliny sú na streche ozdobou stavby (navyše sa ich podoba v priebehu roka premieňa a vytvára tak dynamický architektonický prvok), tiež zadržiavajú dažďovú vodu (až celú polovicu vodných zrážok), čím zaisťujú jej následné odparovanie a prirodzené ochladzovanie danej mikroklímy. Vegetácia rovnako chráni strešnú konštrukciu pred pôsobením slnečného žiarenia a veľkým rozkmitom povrchovej teploty strechy. Zelené strechy spotrebúvajú CO2, produkujú kyslík, čistia ovzdušie od prachu, slúžia ako obživa vtákov alebo hmyzu. Strešné súvrstvia výborne tlmia hluk a tepelne izolujú dom.

Existujú dva základné varianty strešnej vegetácie. Prvý z nich, extenzívnu zeleň, možno aplikovať aj na strechy s nižšou únosnosťou či na strechy šikmé, prípadne na staršie rekonštruované objekty. Ak by aj napriek tomu hrozilo nadmerné priťaženie nosnej konštrukcie, možno časť vegetačného súvrstvia nahradiť špeciálnymi doskami z minerálnych vlákien (ktoré možno osadiť nenáročnými rastlinami). Z rastlín, ktoré sú základným kameňom extenzívnych zelených striech, menujme predovšetkým odolné trvalky, skalničky a suchomilné rastliny akými sú rozchodníky (svojimi listami zadržujú vodu), ktoré sú predpestovávané na poliach a na strechu potom kladené vo forme "kobercov". Prípadne je možné na strechu umiestniť rastliny v kvetináčoch či popínavú zeleň ako je vistéria alebo brečtan. Príklad súvrstvia tohto typu strechy: nosná konštrukcia - strešný plášť ukončený hydroizolačnou vrstvou - hydroakumulačná a drenážna vrstva - filtračná vrstva - vegetačná vrstva.

Zelené strechy majú veľa výhod. Je však potrebné počítať s vyššou cenou. Foto: josefkubes
Zelené strechy majú veľa výhod. Je však potrebné počítať s vyššou cenou. Foto: josefkubes

Druhým typom je intenzívna zeleň. Tá sa môže pokojne stať aj strešnou terasou či mestským miniparkom. Možno ju však inštalovať len na strešných konštrukciách s únosnosťou nad 1000 kg.m-2. Sú na nej využívané rozmanité druhy kvetov, kríkov aj nízkych stromov. Strešné súvrstvia môžu byť zostavené aj takto: nosná konštrukcia - strešný plášť ukončený hydroizolačnou vrstvou - separačná a dilatačná vrstva (geotextília) - hydroakumulačná a drenážna vrstva - filtračná vrstva - zemina.

A ako sú zelené strechy zavlažované, keď neprší? Buď nadpovrchovým systémom, kedy sú rastliny pokropené zo vzduchu, či podpovrchovým vďaka rozvodu perforovaného potrubia obaleného filtračnou tkaninou, ktorá prepúšťa vodu priamo do vegetačnej vrstvy. Druhý systém je zvyčajne riadený počítačom napojeným na vlhkostné senzory.

Hoci sa môže zdať, že zelená strecha je snom takmer každého majiteľa nehnuteľnosti, aj ona má svoje nevýhody. Ide o finančne náročné riešenie vyplývajúce zo zložitého konštrukčného riešenia aj samotnej inštalácie alebo z potreby zosilnenia nosnej strešnej konštrukcie. Pokládku jednotlivých vrstiev, vrátane výsadby, je navyše vhodné zveriť odborníkom - napríklad hydroizolácia musí byť vykonaná s maximálnou starostlivosťou a absolútne správne, aby bolo eliminované riziko prieniku vlhkosti do nosných konštrukcií. Je tiež potrebné dať si pozor na tvrdenia výrobcov o ekologickosti riešenia, ktoré je vzhľadom k pôvodu materiálov na hydroizoláciu, filtráciu a ďalšie súčasti, viac než sporné.

Solárne škridly

A ako perličku na koniec uveďme fotovoltaické škridly. Sú vďaka svojim moderným tvarom napodobňujúcim klasickú strešnú škridlu väčšinou integrované do strechy tak, že ich veľakrát ani nemožno ani rozpoznať od susediacich obyčajných škridiel z betónu alebo napríklad bridlicovej krytiny. Vzhľadom k ploche strechy navyše disponujú vysokou produktivitou, ktorá umožňuje realizovať letnú energetickú prevádzku domu z "vlastnej" slnečnej energie. Kabeláž je minimalisticky riešená a ukrytá v spodnej časti.

Solárne škridly sú hitom poslednej doby. Premieňajú slnečné žiarenie na elektrickú energiu a pritom perfektne zapadajú medzi okolitú tradičnejšiu krytinu, napríklad bridlicovú či betónovú. Foto: archív redakcie
Solárne škridly sú hitom poslednej doby. Premieňajú slnečné žiarenie na elektrickú energiu a pritom perfektne zapadajú medzi okolitú tradičnejšiu krytinu, napríklad bridlicovú či betónovú. Foto: archív redakcie

Súvisiace články:

Zelených striech by malo byť viac
Záhrada nemusí byť len pred domom
Exkluzívna strešná krytina s nádychom stredomoria v modernom alebo rustikálnom štýle

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Shutterstock
reklama

Nové

Svetlovody KLIMASUN sú prispôsobené pre slovenské strechy

Svetlovody KLIMASUN sú prispôsobené pre slovenské strechy

Zverejnené 21.9. Tubusové svetlovody sú na českom či slovenskom trhu už pomerne známym produktom. Dopyt po nich neustále rastie. Vďaka čím ďalej prísnejším požiadavkám na stavby sa však posúva aj technické spracovanie a vylepšujú sa detaily prevedenia svetlovodov… ísť na článok

Keramické stropné panely HELUZ. Systémové riešenie poskytujúce okamžitú únosnosť

Keramické stropné panely HELUZ. Systémové riešenie poskytujúce okamžitú únosnosť

Zverejnené 20.9. Systém keramických stropných panelov HELUZ je vyhľadávaným riešením pri výstavbe rodinných domov. Využitie ale nájde aj v bytovej či občianskej výstavbe či v priemyslových a poľnohospodárskych objektoch. Panely je možné použiť do svetlosti… ísť na článok

Dodatočné hliníkové opláštenie posunie drevené okná na novú úroveň

Dodatočné hliníkové opláštenie posunie drevené okná na novú úroveň

Zverejnené 19.9. Drevené okná vyrobené z viacvrstvých lepených drevených profilov, známe ako eurookná, majú vďaka výborným izolačným a mechanickým vlastnostiam podporeným dlhou životnosťou potenciál slúžiť desiatky rokov. Okrem bežnej údržby, je však potrebné raz za… ísť na článok

reklama